Re: helix-setup-tools

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-08 01:18:37

peter karlsson wrote:
> Den enda anmärkningen på tidszonerna jag kan komma på är att jag skulle
> skriva "stillahavstid" i stället för "stilla havstid".

Ändrat. Tack!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.