Re: Punktlig tid

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-11 15:43:22

Göran Uddeborg wrote:
> > Ja, 24-timmarstid är ju både svensk och internationell standard, så det
> > är klart. Man kan också tänka sig att i det här fallet använda %X direkt
> > i programmet, och inte markera strängen för översättning.
> 
> Det håller jag också med om. Men det är en kommentar som får skickas
> vidare till programförfattaren. Gör du det Christian? Eller gör du
> det själv Martin?

Martin får gärna göra det. Programmet (programmen) är helix-setup-tools,
http://www.helixcode.com/desktop/setuptools.php3

;-)


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.