Re: helix-setup-tools

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-07 12:16:44

Christian Rose:

> Kommentarer mottages tacksamt (det finns exemeplvis en bunke städer i
> tidszoner som jag är tevksam till att alla är rätt).

Den enda anmärkningen på tidszonerna jag kan komma på är att jag skulle
skriva "stillahavstid" i stället för "stilla havstid".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.