rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-16 12:12:53

Uppåt 300 nya meddelanden, varav över hälften var att de lagt till
nyradstecken på en existerande sträng! Allt för att krångla till det
i onödan! (Dessutom togs nyradstecknen bort på en massa strängar för
inte så länge sedan!)

Hur som helst, här är en diff-fil där jag försökt ta bort de helt
mekaniska rättningarna (även några av annan karaktär än nyrad).
Däremot är de rättningar jag gjort efter diverse påpekanden kvar.

För den som vill dubbelkolla att jag inte missat något finns som
vanligt hela filen med också


 #: rpm.c:200 rpmqv.c:406
N msgid "Copyright (C) 1998-2000 - Red Hat, Inc."
N msgstr "Copyright © 1998-2000 - Red Hat, Inc."
N 
 #: rpm.c:201 rpmqv.c:407
N msgid "This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL"
N msgstr "Det här programmet kan distribueras fritt enligt villkoren i GNU GPL"
 
 
 #: rpm.c:295
 msgid "  All modes support the following arguments:"
G msgstr "  Alla arbetssätt stödjer följande argument:"
N msgstr "  Alla lägen stödjer följande argument:"
 
 
 #: rpm.c:301 rpmqv.c:162 rpmqv.c:522
 msgid "send stdout to <cmd>"
G msgstr "skicka stdut till <kommando>"
N msgstr "skicka standard ut till <kommando>"
 
 
 #: rpm.c:315 rpmqv.c:543
 msgid "hostname or IP of ftp proxy"
G msgstr "ftp-ombudets (proxy) värdnamn eller IP"
N msgstr "ftp-proxyns värdnamn eller IP"
 
 
 #: rpm.c:317 rpmqv.c:545
 msgid "port number of ftp server (or proxy)"
G msgstr "ftp-servers (eller ombuds (proxy)) portnummer"
N msgstr "ftp-servers (eller proxy) portnummer"
 
 
 #: rpm.c:319 rpmqv.c:547
 msgid "hostname or IP of http proxy"
G msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"
N msgstr "http-proxyns värdnamn eller IP"
 
 
 #: rpm.c:321 rpmqv.c:549
 msgid "port number of http server (or proxy)"
G msgstr "http-servers (eller ombuds) portnummer"
N msgstr "http-servers (eller proxys) portnummer"
 
 
 #: rpm.c:334
 msgid "query all packages"
G msgstr "fråga om alla paket"
N msgstr "fråga alla paket"
 
 
 #: rpm.c:336
 msgid "query package owning <file>"
G msgstr "fråga om paket som äger <fil>"
N msgstr "fråga paket som äger <fil>"
 
 
 #: rpm.c:338
 msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
G msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"
N msgstr "fråga (oinstallerat) paket <paketfil>"
 
 
 #: rpm.c:340
 msgid "query packages triggered by <pkg>"
G msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"
N msgstr "fråga paket utlösta av <pkt>"
 
 
 #: rpm.c:342
 msgid "query packages which provide <cap> capability"
G msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egenskap>"
N msgstr "fråga paket som tillhandahåller <egenskap>"
 
 
 #: rpm.c:344
 msgid "query packages which require <cap> capability"
G msgstr "undersök paket som behöver <egenskap>"
N msgstr "fråga paket som behöver <egenskap>"
 
 
 #: rpm.c:448 rpmqv.c:249 rpmqv.c:678
 msgid ""
 "remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
 "<package> specified multiple packages)"
 msgstr ""
 "ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
G "specificerar flera paket)"
N "anger flera paket)"
 
 
 #: rpm.c:465
 msgid "  -t<stage> <tarball>  "
G msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "
N msgstr "  -t<steg> <tar-arkiv> "
 
 
 #: rpm.c:491
 msgid "   --target=<platform>+"
G msgstr "   --target=<plattfrm>+"
N msgstr "   --target=<plattform>+"
 
 #: rpm.c:492
 msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
G msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."
N msgstr "tillverka paketen för målen plattform1...plattformN."
 
 
 #: rpm.c:533 rpmqv.c:614
 msgid ""
 "set the file owner and group to those in the package database using the same "
 "package specification options as -q"
 msgstr ""
G "sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma "
G "paketspcifikationsflaggor som -q"
N "sätt filägare och -gruppf till de i paketdatabasen med samma "
N "paketspecifikationsflaggor som -q"
 
 #: rpm.c:671 rpm.c:677 rpm.c:686 rpm.c:708 rpm.c:714 rpm.c:721 rpm.c:729
 #: rpm.c:737 rpm.c:758 rpm.c:821 rpmqv.c:894 rpmqv.c:903 rpmqv.c:909
 #: rpmqv.c:915 rpmqv.c:922 rpmqv.c:957 rpmqv.c:965 rpmqv.c:971 rpmqv.c:979
 #: rpmqv.c:1047
 msgid "only one major mode may be specified"
G msgstr "enbart ett läge kan specifieras"
N msgstr "enbart ett huvudläge kan anges"
 
 
 #: rpm.c:788
 msgid "Use --macros with a colon separated list of macro files to read.\n"
G msgstr "Använd --macros med en kolonseparerad lista av makrofiler att läsa.\n"
N msgstr "Använd --macros med en kolonseparerad lista med makrofiler att läsa.\n"
 
 
 #: rpm.c:828 rpmqv.c:1062
 msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
G msgstr "endast en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"
N msgstr "endast en typ av fråga/verifiering kan utföras åt gången"
 
 #: rpm.c:833 rpmqv.c:1066
 msgid "unexpected query flags"
G msgstr "oväntade undersökningsflaggor"
N msgstr "oväntade frågeflaggor"
 
 #: rpm.c:836 rpmqv.c:1069
 msgid "unexpected query format"
G msgstr "oväntat undersökningsformat"
N msgstr "oväntat frågeformat"
 
 #: rpm.c:839 rpmqv.c:1072
 msgid "unexpected query source"
G msgstr "oväntad undersökningskälla"
N msgstr "oväntad frågekälla"
 
 
 #: rpm.c:884 rpmqv.c:1126
 msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
G msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"
N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"
 
 
 #: rpm.c:1002 rpmqv.c:1260
 msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
G msgstr "Felaktig %%_signature spec i makrofil.\n"
N msgstr "Felaktig %%_signature-spec i makrofil.\n"
 
 
 #: rpm.c:1159 rpmqv.c:1518
 msgid "no arguments given for query"
G msgstr "inga parametrar angivna för undersökning"
N msgstr "inga parametrar angivna för fråga"
 
 
 #: rpmqv.c:152
N msgid "provide less detailed output"
N msgstr "visa mindre detaljerad utdata"
N 
 #: rpmqv.c:154
N msgid "provide more detailed output"
N msgstr "visa mer detaljerad utdata"
N 
 #: rpmqv.c:157
 
G msgid "print macro expansion to stdout"
G msgstr "skriv ut makroexpansion på standard ut"
 #: rpmqv.c:159
N msgid "print macro expansion of <expr>+"
N msgstr "skriv ut makroexpansion av <uttr>+"
 
 
 #: rpmqv.c:163
N msgid "<cmd>"
N msgstr "<kommando>"
N 
 #: rpmqv.c:166 rpmqv.c:310
N msgid "<dir>"
N msgstr "<kat>"
N 
 #: rpmqv.c:168
 
 #: rpmqv.c:172 rpmqv.c:176
N msgid "read <file:...> instead of default rpmrc file(s)"
N msgstr "läs <fil:...> istället för standard rpmrc-fil(er)"
N 
 #: rpmqv.c:185
N msgid "disable use of libio(3) API"
N msgstr "deaktivera användningen av libio(3)-API:et"
N 
 #: rpmqv.c:188
N msgid "debug protocol data stream"
N msgstr "felsök protokolldataström"
N 
 #: rpmqv.c:190
N msgid "debug rpmio I/O"
N msgstr "felsök rpmio I/O"
N 
 #: rpmqv.c:192
N msgid "debug URL cache handling"
N msgstr "felsök cache-hanteringen av URL:ar"
N 
 #: rpmqv.c:200
N msgid "initialize database"
N msgstr "initiera databas"
N 
 #: rpmqv.c:202
N msgid "rebuild database inverted lists from installed package headers"
N msgstr "bygg om databasens inverterade lister från installerade pakets huvuden"
N 
 #: rpmqv.c:205
N msgid "generate headers compatible with (legacy) rpm[23] packaging"
N msgstr "generera huvuden kompatibla med (äldre) rpm[23]-paketering"
N 
 #: lib/poptBT.c:174 rpmqv.c:208
N msgid "generate headers compatible with rpm4 packaging"
N msgstr "generera huvuden kompatibla med rpm4-paketering"
N 
 #: rpmqv.c:256
N msgid "<package>"
N msgstr "<paket>"
N 
 #: rpmqv.c:261 rpmqv.c:632
N msgid "skip files with leading component <path> "
N msgstr "hoppa över filer med inledande <sökväg>"
N 
 #: rpmqv.c:267
N msgid "upgrade package if already installed"
N msgstr "uppgradera paket om redan installerat"
N 
 #: rpmqv.c:268 rpmqv.c:286 rpmqv.c:325
N msgid "<packagefile>+"
N msgstr "<paketfil>+"
N 
 #: rpmqv.c:297 rpmqv.c:606
N msgid "do not execute scripts (if any)"
N msgstr "utför inte (eventuellt) skript"
N 
 #: rpmqv.c:300 rpmqv.c:654
N msgid "don't execute any scriptlets triggered by this package"
N msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"
N 
 #: rpmqv.c:313
N msgid "<oldpath>=<newpath>"
N msgstr "<frånskv>=<tillskv>"
N 
 #: rpmqv.c:324
N msgid "upgrade package"
N msgstr "uppgradera paket"
N 
 #: rpmqv.c:348
N msgid "Query/Verify options:"
N msgstr "Fråge-/verifieringsflaggor:"
N 
 #: rpmqv.c:352
N msgid "Query options (with -q or --query):"
N msgstr "Frågeflaggor (med -q eller --query):"
N 
 #: rpmqv.c:355
N msgid "Verify options (with -V or --verify):"
N msgstr "Verifieringsflaggor (med -V eller --verify):"
N 
 #: rpmqv.c:361
N msgid "Signature options:"
N msgstr "Signaturflaggor:"
N 
 #: rpmqv.c:367
N msgid "Database options:"
N msgstr "Databasflaggor:"
N 
 #: rpmqv.c:373
N msgid "Build options with [ <specfile> | <tarball> | <source package> ]:"
N msgstr "Byggflaggor med [ <spec-fil> | <tar-arkiv> | <källpaket> ]:"
N 
 #: rpmqv.c:378
N msgid "Common options for all rpm modes:"
N msgstr "Gemensamma flaggor för alla rpm-lägen:"
N 
 #: rpmqv.c:418
 #, c-format
 
 #: rpmqv.c:516
 msgid " All modes support the following options:"
G msgstr " Alla arbetssätt stödjer följande argument:"
N msgstr " Alla lägen stödjer följande argument:"
 
 
 #: lib/poptQV.c:68 rpmqv.c:556
 msgid "query/verify all packages"
G msgstr "fråga om/verifiera alla paket"
N msgstr "fråga/verifiera alla paket"
 
 
 #: rpmqv.c:558
 msgid "query/verify package owning <file>"
G msgstr "fråga om/verifiera paket som äger <fil>"
N msgstr "fråga/verifiera paket som äger <fil>"
 
 
 #: rpmqv.c:560
 msgid "query/verify (uninstalled) package <packagefile>"
G msgstr "fråga om/verifiera (oinstallerat) paket <paketfil>"
N msgstr "fråga/verifiera (oinstallerat) paket <paketfil>"
 
 
 #: rpmqv.c:562
 msgid "query/verify packages triggered by <pkg>"
G msgstr "fråga om/verifiera paket utlösta av <pkt>"
N msgstr "fråga/verifiera paket utlösta av <pkt>"
 
 
 #: rpmqv.c:564
 msgid "query/verify packages which provide <cap> capability"
G msgstr "fråga om/verifiera paket som tillhandahåller <egenskap>"
N msgstr "fråga/verifiera paket som tillhandahåller <egenskap>"
 
 
 #: rpmqv.c:566
 msgid "query/verify packages which require <cap> capability"
G msgstr "fråga om/verifiera paket som behöver <egenskap>"
N msgstr "fråga/verifiera paket som behöver <egenskap>"
 
 
 #: lib/cpio.c:1267
 msgid "Header size too big"
G msgstr "Huvudstorlek för stor"
N msgstr "Huvudstorleken för stor"
 
 
 #: lib/cpio.c:1270
 msgid "MD5 sum mismatch"
G msgstr "MD5-summa stämmer inte"
N msgstr "MD5-summan stämmer inte"
 
 
 #: lib/depends.c:1131
 #, c-format
 msgid "%s: %-45s YES (db provides)\n"
G msgstr "%s: %-45s JA (db tillhandahållande)\n"
N msgstr "%s: %-45s JA (db-tillhandahållande)\n"
 
 
 #: lib/depends.c:2318
N msgid "========== successors only (presentation order)\n"
N msgstr "========== endast efterföljare (presentationsordning)\n"
N 
 #: lib/depends.c:2399
 
 #: lib/db1.c:92 lib/db2.c:112 lib/db3.c:456
 #, c-format
G msgid "db%d error(%d)"
G msgstr "db%d fel(%d)"
N msgid "db%d error(%d) from %s: %s\n"
N msgstr "db%d fel(%d) från %s: %s\n"
 
 #: lib/db1.c:95 lib/db2.c:115 lib/db3.c:459
 #, c-format
G msgid " performing %s"
G msgstr " utför %s"
N msgid "db%d error(%d): %s\n"
N msgstr "db%d fel(%d): %s\n"
 
 #: lib/db1.c:387
 #, c-format
 msgid "closed db file    %s\n"
G msgstr "stängde db fil    %s\n"
N msgstr "stängde db-fil    %s\n"
 
 
 #: lib/fs.c:84
 #, c-format
G msgid "failed to stat %s: %s"
G msgstr "kunde inte ta status på %s: %s"
N msgid "mntctl() failed to return mount points: %s\n"
N msgstr "mntctl() kunde inte returnera monteringspunkt: %s\n"
N 
 #: lib/install.c:1036
N msgid "skipping %s-%s-%s install, %%pre scriptlet failed rc %d\n"
N msgstr ""
N "hoppar över %s-%s-%s installation, %%pre-skriptet misslyckades med kod %d\n"
 
 #: lib/install.c:1069
 #, c-format
G msgid "warning: %s created as %s"
G msgstr "varning: %s skapades som %s"
N msgid "%s created as %s\n"
N msgstr "%s skapades som %s\n"
 
 #: lib/install.c:1105
 #, c-format
G msgid "warning: %s saved as %s"
G msgstr "varning: %s sparades som %s"
N msgid "%s saved as %s\n"
N msgstr "%s sparades som %s\n"
 
 
 #: lib/poptBT.c:94
 #, c-format
N msgid "buildroot already specified, ignoring %s\n"
N msgstr "buildroot redan angett, ignorerar %s\n"
 
G msgid "build source and binary package from spec file"
G msgstr "bygg käll- och binärpaket från spec-fil"
 #: lib/poptBT.c:119
 #, c-format
N msgid "build through %prep (unpack sources and apply patches) from <specfile>"
N msgstr "bygg till %prep (packa upp källkod samt applicera patchar) från <spec-fil>"
 
G msgid "build binary package from spec file"
G msgstr "bygg binärpaket från spec-fil"
 #: lib/poptBT.c:120 lib/poptBT.c:123 lib/poptBT.c:126 lib/poptBT.c:129
 #: lib/poptBT.c:132 lib/poptBT.c:135 lib/poptBT.c:138
N msgid "<specfile>"
N msgstr "<spec-fil>"
 
 #: lib/poptBT.c:122
G msgid "build source package from spec file"
G msgstr "bygg källpaket från spec-fil"
N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <specfile>"
N msgstr "bygg till och med %build (%prep, sedan kompilera) från <spec-fil>"
 
 #: lib/poptBT.c:125
G msgid "build through %%prep stage from tar ball"
G msgstr "bygg till och med %%prep-steget från tar-arkiv"
N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <specfile>"
N msgstr "bygg till och med %install (%prep, %build, sedan installera) från <spec-fil>"
 
G msgid "build through %%build stage from tar ball"
G msgstr "bygg till och med %%build-steget från tar-arkiv"
G 
G msgid "build through %%install stage from tar ball"
G msgstr "bygg till och med %%install-steget från tar-arkiv"
 #: lib/poptBT.c:128
 #, c-format
N msgid "verify %files section from <specfile>"
N msgstr "verifiera %files-sektionen i <spec-fil>"
 
 #: lib/poptBT.c:131
G msgid "verify %%files section from tar ball"
G msgstr "verifiera %%files-sektionen från tar-arkiv"
N msgid "build source and binary packages from <specfile>"
N msgstr "bygg käll- och binärpaket från <spec-fil>"
 
G msgid "build source and binary package from tar ball"
G msgstr "bygg käll- och binärpaket från tar-arkiv"
G 
G msgid "build binary package from tar ball"
G msgstr "bygg binärpaket från tar-arkiv"
 #: lib/poptBT.c:134
N msgid "build binary package only from <specfile>"
N msgstr "bygg endast binärpaket från <spec-fil>"
 
 #: lib/poptBT.c:137
G msgid "build source package from tar ball"
G msgstr "bygg källpaket från tar-arkiv"
N msgid "build source package only from <specfile>"
N msgstr "bygg endast källpaket från <spec-fil>"
N 
 #: lib/poptBT.c:141
 #, c-format
N msgid "build through %prep (unpack sources and apply patches) from <tarball>"
N msgstr "bygg till och med %prep (packa upp källkod samt applicera patchar) från <tar-arkiv>"
 
G msgid "build binary package from source package"
G msgstr "bygg binärpaket från källpaket"
G 
G msgid "build through %%install stage from source package"
G msgstr "bygg till och med %%install-steget från källpaket"
 #: lib/poptBT.c:142 lib/poptBT.c:145 lib/poptBT.c:148 lib/poptBT.c:151
 #: lib/poptBT.c:154 lib/poptBT.c:157 lib/poptBT.c:160
N msgid "<tarball>"
N msgstr "<tar-arkiv>"
 
 #: lib/poptBT.c:144
N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <tarball>"
N msgstr "bygg till och med %build (%prep, kompilera sedan) från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:147
N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <tarball>"
N msgstr "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:150
 #, c-format
N msgid "verify %files section from <tarball>"
N msgstr "verifiera %files-sektionen från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:153
N msgid "build source and binary packages from <tarball>"
N msgstr "bygg käll- och binärpaket från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:156
N msgid "build binary package only from <tarball>"
N msgstr "bygg endast binärpaket från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:159
N msgid "build source package only from <tarball>"
N msgstr "bygg endast källpaket från <tar-arkiv>"
N 
 #: lib/poptBT.c:163
N msgid "build binary package from <source package>"
N msgstr "bygg binärpaket från <källpaket>"
N 
 #: lib/poptBT.c:164 lib/poptBT.c:167
N msgid "<source package>"
N msgstr "<källpaket>"
N 
 #: lib/poptBT.c:166
N msgid ""
N "build through %install (%prep, %build, then install) from <source package>"
N msgstr "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <källpaket>"
N 
 #: lib/poptBT.c:170
 
 #: lib/poptBT.c:176
N msgid "ignore ExcludeArch: directives from spec file"
N msgstr "ignorera ExcludeArch:-direktiv från spec-fil"
N 
 #: lib/poptBT.c:178
 
G msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
 #: lib/poptBT.c:182
N msgid "generate package header(s) compatible with (legacy) rpm[23] packaging"
N msgstr "generera pakethuvud(en) kompatibla med (äldre) rpm[23]-paketering"
N 
 #: lib/poptBT.c:185
N msgid "do not accept i18N msgstr's from specfile"
 msgstr "acceptera inte översatta \"msgstr\" från spec-filen"
 
 
G msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
 #: lib/poptBT.c:197
N msgid "lookup i18N strings in specfile catalog"
 msgstr "slå upp översatta strängar i spec-fil katalog"
 
 #: lib/poptQV.c:70
G msgid "query/verify package owning file"
G msgstr "fråga om/verifiera paket som äger fil"
N msgid "query/verify package(s) owning file"
N msgstr "fråga/verifiera paket som äger fil"
 
 #: lib/poptQV.c:72
G msgid "query/verify packages in group"
G msgstr "fråga om/verifiera paket i grupp"
N msgid "query/verify package(s) in group"
N msgstr "fråga/verifiera paket i grupp"
 
 #: lib/poptQV.c:74
G msgid "query/verify a package file"
G msgstr "fråga om/verifiera en paketfil"
N msgid "query/verify a package file (i.e. a binary *.rpm file)"
N msgstr "fråga/verifiera en paketfil (t.ex. en binär *.rpm-fil)"
 
 
 #: lib/poptQV.c:82
 msgid "query a spec file"
G msgstr "fråga om en spec-fil"
N msgstr "fråga en spec-fil"
N 
 #: lib/poptQV.c:82
N msgid "<spec>"
N msgstr "<spec>"
 
 #: lib/poptQV.c:84
G msgid "query the pacakges triggered by the package"
G msgstr "undersök paket utlösta av paketet"
N msgid "query the package(s) triggered by the package"
N msgstr "fråga paket utlösta av paketet"
 
 
 #: lib/poptQV.c:90
G msgid "query the packages which require a capability"
G msgstr "fråga om paket som behöver en egenskap"
N msgid "query/verify the package(s) which require a dependency"
N msgstr "fråga/verifiera paket som behöver ett beroende"
 
 #: lib/poptQV.c:92
G msgid "query the packages which provide a capability"
G msgstr "fråga om paket som tillhandahåller en egenskap"
N msgid "query/verify the package(s) which provide a dependency"
N msgstr "fråga/verifiera paket som tillhandahåller ett beroende"
 
 
 #: lib/problems.c:116
 #, c-format
G msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
G msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"
N msgid "file %s conflicts between attempted installs of %s and %s"
N msgstr "fil %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"
 
 #: lib/problems.c:121
 #, c-format
 msgid "file %s from install of %s conflicts with file from package %s"
G msgstr "filen %s från installation av %s står i konflikt med filen från paket %s"
N msgstr "fil %s från installation av %s står i konflikt med filen från paket %s"
 
 
 #: lib/query.c:151
 #, c-format
G msgid "error in format: %s\n"
G msgstr "fel i format: %s\n"
N msgid "incorrect format: %s\n"
N msgstr "fel format: %s\n"
 
 
 #: lib/query.c:418
 #, c-format
 msgid "can't query %s: %s\n"
G msgstr "kan inte fråga om %s: %s\n"
N msgstr "kan inte fråga %s: %s\n"
 
 #. XXX Fstrerror
 #: lib/query.c:534
 #, c-format
 msgid "open of %s failed: %s\n"
G msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att öppna %s: %s\n"
 
 #: lib/query.c:554
 msgid "old format source packages cannot be queried\n"
G msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"
N msgstr "källpaket i gammalt format går inte att fråga om\n"
 
 
 #: lib/query.c:567
 #, c-format
 msgid "query of %s failed\n"
G msgstr "fråga om %s misslyckades\n"
N msgstr "fråga av %s misslyckades\n"
 
 #: lib/query.c:601
 #, c-format
 msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
G msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"
N msgstr "fråga av spec-fil %s misslyckades, kan inte tolka\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:271
 #, c-format
G msgid "cannot open %s index"
G msgstr "kan inte öppna %s-indexet"
N msgid "cannot open %s index using db%d - %s (%d)\n"
N msgstr "kan inte öppna %s-indexet med db%d - %s (%d)\n"
 
 #: lib/rpmdb.c:291
 #, c-format
G msgid ""
G "\n"
G "--> The rpm database cannot be opened in db%d format.\n"
G "  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
G "  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "\n"
G "--> Rpmdatabasen kan inte öppnas i db%d-format.\n"
G "  Om du nyss uppgraderat rpmpaketet måste du konvertera din databas\n"
G "  till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
G "\n"
N msgid "cannot open %s index\n"
N msgstr "kan inte öppna %s-indexet\n"
 
 #. error
 #: lib/rpmdb.c:1023
 #, c-format
G msgid "%s: cannot read header at 0x%x"
G msgstr "%s: kan inte läsa huvud vid 0x%x"
N msgid "error(%d) counting packages\n"
N msgstr "fel(%d) när paket räknades\n"
 
 #: lib/rpmdb.c:1079 lib/rpmdb.c:1620
 #, c-format
G msgid "removing 0 %s entries.\n"
G msgstr "tar bort 0 %s-poster.\n"
N msgid "%s: cannot read header at 0x%x\n"
N msgstr "%s: kan inte läsa huvud vid 0x%x\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:1872
 #, c-format
G msgid "error(%d) allocating new package instance"
G msgstr "fel(%d) vid allokering av ny paketinstans"
N msgid "error(%d) allocating new package instance\n"
N msgstr "fel(%d) vid allokering av ny paketinstans\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:2344
 #, c-format
N msgid "removing %s after successful db3 rebuild.\n"
N msgstr "tar bort %s efter lyckad db3-ombyggnad.\n"
N 
 #: lib/rpmdb.c:2370
N msgid "no dbpath has been set"
N msgstr "ingen dbpath har satts"
N 
 #: lib/rpmdb.c:2395
 #, c-format
 
 
 #: lib/rpminstall.c:145
 msgid "Preparing packages for installation..."
G msgstr "Förbereder paket för installation"
N msgstr "Förbereder paket för installation ..."
 
 
 #: lib/rpmrc.c:1199
 msgid "Please contact rpm-list@redhat.com\n"
G msgstr "Var god kontakta rpm-list@redhat.com\n"
N msgstr "Var vänlig kontakta rpm-list@redhat.com\n"
 
 
 #: lib/signature.c:313
 #, c-format
 msgid "Got %d bytes of PGP sig\n"
G msgstr "Fick %d byte PGPsignatur\n"
N msgstr "Fick %d byte PGP-signatur\n"
 
 #: lib/signature.c:374
 #, c-format
 msgid "GPG sig size: %d\n"
G msgstr "GPG signaturstorlek: %d\n"
N msgstr "GPG-signaturstorlek: %d\n"
 
 #: lib/signature.c:390
 #, c-format
 msgid "Got %d bytes of GPG sig\n"
G msgstr "Fick %d byte GPGsignatur\n"
N msgstr "Fick %d byte GPG-signatur\n"
 
 
 
 #: lib/transaction.c:466
N msgid "========== relocations\n"
N msgstr "========== omflyttningar\n"
N 
 #: lib/transaction.c:469
 #, c-format
G msgid "excluding file %s%s\n"
G msgstr "hoppar över %s%s\n"
N msgid "%5d exclude %s\n"
N msgstr "%5d utesluter %s\n"
 
 #: lib/transaction.c:472
 #, c-format
G msgid "excluding directory %s\n"
G msgstr "hoppar över katalogen %s\n"
N msgid "%5d relocate %s -> %s\n"
N msgstr "%5d flyttar om %s -> %s\n"
N 
 #: lib/transaction.c:543
 #, c-format
N msgid "excluding multilib path %s%s\n"
N msgstr "hoppar över multilib-sökväg %s%s\n"
N 
 #: lib/transaction.c:592
 #, c-format
N msgid "excluding %s %s\n"
N msgstr "hoppar över %s %s\n"
 
 
 #: lib/transaction.c:676
 #, c-format
N msgid "excluding directory %s\n"
N msgstr "hoppar över katalogen %s\n"
N 
 #: lib/transaction.c:800
 #, c-format
 
 
G msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
G msgstr ""
G "paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"
 #: lib/verify.c:65
N msgid "do not execute %verifyscript (if any)"
N msgstr "utför inte (eventuellt) %verifyscript"
 
 
 #. !< RPMLOG_EMERG
 #: rpmio/rpmlog.c:83 rpmio/rpmlog.c:84 rpmio/rpmlog.c:85
 msgid "fatal error: "
G msgstr "fatalt fel: "
N msgstr "ödesdigert fel: "


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.