helix-install

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-09 01:46:29

Har gjort en översättning av helix-install nu. Mycket av koden är helt
enkelt rpm 3.0.3, för de som undrar och känner igen en del.

Jag utgick från 33 översatta meddelanden, och hämtade sedan Görans
översättning av rpm 4 och slog samman den (med msgmerge) med
översättningen av helix-install. Helt plötsligt fanns det mer än 600
översatta meddelanden. :)

Sedan var det "bara" att fixa till ca 100 luddiga meddelanden och några
helt oöversatta, som hade med skillnaden mellan rpm4 och rpm3 att göra
(kände konstigt att "föråldra" en översättning ;)

Ta gärna en titt. Jag tog mig friheten att ändra en del småsaker i
Görans översättning också när jag ändå gick igenom allt.

Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/helix-install.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for helix-install.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: helix-install\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-09 01:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-09 01:37+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: build.c:23 lib/rpminstall.c:231 lib/rpminstall.c:406
#, c-format
msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"

#: build.c:33
msgid "failed build dependencies:\n"
msgstr "ouppfyllda byggberoenden:\n"

#: build.c:61
#, c-format
msgid "Unable to open spec file: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna spec-fil: %s\n"

#: build.c:117 build.c:130
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %s\n"

#. Give up
#: build.c:138
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s\n"

#: build.c:163
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s\n"

#: build.c:201
#, c-format
msgid "File is not a regular file: %s\n"
msgstr "Filen är inte en ordinär fil: %s\n"

#: build.c:207
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil.\n"

#. parse up the build operators
#: build.c:258
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "Bygger målplattformar: %s\n"

#: build.c:267
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "Bygger för målet %s\n"

#: build.c:311
msgid "buildroot already specified"
msgstr "buildroot redan specificerad"

#: build.c:317
msgid "--buildarch has been obsoleted. Use the --target option instead.\n"
msgstr "--buildarch är föråldrat. Använd flaggan --target istället.\n"

#: build.c:321
msgid "--buildos has been obsoleted. Use the --target option instead.\n"
msgstr "--buildos är föråldrat. Använd flaggan --target istället.\n"

#: build.c:342
msgid "override build architecture"
msgstr "åsidosätt byggarkitektur"

#: build.c:344
msgid "override build operating system"
msgstr "åsidosätt byggoperativsystem"

#: build.c:346
msgid "override build root"
msgstr "åsidosätt byggrot"

#: build.c:348 rpm.c:456
msgid "remove build tree when done"
msgstr "ta bort tillverkningsträd efteråt"

#: build.c:350
msgid "do not execute any stages of the build"
msgstr "utför inga steg i tillverkningen"

#: build.c:352
msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
msgstr "acceptera inte översatta \"msgstr\" från spec-filen"

#: build.c:354
msgid "remove sources when done"
msgstr "ta bort källkod efteråt"

#: build.c:356
msgid "remove specfile when done"
msgstr "ta bort spec-fil efteråt"

#: build.c:358 rpm.c:454
msgid "skip straight to specified stage (only for c,i)"
msgstr "gå direkt till angivet steg (endast för c,i)"

#: build.c:360
msgid "override target platform"
msgstr "åsidosätt målplattform"

#: build.c:362
msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
msgstr "slå upp översatta strängar i spec-fil katalog"

#: convertdb.c:38
msgid "RPM database already exists"
msgstr "RPM-databasen existerar redan"

#: convertdb.c:43
msgid "Old db is missing"
msgstr "Gamla databasen saknas"

#: convertdb.c:54
msgid "failed to create RPM database /var/lib/rpm"
msgstr "misslyckades med att skapa RPM-databasen /var/lib/rpm"

#: convertdb.c:60
msgid "Old db is corrupt"
msgstr "Gamla databasen är trasig"

#: convertdb.c:69
#, c-format
msgid "oldrpmdbGetPackageInfo failed &olddb = %p olddb.packages = %p\n"
msgstr "oldrpmdbGetPackageInfo misslyckades &olddb = %p olddb.packages = %p\n"

#: convertdb.c:201
msgid "rpmconvert: no arguments expected"
msgstr "rpmconvert: inga argument förväntades"

#: convertdb.c:207
msgid "rpmconvert 1.0 - converting database in /var/lib/rpm\n"
msgstr "rpmconvert 1.0 - konverterar databasen i /var/lib/rpm\n"

#: oldrpmdb.c:454
#, c-format
msgid "pulling %s from database\n"
msgstr "hämtar %s från databasen\n"

#: oldrpmdb.c:461
msgid "package not found in database"
msgstr "paketet hittades inte i databasen"

#: oldrpmdb.c:522
msgid "no copyright!\n"
msgstr "ingen copyright!\n"

#: rpm.c:158
#, c-format
msgid "rpm: %s\n"
msgstr "rpm: %s\n"

#: rpm.c:169
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "RPM version %s\n"

#: rpm.c:173
msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
msgstr "Copyright © 1998 - Red Hat Software"

#: rpm.c:174
msgid "This may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL"
msgstr "Den här programvaran kan distribueras fritt med hänsyn till GNU GPL"

#: rpm.c:182
msgid "usage: rpm {--help}"
msgstr "användning: rpm {--help}"

#: rpm.c:183
msgid "    rpm {--version}"
msgstr "    rpm {--version}"

#: rpm.c:184
msgid "    rpm {--initdb}  [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--initdb}  [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:185
msgid ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:186
msgid "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <dir>]"
msgstr ""
"            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"

#: rpm.c:187
msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"
msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"

#: rpm.c:188
msgid ""
"            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
msgstr ""
"            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:189
msgid ""
"            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
msgstr ""
"            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"

#: rpm.c:190
msgid ""
"            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
msgstr ""
"            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"

#: rpm.c:191 rpm.c:200 rpm.c:209
msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>] "
msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>] "

#: rpm.c:192 rpm.c:202
msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"

#: rpm.c:193
msgid ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"

#: rpm.c:194
msgid "            [--ignoresize] file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            [--ignoresize] fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:195
msgid ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:196
msgid "            [--oldpackage] [--root <dir>] [--noscripts]"
msgstr "            [--oldpackage] [--root <kat>] [--noscripts]"

#: rpm.c:197
msgid ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:198
msgid ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
msgstr ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "

#: rpm.c:199
msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"

#: rpm.c:201
msgid "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
msgstr ""
"            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"

#: rpm.c:203
msgid ""
"            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"

#: rpm.c:204
msgid "            file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:205
msgid "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"
msgstr "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"

#: rpm.c:206
msgid "            [--scripts] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "            [--scripts] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:207
msgid "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"
msgstr "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"

#: rpm.c:208
msgid ""
"            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <host>]"
msgstr ""
"            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <värd>]"

#: rpm.c:210
msgid ""
"            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
msgstr ""
"            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"

#: rpm.c:211
msgid "            [--changelog] [--dbpath <dir>] [targets]"
msgstr "            [--changelog] [--dbpath <kat>] [mål]"

#: rpm.c:212
msgid "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:213
msgid ""
"            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
msgstr ""
"            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"

#: rpm.c:214
msgid "            [--nomd5] [targets]"
msgstr "            [--nomd5] [mål]"

#: rpm.c:215
msgid "    rpm {--setperms} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setperms} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:216
msgid "    rpm {--setugids} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setugids} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:217
msgid "    rpm {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "    rpm {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:218
msgid "    rpm {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:219
msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--allmatches]"
msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--allmatches]"

#: rpm.c:220
msgid ""
"            [--justdb] [--notriggers] rpackage1 ... packageN"
msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"

#: rpm.c:221
msgid ""
"    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:222
msgid "            [--sign] [--nobuild] [--timecheck <s>] ]"
msgstr "            [--sign] [--nobuild] [--timecheck <s>] ]"

#: rpm.c:223
msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
msgstr "            [--target=plattform1[,plattform2...]]"

#: rpm.c:224
msgid "            [--rmsource] specfile"
msgstr "            [--rmsource] spec-fil"

#: rpm.c:225
msgid "    rpm {--rmsource} [--rcfile <file>] [-v] specfile"
msgstr "    rpm {--rmsource} [--rcfile <fil>] [-v] spec-fil"

#: rpm.c:226
msgid ""
"    rpm {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
msgstr "    rpm {--rebuild} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"

#: rpm.c:227
msgid ""
"    rpm {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
msgstr ""
"    rpm {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"

#: rpm.c:228
msgid "    rpm {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:229
msgid "    rpm {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:230
msgid ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:231
msgid "              package1 ... packageN"
msgstr "              paket1 ... paketN"

#: rpm.c:232
msgid "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:233
msgid "    rpm {--querytags}"
msgstr "    rpm {--querytags}"

#: rpm.c:267
msgid "usage:"
msgstr "användning:"

#: rpm.c:269
msgid "print this message"
msgstr "visa detta meddelande"

#: rpm.c:271
msgid "print the version of rpm being used"
msgstr "visa vilken version av rpm som används"

#: rpm.c:272
msgid "  all modes support the following arguments:"
msgstr "  alla lägen stöder följande argument:"

#: rpm.c:273
msgid "   --rcfile <file>   "
msgstr "   --rcfile <fil>   "

#: rpm.c:274
msgid "use <file> instead of /etc/rpmrc and $HOME/.rpmrc"
msgstr "använd <fil> istället för /etc/rpmrc och $HOME/.rpmrc"

#: rpm.c:276
msgid "be a little more verbose"
msgstr "var lite mer mångordig"

#: rpm.c:278
msgid "be incredibly verbose (for debugging)"
msgstr "var mycket mångordig (för felsökning)"

#: rpm.c:280
msgid "query mode"
msgstr "frågeläge"

#: rpm.c:281 rpm.c:343 rpm.c:407 rpm.c:435
msgid "   --root <dir>    "
msgstr "   --root <kat>    "

#: rpm.c:282 rpm.c:344 rpm.c:408 rpm.c:436 rpm.c:498
msgid "use <dir> as the top level directory"
msgstr "använd <kat> som toppkatalog"

#: rpm.c:283 rpm.c:341 rpm.c:371 rpm.c:423 rpm.c:495
msgid "   --dbpath <dir>   "
msgstr "   --dbpath <kat>   "

#: rpm.c:284 rpm.c:342 rpm.c:372 rpm.c:424 rpm.c:496
msgid "use <dir> as the directory for the database"
msgstr "använd <kat> som katalog för databasen"

#: rpm.c:285
msgid "   --queryformat <qfmt>"
msgstr "   --queryformat <ffmt>"

#: rpm.c:286
msgid "use <qfmt> as the header format (implies -i)"
msgstr "använd <ffmt> som huvudformat (medför -i)"

#: rpm.c:287
msgid ""
"  install, upgrade and query (with -p) allow ftp URL's to be used in place"
msgstr ""
"  installation, uppgradering och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:er att"

#: rpm.c:288
msgid "  of file names as well as the following options:"
msgstr "  användas istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: rpm.c:289
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: rpm.c:290
msgid "hostname or IP of ftp proxy"
msgstr "ftp-ombudets (proxy) värdnamn eller IP"

#: rpm.c:291
msgid "   --ftpport <port>  "
msgstr "   --ftpport <port>  "

#: rpm.c:292
msgid "port number of ftp server (or proxy)"
msgstr "ftp-servers (eller ombuds (proxy)) portnummer"

#: rpm.c:293
msgid "   --httpproxy <host>  "
msgstr "   --httpproxy <värd>  "

#: rpm.c:294
msgid "hostname or IP of http proxy"
msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"

#: rpm.c:295
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: rpm.c:296
msgid "port number of http server (or proxy)"
msgstr "http-servers (eller ombuds) portnummer"

#: rpm.c:297
msgid "   Package specification options:"
msgstr "   Flaggor för paketval:"

#: rpm.c:299
msgid "query all packages"
msgstr "fråga om alla paket"

#: rpm.c:300
msgid "    -f <file>+    "
msgstr "    -f <fil>+     "

#: rpm.c:301
msgid "query package owning <file>"
msgstr "fråga om paket som äger <fil>"

#: rpm.c:302
msgid "    -p <packagefile>+ "
msgstr "    -p <paketfil>+ "

#: rpm.c:303
msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: rpm.c:304
msgid "    --triggeredby <pkg>"
msgstr "    --triggeredby <pkt>"

#: rpm.c:305
msgid "query packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"

#: rpm.c:306
msgid "    --whatprovides <cap>"
msgstr "    --whatprovides <egenskap>"

#: rpm.c:307
msgid "query packages which provide <cap> capability"
msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egenskap>"

#: rpm.c:308
msgid "    --whatrequires <cap>"
msgstr "    --whatrequires <egenskap>"

#: rpm.c:309
msgid "query packages which require <cap> capability"
msgstr "undersök paket som behöver <egenskap>"

#: rpm.c:310
msgid "   Information selection options:"
msgstr "   Flaggor för informationsval:"

#: rpm.c:312
msgid "display package information"
msgstr "visa paketinformation"

#: rpm.c:314
msgid "display the package's change log"
msgstr "visa paketets ändringslogg"

#: rpm.c:316
msgid "display package file list"
msgstr "visa paketets fillista"

#: rpm.c:318
msgid "show file states (implies -l)"
msgstr "visa filers status (implicerar -l)"

#: rpm.c:320
msgid "list only documentation files (implies -l)"
msgstr "visa enbart dokumentationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:322
msgid "list only configuration files (implies -l)"
msgstr "visa enbart konfigurationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:324
msgid ""
"show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or "
"-d)"
msgstr ""
"visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c "
"eller -d)"

#: rpm.c:326
msgid "list capabilities package provides"
msgstr "visa de egenskaper paketet tillhandahåller"

#: rpm.c:327
msgid "    --requires"
msgstr "    --requires"

#: rpm.c:329
msgid "list package dependencies"
msgstr "lista paketberoenden"

#: rpm.c:331
msgid "print the various [un]install scripts"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: rpm.c:333
msgid "show the trigger scripts contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: rpm.c:337
msgid "  --pipe <cmd>     "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: rpm.c:338
msgid "send stdout to <cmd>"
msgstr "skicka stdut till <kommando>"

#: rpm.c:340
msgid ""
"verify a package installation using the same same package specification "
"options as -q"
msgstr "verifiera ett pakets installation med samma urvalsflaggor som till -q"

#: rpm.c:346 rpm.c:394 rpm.c:428
msgid "do not verify package dependencies"
msgstr "verifiera inte paketberoenden"

#: rpm.c:348
msgid "do not verify file md5 checksums"
msgstr "verifiera inte md5-kontrollsummor"

#: rpm.c:350
msgid "do not verify file attributes"
msgstr "verifiera inte filattribut"

#: rpm.c:353
msgid ""
"set the file permissions to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filrättigheterna till de i paketdatabasen med samma "
"paketspecifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:356
msgid ""
"set the file owner and group to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma "
"paketspcifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:360
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>"

#: rpm.c:361
msgid "  -i <packagefile>   "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: rpm.c:362
msgid "install package"
msgstr "installera paket"

#: rpm.c:363
msgid "   --excludepath <path>"
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: rpm.c:364
msgid "skip files in path <path>"
msgstr "hoppa över filer i <sökv>"

#: rpm.c:365
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: rpm.c:366
msgid "relocate files from <oldpath> to <newpath>"
msgstr "flytta filer från <frånskv> till <tillskv>"

#: rpm.c:368
msgid "relocate files even though the package doesn't allow it"
msgstr "flytta filer även om paketet inte tillåter det"

#: rpm.c:369
msgid "   --prefix <dir>   "
msgstr "   --prefix <katalog> "

#: rpm.c:370
msgid "relocate the package to <dir>, if relocatable"
msgstr "flytta paketet till <katalog>, om flyttbart"

#: rpm.c:374
msgid "do not install documentation"
msgstr "installera inte dokumentation"

#: rpm.c:376
msgid "short hand for --replacepkgs --replacefiles"
msgstr "kortform för --replacepkgs --replacefiles"

#: rpm.c:379
msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
msgstr ""
"skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med "
"-v)"

#: rpm.c:381
msgid "install all files, even configurations which might otherwise be skipped"
msgstr ""
"installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"

#: rpm.c:384
msgid "don't verify package architecture"
msgstr "verifiera inte paketarkitektur"

#: rpm.c:386
msgid "don't check disk space before installing"
msgstr "kontrollera inte diskutrymme före installation"

#: rpm.c:388
msgid "don't verify package operating system"
msgstr "verifiera inte paketets operativsystem"

#: rpm.c:390
msgid "install documentation"
msgstr "installera dokumentation"

#: rpm.c:392 rpm.c:426
msgid "update the database, but do not modify the filesystem"
msgstr "uppdatera databasen, men ändra inte filsystemet"

#: rpm.c:396 rpm.c:430
msgid "do not reorder package installation to satisfy dependencies"
msgstr "flytta inte om paketinstallationen för att tillfredsställa beroenden"

#: rpm.c:398
msgid "don't execute any installation scripts"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: rpm.c:400 rpm.c:434
msgid "don't execute any scripts triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: rpm.c:402
msgid "print percentages as package installs"
msgstr "skriv procent allt eftersom paketet installeras"

#: rpm.c:404
msgid "install even if the package replaces installed files"
msgstr "installera även om paketet byter ut installerade filer"

#: rpm.c:406
msgid "reinstall if the package is already present"
msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

#: rpm.c:410
msgid "don't install, but tell if it would work or not"
msgstr "installera inte, men tala om ifall det skulle fungera eller inte"

#: rpm.c:412
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>"

#: rpm.c:413
msgid "  -U <packagefile>   "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: rpm.c:414
msgid "upgrade package (same options as --install, plus)"
msgstr "uppgradera paket (samma flaggor som --install, samt)"

#: rpm.c:416
msgid ""
"upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this "
"automatically)"
msgstr ""
"uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör "
"detta automatiskt)"

#: rpm.c:418
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket>"

#: rpm.c:420
msgid "erase (uninstall) package"
msgstr "ta bort (avinstallera) paket"

#: rpm.c:422
msgid ""
"remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
"<package> specified multiple packages)"
msgstr ""
"ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
"specificerar flera paket)"

#: rpm.c:432
msgid "do not execute any package specific scripts"
msgstr "kör inte paketspecifika skript"

#: rpm.c:438
msgid "  -b<stage> <spec>   "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: rpm.c:439
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "

#: rpm.c:440
msgid "build package, where <stage> is one of:"
msgstr "tillverka paket, där <steg> är något av:"

#: rpm.c:442
msgid "prep (unpack sources and apply patches)"
msgstr "förbered (packa upp källkod samt applicera patchar)"

#: rpm.c:444
#, c-format
msgid "list check (do some cursory checks on %files)"
msgstr "kontrollera (gör några enkla kontroller på %files)"

#: rpm.c:446
msgid "compile (prep and compile)"
msgstr "kompilera (förbered och kompilera)"

#: rpm.c:448
msgid "install (prep, compile, install)"
msgstr "installera (förbered, kompilera, installera)"

#: rpm.c:450
msgid "binary package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binärpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: rpm.c:452
msgid "bin/src package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binär- och källpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: rpm.c:458
msgid "remove sources and spec file when done"
msgstr "ta bort källkod och spec-fil efteråt"

#: rpm.c:460
msgid "generate PGP/GPG signature"
msgstr "tillverka en PGP/GPG-signatur"

#: rpm.c:461
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: rpm.c:462
msgid "use <dir> as the build root"
msgstr "använd <kat> som tillverkningsrot"

#: rpm.c:463
msgid "   --target=<platform>+"
msgstr "   --target=<plattfrm>+"

#: rpm.c:464
msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."

#: rpm.c:466
msgid "do not execute any stages"
msgstr "utför inga steg"

#: rpm.c:467
msgid "   --timecheck <secs> "
msgstr "   --timecheck <sek>  "

#: rpm.c:468
msgid "set the time check to <secs> seconds (0 disables)"
msgstr "sätt tidskontrollen till <sek> sekunder (0 slår av)"

#: rpm.c:470
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: rpm.c:471
msgid ""
"install source package, build binary package and remove spec file, sources, "
"patches, and icons."
msgstr ""
"installera källpaket, tillverka binärpaket och ta bort spec-fil, källkod, "
"patchar och ikoner."

#: rpm.c:472
msgid "  --rmsource <spec>   "
msgstr "  --rmsource <spec>   "

#: rpm.c:473
msgid "remove sources and spec file"
msgstr "ta bort källkod och spec-fil"

#: rpm.c:474
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpkt> "

#: rpm.c:475
msgid "like --rebuild, but don't build any package"
msgstr "som --rebuild, men tillverka inga paket"

#: rpm.c:476
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: rpm.c:477
msgid "sign a package (discard current signature)"
msgstr "signera ett paket (släng nuvarande signatur)"

#: rpm.c:478
msgid "  --addsign <pkg>+   "
msgstr "  --addsign <pkt>+   "

#: rpm.c:479
msgid "add a signature to a package"
msgstr "lägg till signatur till ett paket"

#: rpm.c:481
msgid "  --checksig <pkg>+   "
msgstr "  --checksig <pkt>+   "

#: rpm.c:482
msgid "verify package signature"
msgstr "verifiera paketsignatur"

#: rpm.c:484
msgid "skip any PGP signatures"
msgstr "hoppa över eventuella PGP-signaturer"

#: rpm.c:486
msgid "skip any GPG signatures"
msgstr "hoppa över eventuella GPG-signaturer"

#: rpm.c:488
msgid "skip any MD5 signatures"
msgstr "hoppa över eventuella MD5-signaturer"

#: rpm.c:490
msgid "list the tags that can be used in a query format"
msgstr "visa taggar som kan användas i frågeformat"

#: rpm.c:492
msgid "make sure a valid database exists"
msgstr "förvissa dig om att en giltig databas existerar"

#: rpm.c:494
msgid "rebuild database from existing database"
msgstr "bygg om databasen från existerande databas"

#: rpm.c:637 rpm.c:643 rpm.c:650 rpm.c:656 rpm.c:665 rpm.c:672 rpm.c:719
#: rpm.c:725 rpm.c:759 rpm.c:765 rpm.c:771 rpm.c:779 rpm.c:814 rpm.c:869
#: rpm.c:876
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "enbart ett läge kan specifieras"

#: rpm.c:658
msgid "-u and --uninstall are deprecated and no longer work.\n"
msgstr "-u och --uninstall undanbedes och fungerar inte längre.\n"

#: rpm.c:660
msgid "Use -e or --erase instead.\n"
msgstr "Använd -e eller --erase istället.\n"

#: rpm.c:676
msgid "--build (-b) requires one of a,b,i,c,p,l as its sole argument"
msgstr "--build (-b) kräver en av a,b,i,c,p,l som dess enda argument"

#: rpm.c:680
msgid "--tarbuild (-t) requires one of a,b,i,c,p,l as its sole argument"
msgstr "--tarbuild (-t) kräver en av a,b,i,c,p,l som dess enda argument"

#: rpm.c:732 rpm.c:738 rpm.c:745 rpm.c:752 rpm.c:883
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "endast en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"

#: rpm.c:787
msgid "arguments to --dbpath must begin with a /"
msgstr "argument till --dbpath måste börja med /"

#: rpm.c:820
msgid "relocations must begin with a /"
msgstr "omflyttningar måste börja med /"

#: rpm.c:822
msgid "relocations must contain a ="
msgstr "omflyttningar måste innehålla ett ="

#: rpm.c:825
msgid "relocations must have a / following the ="
msgstr "omflyttningar måste ha ett / efter ="

#: rpm.c:834
msgid "exclude paths must begin with a /"
msgstr "uteslutna sökvägar måste börja med /"

#: rpm.c:843
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "Internt fel i argumenthantering (%d) :-(\n"

#: rpm.c:896
msgid "--dbpath given for operation that does not use a database"
msgstr "--dbpath angivet för en operation som inte använder någon databas"

#: rpm.c:901
msgid "--timecheck may only be used during package builds"
msgstr "--timecheck kan enbart användas vid pakettillverkning"

#: rpm.c:904
msgid "unexpected query flags"
msgstr "oväntade undersökningsflaggor"

#: rpm.c:907
msgid "unexpected query format"
msgstr "oväntat undersökningsformat"

#: rpm.c:911
msgid "unexpected query source"
msgstr "oväntad undersökningskälla"

#: rpm.c:917
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr ""
"enbart installation, uppgradering, rmsource och rmspec kan tvingas fram"

#: rpm.c:920
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "filer kan relokeras endast under paketinstallation"

#: rpm.c:923
msgid "only one of --prefix or --relocate may be used"
msgstr "enbart en av --prefix eller --relocate kan användas"

#: rpm.c:926
msgid ""
"--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr ""
"--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:929
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "--prefix kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:932
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "argument till --prefix måste börja med /"

#: rpm.c:935
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:939
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:943
msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:947
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "--replacepkgs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:951
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--excludedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:955
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--includedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:959
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"

#: rpm.c:963
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "--ignorearch kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:967
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoreos kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:971
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoresize kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:975
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket tas bort"

#: rpm.c:979
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "--allfiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:983
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr ""
"--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: rpm.c:988
msgid ""
"--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--noscripts kan enbart användas vid paketinstallation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:992
msgid ""
"--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:998
msgid ""
"--nodeps may only be specified during package building, installation, "
"erasure, and verification"
msgstr ""
"--nodeps kan enbart användas vid paketbygge, installation, avinstallation "
"och verifiering"

#: rpm.c:1003
msgid ""
"--test may only be specified during package installation, erasure, and "
"building"
msgstr ""
"--test kan enbart användas vid installation, avinstallation och tillverkning"

#: rpm.c:1008
msgid ""
"--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, "
"and database rebuilds"
msgstr ""
"--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, "
"och databasombyggnad"

#: rpm.c:1013
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "argument till --root (-r) måste börja med /"

#: rpm.c:1016
msgid "--oldpackage may only be used during upgrades"
msgstr "--oldpackage kan enbart användas vid paketuppgraderingar"

#: rpm.c:1021
msgid ""
"ftp options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
msgstr ""
"ftp-flaggor kan enbart användas vid frågor, installationer och uppgraderingar"

#: rpm.c:1027
msgid ""
"http options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
msgstr ""
"http-flaggor kan enbart användas vid frågor, installationer och "
"uppgraderingar"

#: rpm.c:1031
msgid "--nopgp may only be used during signature checking"
msgstr "--nopgp kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:1034
msgid "--nogpg may only be used during signature checking"
msgstr "--nogpg kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:1037
msgid ""
"--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
msgstr "--nomd5 kan enbart användas vid signaturkontroll och paketverifiering"

#: rpm.c:1061
msgid "no files to sign\n"
msgstr "inga filer att signera\n"

#: rpm.c:1066
#, c-format
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "kan inte komma åt filen %s\n"

#: rpm.c:1081
msgid "pgp not found: "
msgstr "pgp hittades inte: "

#: rpm.c:1085
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "

#: rpm.c:1087
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "Kontrollen av lösenfrasen misslyckades\n"

#: rpm.c:1090
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "Lösenfrasen är ok.\n"

#: rpm.c:1095
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "Felaktig %%_signature spec i makrofil.\n"

#: rpm.c:1101
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"

#: rpm.c:1116
msgid "exec failed\n"
msgstr "exec misslyckades\n"

#: rpm.c:1135
msgid "unexpected arguments to --querytags "
msgstr "oväntade argument till --querytags "

#: rpm.c:1146
msgid "no packages given for signature check"
msgstr "inga paket angivna för signaturkontroll"

#: rpm.c:1158
msgid "no packages given for signing"
msgstr "inga paket angivna för signering"

#: rpm.c:1171
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "inga paketfiler angivna för omtillverkning"

#: rpm.c:1228
msgid "no spec files given for build"
msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"

#: rpm.c:1230
msgid "no tar files given for build"
msgstr "inga tar-filer angivna för tillverkning"

#: rpm.c:1242
msgid "no packages given for uninstall"
msgstr "inga paket angivna för avinstallation"

#: rpm.c:1292
msgid "no packages given for install"
msgstr "inga paket angivna för installation"

#: rpm.c:1315
msgid "extra arguments given for query of all packages"
msgstr "extra argument angivna för förfrågan om alla paket"

#: rpm.c:1320
msgid "no arguments given for query"
msgstr "inga parametrar angivna för undersökning"

#: rpm.c:1337
msgid "extra arguments given for verify of all packages"
msgstr "extra argument angivna för verifiering av alla paket"

#: rpm.c:1341
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "inga parametrar angivna för verifiering"

#: rpm2cpio.c:42
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "argumentet är inte ett RPM-paket\n"

#: rpm2cpio.c:46
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "fel vid läsning av pakethuvud\n"

#: build/build.c:83 build/pack.c:244
msgid "Unable to open temp file"
msgstr "Kan inte öppna temporär fil"

#: build/build.c:124
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "Kör: %s\n"

#: build/build.c:128
#, c-format
msgid "Exec of %s failed (%s)"
msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s)"

#: build/build.c:138
#, c-format
msgid "Bad exit status from %s (%s)"
msgstr "Dålig slutstatus från %s (%s)"

#: build/expression.c:208
msgid "syntax error while parsing =="
msgstr "syntaxfel vid tolkning av =="

#: build/expression.c:238
msgid "syntax error while parsing &&"
msgstr "syntaxfel vid tolkning av &&"

#: build/expression.c:247
msgid "syntax error while parsing ||"
msgstr "syntaxfel vid tolkning av ||"

#: build/expression.c:289
msgid "parse error in expression"
msgstr "tolkningsfel i uttryck"

#: build/expression.c:319
msgid "unmatched ("
msgstr "ensam ("

#: build/expression.c:337
msgid "undefined identifier"
msgstr "odefinierad identifierare"

#: build/expression.c:356
msgid "- only on numbers"
msgstr "- endast i tal"

#: build/expression.c:372
msgid "! only on numbers"
msgstr "! endast på tal"

#: build/expression.c:411 build/expression.c:456 build/expression.c:513
#: build/expression.c:600
msgid "types must match"
msgstr "typer måste passa ihop"

#: build/expression.c:424
msgid "* / not suported for strings"
msgstr "* / stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:472
msgid "- not suported for strings"
msgstr "- stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:613
msgid "&& and || not suported for strings"
msgstr "&& och || stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:644 build/expression.c:689
msgid "syntax error in expression"
msgstr "syntaxfel i uttryck"

#: build/files.c:224
#, c-format
msgid "TIMECHECK failure: %s\n"
msgstr "TIMECHECK-fel: %s\n"

#: build/files.c:267 build/files.c:349 build/files.c:512
#, c-format
msgid "Missing '(' in %s %s"
msgstr "Saknad \"(\" i %s %s"

#: build/files.c:278 build/files.c:466 build/files.c:523
#, c-format
msgid "Missing ')' in %s(%s"
msgstr "Saknad \")\" i %s(%s"

#: build/files.c:316 build/files.c:491
#, c-format
msgid "Invalid %s token: %s"
msgstr "Ogiltig %s token: %s"

#: build/files.c:365
#, c-format
msgid "Non-white space follows %s(): %s"
msgstr "Annat än blanktecken följer på %s(): %s"

#: build/files.c:403
#, c-format
msgid "Bad syntax: %s(%s)"
msgstr "Felaktig syntax: %s(%s)"

#: build/files.c:413
#, c-format
msgid "Bad mode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig rättighetsspecifikation: %s(%s)"

#: build/files.c:425
#, c-format
msgid "Bad dirmode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig specifikation av katalogrättigheter: %s(%s)"

#: build/files.c:549
msgid "Unusual locale length: \"%.*s\" in %%lang(%s)"
msgstr "Ovanlig lokallängd: \"%.*s\" i %%langg(%s)"

#: build/files.c:559
msgid "Duplicate locale %.*s in %%lang(%s)"
msgstr "Duplicerad lokal %.*s i %%lang(%s)"

#: build/files.c:651
msgid "Hit limit for %%docdir"
msgstr "Slog i gränsen för %%docdir"

#: build/files.c:657
msgid "Only one arg for %%docdir"
msgstr "Endast ett argument till %%docdir"

#. We already got a file -- error
#: build/files.c:682
#, c-format
msgid "Two files on one line: %s"
msgstr "Två filer på en rad: %s"

#: build/files.c:695
#, c-format
msgid "File must begin with \"/\": %s"
msgstr "Filnamn måste börja med \"/\": %s"

#: build/files.c:707
msgid "Can't mix special %%doc with other forms: %s"
msgstr "Kan inte blanda special %%doc med andra former: %s"

#: build/files.c:792
#, c-format
msgid "File listed twice: %s"
msgstr "Filen uppräknad två gånger: %s"

#: build/files.c:952
#, c-format
msgid "File doesn't match prefix (%s): %s"
msgstr "Filen matchar inte prefixet (%s): %s"

#: build/files.c:962 build/files.c:1099
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Filen hittades inte: %s"

#: build/files.c:1005
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s\n"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s\n"

#: build/files.c:1019
#, c-format
msgid "File %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"
msgstr "Fil %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"

#: build/files.c:1083
#, c-format
msgid "File needs leading \"/\": %s"
msgstr "Filen behöver inledande \"/\": %s"

#: build/files.c:1140
msgid "Could not open %%files file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil: %s"

#: build/files.c:1147 build/pack.c:465
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "rad: %s"

#: build/files.c:1469 build/parsePrep.c:29
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s"

#: build/files.c:1522
#, c-format
msgid "Couldn't exec %s"
msgstr "Kunde inte köra %s"

#: build/files.c:1526
#, c-format
msgid "Couldn't fork %s"
msgstr "Kunde inte grena %s"

#: build/files.c:1605
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s misslyckades"

#: build/files.c:1609
#, c-format
msgid "failed to write all data to %s"
msgstr "kunde inte skriva all data till %s"

#: build/files.c:1695
#, c-format
msgid "Finding %s: (using %s)...\n"
msgstr "Letar upp %s: (använder %s)...\n"

#: build/files.c:1723 build/files.c:1732
#, c-format
msgid "Failed to find %s:"
msgstr "Misslyckades med att hitta %s:"

#: build/files.c:1838
#, c-format
msgid "Processing files: %s\n"
msgstr "Bearbetar filer: %s\n"

#: build/names.c:32 build/names.c:64
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getUname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getUname()\n"

#: build/names.c:97 build/names.c:129
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getGname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getGname()\n"

#: build/names.c:167
#, c-format
msgid "Could not canonicalize hostname: %s\n"
msgstr "Kunde inte kanonisera värdnamn: %s\n"

#: build/pack.c:131
#, c-format
msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"

#: build/pack.c:164
#, c-format
msgid "readRPM: open %s: %s\n"
msgstr "readRPM: öppna %s: %s\n"

#: build/pack.c:174
#, c-format
msgid "readRPM: read %s: %s\n"
msgstr "readRPM: läs %s: %s\n"

#: build/pack.c:194
#, c-format
msgid "readRPM: %s is not an RPM package\n"
msgstr "readRPM: %s är inte ett RPM-paket\n"

#: build/pack.c:200
#, c-format
msgid "readRPM: reading header from %s\n"
msgstr "readRPM: läser huvud från %s\n"

#: build/pack.c:255
msgid "Bad CSA data"
msgstr "Felaktig CSA-data"

#: build/pack.c:286
#, c-format
msgid "Could not open %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna %s\n"

#: build/pack.c:318 build/pack.c:360
#, c-format
msgid "Unable to write package: %s"
msgstr "Kunde inte skriva paket: %s"

#: build/pack.c:333
#, c-format
msgid "Generating signature: %d\n"
msgstr "Genererar signatur: %d\n"

#: build/pack.c:350
#, c-format
msgid "Unable to read sigtarget: %s"
msgstr "Kan inte läsa signaturmål: %s"

#: build/pack.c:375
#, c-format
msgid "Wrote: %s\n"
msgstr "Skrev: %s\n"

#: build/pack.c:392 build/pack.c:416
#, c-format
msgid "create archive failed on file %s: %s"
msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"

#: build/pack.c:435
#, c-format
msgid "cpio_copy write failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"

#: build/pack.c:442
#, c-format
msgid "cpio_copy read failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"

#: build/pack.c:521
#, c-format
msgid "Could not open PreIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"

#: build/pack.c:528
#, c-format
msgid "Could not open PreUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"

#: build/pack.c:535
#, c-format
msgid "Could not open PostIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"

#: build/pack.c:542
#, c-format
msgid "Could not open PostUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"

#: build/pack.c:550
#, c-format
msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"

#: build/pack.c:566
#, c-format
msgid "Could not open Trigger script file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"

#: build/parseBuildInstallClean.c:27
#, c-format
msgid "line %d: second %s"
msgstr "rad %d: andra %s"

#: build/parseChangelog.c:103
msgid "%%changelog entries must start with *"
msgstr "%%changlog-poster måste starta med *"

#: build/parseChangelog.c:111
msgid "incomplete %%changelog entry"
msgstr "ofullständig %%changelog-post"

#: build/parseChangelog.c:126
msgid "bad date in %%changelog: %s"
msgstr "felaktigt datum i %%changelog: %s"

#: build/parseChangelog.c:131
msgid "%%changelog not in decending chronological order"
msgstr "%%changlog är inte i fallande kronologisk ordning"

#: build/parseChangelog.c:139 build/parseChangelog.c:150
msgid "missing name in %%changelog"
msgstr "saknat namn i %%changelog"

#: build/parseChangelog.c:157
msgid "no description in %%changelog"
msgstr "ingen beskrivning i %%changelog"

#: build/parseDescription.c:33
msgid "line %d: Error parsing %%description: %s"
msgstr "rad %d: Fel i tolkning av %%description: %s"

#: build/parseDescription.c:46 build/parseFiles.c:40 build/parseScript.c:168
#, c-format
msgid "line %d: Bad option %s: %s"
msgstr "rad %d: otillåten flagga %s: %s"

#: build/parseDescription.c:60 build/parseFiles.c:54 build/parseScript.c:182
#, c-format
msgid "line %d: Too many names: %s"
msgstr "rad %d: För många namn: %s"

#: build/parseDescription.c:70 build/parseFiles.c:64 build/parseScript.c:192
#, c-format
msgid "line %d: Package does not exist: %s"
msgstr "rad %d: Paketet existerar inte: %s"

#: build/parseDescription.c:82
#, c-format
msgid "line %d: Second description"
msgstr "rad %d: En andra beskrivning"

#: build/parseFiles.c:27
msgid "line %d: Error parsing %%files: %s"
msgstr "rad %d: Fel i tolkning av %%files: %s"

#: build/parseFiles.c:72
msgid "line %d: Second %%files list"
msgstr "rad %d: En andra %%files-lista"

#: build/parsePreamble.c:141
#, c-format
msgid "Architecture is excluded: %s"
msgstr "Arkitekturen är utesluten: %s"

#: build/parsePreamble.c:146
#, c-format
msgid "Architecture is not included: %s"
msgstr "Arkitekturen är inte medtagen: %s"

#: build/parsePreamble.c:151
#, c-format
msgid "OS is excluded: %s"
msgstr "OS är uteslutet: %s"

#: build/parsePreamble.c:156
#, c-format
msgid "OS is not included: %s"
msgstr "OS är inte medtaget: %s"

#: build/parsePreamble.c:170
#, c-format
msgid "%s field must be present in package: %s"
msgstr "%s-fält måste finnas med i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:192
#, c-format
msgid "Duplicate %s entries in package: %s"
msgstr "Dubbla %s-poster i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:239
#, c-format
msgid "Unable to stat icon: %s"
msgstr "Kan inte ta status på ikon: %s"

#: build/parsePreamble.c:250
#, c-format
msgid "Unable to read icon: %s"
msgstr "Kan inte läsa ikon: %s"

#: build/parsePreamble.c:260
#, c-format
msgid "Unknown icon type: %s"
msgstr "Okänd ikontyp: %s"

#: build/parsePreamble.c:323
#, c-format
msgid "line %d: Malformed tag: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig tagg: %s"

#. Empty field
#: build/parsePreamble.c:331
#, c-format
msgid "line %d: Empty tag: %s"
msgstr "rad %d: Tom tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:354 build/parsePreamble.c:361
#, c-format
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s"
msgstr "rad %d: Otillåtet tecken \"-\" i %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:399
#, c-format
msgid "line %d: BuildRoot can not be \"/\": %s"
msgstr "rad %d: BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:412
#, c-format
msgid "line %d: Prefixes must not end with \"/\": %s"
msgstr "rad %d: Prefix får inte sluta med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:424
#, c-format
msgid "line %d: Docdir must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: Docdir måste börja med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:436
#, c-format
msgid "line %d: Epoch/Serial field must be a number: %s"
msgstr "rad %d: Epoch/Serial-fält måste vara numeriskt: %s"

#: build/parsePreamble.c:499
#, c-format
msgid "line %d: Bad BuildArchitecture format: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig BuildArchitecture-format: %s"

#: build/parsePreamble.c:509
#, c-format
msgid "Internal error: Bogus tag %d"
msgstr "Internt fel: felaktig tagg %d"

#: build/parsePreamble.c:656
#, c-format
msgid "Bad package specification: %s"
msgstr "Felaktig paketspecifikation: %s"

#: build/parsePreamble.c:662
#, c-format
msgid "Package already exists: %s"
msgstr "Paketet existerar redan: %s"

#: build/parsePreamble.c:689
#, c-format
msgid "line %d: Unknown tag: %s"
msgstr "rad %d: Okänd tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:714
msgid "Spec file can't use BuildRoot"
msgstr "Spec-fil kan inte använda BuildRoot"

#: build/parsePrep.c:25
#, c-format
msgid "Bad source: %s: %s"
msgstr "Dålig källa: %s: %s"

#: build/parsePrep.c:51
#, c-format
msgid "No patch number %d"
msgstr "Inget patch-nummer %d"

#: build/parsePrep.c:117
#, c-format
msgid "No source number %d"
msgstr "Inget källkodsnummer %d"

#: build/parsePrep.c:136
#, c-format
msgid "Couldn't download nosource %s: %s"
msgstr "Kunde inte hämta nosource %s: %s"

#: build/parsePrep.c:191
msgid "Error parsing %%setup: %s"
msgstr "Fel i tolkning av %%setup: %s"

#: build/parsePrep.c:206
msgid "line %d: Bad arg to %%setup %c: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%setup %c: %s"

#: build/parsePrep.c:227
msgid "line %d: Bad %%setup option %s: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig %%setup-flagga %s: %s"

#: build/parsePrep.c:351
msgid "line %d: Need arg to %%patch -b: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -b: %s"

#: build/parsePrep.c:359
msgid "line %d: Need arg to %%patch -z: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -z: %s"

#: build/parsePrep.c:371
msgid "line %d: Need arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:377
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:384
msgid "Too many patches!"
msgstr "För många patchar!"

#: build/parsePrep.c:388
msgid "line %d: Bad arg to %%patch: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch: %s"

#: build/parsePrep.c:424
msgid "line %d: second %%prep"
msgstr "rad %d: andra %%prep"

#: build/parseReqs.c:91
#, c-format
msgid ""
"line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
msgstr "rad %d: Beroenden måste börja alfanumeriskt, med \"_\" eller \"/\": %s"

#: build/parseReqs.c:102
#, c-format
msgid "line %d: File name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Filnamn inte tillåtna: %s"

#: build/parseReqs.c:134
#, c-format
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"

#: build/parseReqs.c:146
#, c-format
msgid "line %d: Version not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Version inte tillåten: %s"

#: build/parseReqs.c:172
#, c-format
msgid "line %d: Version required: %s"
msgstr "rad %d: Version krävs: %s"

#: build/parseScript.c:136
#, c-format
msgid "line %d: triggers must have --: %s"
msgstr "rad %d: utlösare måste ha --: %s"

#: build/parseScript.c:146 build/parseScript.c:210
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %s: %s"
msgstr "rad %d: Fel vid tolkning av %s: %s"

#: build/parseScript.c:156
#, c-format
msgid "line %d: script program must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: skriptprogram måste börja med \"/\": %s"

#: build/parseScript.c:201
#, c-format
msgid "line %d: Second %s"
msgstr "rad %d: En andra %s"

#: build/parseSpec.c:126
#, c-format
msgid "line %d: %s"
msgstr "rad %d: %s"

#: build/parseSpec.c:172
#, c-format
msgid "Unable to open: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna: %s\n"

#: build/parseSpec.c:184
msgid "Unclosed %%if"
msgstr "Oavslutat %%if"

#: build/parseSpec.c:243
#, c-format
msgid "%s:%d: parseExpressionBoolean returns %d"
msgstr "%s:%d: parseExpressionBoolean returnerar %d"

#. Got an else with no %if !
#: build/parseSpec.c:251
msgid "%s:%d: Got a %%else with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%else utan något if"

#. Got an end with no %if !
#: build/parseSpec.c:262
msgid "%s:%d: Got a %%endif with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%endif utan något if"

#: build/parseSpec.c:276 build/parseSpec.c:285
msgid "malformed %%include statement"
msgstr "felaktig %%include-sats"

#: build/parseSpec.c:366
#, c-format
msgid "Timecheck value must be an integer: %s"
msgstr "Tidskontrollfält måste vara ett heltal: %s"

#: build/parseSpec.c:449
msgid "No buildable architectures"
msgstr "Inga byggbara arkitekturer"

#: build/parseSpec.c:494
msgid "Package has no %%description: %s"
msgstr "Paketet har ingen %%description: %s"

#: build/spec.c:31
#, c-format
msgid "archive = %s, fs = %s\n"
msgstr "arkiv = %s, fs = %s\n"

#: build/spec.c:237
#, c-format
msgid "line %d: Bad number: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt tal: %s"

#: build/spec.c:243
#, c-format
msgid "line %d: Bad no%s number: %d"
msgstr "rad %d: Felaktigt no%s-tal: %d"

#: build/spec.c:301
#, c-format
msgid "line %d: Bad %s number: %s\n"
msgstr "rad %d: Felaktigt %s-tal: %s\n"

#: lib/cpio.c:385
#, c-format
msgid "can't rename %s to %s: %s\n"
msgstr "kan inte flytta %s till %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:391
#, c-format
msgid "can't unlink %s: %s\n"
msgstr "kan inte ta bort %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:582
#, c-format
msgid "getNextHeader: %s\n"
msgstr "getNextHeader: %s\n"

#: lib/cpio.c:1044
#, c-format
msgid "(error 0x%x)"
msgstr "(fel 0x%x)"

#: lib/cpio.c:1047
msgid "Bad magic"
msgstr "Felaktigt magiskt tal"

#: lib/cpio.c:1048
msgid "Bad/unreadable header"
msgstr "Felaktigt/oläsbart huvud"

#: lib/cpio.c:1066
msgid "Header size too big"
msgstr "Huvudstorlek för stor"

#: lib/cpio.c:1067
msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"

#: lib/cpio.c:1068
msgid "Missing hard link"
msgstr "Saknad hårdlänk"

#: lib/cpio.c:1069
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: lib/cpio.c:1078
msgid " failed - "
msgstr " misslyckades - "

#: lib/dbindex.c:32
#, c-format
msgid "cannot open file %s: %s"
msgstr "kan inte öppna filen %s: %s"

#: lib/dbindex.c:84
#, c-format
msgid "error getting record %s from %s"
msgstr "fel vid hämtning av posten %s ur %s"

#: lib/dbindex.c:111
#, c-format
msgid "error storing record %s into %s"
msgstr "fel vid sparande av posten %s i %s"

#: lib/dbindex.c:118
#, c-format
msgid "error removing record %s into %s"
msgstr "fel vid borttagande av posten %s ur %s"

#. XXX legacy epoch-less requires/conflicts compatibility
#: lib/depends.c:339
#, c-format
msgid ""
"the \"B\" dependency needs an epoch (assuming same as \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"
msgstr ""
"\"B\"-beroendet behöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"

#: lib/depends.c:368
#, c-format
msgid " %s  A %s\tB %s\n"
msgstr " %s  A %s\tB %s\n"

#: lib/depends.c:460
msgid "dbrecMatchesDepFlags() failed to read header"
msgstr "dbrecMatchesDepFlags() misslyckades med att läsa huvud"

#: lib/depends.c:695
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by added package.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom tillagt paket.\n"

#: lib/depends.c:712
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by added provide.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom tillagt tillhandahållande.\n"

#: lib/depends.c:717
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by added file list.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom tillagd fillista.\n"

#: lib/depends.c:747
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by rpmrc provides.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom rpmrc-tillhandahållanden.\n"

#: lib/depends.c:775
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by db file lists.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom fillistor i databasen.\n"

#: lib/depends.c:797
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by db provides.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom databastillhandahållanden.\n"

#: lib/depends.c:819
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by db packages.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom databaspaket.\n"

#: lib/depends.c:832
#, c-format
msgid "%s: %s satisfied by rpmlib version.\n"
msgstr "%s: %s tillfredsställd genom rpmlib-version.\n"

#: lib/depends.c:842
#, c-format
msgid "%s: %s unsatisfied.\n"
msgstr "%s: %s otillfredsställd.\n"

#. requirements are not satisfied.
#: lib/depends.c:890
#, c-format
msgid "package %s require not satisfied: %s\n"
msgstr "behov för paketet %s är inte uppfyllda: %s\n"

#. conflicts exist.
#: lib/depends.c:952
#, c-format
msgid "package %s conflicts: %s\n"
msgstr "paketet %s står i konflikt: %s\n"

#: lib/depends.c:1007 lib/depends.c:1311
#, c-format
msgid "cannot read header at %d for dependency check"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för beroendekontroll"

#: lib/depends.c:1102
#, c-format
msgid "loop in prerequisite chain: %s"
msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"

#: lib/falloc.c:160
#, c-format
msgid ""
"free list corrupt (%u)- please run\n"
"\t\"rpm --rebuilddb\"\n"
"More information is available from http://www.rpm.org or the "
"rpm-list@redhat.com mailing list\n"
"if \"rpm --rebuilddb\" fails to correct the problem.\n"
msgstr ""
"frilistan trasig (%u)- var god kör\n"
"    \"rpm --rebuilddb\"\n"
"Mer information finns tillgänglig från http://www.rpm.org eller sändlistan\n"
"rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till "
"problemet.\n"

#: lib/formats.c:66 lib/formats.c:84 lib/formats.c:105 lib/formats.c:138
#: lib/header.c:2122 lib/header.c:2139 lib/header.c:2159
msgid "(not a number)"
msgstr "(inte ett tal)"

#: lib/fs.c:40
#, c-format
msgid "mntctl() failed to return fugger size: %s"
msgstr "mntctl() kunde inte returnera fugger-storlek: %s"

#: lib/fs.c:75 lib/fs.c:253
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s: %s"

#: lib/fs.c:114
msgid "getting list of mounted filesystems\n"
msgstr "hämtar lista över monterade filsystem\n"

#: lib/fs.c:119
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s"

#: lib/fs.c:274
#, c-format
msgid "file %s is on an unknown device"
msgstr "filen %s är på en okänd enhet"

#: lib/ftp.c:666
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: lib/ftp.c:669
msgid "Bad server response"
msgstr "Konstigt svar från server"

#: lib/ftp.c:672
msgid "Server IO error"
msgstr "IO-fel mot server"

#: lib/ftp.c:675
msgid "Server timeout"
msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

#: lib/ftp.c:678
msgid "Unable to lookup server host address"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns adress"

#: lib/ftp.c:681
msgid "Unable to lookup server host name"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns namn"

#: lib/ftp.c:684
msgid "Failed to connect to server"
msgstr "Misslyckades med att kontakta servern"

#: lib/ftp.c:687
msgid "Failed to establish data connection to server"
msgstr "Misslyckades med att etablera en dataförbindelse till servern"

#: lib/ftp.c:690
msgid "IO error to local file"
msgstr "IO-fel mot lokal fil"

#: lib/ftp.c:693
msgid "Error setting remote server to passive mode"
msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"

#: lib/ftp.c:696
msgid "File not found on server"
msgstr "Filen fanns inte på servern"

#: lib/ftp.c:699
msgid "Abort in progress"
msgstr "Avbruten under gång"

#: lib/ftp.c:703
msgid "Unknown or unexpected error"
msgstr "Okänt eller oväntat fel"

#. This should not be allowed
#: lib/header.c:169
msgid "grabData() RPM_STRING_TYPE count must be 1.\n"
msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE måste vara 1.\n"

#: lib/header.c:200
#, c-format
msgid "Data type %d not supported\n"
msgstr "Datatyp %d stöds inte\n"

#: lib/header.c:763
#, c-format
msgid "Data type %d not supprted\n"
msgstr "Datatypen %d stöds inte\n"

#: lib/header.c:1119
#, c-format
msgid "Bad count for headerAddEntry(): %d\n"
msgstr "Felaktigt antal till headerAddEntry(): %d\n"

#: lib/header.c:1520
#, c-format
msgid "missing { after %"
msgstr "{ fattas efter %"

#: lib/header.c:1548
msgid "missing } after %{"
msgstr "} fattas efter %{"

#: lib/header.c:1560
msgid "empty tag format"
msgstr "tomt taggformat"

#: lib/header.c:1570
msgid "empty tag name"
msgstr "tomt taggnamn"

#: lib/header.c:1585
msgid "unknown tag"
msgstr "okänd tagg"

#: lib/header.c:1611
msgid "] expected at end of array"
msgstr "] förväntades vid slutet på vektor"

#: lib/header.c:1627
msgid "unexpected ]"
msgstr "oväntad ]"

#: lib/header.c:1629
msgid "unexpected }"
msgstr "oväntad }"

#: lib/header.c:1682
msgid "? expected in expression"
msgstr "? förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1689
msgid "{ expected after ? in expression"
msgstr "{ förväntades efter ? i uttryck"

#: lib/header.c:1699 lib/header.c:1731
msgid "} expected in expression"
msgstr "} förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1706
msgid ": expected following ? subexpression"
msgstr ": förväntades efter ? i deluttryck"

#: lib/header.c:1719
msgid "{ expected after : in expression"
msgstr "{ förväntades efter : i uttryck"

#: lib/header.c:1738
msgid "| expected at end of expression"
msgstr "| förväntades vid slutet på uttryck"

#: lib/header.c:1905
msgid "(unknown type)"
msgstr "(okänd typ)"

#: lib/install.c:141 lib/uninstall.c:179
#, c-format
msgid "  file: %s action: %s\n"
msgstr "  fil: %s åtgärd: %s\n"

#: lib/install.c:159
#, c-format
msgid "user %s does not exist - using root"
msgstr "användaren %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:167
#, c-format
msgid "group %s does not exist - using root"
msgstr "gruppen %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:195
msgid "%%instchangelog value in macro file should be a number, but isn't"
msgstr "%%instchangelog-värde i makrofil skall vara ett tal, men är inte det"

#. this would probably be a good place to check if disk space
#. was used up - if so, we should return a different error
#: lib/install.c:358
#, c-format
msgid "unpacking of archive failed%s%s: %s"
msgstr "uppackning av arkiv misslyckades%s%s: %s"

#: lib/install.c:359
msgid " on file "
msgstr " vid fil "

#: lib/install.c:402
msgid "installing a source package\n"
msgstr "installerar källpaket\n"

#: lib/install.c:413 lib/install.c:435
#, c-format
msgid "cannot create %s"
msgstr "kan inte skapa %s"

#: lib/install.c:420 lib/install.c:442
#, c-format
msgid "cannot write to %s"
msgstr "kan inte skriva till %s"

#: lib/install.c:424
#, c-format
msgid "sources in: %s\n"
msgstr "källkod i: %s\n"

#: lib/install.c:446
#, c-format
msgid "spec file in: %s\n"
msgstr "spec-fil i: %s\n"

#: lib/install.c:480 lib/install.c:508
msgid "source package contains no .spec file"
msgstr "källpaket innehåller ingen spec-fil"

#: lib/install.c:529
#, c-format
msgid "renaming %s to %s\n"
msgstr "byter namn på %s till %s\n"

#: lib/install.c:531 lib/install.c:809 lib/uninstall.c:26
#, c-format
msgid "rename of %s to %s failed: %s"
msgstr "namnbyte från %s till %s misslyckades: %s"

#: lib/install.c:621
msgid "source package expected, binary found"
msgstr "källpaket förväntades, fann binärpaket"

#: lib/install.c:678
#, c-format
msgid "package: %s-%s-%s files test = %d\n"
msgstr "paket: %s-%s-%s filtest = %d\n"

#: lib/install.c:739
msgid "stopping install as we're running --test\n"
msgstr "avbryter installation eftersom vi kör --test\n"

#: lib/install.c:744
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

#: lib/install.c:769
#, c-format
msgid "warning: %s created as %s"
msgstr "varning: %s skapades som %s"

#: lib/install.c:805
#, c-format
msgid "warning: %s saved as %s"
msgstr "varning: %s sparades som %s"

#: lib/install.c:879
msgid "running postinstall scripts (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postinstallationsskript\n"

#: lib/lookup.c:35
#, c-format
msgid "cannot read header at %d for lookup"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för uppslagning"

#: lib/macro.c:149
#, c-format
msgid "======================== active %d empty %d\n"
msgstr "======================== aktiva %d tomma %d\n"

#. XXX just in case
#: lib/macro.c:243
#, c-format
msgid "%3d>%*s(empty)"
msgstr "%3d>%*s(tom)"

#: lib/macro.c:278
#, c-format
msgid "%3d<%*s(empty)\n"
msgstr "%3d<%*s(tom)\n"

#: lib/macro.c:457
msgid "Macro %%%s has unterminated body"
msgstr "Makro %%%s har oavslutad kropp"

#: lib/macro.c:483
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%define)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%define)"

#: lib/macro.c:489
msgid "Macro %%%s has unterminated opts"
msgstr "Makro %%%s har oavslutade flaggor"

#: lib/macro.c:494
msgid "Macro %%%s has empty body"
msgstr "makro %%%s har tom kropp"

#: lib/macro.c:499
msgid "Macro %%%s failed to expand"
msgstr "Makro %%%s misslyckades att expandera"

#: lib/macro.c:524
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%undefine)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%undefine)"

#: lib/macro.c:601
msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"

#: lib/macro.c:698
#, c-format
msgid "Unknown option %c in %s(%s)"
msgstr "Okänd flagga %c i %s(%s)"

#: lib/macro.c:870
#, c-format
msgid "Recursion depth(%d) greater than max(%d)"
msgstr "Rekursionsdjup(%d) större än max(%d)"

#: lib/macro.c:936 lib/macro.c:952
#, c-format
msgid "Unterminated %c: %s"
msgstr "Oavslutad %c: %s"

#: lib/macro.c:992
msgid "A %% is followed by an unparseable macro"
msgstr "Ett %% följs av ett makro som inte kan tolkas"

#: lib/macro.c:1115
msgid "Macro %%%.*s not found, skipping"
msgstr "Inget makro %%%.*s hittat, hoppar över"

#: lib/macro.c:1196
msgid "Target buffer overflow"
msgstr "Målbuffer översvämmad"

#: lib/macro.c:1343 lib/macro.c:1351
#, c-format
msgid "File %s: %s"
msgstr "Fil %s: %s"

#: lib/macro.c:1354
#, c-format
msgid "File %s is smaller than %d bytes"
msgstr "Filen %s är mindre än %d byte"

#: lib/messages.c:55
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: lib/messages.c:64
msgid "error: "
msgstr "fel: "

#: lib/messages.c:73
msgid "fatal error: "
msgstr "fatalt fel: "

#: lib/messages.c:82
msgid "internal error (rpm bug?): "
msgstr "internt fel (fel i rpm?): "

#: lib/misc.c:367 lib/misc.c:373 lib/misc.c:380
#, c-format
msgid "error creating temporary file %s"
msgstr "fel när tämporärfil %s skapades"

#: lib/oldheader.c:299
#, c-format
msgid "bad file state: %s"
msgstr "felaktigt filtillstånd: %s"

#: lib/package.c:234
msgid "package is a version one package!\n"
msgstr "paketet är ett version ett-paket!\n"

#: lib/package.c:239
msgid "old style source package -- I'll do my best\n"
msgstr "gammaldags källkodspaket -- Jag försöker göra mitt bästa\n"

#: lib/package.c:242
#, c-format
msgid "archive offset is %d\n"
msgstr "arkivutjämningen är %d\n"

#: lib/package.c:252
msgid "old style binary package\n"
msgstr "gammaldags binärpaket\n"

#: lib/package.c:298
msgid ""
"only packages with major numbers <= 3 are supported by this version of RPM"
msgstr "endast paket med huvudnummer <= 3 stöds av denna version av RPM"

#: lib/problems.c:43
#, c-format
msgid " is needed by %s-%s-%s\n"
msgstr " behövs av %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:46
#, c-format
msgid " conflicts with %s-%s-%s\n"
msgstr " står i konflikt med %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:66
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is for a different architecture"
msgstr "paketet %s-%s-%s är för en annan arkitektur"

#: lib/problems.c:71
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is for a different operating system"
msgstr "paketet %s-%s-%s är för ett annat operativsystem"

#: lib/problems.c:76
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is already installed"
msgstr "paketet %s-%s-%s är redan installerat"

#: lib/problems.c:81
#, c-format
msgid "path %s is not relocateable for package %s-%s-%s"
msgstr "sökvägen %s är inte relokerbar för paketet %s-%s-%s"

#: lib/problems.c:86
#, c-format
msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s-%s-%s and %s-%s-%s"
msgstr ""
"filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"

#: lib/problems.c:92
#, c-format
msgid ""
"file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
msgstr ""
"filen %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med filen från paket "
"%s-%s-%s"

#: lib/problems.c:98
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s (which is newer then %s-%s-%s) is already installed"
msgstr "paketet %s-%s-%s (som är nyare än %s-%s-%s) är redan installerat"

#: lib/problems.c:104
#, c-format
msgid "installing package %s-%s-%s needs %ld%cb on the %s filesystem"
msgstr "installation av paketet %s-%s-%s kräver %ld%cb på filsystemet %s"

#: lib/problems.c:116
#, c-format
msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s-%s-%s"
msgstr "okänt fel %d uppträdde under manipulation av paketet %s-%s-%s"

#: lib/query.c:138
#, c-format
msgid "error in format: %s\n"
msgstr "fel i format: %s\n"

#: lib/query.c:180
msgid "(contains no files)"
msgstr "(innehåller inga filer)"

#: lib/query.c:233
msgid "normal    "
msgstr "normal    "

#: lib/query.c:235
msgid "replaced   "
msgstr "ersatt    "

#: lib/query.c:237
msgid "not installed "
msgstr "oinstallerat "

#: lib/query.c:239
msgid "net shared  "
msgstr "nätdelad   "

#: lib/query.c:241
#, c-format
msgid "(unknown %3d) "
msgstr "(okänd %3d)  "

#: lib/query.c:245
msgid "(no state)  "
msgstr "(inget tillstånd) "

#: lib/query.c:261 lib/query.c:291
msgid "package has neither file owner or id lists"
msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"

#: lib/query.c:399
#, c-format
msgid "record number %u\n"
msgstr "post nummer %u\n"

#: lib/query.c:403
msgid "error: could not read database record\n"
msgstr "fel: kunde inte läsa databaspost\n"

#: lib/query.c:441
#, c-format
msgid "open of %s failed: %s\n"
msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"

#: lib/query.c:454
msgid "old format source packages cannot be queried\n"
msgstr "källpaket i gammalt format går inte att fråga om\n"

#: lib/query.c:463 lib/rpminstall.c:210
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a RPM package\n"
msgstr "%s verkar inte vara ett RPM-paket\n"

#: lib/query.c:466
#, c-format
msgid "query of %s failed\n"
msgstr "fråga om %s misslyckades\n"

#: lib/query.c:493
#, c-format
msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte tolka\n"

#: lib/query.c:518
msgid "could not read database record!\n"
msgstr "kunde inte läsa databaspost!\n"

#: lib/query.c:529
#, c-format
msgid "group %s does not contain any packages\n"
msgstr "grupp %s innehåller inga paket\n"

#: lib/query.c:539
#, c-format
msgid "no package provides %s\n"
msgstr "inget paket tillhandahåller %s\n"

#: lib/query.c:549
#, c-format
msgid "no package triggers %s\n"
msgstr "inga paketutlösare %s\n"

#: lib/query.c:559
#, c-format
msgid "no package requires %s\n"
msgstr "inget paket behöver %s\n"

#: lib/query.c:574
#, c-format
msgid "file %s: %s\n"
msgstr "fil %s: %s\n"

#: lib/query.c:577
#, c-format
msgid "file %s is not owned by any package\n"
msgstr "filen %s ägs inte av något paket\n"

#: lib/query.c:590
#, c-format
msgid "invalid package number: %s\n"
msgstr "felaktigt paketnummer: %s\n"

#: lib/query.c:593
#, c-format
msgid "package record number: %d\n"
msgstr "paketpost nummer: %d\n"

#: lib/query.c:596
#, c-format
msgid "record %d could not be read\n"
msgstr "posten %d kunde inte läsas\n"

#. fprintf(stderr, _("package %s is not installed\n"), arg);
#: lib/query.c:609 lib/rpminstall.c:417
#, c-format
msgid "package %s is not installed\n"
msgstr "paketet %s är inte installerat\n"

#: lib/query.c:612
#, c-format
msgid "error looking for package %s\n"
msgstr "fel vid sökning efter paketet %s\n"

#: lib/query.c:634
msgid "rpmQuery: rpmdbOpen() failed\n"
msgstr "rpmQuery: rpmdbOpen() misslyckades\n"

#: lib/query.c:691
msgid "query package owning file"
msgstr "fråga om paket som äger fil"

#: lib/query.c:693
msgid "query packages in group"
msgstr "fråga om paket i grupp"

#: lib/query.c:695
msgid "query a package file"
msgstr "fråga om en paketfil"

#: lib/query.c:699
msgid "query a spec file"
msgstr "fråga om en spec-fil"

#: lib/query.c:701
msgid "query the pacakges triggered by the package"
msgstr "undersök paket utlösta av paketet"

#: lib/query.c:703
msgid "query the packages which require a capability"
msgstr "fråga om paket som behöver en egenskap"

#: lib/query.c:705
msgid "query the packages which provide a capability"
msgstr "fråga om paket som tillhandahåller en egenskap"

#: lib/query.c:742
msgid "list all configuration files"
msgstr "lista alla konfigurationsfiler"

#: lib/query.c:744
msgid "list all documentation files"
msgstr "lista alla dokumentationsfiler"

#: lib/query.c:746
msgid "dump basic file information"
msgstr "visa filinformation"

#: lib/query.c:748
msgid "list files in package"
msgstr "lista filer i paketet"

#: lib/query.c:752
msgid "use the following query format"
msgstr "använd följande frågeformat"

#: lib/query.c:754
msgid "substitute i18n sections from the following catalogue"
msgstr "ersätt översatta sektioner från följande katalog"

#: lib/query.c:757
msgid "display the states of the listed files"
msgstr "visa tillstånd för de listade filerna"

#: lib/query.c:759
msgid "display a verbose file listing"
msgstr "visa en utförlig fillistning"

#: lib/rebuilddb.c:20
#, c-format
msgid "rebuilding database in rootdir %s\n"
msgstr "bygger om databas i rotkatalog %s\n"

#: lib/rebuilddb.c:24 lib/rpmdb.c:69 lib/rpmdb.c:88 lib/rpmdb.c:105
msgid "no dbpath has been set"
msgstr "ingen dbpath har satts"

#: lib/rebuilddb.c:33
#, c-format
msgid "temporary database %s already exists"
msgstr "tillfällig databas %s existerar redan"

#: lib/rebuilddb.c:37
#, c-format
msgid "creating directory: %s\n"
msgstr "skapar katalog: %s\n"

#: lib/rebuilddb.c:39
#, c-format
msgid "error creating directory %s: %s"
msgstr "fel när katalog skapades %s: %s"

#: lib/rebuilddb.c:43
msgid "opening old database\n"
msgstr "öppnar gammal databas\n"

#: lib/rebuilddb.c:50
msgid "opening new database\n"
msgstr "öppnar ny databas\n"

#: lib/rebuilddb.c:60 lib/rebuilddb.c:78
#, c-format
msgid "record number %d in database is bad -- skipping it"
msgstr "post nummer %d i databasen är felaktig -- hoppar över den"

#: lib/rebuilddb.c:72
#, c-format
msgid "cannot add record originally at %d"
msgstr "kan inte lägga till post ursprungligen vid %d"

#: lib/rebuilddb.c:91
msgid "failed to rebuild database; original database remains in place\n"
msgstr "misslyckades med att bygga om databasen; orginaldatabasen finns kvar\n"

#: lib/rebuilddb.c:99
msgid "failed to replace old database with new database!\n"
msgstr "kunde inte ersätta gammal databas med ny databas!\n"

#: lib/rebuilddb.c:101
#, c-format
msgid "replaces files in %s with files from %s to recover"
msgstr "byter ut filer i %s med filer från %s för att återställa"

#: lib/rebuilddb.c:107
#, c-format
msgid "failed to remove directory %s: %s\n"
msgstr "kunde inte ta bort katalogen %s: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:31
#, c-format
msgid "%s: fdOpen failed: %s\n"
msgstr "%s: fdOpen misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:42
#, c-format
msgid "%s: makeTempFile failed\n"
msgstr "%s: makeTempFile misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:74
#, c-format
msgid "%s: fdWrite failed: %s\n"
msgstr "%s: dfWrite misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:80
#, c-format
msgid "%s: fdRead failed: %s\n"
msgstr "%s: fdRead misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:113 lib/rpmchecksig.c:243
#, c-format
msgid "%s: readLead failed\n"
msgstr "%s: readLead misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:118
#, c-format
msgid "%s: Can't sign v1.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera v1.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:122
#, c-format
msgid "%s: Can't re-sign v2.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera om v2.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:130 lib/rpmchecksig.c:259
#, c-format
msgid "%s: rpmReadSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmReadSignature misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:134 lib/rpmchecksig.c:265
#, c-format
msgid "%s: No signature available\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig\n"

#: lib/rpmchecksig.c:167
#, c-format
msgid "%s: writeLead failed: %s\n"
msgstr "%s: writeLead misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:173
#, c-format
msgid "%s: rpmWriteSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:250
#, c-format
msgid "%s: No signature available (v1.0 RPM)\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig (v1.0 RPM)\n"

#: lib/rpmchecksig.c:414
msgid "NOT OK"
msgstr "INTE OK"

#: lib/rpmchecksig.c:415 lib/rpmchecksig.c:432
msgid " (MISSING KEYS:"
msgstr " (SAKNADE NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:417 lib/rpmchecksig.c:434
msgid ") "
msgstr ") "

#: lib/rpmchecksig.c:418 lib/rpmchecksig.c:435
msgid " (UNTRUSTED KEYS:"
msgstr " (INTE BETRODDA NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:420 lib/rpmchecksig.c:437
msgid ")"
msgstr ")"

#: lib/rpmchecksig.c:431
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: lib/rpmdb.c:184
#, c-format
msgid "opening database mode 0x%x in %s\n"
msgstr "öppnar databasläge 0x%x i %s\n"

#: lib/rpmdb.c:193 lib/url.c:431
#, c-format
msgid "failed to open %s\n"
msgstr "misslyckades med att öppna %s\n"

#: lib/rpmdb.c:206 lib/rpmdb.c:214
#, c-format
msgid "cannot get %s lock on database"
msgstr "kan inte få %s lås på databas"

#: lib/rpmdb.c:207
msgid "exclusive"
msgstr "uteslutande"

#: lib/rpmdb.c:215
msgid "shared"
msgstr "delat"

#: lib/rpmdb.c:246
msgid ""
"old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format "
"database"
msgstr ""
"databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas "
"i nytt format"

#: lib/rpmdb.c:439
#, c-format
msgid "package %s not listed in %s"
msgstr "paketet %s är inte listat i %s"

#: lib/rpmdb.c:450
#, c-format
msgid "package %s not found in %s"
msgstr "paketet %s hittades inte i %s"

#: lib/rpmdb.c:475 lib/uninstall.c:85
#, c-format
msgid "cannot read header at %d for uninstall"
msgstr "kan inte läsa huvudet vid %d för avinstallation"

#: lib/rpmdb.c:483
msgid "package has no name"
msgstr "paketet har inget namn"

#: lib/rpmdb.c:485
msgid "removing name index\n"
msgstr "tar bort namnindex\n"

#: lib/rpmdb.c:490
msgid "package has no group\n"
msgstr "paketet har ingen grupp\n"

#: lib/rpmdb.c:492
msgid "removing group index\n"
msgstr "tar bort gruppindex\n"

#: lib/rpmdb.c:499
#, c-format
msgid "removing provides index for %s\n"
msgstr "tar bort tillhandahåller-index för %s\n"

#: lib/rpmdb.c:514
#, c-format
msgid "removing requiredby index for %s\n"
msgstr "tar bort krävsav-idex för %s\n"

#: lib/rpmdb.c:526
#, c-format
msgid "removing trigger index for %s\n"
msgstr "tar bort avtryckarindex för %s\n"

#: lib/rpmdb.c:537
#, c-format
msgid "removing conflict index for %s\n"
msgstr "tar bort konfliktindex för %s\n"

#: lib/rpmdb.c:554
#, c-format
msgid "removing file index for %s\n"
msgstr "tar bort filindex för %s\n"

#: lib/rpmdb.c:563
msgid "package has no files\n"
msgstr "paketet har inga filer\n"

#: lib/rpmdb.c:645
msgid "cannot allocate space for database"
msgstr "kan inte allokera utrymme för databasen"

#: lib/rpmdb.c:711
#, c-format
msgid "cannot read header at %d for update"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för uppdatering"

#: lib/rpmdb.c:720
msgid "header changed size!"
msgstr "huvudet ändrade storlek!"

#: lib/rpminstall.c:130
msgid "counting packages to install\n"
msgstr "räknar paket som ska installeras\n"

#: lib/rpminstall.c:134
#, c-format
msgid "found %d packages\n"
msgstr "hittade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:143
msgid "looking for packages to download\n"
msgstr "letar efter paket att hämta\n"

#: lib/rpminstall.c:156
#, c-format
msgid "Retrieving %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"

#: lib/rpminstall.c:165
#, c-format
msgid " ... as %s\n"
msgstr " ... som %s\n"

#: lib/rpminstall.c:169
#, c-format
msgid "skipping %s - transfer failed - %s\n"
msgstr "hoppar över %s - överföring misslyckades - %s\n"

#: lib/rpminstall.c:189
#, c-format
msgid "retrieved %d packages\n"
msgstr "hämtade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:198 lib/rpminstall.c:351
#, c-format
msgid "cannot open file %s\n"
msgstr "kan inte öppna filen %s\n"

#: lib/rpminstall.c:214 lib/rpminstall.c:493
#, c-format
msgid "%s cannot be installed\n"
msgstr "%s kan inte installeras\n"

#: lib/rpminstall.c:252
#, c-format
msgid "package %s is not relocateable\n"
msgstr "paketet %s är inte relokerbart\n"

#: lib/rpminstall.c:270
#, c-format
msgid "error reading from file %s\n"
msgstr "fel vid läsning från fil %s\n"

#: lib/rpminstall.c:275
#, c-format
msgid "file %s requires a newer version of RPM\n"
msgstr "filen %s kräver en nyare version av RPM\n"

#: lib/rpminstall.c:292
#, c-format
msgid "found %d source and %d binary packages\n"
msgstr "hittade %d käll- och %d binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:319
msgid "installing binary packages\n"
msgstr "installerar binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:421
#, c-format
msgid "searching for package %s\n"
msgstr "söker efter paketet %s\n"

#: lib/rpminstall.c:430
#, c-format
msgid "\"%s\" specifies multiple packages\n"
msgstr "\"%s\" anger flera paket\n"

#: lib/rpminstall.c:456
msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"

#: lib/rpminstall.c:483
#, c-format
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "kan inte öppna %s\n"

#: lib/rpminstall.c:488
#, c-format
msgid "Installing %s\n"
msgstr "Installerar %s\n"

#: lib/rpmlead.c:48
#, c-format
msgid "read failed: %s (%d)"
msgstr "läsning misslyckades: %s (%d)"

#: lib/rpmrc.c:177
#, c-format
msgid "missing second ':' at %s:%d"
msgstr "andra \":\" saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:180
#, c-format
msgid "missing architecture name at %s:%d"
msgstr "arkitekturnamn saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:328
#, c-format
msgid "Incomplete data line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:332
#, c-format
msgid "Too many args in data line at %s:%d"
msgstr "För många argument i datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:339
#, c-format
msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)"
msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)"

#: lib/rpmrc.c:373
#, c-format
msgid "Incomplete default line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:378
#, c-format
msgid "Too many args in default line at %s:%d"
msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:561
#, c-format
msgid "Cannot expand %s"
msgstr "Kan inte expandera %s"

#: lib/rpmrc.c:576
#, c-format
msgid "Unable to open %s for reading: %s."
msgstr "Kan inte öppna %s för läsning: %s."

#: lib/rpmrc.c:608
#, c-format
msgid "Failed to read %s: %s."
msgstr "Misslyckades med att läsa %s: %s."

#: lib/rpmrc.c:638
#, c-format
msgid "missing ':' at %s:%d"
msgstr "\":\" saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:655 lib/rpmrc.c:729
#, c-format
msgid "missing argument for %s at %s:%d"
msgstr "argument till %s saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:672 lib/rpmrc.c:694
#, c-format
msgid "%s expansion failed at %s:%d \"%s\""
msgstr "%s expansion misslyckade vid %s:%d \"%s\""

#: lib/rpmrc.c:680
#, c-format
msgid "cannot open %s at %s:%d"
msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:721
#, c-format
msgid "missing architecture for %s at %s:%d"
msgstr "arkitektur saknas för %s vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:788
#, c-format
msgid "bad option '%s' at %s:%d"
msgstr "okänd flagga \"%s\" vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:1147
#, c-format
msgid "Unknown system: %s\n"
msgstr "Okänt system: %s\n"

#: lib/rpmrc.c:1148
msgid "Please contact rpm-list@redhat.com\n"
msgstr "Var god kontakta rpm-list@redhat.com\n"

#: lib/signature.c:106
#, c-format
msgid "sigsize     : %d\n"
msgstr "sigstorlek    : %d\n"

#: lib/signature.c:107
#, c-format
msgid "Header + Archive: %d\n"
msgstr "Huvud + Arkiv  : %d\n"

#: lib/signature.c:108
#, c-format
msgid "expected size  : %d\n"
msgstr "förväntad storlek: %d\n"

#: lib/signature.c:112
msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"

#: lib/signature.c:134
msgid "No signature\n"
msgstr "Ingen signatur\n"

#: lib/signature.c:137
msgid "Old PGP signature\n"
msgstr "Gammal PGP-signatur\n"

#: lib/signature.c:149
msgid "Old (internal-only) signature! How did you get that!?"
msgstr "Gammal (endast intern) signatur! Hur fick du tag i den!?"

#: lib/signature.c:153
msgid "New Header signature\n"
msgstr "Ny huvudsignatur\n"

#. 8-byte pad
#: lib/signature.c:160 lib/signature.c:202
#, c-format
msgid "Signature size: %d\n"
msgstr "Signaturstorlek : %d\n"

#: lib/signature.c:161 lib/signature.c:203
#, c-format
msgid "Signature pad : %d\n"
msgstr "Signaturutfyllnad: %d\n"

#: lib/signature.c:266
#, c-format
msgid "Couldn't exec pgp (%s)"
msgstr "Kunde inte köra pgp (%s)"

#: lib/signature.c:277
msgid "pgp failed"
msgstr "pgp misslyckades"

#. PGP failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:284
msgid "pgp failed to write signature"
msgstr "pgp misslyckades med att skriva en signatur"

#: lib/signature.c:289
#, c-format
msgid "PGP sig size: %d\n"
msgstr "PGP-signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:300 lib/signature.c:377
msgid "unable to read the signature"
msgstr "kan inte läsa signaturen"

#: lib/signature.c:305
#, c-format
msgid "Got %d bytes of PGP sig\n"
msgstr "Fick %d byte av PGP-signatur\n"

#: lib/signature.c:343 lib/signature.c:686
msgid "Couldn't exec gpg"
msgstr "Kunde inte köra gpg"

#: lib/signature.c:354
msgid "gpg failed"
msgstr "gpg misslyckades"

#. GPG failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:361
msgid "gpg failed to write signature"
msgstr "gpg kunde inte skriva signatur"

#: lib/signature.c:366
#, c-format
msgid "GPG sig size: %d\n"
msgstr "GPG-signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:382
#, c-format
msgid "Got %d bytes of GPG sig\n"
msgstr "Fick %d byte av GPG-signatur\n"

#: lib/signature.c:409
msgid "Generating signature using PGP.\n"
msgstr "Genererar signatur med PGP.\n"

#: lib/signature.c:415
msgid "Generating signature using GPG.\n"
msgstr "Genererar signatur med GPG.\n"

#: lib/signature.c:492 lib/signature.c:554
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde inte köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över PGP-kontroll."

#: lib/signature.c:552 lib/signature.c:625
msgid "exec failed!\n"
msgstr "exec misslyckades!\n"

#: lib/signature.c:627
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde inte köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över GPG-kontroll."

#: lib/signature.c:715
msgid "Couldn't exec pgp"
msgstr "Kunde inte köra pgp"

#. @notreached@
#. This case should have been screened out long ago.
#: lib/signature.c:719 lib/signature.c:772
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file"
msgstr "Ogiltig %%_signature-specifikation i makrofil"

#: lib/signature.c:752
msgid "You must set \"%%_gpg_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_gpg_name\" i din makrofil"

#: lib/signature.c:764
msgid "You must set \"%%_pgp_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_pgp_name\" i din makrofil"

#: lib/transaction.c:363
#, c-format
msgid "relocating %s to %s\n"
msgstr "flyttar %s till %s\n"

#: lib/transaction.c:370
#, c-format
msgid "excluding %s\n"
msgstr "utelämnar %s\n"

#: lib/transaction.c:489
#, c-format
msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"

#: lib/uninstall.c:37
#, c-format
msgid "cannot remove %s - directory not empty"
msgstr "kan inte ta bort %s - katalogen är inte tom"

#: lib/uninstall.c:40
#, c-format
msgid "rmdir of %s failed: %s"
msgstr "rmdir av %s misslyckades: %s"

#: lib/uninstall.c:48
#, c-format
msgid "removal of %s failed: %s"
msgstr "borttagning av %s misslyckades: %s"

#: lib/uninstall.c:97
#, c-format
msgid "cannot read packages named %s for uninstall"
msgstr "kan inte läsa paketen med namnen %s för avinstallation"

#: lib/uninstall.c:130
#, c-format
msgid "will remove files test = %d\n"
msgstr "tar bort filer test = %d\n"

#: lib/uninstall.c:191
msgid "running postuninstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postavinstallationsskript\n"

#: lib/uninstall.c:204
msgid "removing database entry\n"
msgstr "tar bort databaspost\n"

#: lib/uninstall.c:365
msgid "execution of script failed"
msgstr "körning av skript misslyckades"

#: lib/url.c:144
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Lösenord för %s@%s: "

#: lib/url.c:168 lib/url.c:194
#, c-format
msgid "error: %sport must be a number\n"
msgstr "fel: %s-port måste vara ett tal\n"

#: lib/url.c:279
msgid "url port must be a number\n"
msgstr "url-port måste vara ett tal\n"

#. XXX PARANOIA
#: lib/url.c:317
#, c-format
msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"

#: lib/url.c:446
#, c-format
msgid "failed to create %s\n"
msgstr "misslyckades med att skapa %s\n"

#: lib/verify.c:36
msgid "don't verify files in package"
msgstr "verifiera inte filerna i paketet"

#: lib/verify.c:206
msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paketet saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:224
msgid "package lacks both group name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paketet saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:257
#, c-format
msgid "missing  %s\n"
msgstr "saknas   %s\n"

#: lib/verify.c:319
#, c-format
msgid "Unsatisfied dependencies for %s-%s-%s: "
msgstr "Ouppfyllda beroenden för %s-%s-%s: "

#: lib/verify.c:367
msgid "rpmVerify: rpmdbOpen() failed\n"
msgstr "rpmVerify: rpmdbOpen() misslyckades\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.