gcc, ordlista, och annat kul

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-19 21:09:19

> Bl.a. så
> brukar jag skriva en liten ordlista med saker som används i just
> denna översättningen som kan vara svåra eller betyda något speciellt.

Säg till om du vill att jag tar med saker i ordlistan på vår hemsida.
(Jag förstår att du menar en lista som hör ihop med just den
översättningen, men en del kanske kan gälla generellt.)

> Att översätta en kompilator är en utmaning.

Jag kan tro det ja!

> target      - målarkitektur

Ja, eller bara "mål" om det är uppenbart att det handlar om arkitektur.

> braces      -

Klamrar.

> braced-groups   -

Grupper i klamrar?

> applied      - applicerad

"Använd" kanske låter naturligare i många sammanhang.

> undeclared    - icke deklarerad

odeklarerad är ett tänkbart alternativ.

> conditional    -

Villkorlig

> cast       - typkonvertering (inte helt bra)

Nej, men (om)gjutning lär nog ingen förstå. :-)

> template     - template eller mall??

Jag brukar nog säga "mall" när jag försöker hålla mig till svenska.

> repository    -

Det finns ingen etablerad översättning vad jag vet. "Upplag", "lager"
eller "förråd" vore vettiga översättningar, men det förutsätter nog
att man förstår av sammanhanget vad det handlar om.

> * I de engelska texterna står det nästan alltid "arg" istället för
> "argument". Jag vet inte om det är korrekt engelska

Såvitt jag vet är det INTE korrekt engelska utan slang. Jag har
aldrig sett det i någon ordbok. Samma slang förekommer väl inte på
svenska? Jag har aldrig hört det i varje fall. Och även om det
förekom tycker jag nog att det ändå är bättre att skriva ut ordet
korrekt.

> * Lattice har ju en algebraisk matematisk betydelse även i sverige. Men
> betyder det fler saker på engelska?

Jag har hört ordet "gitter" använt för det matematiska begreppet på
svenska. Det engelska ordet har ju också en mer vardaglig betydelse
ungefär "rutig".

> "bx]"

Skall det utläsas som ett svärord? :-)

> > request for member `%s' is ambiguous in multiple inheritance lattice
> # förfrågan efter medlem `%s' är tvetydig i ett lattice med multipla arv

I det här fallet skulle du kunna undvika ordet om du vill genom att
skriva om som 

 begäran av medlem "%s" är tvetydig i arvshierarki med multipla arv.

Men egentligen tycker jag nog att det är ganska bra att använda det
matematiska begreppet här.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.