Re: gfax

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-24 08:03:04

Christian Rose:

> Hu, vad det är tyst på listan... ingen som törs granska något?

Det är ju OS :)

    #: src/en.h:23
    msgid "Prefix"
    msgstr "Förval"

Är det verkligen detsamma? Prefix kan ju även vara det som slås för att
komma ut ur t.ex en telefonväxel. (Fast något bättre ord kan jag inte
komma på)

    #: src/en.h:24
    msgid "Fine Resolution"
    msgstr "Hög upplösning"

Nåja, så ämlans hög är den väl egentligen inte :-) (Inget egentligt
fel, bara en liten kommentar angående faxformatet)

    #: src/en.h:28
    msgid "Hrs"
    msgstr "Tim"

Var står det? Den korrekta förkortningen för timmar på svenska är "h".
Eller är det en rubrik i en uppdelad tidsangivelse?

    #: src/en.h:32
    msgid "AM/PM"
    msgstr "FM/EM"

Det går inte att få 24-timmarsformat?

    #: src/en.h:60
    msgid ""
    "A few modems respond to raising the DTR line (when opening the device) with "
    "`OK'. This can confuse `sendfax', because it will see this OK as response "
    "to the next command. Default is 0."
    msgstr ""
    "En del modem svarar på den stigande DTR-linjen (när enheten öppnas) med "
    "\"OK\". Det kan förvilla \"sendfax\" eftersom detta OK kommer att tolkas som "
    "ett svar på nästa kommando. Standardvärdet är 0."

Det där låter nästan lite felöversatt. Jag skulle nog mer skriva "En
del modem svarar på stigande [lyft?] DTR-linje [tåt? tråd? anslutning?
signal?] med "OK" när enheten öppnas. [...]" Det är datorn som lyfter
DTR där.

    #: src/en.h:70
    msgid "Type of fax modem. See your modem manual. Default is auto."
    msgstr ""
    "Typen av faxmodem. Kontrollera med din modemmanual. Standardvärdet är auto."

"Typ av faxmodem". Bestämd form ser konstigt ut, även om det är
beskrivning av ett specifikt fält. IMHO.

    #: src/en.h:86
    msgid "The serial port the modem is on - ttyS0 is COM1, ttyS1 is COM2 etc."
    msgstr "Serieporten som modemet är på - ttyS0 är COM1, ttyS1 är COM2, etc."

"Modemets serieport", kanske?

    msgid ""
    "The speed to set your serial port at. Try the highest and go down from "
    "there."
    msgstr ""
    "Hastigheten som din serieport ska ställas på. Prova med det snabbaste och gå "
    "sedan ner efterhand."

Kanske "Hastighet att ställa in din serieport på."

    #: src/send_fax.c:153
    msgid "Fax spooled successfully"
    msgstr "Faxet lades i spoolen utan problem"

"... i kön ..."?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.