gnomeicu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-03 13:20:47

Jag uppdaterade ett par strängar i gnomeicu-översättningen, gick igenom
lite annat också, och tänkte till sist att det skulle nog vara bra om
andra också kunde granska den översättningen (speciellt länderna).

Här kommer den, den finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnomeicu.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gnomeicu
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Jonas Borgström <jonas_b@bitsmart.com>, 1999.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnomeicu 0.91devel4\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-03 12:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-03 13:13+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/applet.c:49 src/gnomeicu.c:361
msgid "Use the defined UIN"
msgstr "Använd definierat UIN"

#: src/applet.c:49 src/gnomeicu.c:361 src/ignore.c:108 src/invisible.c:108
#: src/notify.c:108 src/response.c:584 src/search.c:165 src/search.c:396
#: src/sendcontact.c:74 src/sendcontact.c:228 src/visible.c:108
msgid "UIN"
msgstr "UIN"

#: src/applet.c:50
msgid "startup without applet support"
msgstr "Starta utan appletstöd"

#: src/applet.c:84
msgid "Can't create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa applet!\n"

#: src/applet.c:305
#, c-format
msgid "%u: 0 Users Online"
msgstr "%u: 0 anslutna användare"

#: src/applet.c:307
#, c-format
msgid ""
"%u: %u User Online\n"
"%s"
msgstr ""
"%u: %u ansluten användare\n"
"%s"

#: src/applet.c:309
#, c-format
msgid ""
"%u: %u Users Online\n"
"%s"
msgstr ""
"%u: %u anslutna användare\n"
"%s"

#: src/applet.c:475 src/gtkconf.c:344 src/gtkfunc.c:1686 src/gtkfunc.c:2747
#: src/menus.h:18 src/response.c:365
msgid "Online"
msgstr "Ansluten"

#: src/applet.c:482 src/gtkconf.c:506 src/gtkfunc.c:1694 src/gtkfunc.c:2742
#: src/menus.h:70 src/response.c:359
msgid "Offline"
msgstr "Frånkopplad"

#: src/applet.c:489 src/gtkconf.c:308 src/gtkfunc.c:1702 src/gtkfunc.c:2749
#: src/menus.h:25 src/response.c:371
msgid "Away"
msgstr "Borta"

#: src/applet.c:496
msgid "Options..."
msgstr "Alternativ..."

#: src/applet.c:503 src/menus.h:180
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: src/applet.c:510
msgid "Hide/Show Main Window"
msgstr "Göm/visa huvudfönstret"

#: src/applet.c:589
msgid ""
"GnomeICU is a small, fast and functional clone of Mirabilis' ICQ program, "
"specifically designed for Linux and X."
msgstr ""
"GnomeICU är en liten, snabb och funktionell klon av Mirabilis ICQ-program, "
"speciellt konstruerat för Linux och X."

#: src/changeaway.c:46
msgid "GnomeICU: Away Message"
msgstr "GnomeICU: Bortameddelande"

#: src/changeaway.c:55
msgid "Set Away Message:"
msgstr "Ställ in bortameddelande:"

#. Following is to add a popup list of popular away messages
#: src/changeaway.c:80 src/gtkconf.c:1349
msgid "Away Messages"
msgstr "Bortameddelanden"

#: src/changeinfo.c:57 src/gtkfunc.c:2775
msgid "GnomeICU: User Information"
msgstr "GnomeICU: Användarinformation"

#: src/changeinfo.c:73 src/changeinfo.c:167
msgid "Not specified"
msgstr "Inte angivet"

#: src/changeinfo.c:74 src/changeinfo.c:164 src/changeinfo.c:534
#: src/gtkfunc.c:3304
msgid "Female"
msgstr "Kvinna"

#: src/changeinfo.c:75 src/changeinfo.c:161 src/changeinfo.c:532
#: src/gtkfunc.c:3302
msgid "Male"
msgstr "Man"

#: src/changeinfo.c:82 src/gtkfunc.c:2792
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/changeinfo.c:84 src/gtkconf.c:1633 src/gtkfunc.c:2794
msgid "UIN:"
msgstr "UIN:"

#: src/changeinfo.c:89 src/gtkfunc.c:2799
msgid "Nick:"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/changeinfo.c:94 src/gtkfunc.c:2804
msgid "F. Name:"
msgstr "Förnamn:"

#: src/changeinfo.c:99 src/gtkfunc.c:2809
msgid "L. Name:"
msgstr "Efternamn:"

#: src/changeinfo.c:104 src/gtkfunc.c:2814
msgid "Sex:"
msgstr "Kön:"

#: src/changeinfo.c:109 src/gtkfunc.c:2819
msgid "Age:"
msgstr "Ålder:"

#: src/changeinfo.c:114
msgid "Birthday:"
msgstr "Födelsedag:"

#: src/changeinfo.c:188
msgid "Require Auth"
msgstr "Kräver godkännande"

#: src/changeinfo.c:216 src/gtkfunc.c:2904
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: src/changeinfo.c:218 src/gtkfunc.c:2906
msgid "IP:"
msgstr "IP:"

#: src/changeinfo.c:223 src/gtkfunc.c:2911
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#: src/changeinfo.c:228 src/gtkfunc.c:412 src/gtkfunc.c:2925
msgid "Email:"
msgstr "E-post:"

#: src/changeinfo.c:233 src/gtkfunc.c:2930
msgid "Other Email:"
msgstr "Annan e-post:"

#: src/changeinfo.c:238 src/gtkfunc.c:2935
msgid "Old Email:"
msgstr "Gammal e-post:"

#: src/changeinfo.c:284
msgid "Hide Email"
msgstr "Göm e-post"

#: src/changeinfo.c:297 src/gtkfunc.c:3115
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: src/changeinfo.c:299 src/gtkfunc.c:3031 src/gtkfunc.c:3146
msgid "Phone:"
msgstr "Telefon:"

#: src/changeinfo.c:304 src/gtkfunc.c:3036 src/gtkfunc.c:3151
msgid "Fax:"
msgstr "Fax:"

#: src/changeinfo.c:309 src/gtkfunc.c:3156
msgid "Cellular:"
msgstr "Mobil:"

#: src/changeinfo.c:314
msgid "Street:"
msgstr "Gata:"

#: src/changeinfo.c:319 src/gtkfunc.c:3017 src/gtkfunc.c:3122
msgid "City:"
msgstr "Stad:"

#: src/changeinfo.c:324 src/gtkfunc.c:3022 src/gtkfunc.c:3127
msgid "State:"
msgstr "Delstat:"

#: src/changeinfo.c:329 src/gtkfunc.c:3132
msgid "Zip:"
msgstr "Postnr:"

#: src/changeinfo.c:334 src/gtkfunc.c:3137
msgid "Country:"
msgstr "Land:"

#: src/changeinfo.c:339
msgid "Time Zone:"
msgstr "Tidszon:"

#: src/changeinfo.c:445 src/gtkfunc.c:3223
msgid "About"
msgstr "Om"

#: src/changeinfo.c:447 src/gtkfunc.c:3225
msgid "Home Page:"
msgstr "Hemsida:"

#: src/changeinfo.c:452 src/gtkfunc.c:3230
msgid "About:"
msgstr "Om:"

#: src/changeinfo.c:466 src/gtkfunc.c:3242
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: src/changenick.c:99
msgid "GnomeICU: Rename User"
msgstr "GnomeICU: Döp om användare"

#: src/changenick.c:115
#, c-format
msgid "Please enter a new alias for %s:"
msgstr "Skriv in ett nytt smeknamn för %s:"

#: src/chat.c:581 src/chat.c:1000
#, c-format
msgid ""
"Chat Session terminated:\n"
"%s"
msgstr ""
"Chattsessionen avbruten:\n"
"%s"

#: src/chat.c:602
msgid "GnomeICU: Save Chat Session"
msgstr "GnomeICU: Spara chattsession"

#: src/chatdlg.c:58 src/flash.c:54
#, c-format
msgid "GnomeICU: %s, %s"
msgstr "GnomeICU: %s, %s"

#: src/chatdlg.c:58 src/chatdlg.c:207 src/flash.c:54 src/flash.c:66
#: src/gnomeicu.c:829
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: src/chatdlg.c:89
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/chatdlg.c:98
msgid "Save Chat"
msgstr "Spara chatt"

#: src/chatdlg.c:104
msgid "Foreground"
msgstr "Förgrund"

#: src/chatdlg.c:113 src/chatdlg.c:434
msgid "Set Foreground Color"
msgstr "Välj förgrundsfärg"

#: src/chatdlg.c:119
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: src/chatdlg.c:128 src/chatdlg.c:494
msgid "Set Background Color"
msgstr "Välj bakgrundsfärg"

#: src/chatdlg.c:134
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: src/chatdlg.c:143
msgid "Enable/Disable Sound"
msgstr "Slå på/stäng av ljud"

#: src/chatdlg.c:149
msgid "Send Focus"
msgstr "Skicka fokus"

#: src/chatdlg.c:162
msgid "Send \"User is Away\" Messages"
msgstr "Skicka \"Användaren är borta\"-meddelande"

#.
#. * This is ugly.
#. * Change the Cancel buttons caption to Close.
#.
#: src/chatdlg.c:168 src/dirbrowser.c:461 src/gtkfunc.c:3275
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/chatdlg.c:177
msgid "Close Chat"
msgstr "Stäng chatt"

#: src/chatdlg.c:263 src/chatdlg.c:341 src/chatdlg.c:416
msgid "-adobe-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso8859-1"
msgstr "-adobe-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso8859-1"

#: src/dialog.c:50
msgid "GnomeICU: Message"
msgstr "GnomeICU: Meddelande"

#: src/dialog.c:94
msgid "Show Again"
msgstr "Visa igen"

#: src/dirbrowser.c:282
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: src/dirbrowser.c:290 src/filexfer.c:237 src/newsignup.c:150
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/dirbrowser.c:429
msgid "Load file(s)"
msgstr "Öppna fil(er)"

#: src/dirbrowser.c:447
msgid "Add selected files"
msgstr "Lägg till markerade filer"

#: src/dirbrowser.c:451
msgid "Add all files in directory"
msgstr "Lägg till alla filerna i katalogen"

#: src/filexfer.c:26 src/tcp.c:2332
msgid "GnomeICU: File Transfer"
msgstr "GnomeICU: Filöverföring"

#: src/filexfer.c:34
msgid "Current File:"
msgstr "Aktuell fil:"

#: src/filexfer.c:58
msgid "Local File Name:"
msgstr "Lokalt filnamn:"

#: src/filexfer.c:64 src/gtkconf.c:332 src/gtkfunc.c:1710 src/menus.h:32
#: src/response.c:377
msgid "Not Available"
msgstr "Inte anträffbar"

#: src/filexfer.c:71
msgid "Current File"
msgstr "Aktuell fil"

#: src/filexfer.c:82 src/filexfer.c:165 src/gtkfunc.c:1185
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/filexfer.c:100 src/filexfer.c:183
msgid "Trans:"
msgstr "Överf:"

#: src/filexfer.c:115 src/filexfer.c:198
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"

#: src/filexfer.c:130 src/filexfer.c:213
msgid "BPS:"
msgstr "b/s:"

#: src/filexfer.c:154
msgid "Batch"
msgstr "Batch"

#: src/flash.c:65
#, c-format
msgid "GnomeICU: %s, %s: User is away [%02d:%02d:%02d]"
msgstr "GnomeICU: %s, %s: Användaren är borta [%02d:%02d:%02d]"

#: src/flash.c:161
msgid ": Msgs"
msgstr ": Meddelanden"

#: src/gnomeicu.c:217 src/gnomeicu.c:907
#, c-format
msgid "Cannot listen to socket, port %u\n"
msgstr "Kan inte lyssna på uttag, port %u\n"

#: src/gnomeicu.c:256 src/gtkfunc.c:5523
msgid " Offline"
msgstr " Frånkopplad"

#: src/gnomeicu.c:263 src/gtkfunc.c:5406
msgid " Online"
msgstr " Ansluten"

#: src/gnomeicu.c:266
msgid " Do Not Disturb"
msgstr " Stör inte"

#: src/gnomeicu.c:269 src/gtkfunc.c:5422
msgid " Away"
msgstr " Borta"

#: src/gnomeicu.c:272 src/gtkfunc.c:5470
msgid " Occupied"
msgstr " Upptagen"

#: src/gnomeicu.c:275 src/gtkfunc.c:5438
msgid " Not Available"
msgstr " Inte anträffbar"

#: src/gnomeicu.c:278 src/gtkfunc.c:5502
msgid " Invisible"
msgstr " Osynlig"

#: src/gnomeicu.c:281 src/gtkfunc.c:5454
msgid " Free for Chat"
msgstr " Ledig för chatt"

#: src/gnomeicu.c:284
msgid " Not Connected"
msgstr " Frånkopplad"

#: src/gnomeicu.c:344
msgid "gnomeicu: broken pipe (saving configuration)"
msgstr "gnomeicu: trasigt rör (sparar inställningar)"

#: src/gnomeicu.c:362
msgid "Startup without applet support"
msgstr "Starta utan appletstöd"

#: src/gnomeicu.c:416
msgid "GnomeICU"
msgstr "GnomeICU"

#: src/gnomeicu.c:547
msgid "label5"
msgstr "label5"

#: src/gnomeicu.c:554
msgid "label6"
msgstr "label6"

#. The space at the end is because this version of Online is for
#. * the notebook tab, and adjectives may be inflected in plural,
#. * so we need to have gettext separate this one out.
#: src/gnomeicu.c:564
msgid "Online "
msgstr "Anslutna"

#: src/gnomeicu.c:623
msgid "label3"
msgstr "label13"

#: src/gnomeicu.c:630
msgid "label4"
msgstr "label14"

#. The space at the end is because this version of Offline is for
#. * the notebook tab, and adjectives may be inflected in plural,
#. * so we need to have gettext separate this one out.
#: src/gnomeicu.c:640
msgid "Offline "
msgstr "Frånkopplade"

#: src/gnomeicu.c:684
msgid "label7"
msgstr "label7"

#: src/gnomeicu.c:691
msgid "label8"
msgstr "label8"

#: src/gnomeicu.c:698
msgid "Not In List"
msgstr "Inte i listan"

#. ** New log window **
#: src/gnomeicu.c:781
msgid "GnomeICU: Connection History"
msgstr "GnomeICU: Anslutningshistorik"

#: src/gnomeicu.c:811
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/gnomeicu.c:820
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: src/gnomeicu.c:838
msgid "Action"
msgstr "Händelse"

#: src/gtkconf.c:265
msgid "GnomeICU: Options"
msgstr "GnomeICU: Alternativ"

#: src/gtkconf.c:281
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: src/gtkconf.c:320
msgid "Free For Chat"
msgstr "Ledig för chatt"

#: src/gtkconf.c:380
msgid "GnomeICU: Online Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för ansluten"

#: src/gtkconf.c:406
msgid "GnomeICU: Away Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för borta"

#: src/gtkconf.c:432
msgid "GnomeICU: Free for Chat Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för ledig för chatt"

#: src/gtkconf.c:458
msgid "GnomeICU: Not Available Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för inte anträffbar"

#: src/gtkconf.c:470 src/gtkfunc.c:1726 src/gtkfunc.c:2755 src/menus.h:46
#: src/response.c:374
msgid "Occupied"
msgstr "Upptagen"

#: src/gtkconf.c:482 src/gtkfunc.c:2757
msgid "Do not Disturb"
msgstr "Stör inte"

#: src/gtkconf.c:494 src/gtkfunc.c:1742 src/gtkfunc.c:2759 src/menus.h:60
#: src/response.c:380
msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"

#: src/gtkconf.c:542
msgid "GnomeICU: Occupied Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för upptagen"

#: src/gtkconf.c:568
msgid "GnomeICU: Do not Disturb Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för stör inte"

#: src/gtkconf.c:594
msgid "GnomeICU: Invisible Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för osynlig"

#: src/gtkconf.c:620
msgid "GnomeICU: Offline Color"
msgstr "GnomeICU: Färg för frånkopplad"

#: src/gtkconf.c:622
msgid "Sounds"
msgstr "Ljud"

#: src/gtkconf.c:639
msgid "Enable sounds"
msgstr "Använd ljud"

#: src/gtkconf.c:648
msgid "Enable sounds only when online"
msgstr "Använd ljud endast när du är ansluten"

#: src/gtkconf.c:656
msgid "Enable beeps"
msgstr "Använd pip"

#: src/gtkconf.c:665 src/gtkconf.c:1494
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: src/gtkconf.c:682
msgid "Show Main Window on Startup"
msgstr "Visa huvudfönster vid start"

#: src/gtkconf.c:691
msgid "Automatically Show Entire Reply Dialog"
msgstr "Visa hela svarsdialogen automatiskt"

#: src/gtkconf.c:700
msgid "Automatically Popup Message Windows"
msgstr "Visa meddelandefönster automatiskt"

#: src/gtkconf.c:709
msgid "Online Notify Includes Returning from Away and N/A"
msgstr "Uppmärksamma vid påloggning, även från borta eller inte anträffbar"

#: src/gtkconf.c:718
msgid "Hide tool-tips"
msgstr "Göm verkygstips"

#: src/gtkconf.c:729
msgid "_Interface"
msgstr "_Gränssnitt"

#: src/gtkconf.c:746
msgid "Packets"
msgstr "Paket"

#. Russian reencoding toggle button
#: src/gtkconf.c:765
msgid "Russian Win1251<->Koi8-r translation"
msgstr "Rysk Win1251<->Koi8-r-översättning"

#. Kanji reencoding toggle button
#: src/gtkconf.c:776
msgid "Kanji EUC<->SJIS translation"
msgstr "Kanji EUC<->SJIS-översättning"

#: src/gtkconf.c:786
msgid "Dump UDP Packets"
msgstr "Dumpa UDP-paket"

#: src/gtkconf.c:795
msgid "Dump TCP Packets"
msgstr "Dumpa TCP-paket"

#: src/gtkconf.c:804
msgid "Server"
msgstr "Värddator"

#: src/gtkconf.c:831
msgid "ICQ Server:"
msgstr "ICQ-värddator:"

#: src/gtkconf.c:843
msgid "Port Number:"
msgstr "Portnummer:"

#: src/gtkconf.c:887
msgid "Connect to server on startup"
msgstr "Anslut till ICQ-servern vid programstart"

#: src/gtkconf.c:898
msgid "TCP Port Range"
msgstr "TCP-portintervall"

#: src/gtkconf.c:932
msgid "Range: From "
msgstr "Intervall: från "

#: src/gtkconf.c:952
msgid "  to  "
msgstr "  till  "

#: src/gtkconf.c:970
msgid "Force messaging through server"
msgstr "Tvinga meddelanden att gå genom servern"

#: src/gtkconf.c:981
msgid "_Networking"
msgstr "_Nätverk"

#: src/gtkconf.c:996
msgid "Run Program On Event"
msgstr "Kör program vid händelse"

#: src/gtkconf.c:1013
msgid "Receive Message"
msgstr "Ta emot meddelande"

#: src/gtkconf.c:1045
msgid "Chat Request"
msgstr "Chattförfrågan"

#: src/gtkconf.c:1075
msgid "Receive URL"
msgstr "Ta emot URL"

#: src/gtkconf.c:1106
msgid "File Request"
msgstr "Filöverföringsförfrågan"

#: src/gtkconf.c:1138
msgid "User Online"
msgstr "Användare ansluten"

#: src/gtkconf.c:1170
msgid "User Offline"
msgstr "Användare frånkopplad"

#: src/gtkconf.c:1202
msgid "Authorized By User"
msgstr "Berättigad av användare"

#: src/gtkconf.c:1234
msgid "Authorization Request"
msgstr "Behörighetsförfrågan"

#: src/gtkconf.c:1266
msgid "Added to Users List"
msgstr "Tillagd till användarlistan"

#: src/gtkconf.c:1298
msgid "Contact List"
msgstr "Kontaktlista"

#: src/gtkconf.c:1330
msgid "Legend: %u: Uin, %n: Nick, %%: %"
msgstr "Förklaring: %u: uin, %n: smeknamn, %%: %"

#. End of Away Message Stuff
#. AutoAway/NA Timeout
#: src/gtkconf.c:1386
msgid "Auto Away"
msgstr "Automatiskt borta"

#: src/gtkconf.c:1404
msgid "Auto away time out is "
msgstr "Väntetid innan du automatiskt blir borta:"

#: src/gtkconf.c:1428 src/gtkconf.c:1468
msgid "minutes"
msgstr "minuter"

#: src/gtkconf.c:1451
msgid "Auto N/A time out is "
msgstr "Väntetid innan du blir inte anträffbar:"

#: src/gtkconf.c:1506
msgid "Allow others to see me on websites"
msgstr "Låt andra se mig på hemsidor"

#: src/gtkconf.c:1516
msgid "Sort the online contact list"
msgstr "Sortera anslutna användare i kontaktlistan"

#: src/gtkconf.c:1525
msgid "Check spelling in messages"
msgstr "Stavningskontrollera meddelanden"

#: src/gtkconf.c:1542
msgid "Automatically hide main window after "
msgstr "Göm programfönstret automatiskt efter "

#: src/gtkconf.c:1562
msgid "secs"
msgstr "sekunder"

#: src/gtkconf.c:1570
msgid "User Information"
msgstr "Användarinformation"

#: src/gtkconf.c:1645
msgid "Nickname:"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/gtkconf.c:1656
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: src/gtkconf.c:1669
msgid "_External Programs"
msgstr "_Externa program"

#: src/gtkconf.c:1679
msgid "_Away Messages"
msgstr "_Bortameddelanden"

#: src/gtkconf.c:1694
msgid "_Miscellaneous"
msgstr "_Diverse"

#: src/gtkconf.c:2146
#, c-format
msgid "Away Message %d"
msgstr "Bortameddelande %d"

#: src/gtkfunc.c:310
msgid "GnomeICU: Message Received"
msgstr "GnomeICU: Meddelande inkommet"

#: src/gtkfunc.c:348
msgid "Sender:"
msgstr "Avsändare:"

#: src/gtkfunc.c:364 src/gtkfunc.c:1359
msgid "Time/Date:"
msgstr "Tid/datum:"

#: src/gtkfunc.c:441
msgid "Sender IP:"
msgstr "Avsändarens IP:"

#: src/gtkfunc.c:481
msgid "Subject:"
msgstr "Ämne:"

#: src/gtkfunc.c:546
msgid "_Reply >>"
msgstr "_Svara >>"

#: src/gtkfunc.c:575
msgid "Reply to:"
msgstr "Svara till:"

#: src/gtkfunc.c:610 src/gtkfunc.c:2320
msgid "_History"
msgstr "_Historik"

#: src/gtkfunc.c:621
msgid "_Quote >>"
msgstr "_Citera >>"

#. End hbox
#: src/gtkfunc.c:662 src/gtkfunc.c:2367
msgid "Force message through server"
msgstr "Tvinga meddelanden att gå genom servern"

#: src/gtkfunc.c:688 src/gtkfunc.c:2385
msgid "_More >>"
msgstr "_Mer >>"

#: src/gtkfunc.c:807 src/gtkfunc.c:2511
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: src/gtkfunc.c:811 src/gtkfunc.c:2515
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: src/gtkfunc.c:834
msgid "Reply"
msgstr "Svara"

#: src/gtkfunc.c:851
msgid "Read Next"
msgstr "Läs nästa"

#: src/gtkfunc.c:1008
#, c-format
msgid "%s has added you to her list"
msgstr "%s har lagt till dig i sin lista"

#: src/gtkfunc.c:1010
#, c-format
msgid "%s has added you to his list"
msgstr "%s har lagt till dig i sin lista"

#. No sex specified
#: src/gtkfunc.c:1012
#, c-format
msgid "%s has added you to his/her list"
msgstr "%s har lagt till dig i sin lista"

#: src/gtkfunc.c:1025
#, c-format
msgid "You are authorized to add %s to your list"
msgstr "Du är behörig att lägga till %s i din lista"

#: src/gtkfunc.c:1037 src/gtkfunc.c:4190
msgid "GnomeICU: Chat Request"
msgstr "GnomeICU: Chattförfrågan"

#: src/gtkfunc.c:1057
#, c-format
msgid "Accept Chat Request from %s?\n"
msgstr "Acceptera chattförfrågan från %s?\n"

#: src/gtkfunc.c:1067 src/gtkfunc.c:1383 src/gtkfunc.c:4560
msgid "Reason:"
msgstr "Anledning:"

#: src/gtkfunc.c:1101
msgid "No reason given"
msgstr "Ingen angiven orsak"

#: src/gtkfunc.c:1148
msgid "GnomeICU: File Offer"
msgstr "GnomeICU: Filerbjudande"

#: src/gtkfunc.c:1168
#, c-format
msgid "Accept file from %s?\n"
msgstr "Acceptera fil från %s?\n"

#: src/gtkfunc.c:1196
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: src/gtkfunc.c:1216
msgid ""
"\n"
"Reason:"
msgstr ""
"\n"
"Anledning:"

#: src/gtkfunc.c:1326
msgid "GnomeICU: Authorization Request"
msgstr "GnomeICU: Behörighetsförfrågan"

#: src/gtkfunc.c:1342
#, c-format
msgid "Auth Request from %s:\n"
msgstr "Behörighetsförfrågan från %s:\n"

#: src/gtkfunc.c:1419
msgid "Allow"
msgstr "Medge"

#: src/gtkfunc.c:1435
msgid "Refuse"
msgstr "Neka"

#: src/gtkfunc.c:1458
#, c-format
msgid "Received URL from %s:"
msgstr "Mottog URL från %s:"

#: src/gtkfunc.c:1480
msgid "GnomeICU: URL"
msgstr "GnomeICU: URL"

#: src/gtkfunc.c:1548
msgid "Go To"
msgstr "Gå till"

#: src/gtkfunc.c:1574 src/gtkfunc.c:4741
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: src/gtkfunc.c:1586 src/gtkfunc.c:4753
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: src/gtkfunc.c:1718 src/gtkfunc.c:2753 src/menus.h:39 src/response.c:383
msgid "Free for Chat"
msgstr "Ledig för chatt"

#: src/gtkfunc.c:1734 src/menus.h:53 src/response.c:368
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Stör inte"

#: src/gtkfunc.c:1832
msgid "When sending trough server, you can't exceed the 450 characters limit."
msgstr ""
"Du kan inte överskrida gränsen på 450 tecken när du skickar genom servern."

#: src/gtkfunc.c:1978
msgid " Message..."
msgstr " Meddelande..."

#: src/gtkfunc.c:1994
msgid " URL..."
msgstr " URL..."

#: src/gtkfunc.c:2012
msgid " Chat Request..."
msgstr " Chattförfrågan..."

#: src/gtkfunc.c:2028
msgid " File Request..."
msgstr " Filöverföringsförfrågan..."

#: src/gtkfunc.c:2044
msgid " Contact List..."
msgstr " Kontaktlista..."

#: src/gtkfunc.c:2061
msgid " Message Chat..."
msgstr " Meddelandechatt..."

#: src/gtkfunc.c:2081
msgid " User Info..."
msgstr " Användarinfo..."

#: src/gtkfunc.c:2105 src/gtkfunc.c:2117
msgid " Read Away Message"
msgstr " Läs bortameddelande"

#: src/gtkfunc.c:2108
msgid " Read N/A Message"
msgstr " Läs inte-anträffbar-meddelande"

#: src/gtkfunc.c:2111
msgid " Read Occupied Message"
msgstr " Läs upptagenmeddelande"

#: src/gtkfunc.c:2114
msgid " Read Do not Disturb Message"
msgstr " Läs stör-inte-meddelande"

#: src/gtkfunc.c:2138
msgid " Version..."
msgstr " Version..."

#: src/gtkfunc.c:2154
msgid " History..."
msgstr " Historik..."

#: src/gtkfunc.c:2176
msgid " Add To List"
msgstr " Lägg till i listan"

#: src/gtkfunc.c:2197
msgid " Authorize User"
msgstr " Ge användaren behörighet"

#: src/gtkfunc.c:2212
msgid " Rename User..."
msgstr " Döp om användare..."

#: src/gtkfunc.c:2227
msgid " Remove User..."
msgstr " Ta bort användare..."

#: src/gtkfunc.c:2248
msgid "GnomeICU: Send Message"
msgstr "GnomeICU: Skicka meddelande"

#: src/gtkfunc.c:2284
msgid "Send message to:"
msgstr "Skicka meddelande till:"

#. Mass send code - NH
#: src/gtkfunc.c:2383 src/gtkfunc.c:2618
msgid "More >>"
msgstr "Mer >>"

#: src/gtkfunc.c:2539 src/gtkfunc.c:4249 src/gtkfunc.c:4593 src/gtkfunc.c:4812
#: src/sendcontact.c:129
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: src/gtkfunc.c:2611
msgid "More <<"
msgstr "Mer <<"

#: src/gtkfunc.c:2734 src/gtkfunc.c:2735 src/gtkfunc.c:2751
msgid "N/A"
msgstr "Inte anträffbar"

#: src/gtkfunc.c:2761 src/gtkfunc.c:3306 src/gtkfunc.c:3311 src/timezone.h:34
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: src/gtkfunc.c:2824
msgid "Alias:"
msgstr "Alias:"

#: src/gtkfunc.c:2829
msgid "Auth:"
msgstr "Behörighet:"

#: src/gtkfunc.c:2883
msgid "Set"
msgstr "Välj"

#: src/gtkfunc.c:2916
msgid "Status:"
msgstr "Status:"

#: src/gtkfunc.c:2991
msgid "Work"
msgstr "Arbete"

#: src/gtkfunc.c:2993
msgid "Job Position:"
msgstr "Arbete:"

#: src/gtkfunc.c:2998
msgid "Department:"
msgstr "Avdelning:"

#: src/gtkfunc.c:3007
msgid "Company:"
msgstr "Företag:"

#: src/gtkfunc.c:3012 src/gtkfunc.c:3117
msgid "Address:"
msgstr "Adress:"

#: src/gtkfunc.c:3041
msgid "Homepage:"
msgstr "Hemsida:"

#: src/gtkfunc.c:3318
msgid "Required"
msgstr "Krävs"

#: src/gtkfunc.c:3320
msgid "Not Required"
msgstr "Krävs inte"

#: src/gtkfunc.c:3507
msgid "AM"
msgstr "FM"

#: src/gtkfunc.c:3507
msgid "PM"
msgstr "EM"

#: src/gtkfunc.c:3553 src/gtkfunc.c:3566
msgid "No message history available."
msgstr "Ingen meddelandehistorik tillgänglig."

#: src/gtkfunc.c:3572
#, c-format
msgid "GnomeICU: Message History: %s"
msgstr "GnomeICU: Meddelandehistorik: %s"

#: src/gtkfunc.c:3659 src/gtkfunc.c:3891 src/gtkfunc.c:3954
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#. Search button
#: src/gtkfunc.c:3676
msgid "Search >>"
msgstr "Sök >>"

#: src/gtkfunc.c:3936
msgid "No more occurrences found."
msgstr "Inga fler förekomster funna."

#: src/gtkfunc.c:3952
msgid "Search Again"
msgstr "Sök igen"

#: src/gtkfunc.c:4211
#, c-format
msgid ""
"Send Chat Request to %s:\n"
"\n"
"Reason:"
msgstr ""
"Skicka chattförfrågan till %s:\n"
"\n"
"Anledning:"

#: src/gtkfunc.c:4321
#, c-format
msgid "GnomeICU: %s"
msgstr "GnomeICU: %s"

#: src/gtkfunc.c:4358
#, c-format
msgid "Message Chat with %s\n"
msgstr "Meddelandechatt med %s\n"

#: src/gtkfunc.c:4467
msgid "GnomeICU: Send File"
msgstr "GnomeICU: Skicka fil"

#: src/gtkfunc.c:4488
#, c-format
msgid "Send File to %s:"
msgstr "Skicka fil till: %s"

#: src/gtkfunc.c:4504
msgid "Files:"
msgstr "Filer:"

#: src/gtkfunc.c:4691
#, c-format
msgid "Send URL to: %s"
msgstr "Skicka URL till: %s"

#: src/gtkfunc.c:4693
msgid "GnomeICU: Send URL"
msgstr "GnomeICU: Skicka URL"

#: src/gtkfunc.c:5486
msgid " Do not Disturb"
msgstr " Stör inte"

#: src/gtkfunc.c:5725
msgid "GnomeICU: Send Contact List"
msgstr "GnomeICU: Skicka kontaktlista"

#: src/gtkfunc.c:5762
msgid "GnomeICU: Remove Contact"
msgstr "GnomeICU: Ta bort kontakt"

#: src/gtkfunc.c:5779
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you wish to remove\n"
"%s from your contact list?\n"
msgstr ""
"Vill du verkligen ta bort\n"
"%s från kontaktlistan?\n"

#: src/gtkfunc.c:5789
msgid "Remove User's History file"
msgstr "Ta bort användarens historikfil"

#: src/gtkfunc.c:5939
msgid "Files recieved successfully"
msgstr "Filerna mottogs utan problem"

#: src/gtkfunc.c:5948
msgid "The following files have been successfully retrieved."
msgstr "Följande filer överfördes utan problem."

#: src/gtkfunc.c:5967
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: src/gtkspell.c:595
msgid "View URL..."
msgstr "Visa URL..."

#: src/ignore.c:42
msgid "GnomeICU: Ignore List"
msgstr "GnomeICU: Ignoreringslista"

#: src/ignore.c:63
msgid ""
"Drag the users you wish to add to your\n"
"ignore list into this window, and then click\n"
"the \"Apply\" button below."
msgstr ""
"Dra användare som du vill lägga till din \n"
"ignoreringslista till detta fönster, \n"
"och klicka sedan på \"Verkställ\"."

#: src/ignore.c:115 src/invisible.c:115 src/notify.c:115 src/sendcontact.c:81
#: src/sendcontact.c:235 src/visible.c:115
msgid "Nickname"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/ignore.c:129 src/invisible.c:129 src/notify.c:129 src/sendcontact.c:95
#: src/sendcontact.c:249 src/visible.c:129
msgid "User's Info"
msgstr "Användarinformation"

#: src/ignore.c:143 src/invisible.c:143 src/notify.c:143 src/sendcontact.c:109
#: src/sendcontact.c:263 src/visible.c:143
msgid "Remove User"
msgstr "Ta bort användare"

#: src/invisible.c:42
msgid "GnomeICU: Invisible List"
msgstr "GnomeICU: Osynliglista"

#: src/invisible.c:63
msgid ""
"Drag the users you wish to add to your\n"
"invisible list into this window, and then click\n"
"the \"Apply\" button below."
msgstr ""
"Dra användare som du vill lägga till i din\n"
"osynliglista till detta fönster,\n"
"och klicka sedan på \"Verkställ\"."

#: src/newsignup.c:39
msgid "GnomeICU: New User"
msgstr "GnomeICU: Ny användare"

#: src/newsignup.c:48
msgid "Welcome to GnomeICU"
msgstr "Välkommen till GnomeICU"

#: src/newsignup.c:60
msgid "Welcome to GnomeICU. To assist you with"
msgstr "Välkommen till GnomeICU. För att hjälpa dig med"

#: src/newsignup.c:65
msgid "configuring this program, please fill"
msgstr "inställningen av detta program, fyll"

#: src/newsignup.c:70
msgid "out the following information. You will"
msgstr "i följande information. Du kommer"

#: src/newsignup.c:75
msgid "not need to do this again, unless you"
msgstr "inte att behöva göra detta igen, om du inte"

#: src/newsignup.c:80
msgid "somehow remove your ~/.gnome/GnomeICU file."
msgstr "tar bort din ~/.gnome/GnomeICU-fil."

#: src/newsignup.c:88
msgid "New ICQ # - Select this if you've never used"
msgstr "Nytt ICQ-nummer - Välj detta om du aldrig använt"

#: src/newsignup.c:93
msgid "ICQ before, or if you don't remember your"
msgstr "ICQ förut, eller om du inte kommer ihåg ditt"

#: src/newsignup.c:98
msgid "nick or password."
msgstr "smeknamn eller lösenord."

#: src/newsignup.c:114
msgid "Existing ICQ # - Select this if you already"
msgstr "Existerande ICQ-nummer - Välj detta om du redan"

#: src/newsignup.c:119
msgid "have an account which you'd like to use with"
msgstr "har ett konto som du vill använda med"

#: src/newsignup.c:124
msgid "GnomeICU."
msgstr "GnomeICU."

#: src/newsignup.c:141
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: src/newsignup.c:205
msgid "Please enter your UIN"
msgstr "Fyll i ditt UIN"

#: src/newsignup.c:209 src/newsignup.c:245
msgid "Please enter your password"
msgstr "Fyll i ditt lösenord"

#: src/notify.c:42
msgid "GnomeICU: Online Notify List"
msgstr "GnomeICU: Uppmärksammande vid påloggning"

#: src/notify.c:63
msgid ""
"Drag the users you wish to add to your\n"
"notify list into this window, and then click\n"
"the \"Apply\" button below."
msgstr ""
"Dra användare som du vill lägga till i din \n"
"uppmärksammande vid påloggning till detta \n"
"fönster, och klicka sedan på \"Verkställ\"."

#: src/response.c:213
msgid "Logout"
msgstr "Utloggning"

#: src/response.c:268
msgid "Login"
msgstr "Inloggning"

#: src/response.c:273
#, c-format
msgid "%s is online"
msgstr "%s är ansluten"

#: src/response.c:390
#, c-format
msgid "Status Change: %s"
msgstr "Statusändring: %s"

#: src/response.c:399
#, c-format
msgid "%s is back online"
msgstr "%s är ansluten igen"

#: src/response.c:585
msgid "Nick"
msgstr "Smeknamn"

#: src/response.c:586
msgid "F. Name"
msgstr "Förnamn"

#: src/response.c:587
msgid "L. Name"
msgstr "Efternamn"

#: src/response.c:588
msgid "E-mail"
msgstr "E-post"

#: src/response.c:589
msgid "Authorization"
msgstr "Auktorisering"

#: src/response.c:625
msgid "No auth needed"
msgstr "Ingen auktorisering krävs"

#: src/response.c:626
msgid "Must request auth"
msgstr "Måste efterfråga auktorisering"

#: src/response.c:877
msgid "Received Message"
msgstr "Meddelande mottaget"

#: src/response.c:977
msgid "Received Chat Request"
msgstr "Chattförfrågan mottagen"

#: src/response.c:1046
msgid "Received File Request"
msgstr "Filöverföringsförfrågan mottagen"

#: src/search.c:67
msgid "GnomeICU - Add A Contact"
msgstr "GnomeICU - Lägg till kontakt"

#: src/search.c:99
msgid "Contact Information"
msgstr "Kontaktinformation"

#: src/search.c:109
msgid ""
"Please enter the known information\n"
"in one of the following three pages,\n"
"and press the \"Next\" button below."
msgstr ""
"Skriv in känd information på \n"
"någon av de tre sidorna och \n"
"tryck \"Nästa\""

#: src/search.c:155
msgid "Contact's UIN:"
msgstr "Kontaktens UIN:"

#: src/search.c:183
msgid "Nick Name:"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/search.c:195
msgid "First Name:"
msgstr "Förnamn:"

#: src/search.c:207
msgid "Last Name:"
msgstr "Efternamn:"

#: src/search.c:283
msgid "Contact Info"
msgstr "Kontaktinformation"

#: src/search.c:300
msgid "Contact's E-Mail Address:"
msgstr "Kontaktens e-postadress:"

#: src/search.c:331
msgid "E-Mail Address"
msgstr "E-postadress"

#: src/search.c:349
msgid "Search Results"
msgstr "Sökresultat"

#: src/search.c:359
msgid ""
"Please choose one contact to add and click \"Next\". If the person you were\n"
"looking for is not listed, go back and try again with different information."
msgstr ""
"Välj en kontakt som skall läggas till och klicka \"Nästa\". Om personen\n"
"som du letade efter inte finns med kan du gå tillbaka och prova med annan\n"
"information."

#: src/search.c:406
msgid "Nick Name"
msgstr "Smeknamn"

#: src/search.c:415
msgid "First Name"
msgstr "Förnamn"

#: src/search.c:425
msgid "Last Name"
msgstr "Efternamn"

#: src/search.c:435
msgid "E-Mail"
msgstr "E-post"

#: src/search.c:529
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfil: %s"

#: src/sendcontact.c:45
msgid ""
"Drag the users you wish to send\n"
"to this window, and then click the\n"
"\"Send\" button below."
msgstr ""
"Dra användare som du vill skicka\n"
"till detta fönster,\n"
"och klicka sedan på \"Skicka\""

#: src/sendcontact.c:202
msgid ""
"Remove the users you don't wish to add\n"
" and then click the \"Add to List\"\n"
"button below."
msgstr ""
"Ta bort de användare du inte vill lägga\n"
"till och klicka sedan på\n"
"\"Lägg till i listan\""

#: src/sendcontact.c:284
msgid "Add to List"
msgstr "Lägg till i listan"

#: src/sendmsg.c:123
msgid "Connection unreliable - reconnecting"
msgstr "Anslutning inte tillförlitlig - ansluter igen"

#: src/sendmsg.c:217
msgid "Cannot send blank message"
msgstr "Kan inte skicka tomt meddelande"

#: src/sendmsg.c:233
msgid "Sent Message (TCP)"
msgstr "Meddelande skickat (TCP)"

#: src/sendmsg.c:241
msgid "Sent Message (UDP)"
msgstr "Meddelande skickat (UDP)"

#: src/sendmsg.c:306
msgid "Sent URL (TCP)"
msgstr "URL skickad (TCP)"

#: src/sendmsg.c:311
msgid "Sent URL (UDP)"
msgstr "URL skickad (UDP)"

#: src/server.c:61
msgid "Could not create socket\n"
msgstr "Kunde inte skapa uttag\n"

#: src/server.c:67
msgid "Could not connect to socket\n"
msgstr "Kunde inte ansluta till uttag\n"

#: src/server.c:153
msgid "Connected to ICQ Server"
msgstr "Anslöt till ICQ-server"

#: src/server.c:233
msgid "Server forced disconnect"
msgstr "Servern avbröt anslutningen"

#: src/server.c:282
msgid ""
"Bad password:\n"
"The password you've provided is incorrect."
msgstr ""
"Fel lösenord:\n"
"Lösenordet du angav är felaktigt."

#: src/showlist.c:120
msgid "-adobe-helvetica-bold-r-*-*-*-140-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-*-*-*-140-*-*-*-*-*-*"

#: src/tcp.c:1598
msgid "Received Message (TCP)"
msgstr "Meddelande mottaget (TCP)"

#: src/tcp.c:1756
#, c-format
msgid "User %s is Away:"
msgstr "Användaren %s är borta:"

#: src/tcp.c:1759
#, c-format
msgid "User %s is Not Available:"
msgstr "Användaren %s är inte anträffbar:"

#: src/tcp.c:1762
#, c-format
msgid "User %s cannot be disturbed:"
msgstr "Användaren %s får inte störas:"

#: src/tcp.c:1765
#, c-format
msgid "User %s is Occupied:"
msgstr "Användaren %s är upptagen:"

#: src/tcp.c:1768
msgid "User is in an unknown mode:"
msgstr "Användaren är i ett okänt läge:"

#: src/tcp.c:1815
msgid "Chat Request Refused"
msgstr "Chattförfrågan nekad"

#: src/tcp.c:2328
msgid "Select destination directory"
msgstr "Välj målkatalog"

#: src/tcp.c:2417
#, c-format
msgid "File transfer completed: %s"
msgstr "Filöverföring klar: %s"

#: src/tcp.c:2425
#, c-format
msgid "File transfer refused: %s"
msgstr "Filöverföring nekad: %s"

#: src/tcp.c:2430
#, c-format
msgid "File transfer terminated: %s"
msgstr "Filöverföring avbruten: %s"

#: src/userserver.c:96
msgid ""
"No messages available.\n"
"\n"
msgstr ""
"Inga meddelanden tillgängliga.\n"
"\n"

#: src/util.c:34
msgid "USA"
msgstr "USA"

#: src/util.c:35
msgid "Afghanistan"
msgstr "Afghanistan"

#: src/util.c:36
msgid "Albania"
msgstr "Albanien"

#: src/util.c:37
msgid "Algeria"
msgstr "Algeriet"

#: src/util.c:38
msgid "American Samoa"
msgstr "Samoa"

#: src/util.c:39
msgid "Andorra"
msgstr "Andorra"

#: src/util.c:40
msgid "Angola"
msgstr "Angola"

#: src/util.c:41
msgid "Anguilla"
msgstr "Anguilla"

#: src/util.c:42
msgid "Antigua"
msgstr "Antigua och Barbuda"

#: src/util.c:43
msgid "Argentina"
msgstr "Argentina"

#: src/util.c:44
msgid "Armenia"
msgstr "Armenien"

#: src/util.c:45
msgid "Aruba"
msgstr "Aruba"

#: src/util.c:46
msgid "Ascention Island"
msgstr "Ascentionön"

#: src/util.c:47
msgid "Australia"
msgstr "Australien"

#: src/util.c:48
msgid "Australian Antartic Territory"
msgstr "Australiensiska Antarktisterritoriet"

#: src/util.c:49
msgid "Austria"
msgstr "Österrike"

#: src/util.c:50
msgid "Azerbaijan"
msgstr "Azerbajdzjan"

#: src/util.c:51
msgid "Bahamas"
msgstr "Bahamas"

#: src/util.c:52
msgid "Bahrain"
msgstr "Bahrain"

#: src/util.c:53
msgid "Bangladesh"
msgstr "Bangladesh"

#: src/util.c:54
msgid "Barbados"
msgstr "Barbados"

#: src/util.c:55
msgid "Belarus"
msgstr "Vitryssland"

#: src/util.c:56
msgid "Belgium"
msgstr "Belgien"

#: src/util.c:57
msgid "Belize"
msgstr "Belize"

#: src/util.c:58
msgid "Benin"
msgstr "Benin"

#: src/util.c:59
msgid "Bermuda"
msgstr "Bermuda"

#: src/util.c:60
msgid "Bhutan"
msgstr "Bhutan"

#: src/util.c:61
msgid "Bolivia"
msgstr "Bolivia"

#: src/util.c:62
msgid "Bosnia Herzegovina"
msgstr "Bosnien och Hercegovina"

#: src/util.c:63
msgid "Botswana"
msgstr "Botswana"

#: src/util.c:64
msgid "Brazil"
msgstr "Brasilien"

#: src/util.c:65
msgid "British Virgin_Islands"
msgstr "Jungfruöarna"

#: src/util.c:66
msgid "Brunei"
msgstr "Brunei"

#: src/util.c:67
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bulgarien"

#: src/util.c:68
msgid "Burkina Faso"
msgstr "Burkina Faso"

#: src/util.c:69
msgid "Burundi"
msgstr "Burundi"

#: src/util.c:70
msgid "Cambodia"
msgstr "Kambodja"

#: src/util.c:71
msgid "Cameroon"
msgstr "Kamerun"

#: src/util.c:72
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"

#: src/util.c:73
msgid "Cape Verde Islands"
msgstr "Kap Verde-öarna"

#: src/util.c:74
msgid "Cayman Islands"
msgstr "Caymanöarna"

#: src/util.c:75
msgid "Central African Republic"
msgstr "Centralafrikanska republiken"

#: src/util.c:76
msgid "Chad"
msgstr "Tchad"

#: src/util.c:77
msgid "Christmas Island"
msgstr "Julön"

#: src/util.c:78
msgid "Cocos Keeling Islands"
msgstr "Kokosöarna"

#: src/util.c:79
msgid "Comoros"
msgstr "Komorerna"

#: src/util.c:80
msgid "Congo"
msgstr "Kongo"

#: src/util.c:81
msgid "Cook Islands"
msgstr "Cooköarna"

#: src/util.c:82
msgid "Chile"
msgstr "Chile"

#: src/util.c:83
msgid "China"
msgstr "Kina"

#: src/util.c:84
msgid "Columbia"
msgstr "Colombia"

#: src/util.c:85
msgid "Costa Rice"
msgstr "Costa Rica"

#: src/util.c:86
msgid "Croatia"
msgstr "Kroatien"

#. Observerd
#: src/util.c:87
msgid "Cuba"
msgstr "Kuba"

#: src/util.c:88
msgid "Cyprus"
msgstr "Cypern"

#: src/util.c:89
msgid "Czech Republic"
msgstr "Tjeckien"

#: src/util.c:90
msgid "Denmark"
msgstr "Danmark"

#: src/util.c:91
msgid "Diego Garcia"
msgstr "Diego Garcia"

#: src/util.c:92
msgid "Djibouti"
msgstr "Djibouti"

#: src/util.c:93
msgid "Dominica"
msgstr "Dominica"

#: src/util.c:94
msgid "Dominican Republic"
msgstr "Dominikanska republiken"

#: src/util.c:95
msgid "Ecuador"
msgstr "Ecuador"

#: src/util.c:96
msgid "Egypt"
msgstr "Egypten"

#: src/util.c:97
msgid "El Salvador"
msgstr "El Salvador"

#: src/util.c:98
msgid "Equitorial Guinea"
msgstr "Ekvatorialguinea"

#: src/util.c:99
msgid "Eritrea"
msgstr "Eritrea"

#: src/util.c:100
msgid "Estonia"
msgstr "Estland"

#: src/util.c:101
msgid "Ethiopia"
msgstr "Etiopien"

#: src/util.c:102
msgid "Former Yugoslavia"
msgstr "Före detta Jugoslavien"

#: src/util.c:103
msgid "Faeroe Islands"
msgstr "Färöarna"

#: src/util.c:104
msgid "Falkland Islands"
msgstr "Falklandsöarna"

#: src/util.c:105
msgid "Federated States of Micronesia"
msgstr "Mikronesiska Federationen"

#: src/util.c:106
msgid "Fiji"
msgstr "Fiji"

#: src/util.c:107
msgid "Finland"
msgstr "Finland"

#: src/util.c:108
msgid "France"
msgstr "Frankrike"

#. Leave it
#: src/util.c:109 src/util.c:110
msgid "French Antilles"
msgstr "Franska Antillerna"

#. Either on or the other is right :)
#: src/util.c:111
msgid "French Guiana"
msgstr "Franska Guyana"

#: src/util.c:112
msgid "French Polynesia"
msgstr "Polynesien"

#: src/util.c:113
msgid "Gabon"
msgstr "Gabon"

#: src/util.c:114
msgid "Gambia"
msgstr "Gambia"

#: src/util.c:115
msgid "Georgia"
msgstr "Georgien"

#: src/util.c:116
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/util.c:117
msgid "Ghana"
msgstr "Ghana"

#: src/util.c:118
msgid "Gibraltar"
msgstr "Gibraltar"

#: src/util.c:119
msgid "Greece"
msgstr "Grekland"

#: src/util.c:120
msgid "Greenland"
msgstr "Grönland"

#: src/util.c:121
msgid "Grenada"
msgstr "Grenada"

#: src/util.c:122
msgid "Guadeloupe"
msgstr "Guadeloupe"

#: src/util.c:123
msgid "Guam"
msgstr "Guam"

#: src/util.c:124
msgid "Guantanomo Bay"
msgstr "Guantonomobukten"

#: src/util.c:125
msgid "Guatemala"
msgstr "Guatemala"

#: src/util.c:126
msgid "Guinea"
msgstr "Guinea"

#: src/util.c:127
msgid "Guinea Bissau"
msgstr "Guinea-Bissau"

#: src/util.c:128
msgid "Guyana"
msgstr "Guyana"

#: src/util.c:129
msgid "Haiti"
msgstr "Haiti"

#: src/util.c:130
msgid "Honduras"
msgstr "Honduras"

#: src/util.c:131
msgid "Hong Kong"
msgstr "Hong Kong"

#: src/util.c:132
msgid "Hungary"
msgstr "Ungern"

#: src/util.c:133
msgid "Iceland"
msgstr "Island"

#: src/util.c:134
msgid "India"
msgstr "Indien"

#: src/util.c:135
msgid "Indonesia"
msgstr "Indonesien"

#: src/util.c:136
msgid "INMARSAT"
msgstr "INMARSAT"

#: src/util.c:137
msgid "INMARSAT Atlantic East"
msgstr "INMARSAT Atlantic East"

#: src/util.c:138
msgid "Iran"
msgstr "Iran"

#: src/util.c:139
msgid "Iraq"
msgstr "Irak"

#: src/util.c:140
msgid "Ireland"
msgstr "Irland"

#: src/util.c:141
msgid "Israel"
msgstr "Israel"

#: src/util.c:142
msgid "Italy"
msgstr "Italien"

#: src/util.c:143
msgid "Ivory Coast"
msgstr "Elfenbenskusten"

#: src/util.c:144
msgid "Japan"
msgstr "Japan"

#: src/util.c:145
msgid "Jordan"
msgstr "Jordanien"

#: src/util.c:146
msgid "Kenya"
msgstr "Kenya"

#: src/util.c:147
msgid "South Korea"
msgstr "Sydkorea"

#: src/util.c:148
msgid "Kuwait"
msgstr "Kuwait"

#: src/util.c:149
msgid "Liberia"
msgstr "Liberia"

#: src/util.c:150
msgid "Libya"
msgstr "Libyen"

#: src/util.c:151
msgid "Liechtenstein"
msgstr "Liechtenstein"

#: src/util.c:152
msgid "Luxembourg"
msgstr "Luxemburg"

#: src/util.c:153
msgid "Malawi"
msgstr "Malawi"

#: src/util.c:154
msgid "Malaysia"
msgstr "Malaysia"

#: src/util.c:155
msgid "Mali"
msgstr "Mali"

#: src/util.c:156
msgid "Malta"
msgstr "Malta"

#: src/util.c:157
msgid "Mexico"
msgstr "Mexiko"

#: src/util.c:158
msgid "Monaco"
msgstr "Monaco"

#: src/util.c:159
msgid "Morocco"
msgstr "Marocko"

#: src/util.c:160
msgid "Namibia"
msgstr "Namibia"

#: src/util.c:161
msgid "Nepal"
msgstr "Nepal"

#: src/util.c:162
msgid "Netherlands"
msgstr "Nederländerna"

#: src/util.c:163
msgid "Netherlands Antilles"
msgstr "Nederländska Antillerna"

#: src/util.c:164
msgid "New Caledonia"
msgstr "Nya Kaledonien"

#: src/util.c:165
msgid "New Zealand"
msgstr "Nya Zeeland"

#: src/util.c:166
msgid "Nicaragua"
msgstr "Nicaragua"

#: src/util.c:167
msgid "Nigeria"
msgstr "Nigeria"

#: src/util.c:168
msgid "Norway"
msgstr "Norge"

#: src/util.c:169
msgid "Oman"
msgstr "Oman"

#: src/util.c:170
msgid "Pakistan"
msgstr "Pakistan"

#: src/util.c:171
msgid "Panama"
msgstr "Panama"

#: src/util.c:172
msgid "Papua New Guinea"
msgstr "Papua Nya Guinea"

#: src/util.c:173
msgid "Paraguay"
msgstr "Paraguay"

#: src/util.c:174
msgid "Peru"
msgstr "Peru"

#: src/util.c:175
msgid "Philippines"
msgstr "Filippinerna"

#: src/util.c:176
msgid "Poland"
msgstr "Polen"

#: src/util.c:177
msgid "Portugal"
msgstr "Portugal"

#: src/util.c:178
msgid "Qatar"
msgstr "Qatar"

#: src/util.c:179
msgid "Romania"
msgstr "Rumänien"

#: src/util.c:180
msgid "Russia"
msgstr "Ryssland"

#: src/util.c:181
msgid "Saipan"
msgstr "Saipan"

#: src/util.c:182
msgid "San Marino"
msgstr "San Marino"

#: src/util.c:183
msgid "Saudia Arabia"
msgstr "Saudiarabien"

#: src/util.c:184
msgid "Senegal"
msgstr "Senegal"

#: src/util.c:185
msgid "Singapore"
msgstr "Singapore"

#: src/util.c:186
msgid "Slovakia"
msgstr "Slovakien"

#: src/util.c:187
msgid "South_Africa"
msgstr "Sydafrika"

#: src/util.c:188
msgid "Spain"
msgstr "Spanien"

#: src/util.c:189
msgid "Sri Lanka"
msgstr "Sri Lanka"

#: src/util.c:190
msgid "Suriname"
msgstr "Surinam"

#: src/util.c:191
msgid "Sweden"
msgstr "Sverige"

#: src/util.c:192
msgid "Switzerland"
msgstr "Schweiz"

#: src/util.c:193
msgid "Taiwan"
msgstr "Taiwan"

#: src/util.c:194
msgid "Tanzania"
msgstr "Tanzania"

#: src/util.c:195
msgid "Thailand"
msgstr "Thailand"

#: src/util.c:196
msgid "Tunisia"
msgstr "Tunisien"

#: src/util.c:197
msgid "Turkey"
msgstr "Turkiet"

#: src/util.c:198
msgid "United Arab Emirates"
msgstr "Förenade Arabemiraten"

#: src/util.c:199
msgid "Uruguay"
msgstr "Uruguay"

#: src/util.c:200
msgid "UK"
msgstr "Storbritannien"

#: src/util.c:201
msgid "Ukraine"
msgstr "Ukraina"

#: src/util.c:202
msgid "Vatican City"
msgstr "Vatikanstaten"

#: src/util.c:203
msgid "Venezuela"
msgstr "Venezuela"

#: src/util.c:204
msgid "Vietnam"
msgstr "Vietnam"

#: src/util.c:205
msgid "Yemen"
msgstr "Jemen"

#: src/util.c:206
msgid "Yugoslavia"
msgstr "Jugoslavien"

#: src/util.c:207
msgid "Zaire"
msgstr "Kongo (f.d. Zaire)"

#: src/util.c:208
msgid "Zimbabwe"
msgstr "Zimbabwe"

#: src/util.c:209 src/util.c:210
msgid "Not entered"
msgstr "Inte angivet"

#: src/util.c:525
msgid "Web Message"
msgstr "Webbmeddelande"

#: src/util.c:564
msgid "Unable to create new user"
msgstr "Kunde inte skapa ny användare"

#: src/util.c:585
#, c-format
msgid "Your new UIN is %u"
msgstr "Ditt nya UIN är %u"

#: src/visible.c:42
msgid "GnomeICU: Visible List"
msgstr "GnomeICU: Synliglista"

#: src/visible.c:63
msgid ""
"Drag the users you wish to add to your\n"
"visible list into this window, and then click\n"
"the \"Apply\" button below."
msgstr ""
"Dra användare som du vill lägga till i din\n"
"synliglista till detta fönster,\n"
"och klicka sedan på \"Verkställ\"."

#: src/menus.h:84
msgid "_Add Contact..."
msgstr "_Lägg till kontakt..."

#: src/menus.h:84
msgid "Add a contact to your list"
msgstr "Lägg till en kontakt till din lista"

#: src/menus.h:92
msgid "_Connection History..."
msgstr "Anslutnings_historik..."

#: src/menus.h:92
msgid "Display Connection History Window"
msgstr "Visa anslutningshistorikfönster"

#: src/menus.h:100
msgid "_Options..."
msgstr "Alternati_v..."

#: src/menus.h:100
msgid "Configure GnomeICU"
msgstr "Konfigurera GnomeICU"

#: src/menus.h:108
msgid "Change User _Info..."
msgstr "Ändra din _information..."

#: src/menus.h:108
msgid "Change your personal information"
msgstr "Ändra din personliga information"

#: src/menus.h:118
msgid "_Hide Main Window"
msgstr "_Göm programfönstret"

#: src/menus.h:118
msgid "Hide Main Window"
msgstr "Göm programfönstret"

#: src/menus.h:128
msgid "E_xit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/menus.h:128
msgid "Exit GnomeICU"
msgstr "Avsluta GnomeICU"

#: src/menus.h:141
msgid "_Ignore List..."
msgstr "_Ignoreringslista..."

#: src/menus.h:141
msgid "Add/Remove contacts to/from your ignore list"
msgstr "Lägg till/Ta bort kontakter till/från din ignoreringslista"

#: src/menus.h:149
msgid "_Visible List..."
msgstr "_Synliga listan..."

#: src/menus.h:149
msgid "Add/Remove contacts to/from your visible list"
msgstr "Lägg till/Ta bort kontakter till/från din synliga lista"

#: src/menus.h:157
msgid "Invi_sible List..."
msgstr "_Osynliga listan..."

#: src/menus.h:157
msgid "Add/Remove contacts to/from your invisible list"
msgstr "Lägg till/Ta bort kontakter till/från din osynliga lista"

#: src/menus.h:165
msgid "_Online Notify List..."
msgstr "_Uppmärksammande vid anslutning..."

#: src/menus.h:165
msgid "Add/Remove contacts to/from your online notification list"
msgstr ""
"Lägg till/Ta bort kontakter till/från din uppmärksammande vid anslutning"

#: src/menus.h:180
msgid "About GnomeICU"
msgstr "Om GnomeICU"

#: src/menus.h:191
msgid "_ICQ"
msgstr "_ICQ"

#: src/menus.h:192
msgid "_Lists"
msgstr "_Listor"

#: src/menus.h:194
msgid "_Status"
msgstr "_Status"

#: src/menus.h:196
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/timezone.h:9
msgid "GMT+1300 (Tonga)"
msgstr "GMT+1300 (Tonga)"

#: src/timezone.h:10
msgid "GMT+1200 (Fiji)"
msgstr "GMT+1200 (Fijiöarna)"

#: src/timezone.h:11
msgid "GMT+1100 (Solomon Islands)"
msgstr "GMT+1100 (Solomonöarna)"

#: src/timezone.h:12
msgid "GMT+1000 (Guam)"
msgstr "GMT+1000 (Guam)"

#: src/timezone.h:13
msgid "GMT+0900 (Japan)"
msgstr "GMT+0900 (Japan)"

#: src/timezone.h:14
msgid "GMT+0800 (China/Taiwan)"
msgstr "GMT+0800 (Kina/Taiwan)"

#: src/timezone.h:15
msgid "GMT+0700 (Cambodia)"
msgstr "GMT+0700 (Kambodja)"

#: src/timezone.h:16
msgid "GMT+0600 (Bangladesh)"
msgstr "GMT+0600 (Bangladesh)"

#: src/timezone.h:17
msgid "GMT+0500 (Turkmenistan)"
msgstr "GMT+0500 (Turkmenistan)"

#: src/timezone.h:18
msgid "GMT+0400 (Yemen/Oman/Armenia)"
msgstr "GMT+0400 (Jemen/Oman/Armenien)"

#: src/timezone.h:19
msgid "GMT+0300 (Eastern African)"
msgstr "GMT+0300 (Östafrika)"

#: src/timezone.h:20
msgid "GMT+0200 (Eastern European)"
msgstr "GMT+0200 (Östeuropa)"

#: src/timezone.h:21
msgid "GMT+0100 (Middle European)"
msgstr "GMT+0100 (Centraleuropa)"

#: src/timezone.h:22
msgid "GMT (United Kingdom)"
msgstr "GMT (Storbritannien)"

#: src/timezone.h:23
msgid "GMT-0100"
msgstr "GMT-0100"

#: src/timezone.h:24
msgid "GMT-0200 (Central African)"
msgstr "GMT-0200 (Centralafrika)"

#: src/timezone.h:25
msgid "GMT-0300 (Brazil)"
msgstr "GMT-0300 (Brasilien)"

#: src/timezone.h:26
msgid "GMT-0400 (Atlantic)"
msgstr "GMT-0400 (USA atlantkusten)"

#: src/timezone.h:27
msgid "GMT-0500 (Eastern)"
msgstr "GMT-0500 (Östra USA)"

#: src/timezone.h:28
msgid "GMT-0600 (Central)"
msgstr "GMT-0600 (Centrala USA)"

#: src/timezone.h:29
msgid "GMT-0700 (Mountain)"
msgstr "GMT-0700 (Bergen i USA)"

#: src/timezone.h:30
msgid "GMT-0800 (Pacific)"
msgstr "GMT-0800 (USA stillahavskusten)"

#: src/timezone.h:31
msgid "GMT-0900 (Alaska)"
msgstr "GMT-0900 (Alaska)"

#: src/timezone.h:32
msgid "GMT-1000 (Hawaii/Aleutian Islands)"
msgstr "GMT-1000 (Hawaii)"

#: src/timezone.h:33
msgid "GMT-1100 (American Samoa)"
msgstr "GMT-1100 (Amerikanska Samoa)"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.