Re: rpm, fråga (om)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-29 18:22:58

> > msgid "query of %s failed\n"
> > msgstr "fråga om %s misslyckades\n"
> > 
> > msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
> > msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"
> 
> Jag har lite svårt att förstå dessa även på engelska :-)  Har det med databasfrågor att
> göra?  Är "%s" och "spec-fil %s" själva frågan eller det som motsvarar en databas?

Det är i första fallet en RPM-fil, i det andra fallet en
specifikationsfil, som man angivit som källa för en fråga.
(Specifikationsfil, för de som inte kan RPM, men ändå vill veta, är en
fil där man beskriver ett paket.  Den innehåller namn, versionsnummer,
beskrivning, kommandon som behövs för att kompilera/motsvarande, och
lite annat i den stilen.  När man gör ett rpm-paket använder rpm en
sådan fil som beskrivning för hur det skall byggas.)

Jag tror jag enklast visar med ett litet exempel:


    uebn> rpm -qp /usr/src/redhat/SRPMS/stickers-0.1.3-4.src.rpm 
    stickers-0.1.3-4
    uebn> rpm -qp Tux.scene
    Tux.scene verkar inte vara ett RPM-paket
    fråga om Tux.scene misslyckades

respektive

    uebn> rpm -q --specfile /usr/src/redhat/SPECS/efax-0.8a.spec
    efax-0.8a-11
    uebn> rpm -q --specfile Tux.scene
    rad 1: Okänd tagg: @background tuxbg.png  d 321,494
    fråga om spec-fil Tux.scene misslyckades, kan inte parsa

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.