webbadress

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 12:41:46

peter karlsson wrote:
> > En URL är inte samma sak som en webbadress.
> 
> Det är en definitionsfråga. Om man som jag definierar webben till allt som
> kan nås via en URL, så är en URL alltid en webbadress.
> 
> Sen så skriver jag bara "adress" när det rör sig om icke-http-adresser, "FTP
> URL" => "Ftp-adress".

Men det är precis det som är fel med Dataterms resonemang i det här
fallet -- de resonerar som så att alla adresser man kan komma åt på
nätet är webbadresser.
Men det är ju ganska accpeterat att man skiljer på "webben" och Internet
i övrigt - det är bara http-biten av Internet som brukar räknas till
"webben".
Därför blir det fel att kalla en ftp-URL för "webbadress" eftersom det
inte är webben, http, som avses, utan något annat.

Sedan är jag lite osäker på hur du kan vara så säker på att URL i lynx
bara används i webbsammanhang - lynx stöder precis som många andra
webbläsare även ftp. Felmeddelanden som "the URL could not be resolved"
eller liknande kan du få både när det gäller webbadresser eller
ftp-adresser, och detta gäller nog de allre flesta meddelandena som har
URL i sig -- de är ofta generiska vad gäller http:// eller ftp://.
Därför tycker jag att det är extremt olyckligt att använda "webbadress"
överallt, utan tycker att det är bättre att använda någonting som
bevarar originalets allmänna betydelse. "URL" är ett sådant uttryck som
vi brukar använda.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.