Re: release

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-09 23:23:53

Andreas Persenius:
> Utgåva.. fast det är väl inte så vanligt med datorprogram.

Men bättre än att ha det oöversatt.

Dennis Björklund:
> Sedan om det skall vara upphovsmän eller programmerare är ditt problem.
> Men jag anser helt klart att det är bättre att skriva programmerare. Sedan
> kan man ju översätta author till författare också men det tycker jag inte
> är lämpligt när det handlar om skriven källkod.

Som Martin Norbäck påpekade är källkod bara är ett användningsområde
för ett versionshanteringssystem så "programmerare" är lite olämpligt.
"Upphovsman" för tankarna till rättighetsregler och dylikt.  Det är i
de sammanhangen det ordet används.  Även om det rent betydelsemässigt
vore korrekt.  Så det får nog bli författare.

> Att något är släppt används även för skivbranchen där man också talar om
> release. Men även i sverige har vi release-party. Därmed inte sagt att man
> kan använda release i detta fallet.

Det var det jag ville undvika, även om jag vet att det används.  Det
känns som för mycket svengelska över det.

Peter Karlsson:
> På www.debian.org använder jag "utgåva" för "release" ("version" i de fall
> då det är synonymt).

Så du använder också "utgåva".  Då tar jag det.

> Men jag skulle nog kanske säga "versioner" ändå, trots att du har "version"
> längre ned.

I den aktuella texten blir det nog väldigt rörigt.  Man behöver skilja
på versioner av filer, och en vald samling specificerade versioner av
filer som utgör en utgåva, så jag behöver två olika ord.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.