Re: Ny timeconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-18 00:01:08

Göran Uddeborg wrote:
> > N msgid "Canada/East-Saskatchewan"
> > N msgstr "Kanada/East-Saskatchewan"
> 
> Man skall inte säga "öst-Saskatcewan" istället?  Mig veterligt finns
> det inget område som heter East-Saskatchewan, utan det avser väl just
> östra Saskatcewan antar jag.

Ja, kanske det. Har ändrat.


> > N msgid "Universal"
> > N msgstr "Universal"
> 
> Detta verkar vara ett annat namn för UTC, av min installation att
> döma.  Då skall det kanske ses som ett ord och översättas, inte som
> ett namn?

"Universell" menar du? Antar att du menar det och ändrar till det.


> > N msgid "US/East-Indiana"
> > N msgstr "USA/East-Indiana"
> 
> Öster på svenska här också kanske?  Enligt samma resonemang.

"Öst-Indiana".
Tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/timeconfig.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.