Re: Evolution

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-09-26 09:32:41

Jag har tittat på en bit i början:

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:315
#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:328
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:316
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:329
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:266
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:279
msgid ""
"No pilot configured, please choose the\n"
"'Pilot Link Properties' capplet first."
msgstr ""
"Ingen Pilot konfigurerad. Var vänlig och\n"
"välj \"Pilot-länkningsegenskaper\" först."

Christian-tycker-om-långa-ord. Det-gör-inte-richard. :)

#: addressbook/conduit/address-conduit.c:512
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:515
msgid "Could not read pilot's Address application block"
msgstr "Kunde inte läsa Pilot:ens adressprogramblock"

"Pilotens" kanske?

#: addressbook/contact-editor/categories-strings.h:9
msgid "Available Categories:"
msgstr "Tillgänliga kategorier:"

Tillgän_g_liga

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1224
msgid "Callback"
msgstr "Senareuppringning"

Senare? Vad menas med detta?

msgid "Blank forms at end:"
msgstr "Tomma blanketter vid slutet:"

Vad betyder blanketter i detta fallet?

#: addressbook/printing/e-contact-print.glade.h:55
msgid "Reverse on even pages"
msgstr "Vänd vid jämna sidor"

"Vänd jämna sidor" kanske. Det är ju de jämna sidorna som vänds...
Originalsträngen är lite knäpp kanske.

#: calendar/gui/calendar-commands.c:59
msgid "Outline:"
msgstr "Ram:"

Eeekity-eek! Det kan vara "disposition" eller "plan" som avses.
Jag kan inte prova för tillfället, evo HEAD funkar icke-sa-nicke.

#: calendar/gui/calendar-commands.c:394
msgid "Open calendar"
msgstr "Öppna kalendern"

"Öppna kalender" tror jag är bättre.

msgid "The percent value must be between 0 and 100, inclusive"
msgstr "Procentvärdet måste vara mellan 0 och 100"

Här visste jag inte riktigt hur man anger "slutet intervall" så"att
vanliga människor förstår...

#: calendar/gui/calendar-model.c:981
msgid "The priority must be between 1 and 9, inclusive"
msgstr "Prioriteten måste vara mellan 1 och 9"

samma här

#: calendar/gui/dialogs/alarm-notify-dialog.c:190
msgid "Notification about your appointment on %A %b %d %Y %H:%M"
msgstr "Notifiering om ditt möte på %A %d %b %Y %H:%M"

Låter inte bra. "Meddelande" eller "avisering" kanske?

#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:428
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:435 calendar/gui/event-editor.c:1161
msgid "FIXME: Task _Request"
msgstr "FIXME: Uppgiftsbegä_ran"

"GEMIGKNARK: " kanske ;)

#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:444 calendar/gui/event-editor.c:1170
msgid "FIXME: _Memo Style"
msgstr "FIXME: _Minnesanteckningsstil"

Är inte "memo" PM? Om inte, så tycker jag "anteckning" låter bättre. 
Jag har inte samma sjukliga förkärlek för långa sammansatta ord som du har,
så det kanske är därför ;)

#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:549 calendar/gui/event-editor.c:1275
msgid "FIXME: Desi_gn This Form"
msgstr "FIXME: Desi_gna det här formuläret"

"Utforma" låter fint tycker jag. Fast jag är ju som jag är.

#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:598 calendar/gui/event-editor.c:1320
msgid "Actio_ns"
msgstr "Hä_ndelser"

Är det samma "actions" som längre upp? Där var det översatt med "åtgärd".

#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:634 calendar/gui/event-editor.c:1369
msgid "Insert a file as an attachment"
msgstr "Infoga en fil som en bilaga"

..."som bilaga"

#: calendar/gui/dialogs/task-editor-dialog.glade.h:10
msgid "_Due Date:"
msgstr "_Datum för senaste utförande:"

"_Datum för utförande:"

msgid "Date Completed:"
msgstr "Datum för utförande:"

Inte riktigt bra... originalet avses när uppgiften ska vara utförd, men
den kan säkert utföras under flera dagar. Den svenska strängen antyder
att uppgiften ska utföras endast under datumet som anges. Men det kanske
framgår bättre när man kör evo. Vad vet jag.

#: calendar/gui/dialogs/task-editor-dialog.glade.h:30
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

I sann sv@li-anda vill jag föreslå "Webbplats:" ;)

(skojade bara om inte det framgick)

#: calendar/gui/e-calendar-table.c:198
msgid "Completion date"
msgstr "Utförandedatum"

Se kommentaren ovan... vad är skillnaden mellan completion date, end date
och due date? /me fattar inte.

#, c-format
msgid "%02i minute divisions"
msgstr "%02i minutdivisioner"

eek eek! Vad är det?

msgid "FIXME: Invite _Attendees..."
msgstr "FIXME: Bjud in delt_agare..."

Har ni fest eller? :)

#: calendar/gui/event-editor-dialog.glade.h:81
msgid "Every "
msgstr "Var "

#: calendar/gui/event-editor-dialog.glade.h:49
msgid "day(s)"
msgstr "dag"

Funkar dessa på svenska? Jag har inte provkört, annars får vi buggrapportera.
Det är knappast troligtr att det funkar på alla språk ändå så det kanske är
lika bra.

#: calendar/gui/print.c:951
msgid "TODO Items"
msgstr "ATT GÖRA-föremål"

Det står att-göra-föremål ovan.

msgid "12-hour (AM/PM)"
msgstr "12-timmars (FM/EM)"

Heter det inte AM/PM på svenska oxå? Kanske inte.

#: composer/e-msg-composer.c:1321
msgid "Could not create composer window."
msgstr "Kunde inte skapa meddelanderedigerarfönster."

Blaurgh. Hata svenska. Jag ska byta modersmål tror jag.

msgid "Detect supported types..."
msgstr "Detektera de typer som stöds..."

"Detektera vilka typer..."

"Om servern kräver autentisering kan du klicka på knappen \"Detektera de "
"typer som stöds...\" när du har angett den andra informationen."

I så fall här med...


Nu hinner jag inte mer.
Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.