Re: release

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-12-08 11:41:18

Göran Uddeborg:

> Hur översätter man "release" i betydelsen "något man erbjuder utåt"?

På www.debian.org använder jag "utgåva" för "release" ("version" i de fall
då det är synonymt).

> "CVS is very helpful for managing releases and controlling the\n"
> "concurrent editing of source files among multiple authors. Instead of\n"
> "providing version control for a collection of files in a single\n"

CVS är väldigt användbart för att hantera olika utgåvor och kontrollera
parallella ändringar i källkodsfiler bland flera författare. [...]

Men jag skulle nog kanske säga "versioner" ändå, trots att du har "version"
längre ned.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.