Skickat och klart

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-17 23:11:00

> Vad händer med filerna sedan?

Roboten skickar automatiskt vidare po-filerna till de adresser som
utvecklarna valt.  Om det brukar hamna i CVS-repositoryt automatiskt
eller inte vet jag däremot inte.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.