Re: chatt (var Re: glossary)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-05 07:24:12

Christian Rose:

> Vadå "inte ska"?

Jag tycker det är dumt att låna in *nya* ord för att beskriva något vi
redan har beskrivet på svenska, oavsett sammanhang. När det inte finns
något bra svenskt ord som beskriver funktionen, vilket ofta händer, så
kan man diskutera om man skall använda ett lånord, eller konstruera ett
svenskt ord.

Vad gäller alla exemplen som dragits fram så gäller de ord som lånats
in för länge++ sedan. De finns redan här, och det är inte något att
göra åt, problemet är alla de nya onödiga inlånen, det är de jag
försöker undvika.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.