Re: skrivihop.nu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-07 12:43:45

Gudmund Areskoug wrote:
> Dendärhemsidanharduvälvaritmedochkokatihopellerhur?MVHGudmund

Jag är faktiskt helt o skyldig. Där emot noterade jag att Tomas Ögren
(Stric) be fann sig på medlems listan som en av de som svurit medlems
eden. ;P


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.