Ny timeconfig

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-17 20:36:36

> N msgid "Canada/East-Saskatchewan"
> N msgstr "Kanada/East-Saskatchewan"

Man skall inte säga "öst-Saskatcewan" istället?  Mig veterligt finns
det inget område som heter East-Saskatchewan, utan det avser väl just
östra Saskatcewan antar jag.

> N msgid "Universal"
> N msgstr "Universal"

Detta verkar vara ett annat namn för UTC, av min installation att
döma.  Då skall det kanske ses som ett ord och översättas, inte som
ett namn?

> N msgid "US/East-Indiana"
> N msgstr "USA/East-Indiana"

Öster på svenska här också kanske?  Enligt samma resonemang.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.