Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2000-11-14 22:38:15

On Tue, 14 Nov 2000, Göran Uddeborg wrote:

> > "'none' innebär att man använder standardmetoden, att man gissar språk
> > beroende på filändelse" =>
> >   "'none' innebär att standardmetoden används, att språk beräknas från
> > filtillägg" - fast den ser konstig ut.

> Och om "beräknas" är bättre än "gissas" är också lite tveksamt. Det
> betyder olika saker. Det förra att man vet, det senare att man
> chansar. APA.C, t.ex., är det en C eller C++-fil? (Ibland används
> konventionen versalt C för C++ och gement C för C. Men här är
> filnamnet i sin helhet versalt, och då kanske(!) man inte kan lita på
> det. Så kompilatorn får gissa.)
>
> Vad stod det i orginalet?
>

 -x <language>  Specify the language of the following input files
         Permissable languages include: c c++ assembler none
         'none' means revert to the default behaviour of
         guessing the language based on the file's extension


som jag skrev om till

         Specificera språk för de följande källkodsfilerna
         Tillåtna språk är bland annat: c c++ assembler none
         'none' innebär att man använder standardmetoden,
         att man gissar språk beroende på filändelse


Jag fick ju en kommentar om att använda "Ange" istället för "Specificera",
vilket låter som en god idé i de flesta fallen. Även om jag själv inte
störs speciellt mycket i detta fallet iaf.

Vad gäller beräkna resp. gissa så är det helt klart att det handlar om
gissning och att det i orginalet stod gissa.

Jag har i de flesta fall när jag översatte dessa hjälptexter försökt att
hålla mig till en rad om det gått. När man gör "gcc --help" så vill man ha
kortfattad hjälp. Annars gör man "man gcc" eller "info gcc".

-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.