gcc, ordlista, och annat kul

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2000-11-19 10:26:15

Jag hör gjort en liten fil med saker som är bra att veta om översättningen
av gcc. Jag brukar göra sådana för de saker jag översätter så blir det
lättare i framtiden när man skall uppdatera översättning. Bl.a. så
brukar jag skriva en liten ordlista med saker som används i just
denna översättningen som kan vara svåra eller betyda något speciellt.

Att översätta en kompilator är en utmaning. Det finns många termer som har
en specifik mening för programmerare som man riskerar att tappa när man
översätter. Så ta gärna en titt på nedanstående och hjälp till att
hitta lämpliga ord. Det finns en hel del hål bland de svenska orden där
jag ännu inte kommit på något bra att skriva

Jag lägger min sv.po fil på http://zigo.dhs.org/~dennis/sv.po.

Det är 1600 strängar. Bara omkring 100 är översatta ännu. Dessutom så är
det inte alla strängar eftersom gcc använder en special-version av
gettext som plockar med fler strängar än dem jag har för tillfället. Men
det är ett senare problem. Jag kan ju översätta dessa 1600 strängar
först.

-----------------------------------

target      - målarkitektur
offset      -
range       - intervall
out of range   - utanför sitt intervall
promoted     - konverterad
invalid      - ogiltigt
supported     - stött, eller kanske supportat ibland.
arg        - argument
string      - sträng
mode       - läge
alignment     -
overflow     -
underflow     -
truncation    - trunkering
statement     - sats
declaration    - deklaration
prototype     - prototyp
headers      - includefiler
constructor    - konstruerare
destructor    - destruerare
braces      -
braced-groups   -
initializer    - initierare
enumerator type  - uppräkningstyp
enumerator list  - uppräkningslista
struct      - struktur
union       - union
lvalue      - lvalue (vvärde, men ingen kommer att fatta det)
applied      - applicerad
dereferencing   - derefererar
undeclared    - icke deklarerad
location     -
conditional    -
cast       - typkonvertering (inte helt bra)
qualifiers    -
library      - bibliotek (om tvetydigt, länkbibliotek)
directory     - katalog
object file    - objektfil
preprocessor   - preprocessor
identifier    - identifierare
assignment    - tilldelning
friend      -
lattice      - lattice
template     - template eller mall??
repository    -
unification    - unifiering
cross-reference  -
constraints    - begränsningar (?)
inline      -
working directory -
evaluated     - uträknat (har även hört evaluerat många gånger)
padding      -
packed      -

Kommentarer
-----------

* promoted -> konverterad är inte helt rätt men jag hittar inget bättre.

* I de engelska texterna står det nästan alltid "arg" istället för
"argument". Jag vet inte om det är korrekt engelska och att de
använder arg eftersom det är kortare. Helt klart är att i
programmeringsvärlden så använder engelsmän väldigt ofta arg.

* headers -> includefiler. Detta är vad folk i min omgivning brukar
kalla headers.

* Citattecken: Vad skall man göra med alla `ord'. Det är inte givet
att man bara skall byta det till "ord". "" har en mening i C. `' har
inte det.

* {}: måsvingar, krullparenteser, eller vad?

* Lattice har ju en algebraisk matematisk betydelse även i sverige. Men
betyder det fler saker på engelska?

* Det finns något som kallas multi-lib som används av gcc för
sina länkbibliotek. På x86 används det tydligen inte alls och jag
vet inte exakt vad det är. Dessutom finns multi-directory. Helt
klart så får jag läsa på om dessa finesser..

* För ordet "packed" så finns det ett nyckelord på ett attribut som
heter packed vilket gör att jag inte vet hur man skall översätta.
Se exempel. Men troligen blir det packat som översättning

Sedan finns det sådana där goa strängar att översätta som:
"bx]"
"ISO C++ forbids %sing an enum"

Men de får man skickat tillbaka till gcc-teamet.

Exempel
-------
> `%s' is promoted to `%s' when passed through `...'
# `%s' konverteras till `%s' när det skickas via `...'

> __builtin_saveregs not supported by this target
# __builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur

> ISO C forbids braced-groups within expressions
#

> %s of read-only location
#

> pointer type mismatch in conditional expression
#

> interworking forces APCS-32 to be used
# god dag yxskaft

> request for member `%s' is ambiguous in multiple inheritance lattice
# förfrågan efter medlem `%s' är tvetydig i ett lattice med multipla arv

> mysterious repository information in %s
#

> -print-multi-directory Display the root directory for versions of libgcc
# -print-multi-directory Visa rotkatalogen för olika versioner av libgcc

> -print-multi-lib Display the mapping between command line options and
>          multiple library search directories
# -print-multi-lib Visa mappningen mellan kommandoradsflaggor och
#          multipla biblioteks sökkataloger

> no prototype, and parameter address used; cannot be inline
#

> packed attribute causes inefficient alignment
#

> instruction scheduling not supported on this target machine
#

> this target machine does not have delayed branches
#


-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.