Re: Ny timeconfig

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-18 21:24:11

Christian Rose writes:
> > > N msgid "Universal"
> > > N msgstr "Universal"
> > 
> > Detta verkar vara ett annat namn för UTC, av min installation att
> > döma.  Då skall det kanske ses som ett ord och översättas, inte som
> > ett namn?
> 
> "Universell" menar du? Antar att du menar det och ändrar till det.

Jag tänkte inte på något precist ord, utan funderade bara på om det
var ett namn som inte skulle översättas, eller ett ord som skulle
översättas.  Men ja, "universell" ligger väl närmast till hands om man
skall hitta ett svenskt ord.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.