Re: Punktlig tid

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-10 22:10:06

> Ja, 24-timmarstid är ju både svensk och internationell standard, så det
> är klart. Man kan också tänka sig att i det här fallet använda %X direkt
> i programmet, och inte markera strängen för översättning.

Det håller jag också med om.  Men det är en kommentar som får skickas
vidare till programförfattaren.  Gör du det Christian?  Eller gör du
det själv Martin?

Under tiden får vi göra så gott vi kan med de strängar vi har att
översätta.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.