Re: Ny rp3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-03 13:55:31

> Eftersom förledet är "Kostnad per: "
> tänkte jag att man kunde ha de alternativen med gemener. Eller?

Ja.  Jag håller med dig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.