Re: gedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-28 14:20:10

Richard Hult wrote:
> > > > #: plugins/email/email.glade.h:10
> > > > msgid "Subject:"
> > > > msgstr "Ämne:"
> > >
> > > Brukar man inte översätta med "Ärende"?
> >
> > Inte i Gnome i alla fall. Där är "Subject" -> "Ämne". Jag tycker inte
> > att det är fel. Eller?
> 
> Ärende är väl bättre? Om det står ämne i gnome-saker tycker jag vi ändrar
> till ärende, iaf i e-postrelaterade sammanhang.

Visst, bara vi är överens så... :)
Jag har ändrat till "Ärende" i Balsa (när jag uppdaterade den idag) och
Evolution.

Uppdaterar norpan ordlistan?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.