Re: Evolution

bserrander_at_atr.se
Date: 2000-09-29 10:16:47

Hej,

'Motringning' är ett annat ord som förekommer i en del program. inte för att det
är bättre än 'tillbakarigning' men så heter det i t ex PC Anywhere.

Det är inte bara för att mottagaren ska betala för samtalet som man kan ha
funktionen. I t ex LAN Distance (där heter det också motringning) så kan man
lägga in spärrlistor med godkända telefonnummer så att man är säker på att det
inte är en obehörig person som ringer in till servern.

Bosse
Gudmund Areskoug <fta@algonet.se> on 2000-09-29 09:53:54

Please respond to sv@li.org

To:   sv@li.org
cc:    (bcc: Bo Serrander/ATR)
Subject:  Re: Evolution
Tjaba!

Christian Rose wrote:
> Jag kallar det för "Tillbakaringning" nu då. Men om någon tycker att det
> är oklart ändrar jag nog det till "Callback".

Har översatt telekom tidigare: det heter tillbakaringning om det är
frågan om att man ringer upp en part som sedan ringer tillbaka till det
uppringande numret (eller det som överförs som uppringande nummer med
CID (Caller ID) i ISDN). Poängen är att den du först ringt upp betalar
för samtalet.

Det vara bara det.
/Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.