Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 18:52:37

Jan Djärv wrote:

>> Ersätt "fikonspråk" med "onaturligt språk" då. Blev innebörden i min
>> kommentar klarare nu?
> 
> Ja, men nu är betydelsen av din kommentar en annan.

Det var inte meningen att betydelsen skulle vara en annan. Mitt 
användande av termen "fikonspråk" var kanske missvisande, och för det 
ber jag om ursäkt.


> Jag håller inte med om att det är
> onaturligt språk.  Ovanligt i talspråk säkerligen, men det är inte samma sak.  Fikonspråk
> betyder inte ovanligt språk eller onaturligt språk.  Här är du ganska otydlig  [:-)] 

Se ovan angående "fikonspråk". För mig är också "onaturligt språk" och 
"ovanligt språk" för det mesta synonyma uttryck. Om du föredrar 
"ovanligt språk" så var så god.
Jag håller alltså med om att det är ovanligt i talspråk, men tycker även 
det ofta är ovanligt i skrivet språk. Det är inget vanligt språk som man 
utan vidare använder i brev man skriver.>> För att återgå till innebörden så var den att det du uppfattar som
>> "korta och klara" meddelanden kan uppfattas som otydliga av andra,
>> beroende på att meddelandet kanske inte använder ett språk som är
>> naturligt för dem. Blev det klarare nu?
> 
> Nej, eftersom jag inte alls kan förstå hur en vanlig användare kan uppfatta "Installera
> paket glibc" som otydligt och obegripligt, men "Installera paketet glibc" som helt
> självklart.  Att det senare är mer vanligt i talspråk gör inte att det är mer begripligt.

Det är otydligt så tillvida att det är en ordform som man inte brukar 
använda i dessa sammanhang (nej, jag ser inte min dator som en enda stor 
högtalare), och som man därför (jag åtminstone, och de andra som 
reagerade på detta) reagerar på och som är helt onödig. Det hade lika 
gärna kunnat bytas ut mot "paketet glibc", och problemen hade varit lösta.

Och jo, att använda de ordformer som används i talspråk gör ofta en 
skrift lättare att ta till sig. Inte alltid, men ofta. För att undvika 
missförstånd så pratar jag nu inte om att använda "bah, liksom" och 
annan talspråksslang men att undvika onödigt konstlat och formellt språk:

"Programmet kan inte fortsätta på grund av att katalogen /var/lib/nisse 
inte är skrivbar"
"Applikationen är oförmögen att fortsätta då katalog /var/lib/nisse ej 
har skrivrättighet".

Kanske ett extremt exempel men även små ändringar kan göra skillnad:

"Detta program kan inte fortsätta på grund av att katalog /var/lib/nisse 
inte är skrivbar"
"Programmet kan inte fortsätta eftersom katalogen /var/lib/nisse inte är 
skrivbar".


> Frågan är, kan det missförstås, eller rättare sagt, finns det skäl att tro att meddelandet
> kan missförstås?  Jag tycker inte det.

Frågan är, finns det någon nackdel att använda ett annat alternativ som 
kanske är nog så bra och samtidigt uppskattas av fler?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.