Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-14 22:07:22

> "'none' innebär att man använder standardmetoden, att man gissar språk 
> beroende på filändelse" =>
>     "'none' innebär att standardmetoden används, att språk beräknas från 
> filtillägg" - fast den ser konstig ut.

Vad är det för fel på "filändelse"?  Jag tycker att det är en
inarbetat term som inte kan missförstås.  "Filtillägg" skulle ju kunna
vara något som lagt till i slutet på filen.

Och om "beräknas" är bättre än "gissas" är också lite tveksamt.  Det
betyder olika saker.  Det förra att man vet, det senare att man
chansar.  APA.C, t.ex., är det en C eller C++-fil?  (Ibland används
konventionen versalt C för C++ och gement C för C.  Men här är
filnamnet i sin helhet versalt, och då kanske(!) man inte kan lita på
det.  Så kompilatorn får gissa.)

Vad stod det i orginalet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.