Re: Ny rp3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-03 00:27:49

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > G msgstr "Timme"
> > N msgstr "timme"
> 
> Hur uppträder det här, och de övriga du gjort gemena?

currencySymbol = gtk_entry_new_with_max_length(1);
gtk_widget_set_usize(GTK_WIDGET(currencySymbol), 18, -1);
currencyRateLabel = gtk_label_new(_("Cost per: "));
currencyRateHour = gtk_radio_button_new_with_label(NULL, _("Hour"));
currencyRateMinute =
gtk_radio_button_new_with_label(gtk_radio_button_group (
	GTK_RADIO_BUTTON(currencyRateHour)), _("Minute"));
currencyRateSecond =
gtk_radio_button_new_with_label(gtk_radio_button_group (
	GTK_RADIO_BUTTON(currencyRateMinute)), _("Second"));
gtk_radio_button_group (GTK_RADIO_BUTTON(currencyRateSecond));
currencyRate = gtk_entry_new();


Det är alltså ett egenskapsfönster, och där man kan välja "Kostnad per
timme", "Kostnad per minut" eller "Kostnad per sekund" genom att välja
"timme", "minut" eller "sekund". Eftersom förledet är "Kostnad per: "
tänkte jag att man kunde ha de alternativen med gemener. Eller?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.