Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Anders Bohman (abohman_at_sdlintl.com)
Date: 2000-11-14 20:28:20

Lite mer synpunkter...
"den fulla sökvägen" => "den fullständiga sökvägen" (såvida inte sökvägen 
_är_ full ;-)
"multipla biblioteks sökkataloger" => "sökkataloger för flera bibliotek"
"kommaseparerade" => "kommaavgränsade"
"exekvera varje barnprocess" => "köra alla underordnade processer"
"Preprocessa bara" => "Förbearbeta bara" alt. "Endast förbearbetning" (i 
så fall "Endast kompilering" i nästa)
"Specificera" => "Ange"
"men länk inte" => "men länka inte"
"felkoden from någon" => "felkoden från någon"
"rör iställer för" => "rör istället för"
"'none' innebär att man använder standardmetoden, att man gissar språk 
beroende på filändelse" =>
  "'none' innebär att standardmetoden används, att språk beräknas från 
filtillägg" - fast den ser konstig ut.

/Anders
Please respond to sv@li.org
To:   sv@li.org
cc:   (bcc: Anders Bohman/ATR)
Subject:    Re: Bibliotek eller länkbibliotek?On Tue, 14 Nov 2000, Anders Bohman wrote:

> Fast "kompilatorns" är inte helt bra, eftersom det är en personifiering.

Håller med till viss del.

> Bättre att skriva det som
> "Visa namnet på det medföljande biblioteket för kompilatorn". När jag 
får
> en översättning i min

Då gäller det bara att korta ner det hela så det får plats på totalt 80
tecken tillsammans med flaggan.

Fast å andra sidan så kan jag ju göra meddelandet längre genom att breda
ut mig på flera rader. Det får bli så om jag inte kan korta ner det.

Det finns en massa konstigheter i denna .po fil. T.ex. en sträng som så
här:

.... %ing ...

Kan vara lite lurigt på svenska att bara lägga till ing som ändelse, men
det kan faktiskt fungera med lite tur :-) Det är dessutom en massa
strängar (ensamma ord) som står utan sammanhang där man inte har en aning
om hur det skall översättas. Det här kan bli kul.. Men saker som ovan
skickar jag givetvis tillbaka så att de får fixa det.

Så här ser hjälptexten ut. Jag fick radbryta om det lite eftersom mitt
e-postprogram inte vill ha så låga rader. Så bortse från sådana saker. Det
ser ganska trevligt ut med en svensk gcc får jag säga!

Användning: gcc [flaggor] fil...
Flaggor:
 -pass-exit-codes     Avsluta med högsta felkoden from någon av
              faserna
 --help          Visa den här informatationen
 (Använd '-v --help' för att visa kommandoradsflaggor för barnprocesser)
 -dumpspecs        Visa de inbyggda spec-strängarna
 -dumpversion       Visa kompilatorns version
 -dumpmachine       Visa kompilatorns målprocessor
 -print-search-dirs    Visa katalogerna i kompilatorns sökväg
 -print-libgcc-file-name Visa namnet på kompilatorns medföljande
              bibliotek
 -print-file-name=<bib>  Visa den fulla sökvägen till länkbibliotek
              <bib>
 -print-prog-name=<prog> Visa fulla sökvägen till kompilatorkomponenten
              <prog>
 -print-multi-directory  Visa rotkatalogen för olika versioner av 
libgcc
 -print-multi-lib     Visa mappningen mellan kommandoradsflaggor och
              multipla biblioteks sökkataloger
 -Wa,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till
              assembleraren
 -Wp,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till
              preprocessorn
 -Wl,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till länkaren
 -Xlinker <arg>      Skicka <arg> vidare till länkaren
 -save-temps       Radera inte temporära filer
 -pipe          Använd rör iställer för temporära filer
 -time          Mät tiden det tar att exekvera varje
              barnprocess
 -specs=<fil>       Använd innehållet i <fil> istället för inbyggda
              spec
 -std=<standard>     Antag att källkodsfilerna är för <standard>
 -B <katalog>       Lägg till <katalog> till kompilatorns sökvägar
 -b <maskin>       Kör gcc för mål <maskin>, om det är installerat
 -V <version>       Kör gcc version <version>, om den är
              installerad
 -v            Visa vilka program som körs av kompilatorn
 -E            Preprocessa bara; kompilera, assemblera och
              länka inte
 -S            Kompilera bara; assemblera och länka inte
 -c            Kompilera och assemblera, men länk inte
 -o <fil>         Placera utdata i <fil>
 -x <språk>        Specificera språk för de följande
              källkodsfilerna
              Tillåtna språk är bland annat: c c++ assembler
              none
              'none' innebär att man använder
              standardmetoden,
              att man gissar språk beroende på filändelse

Flaggor som startar med -g, -f, -m, -O eller -W skickas automatiskt
vidare till de barnprocesser som startas av gcc. För att skicka med andra
flaggor till dessa processer måste flaggan -W<bokstav> användas.

Instruktioner för bugrapportering, se:
<URL:http://www.gnu.org/software/gcc/bugs.html>.

-----------------

Men när jag översatt hela filen så skickar jag hit den så får ni peka ut
alla fel som smugit sig med.

--
/Dennis


**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept
for the presence of computer viruses.

**********************************************************************picture

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.