release

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-07 23:44:01

Hur översätter man "release" i betydelsen "något man erbjuder utåt"?
"Version" duger inte i det här sammanhanget, för jag översätter text
om CVS där man skiljer på det.  Notera hur "release" och "version"
används nedan t.ex.

"CVS is very helpful for managing releases and controlling the\n"
"concurrent editing of source files among multiple authors. Instead of\n"
"providing version control for a collection of files in a single\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.