gfax

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-23 20:54:59

Hu, vad det är tyst på listan... ingen som törs granska något?

Här kommer i alla fall en helt ny översättning, nämligen gfax. Filen
finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gfax.sv.po

Kommentarer mottages tacksamt!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for gfax.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gfax\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-23 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-23 20:46+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/en.h:7
msgid "Gfax"
msgstr "Gfax"

#: src/en.h:8 src/en.h:16
msgid "Fax File"
msgstr "Faxa fil"

#: src/en.h:9 src/en.h:17
msgid "Setup"
msgstr "Inställningar"

#: src/en.h:10
msgid "Manual"
msgstr "Manuell"

#: src/en.h:11
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: src/en.h:12
msgid "Send Fax"
msgstr "Skicka fax"

#: src/en.h:13
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: src/en.h:14
msgid "Phone Book"
msgstr "Telefonbok"

#: src/en.h:15
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: src/en.h:18
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/en.h:19
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: src/en.h:20
msgid "Fax Number"
msgstr "Faxnummer"

#: src/en.h:21
msgid "Organization"
msgstr "Organisation"

#: src/en.h:22 src/en.h:188
msgid "Attention"
msgstr "Kännedom"

#: src/en.h:23
msgid "Prefix"
msgstr "Förval"

#: src/en.h:24
msgid "Fine Resolution"
msgstr "Hög upplösning"

#: src/en.h:25
msgid "Schedule"
msgstr "Schemalägg"

#: src/en.h:26 src/en.h:167
msgid "Send Immediately"
msgstr "Skicka omedelbart"

#: src/en.h:27
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/en.h:28
msgid "Hrs"
msgstr "Tim"

#: src/en.h:29 src/en.h:31 src/en.h:39 src/en.h:174 src/en.h:176 src/en.h:184
msgid " "
msgstr " "

#: src/en.h:30
msgid "Min"
msgstr "Min"

#: src/en.h:32
msgid "AM/PM"
msgstr "FM/EM"

#: src/en.h:33 src/en.h:34
msgid ":"
msgstr ":"

#: src/en.h:35
msgid ""
"AM\n"
"PM\n"
msgstr ""
"FM\n"
"EM\n"

#: src/en.h:38
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: src/en.h:40
msgid "Gnome Desktop Fax Application."
msgstr "Faxprogram för Gnome-skrivbord."

#: src/en.h:41
msgid "Fax Agent"
msgstr "Faxprogram"

#: src/en.h:42 src/en.h:57
msgid "Hylafax"
msgstr "Hylafax"

#: src/en.h:43
msgid "Mgetty+Sendfax"
msgstr "Mgetty+Sendfax"

#: src/en.h:44 src/en.h:162
msgid "Efax"
msgstr "Efax"

#: src/en.h:45
msgid "Phone Information"
msgstr "Telefoninformation"

#: src/en.h:46
msgid "Dial Prefix:"
msgstr "Telefonförval:"

#: src/en.h:47
msgid "Your Fax Number:"
msgstr "Ditt faxnummer:"

#: src/en.h:48
msgid "System"
msgstr "System"

#: src/en.h:49
msgid "Hylafax Setup"
msgstr "Inställningar för Hylafax"

#: src/en.h:50
msgid "Fax Server Hostname"
msgstr "Värdnamn för faxserver"

#: src/en.h:51
msgid ""
"The host name of the network fax server. Enter \"localhost\" if you are not "
"using a network fax server."
msgstr ""
"Värdnamnet på nätverksfaxservern. Ange \"localhost\" om du inte använder en "
"nätverksfaxserver."

#: src/en.h:52
msgid "localhost"
msgstr "localhost"

#: src/en.h:53
msgid "Fax Server Port Number"
msgstr "Faxserverportnummer"

#: src/en.h:54
msgid ""
"The TCP/IP port number of the fax server. Default hylafax port is 4559."
msgstr "TCP/IP-portnumret på faxservern. Hylafax standardport är 4559."

#: src/en.h:55
msgid "4559"
msgstr "4559"

#: src/en.h:56
msgid "use internal \"sendfax\" implementation"
msgstr "använd intern \"sendfax\"-implementation"

#: src/en.h:58
msgid "Mgetty+Sendfax Setup"
msgstr "Inställningar för Mgetty+Sendfax"

#: src/en.h:59
msgid "Open Delay (msec)"
msgstr "Öppningsfördröjning (millisekunder)"

#: src/en.h:60
msgid ""
"A few modems respond to raising the DTR line (when opening the device) with "
"`OK'. This can confuse `sendfax', because it will see this OK as response "
"to the next command. Default is 0."
msgstr ""
"En del modem svarar på den stigande DTR-linjen (när enheten öppnas) med "
"\"OK\". Det kan förvilla \"sendfax\" eftersom detta OK kommer att tolkas som "
"ett svar på nästa kommando. Standardvärdet är 0."

#: src/en.h:61
msgid ""
"0\n"
"500\n"
"1000\n"
"1500\n"
"2000\n"
msgstr ""
"0\n"
"500\n"
"1000\n"
"1500\n"
"2000\n"

#: src/en.h:67
msgid ""
"An 'AT...' command that will be sent to the modem at the end of the modem "
"initialization, right before dialing."
msgstr ""
"Ett \"AT...\"-kommando som kommer att skickas till modemet vid slutet av "
"initieringen av modemet och precis före nummerslagningen."

#: src/en.h:68
msgid "Modem Port"
msgstr "Modemport"

#: src/en.h:69
msgid "Modem Type"
msgstr "Modemtyp"

#: src/en.h:70
msgid "Type of fax modem. See your modem manual. Default is auto."
msgstr ""
"Typen av faxmodem. Kontrollera med din modemmanual. Standardvärdet är auto."

#: src/en.h:71
msgid ""
"auto\n"
"cls2\n"
"c2.0\n"
msgstr ""
"auto\n"
"cls2\n"
"c2.0\n"

#: src/en.h:75
msgid "Modem Initialization String"
msgstr "Modeminitieringssträng"

#: src/en.h:76
msgid ""
"This will initialize the modem when the port is opened. See your modem "
"manual. Default is ATZ."
msgstr ""
"Detta kommer att initiera modemet när porten öppnas. Kontrollera med din "
"modemmanual. Standardvärdet är ATZ."

#: src/en.h:77
msgid "Modem Handshake"
msgstr "Modemhandskakning"

#: src/en.h:78
msgid "Modem Quirks"
msgstr "Modemnycker"

#: src/en.h:79
msgid ""
"This can be used to adapt `sendfax' to some peculiarities in certain modems. "
"Not normally required."
msgstr ""
"Detta kan användas för att anpassa \"sendfax\" till en del egendomligheter i "
"vissa modem. Behövs normalt inte."

#: src/en.h:80 src/en1.h:19
msgid ""
"modem\n"
"ttyS0\n"
"ttyS1\n"
"ttyS2\n"
"ttyS3\n"
msgstr ""
"modem\n"
"ttyS0\n"
"ttyS1\n"
"ttyS2\n"
"ttyS3\n"

#: src/en.h:86
msgid "The serial port the modem is on - ttyS0 is COM1, ttyS1 is COM2 etc."
msgstr "Serieporten som modemet är på - ttyS0 är COM1, ttyS1 är COM2, etc."

#: src/en.h:87 src/en1.h:25
msgid "modem"
msgstr "modem"

#: src/en.h:88
msgid "Modem Speed (bps)"
msgstr "Modemhastighet (b/s)"

#: src/en.h:89
msgid ""
"The speed to set your serial port at. Try the highest and go down from "
"there."
msgstr ""
"Hastigheten som din serieport ska ställas på. Prova med det snabbaste och gå "
"sedan ner efterhand."

#: src/en.h:90 src/en1.h:36
msgid ""
"115200\n"
"57600\n"
"38400\n"
"19200\n"
"9600\n"
"4800\n"
"2400\n"
msgstr ""
"115200\n"
"57600\n"
"38400\n"
"19200\n"
"9600\n"
"4800\n"
"2400\n"

#: src/en.h:98
msgid "Sendfax Config File"
msgstr "Konfigurationsfil för Sendfax"

#: src/en.h:99
msgid "SendFax Config File"
msgstr "Konfigurationsfil för Sendfax"

#: src/en.h:100
msgid ""
"The location of the mgetty \"sendfax.config\" file. Default is "
"\"/etc/mgetty+sendfax/sendfax.config\". You shouldn't have to change this."
msgstr ""
"Platsen för mgettys \"sendfax.config\"-fil. Standardvärdet är "
"\"/etc/mgetty+sendfax/sendfax.config\". Du ska inte behöva ändra detta."

#: src/en.h:101
msgid "Baud Rate Switch"
msgstr "Baudhastighetsomkopplare"

#: src/en.h:102
msgid ""
"On some (very few) modems it is necessary to start with baudrate \"A\" and "
"switch to baudrate \"B\" after sending the `AT+FCLASS=2' command. Default "
"is None."
msgstr ""
"På vissa (väldigt få) modem är det nödvändigt att starta med baudhastigheten "
"\"A\" och byta till baudhastigheten \"B\" efter att kommandot "
"\"AT+FCLASS=2\" skickas. Standardvärdet är Ingen."

#: src/en.h:103
msgid ""
"None\n"
"115200\n"
"57600\n"
"38400\n"
"19200\n"
"9600\n"
"4800\n"
"2400\n"
msgstr ""
"Ingen\n"
"115200\n"
"57600\n"
"38400\n"
"19200\n"
"9600\n"
"4800\n"
"2400\n"

#: src/en.h:112
msgid ""
"This is the command used for dialing out. Usually this will be something "
"simple, as `ATDT' for tone or `ATDP' for pulse dialing."
msgstr ""
"Det här är kommandot som används för uppringning. Ofta är det här något "
"enkelt som \"ATDT\" för tonval eller \"ATDP\" för pulsval."

#: src/en.h:113
msgid "Dial Command"
msgstr "Uppringningskommando"

#: src/en.h:114
msgid "Maximum Tries per Page"
msgstr "Maximalt antal försök per sida"

#: src/en.h:115
msgid "Debug Level"
msgstr "Felsökningsnivå"

#: src/en.h:116
msgid "Maximum Tries Continue"
msgstr "Maximalt antal fortsättningsförsök"

#: src/en.h:117
msgid ""
"Controls the amount of information written into the fax log file. Default "
"is 3."
msgstr ""
"Styr mängden information som skrivs till faxloggfilen. Standardvärdet är 3."

#: src/en.h:118
msgid ""
"0\n"
"1\n"
"2\n"
"3\n"
"4\n"
"5\n"
"6\n"
"7\n"
"8\n"
"9\n"
msgstr ""
"0\n"
"1\n"
"2\n"
"3\n"
"4\n"
"5\n"
"6\n"
"7\n"
"8\n"
"9\n"

#: src/en.h:129
msgid ""
"The maximum number of tries per page if the receiving end reports reception "
"errors. Default is 3."
msgstr ""
"Antalet försök per sida om den mottagande änden rapporterar mottagningsfel. "
"Standardvärdet är 3."

#: src/en.h:130 src/en1.h:53
msgid ""
"0\n"
"1\n"
"2\n"
"3\n"
msgstr ""
"0\n"
"1\n"
"2\n"
"3\n"

#: src/en.h:135
msgid "Ignore Carrier"
msgstr "Ignorera bärvåg"

#: src/en.h:136
msgid ""
"Some misbehaving modems lower the DCD (carrier detect) line briefly, between "
"sending multiple pages. This may cause all subsequent port serial accesses "
"to fail.  Default is No."
msgstr ""
"Vissa modem som beter sig fel sänker DCD-linjen (carrier detect) kort under "
"ögonblicket mellan skickandet av flera sidor. Detta kan orsaka att alla "
"efterföljande seriella anslutningar till porten misslyckas. Standardvärdet "
"är Nej."

#: src/en.h:137 src/en.h:141 src/en1.h:48
msgid ""
"Yes\n"
"No\n"
msgstr ""
"Ja\n"
"Nej\n"

#: src/en.h:140
msgid ""
"After the maximum number of tries for one page are reached, `sendfax' can "
"report an error and abort or continue. Default is Yes."
msgstr ""
"\"sendfax\" kan reportera ett fel och avsluta eller fortsätta efter det att "
"det maximala antalet försök har uppnåtts. Standardvärdet är Ja."

#: src/en.h:144
msgid "Fax Users Allowed"
msgstr "Tillåtna faxanvändare"

#: src/en.h:145
msgid "Fax Users Denied"
msgstr "Nekade faxanvändare"

#: src/en.h:146
msgid ""
"Users allowed to use the fax system. Can be empty only if the deny list is "
"populated. These must be user names."
msgstr ""
"Användare som får lov att använda faxsystemet. Kan bara vara tom om listan "
"med nekade användare inte är det. Detta måste vara användarnamn."

#: src/en.h:147
msgid ""
"Users denied from using the fax system. Can be empty only if the allow list "
"is populated."
msgstr ""
"Användare som nekas använda faxsystemet. Kan bara vara tom om listan med "
"tillåtna användare inte är det."

#: src/en.h:148
msgid "Run Fax Queue Every"
msgstr "Kör faxfråga var"

#: src/en.h:149
msgid ""
"How often you want the fax queue scanned. Faxes won't be transmitted until "
"\"faxrunq\" is run to scan the queue. This value is set in /etc/crontab."
msgstr ""
"Hur ofta faxkön ska kontrolleras. Fax kommer inte att skickas innan "
"\"faxrunq\" körs för att kontrollera kön. Värdet sätts i /etc/crontab."

#: src/en.h:150 src/en1.h:69
msgid ""
"Disabled\n"
"Minute\n"
"5 Minutes\n"
"10 Minutes\n"
"15 Minutes\n"
"30 Minutes\n"
"Hour\n"
msgstr ""
"avaktiverad\n"
"minut\n"
"5:e minut\n"
"10:e minut\n"
"15:e minut\n"
"30:e minut\n"
"timme\n"

#: src/en.h:158
msgid "Never write Sendfax config file"
msgstr "Skriv aldrig SendFax-konfigurationsfil"

#: src/en.h:159
msgid "Setup Druid"
msgstr "Inställningsguide"

#: src/en.h:160
msgid "Mgetty"
msgstr "Mgetty"

#: src/en.h:161
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Ännu inte implementerat."

#: src/en.h:163
msgid "E-Mail Notification"
msgstr "E-postnotifiering"

#: src/en.h:164
msgid "Send Email Notification"
msgstr "Skicka e-postnotifiering"

#: src/en.h:165
msgid "E-Mail Address"
msgstr "E-postadress"

#: src/en.h:166
msgid "Transmit Properties"
msgstr "Överföringsegenskaper"

#: src/en.h:168
msgid "Fax Properties"
msgstr "Faxegenskaper"

#: src/en.h:169
msgid "Use Cover Page"
msgstr "Använd försättssida"

#: src/en.h:170
msgid "Use Fine Resolution"
msgstr "Använd hög upplösning"

#: src/en.h:171
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: src/en.h:172
msgid "Gfax - Select File"
msgstr "Gfax - Välj fil"

#: src/en.h:173
msgid "Select File to Fax"
msgstr "Välj fil som ska faxas"

#: src/en.h:175 src/en.h:197
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"

#: src/en.h:177
msgid "Copyright (c) 1999, George A. Farris"
msgstr "Copyright © 1999, George A. Farris"

#: src/en.h:178
msgid "The Gnome Desktop Fax Application"
msgstr "Faxprogrammet för Gnome-skrivbord"

#: src/en.h:179
msgid "Gfax - Phone Book"
msgstr "Gfax - Telefonbok"

#: src/en.h:180
msgid "GnomeCard"
msgstr "GnomeCard"

#: src/en.h:181
msgid "Add Book"
msgstr "Lägg till bok"

#: src/en.h:182
msgid "Delete Book"
msgstr "Ta bort bok"

#: src/en.h:183
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/en.h:185
msgid "Phone Books"
msgstr "Telefonböcker"

#: src/en.h:186
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/en.h:187
msgid "Number"
msgstr "Nummer"

#: src/en.h:189
msgid "Gfax - Add Phone Book"
msgstr "Gfax - Lägg till telefonbok"

#: src/en.h:190
msgid "Define Phone Book"
msgstr "Ange telefonbok"

#: src/en.h:191
msgid ""
"\n"
"To add a Phone Book (previously created with GnomeCard):\n"
"\t\tEnter a phone book name such as \"Main\" or \"Personal\"\n"
"\t\tEnter or browse for the file name of the GnomeCard database,\n"
"\t\tthen press \"OK\"."
msgstr ""
"\n"
"Så här lägger man till en telefonbok (som skapats med GnomeCard):\n"
"\t\tAnge ett namn på telefonboken, t.ex. \"Huvud\" eller \"Personlig\"\n"
"\t\tAnge eller bläddra efter filnamnet på GnomeCard-databasen och tryck\n"
"\t\tsedan \"OK\"."

#: src/en.h:196
msgid "Phone Book Name"
msgstr "Namn på telefonbok"

#: src/en.h:198
msgid "Please wait..."
msgstr "Var vänlig vänta..."

#: src/en.h:199
msgid "Transmitting fax to server..."
msgstr "Överför faxet till servern..."

#: src/en.h:200
msgid "%P %%"
msgstr "%P %%"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/en1.h:7
msgid "Gfax - Mgetty Setup Druid"
msgstr "Gfax - Mgetty-inställningsguide"

#: src/en1.h:8
msgid "Gfax Mgetty+Sendfax setup."
msgstr "Gfax Mgetty+Sendfax-inställningar."

#: src/en1.h:9
msgid ""
"Welcome to the Gfax Mgetty+Sendfax configuration Druid.\n"
"\n"
"This will lead you through setup of the sendfax\n"
"configuration file which is stored in /etc/mgetty+sendfax\n"
"on most systems.\n"
"\n"
"This configuration must be completed to enable Gfax\n"
"to send facsimiles with Mgetty+sendfax.\n"
msgstr ""
"Välkommen till Gfax Mgetty+Sendfax-inställningsguide.\n"
"\n"
"Det här kommer att leda dig igenom skapandet av sendfax-\n"
"konfigurationsfilen som sparas i /etc/mgetty+sendfax\n"
"på de flesta system.\n"
"\n"
"Den här konfigurationen måste fullgöras för att Gfax ska\n"
"kunna skicka fax med Mgetty+sendfax.\n"

#: src/en1.h:18
msgid "Select your modem serial port"
msgstr "Välj ditt modems serieport"

#: src/en1.h:26
msgid ""
"\n"
"Please enter the device that your modem is attached to.\n"
"\n"
"On Linux this is typically /dev/ttyS0 or /dev/ttyS1. This\n"
"device will also be linked to /dev/modem on many systems.\n"
"\n"
"Only enter the last part of the device name. For example\n"
"if your device is \"/dev/ttyS1\" then enter \"ttyS1\".\n"
msgstr ""
"\n"
"Var vänlig och ange den enhet som ditt modem är kopplat till.\n"
"\n"
"På linux är detta normalt /dev/ttyS0 eller /dev/tyyS1. Denna\n"
"enhet är också länkad som /dev/modem på många system.\n"
"\n"
"Ange endast den sista delen av enhetsnamnet. Om din enhet till\n"
"exempel är \"/dev/ttyS1\" anger du \"ttyS1\".\n"

#: src/en1.h:35
msgid "Select the modem baud rate."
msgstr "Välj modemets baudhastighet."

#: src/en1.h:44
msgid ""
"What bit rate do you have your modem configured to use? \n"
"\n"
"Most modems can be set to 115,200 without any problems. If you have an "
"older modem try starting at 19,200 then 38,400 and keep going until it "
"does't work."
msgstr ""
"Vilken bithastighet är ditt modem konfigurerat för att använda? \n"
"\n"
"De flesta modem kan ställas in på 115200 utan några problem. Om du har ett "
"äldre modem kan du prova att starta med 19200, sedan 38400 och fortsätta "
"tills det inte längre fungerar."

#: src/en1.h:47
msgid "Retry on page errors."
msgstr "Försök igen vid sidfel."

#: src/en1.h:51
msgid "Continue on error"
msgstr "Fortsätt vid fel"

#: src/en1.h:52
msgid "Number of retries"
msgstr "Antal försök"

#: src/en1.h:58
msgid ""
"Here we enter the number of tries per page if the receiving end reports "
"errors and whether to continue or abort transmission.\n"
"\n"
"If N tries do not suffice to successfully transmit a page, `sendfax' will "
"give up or simply go on. If this is set to `0', `sendfax' will ignore "
"retransmission requests and simply go on. \n"
"\n"
"The default is to set this to 3 and Yes."
msgstr ""
"Här anger vi antalet försök per sida om den mottagande änden rapporterar fel "
"och huruvida vi ska fortsätta eller avbryta överföringen.\n"
"\n"
"Om N försök inte räcker till för att överföra en sida utan problem kommer "
"\"sendfax\" att ge upp eller helt enkelt bara fortsätta. Om det är satt till "
"\"0\" kommer \"sendfax\" att ignorera återsändningsbegäran och bara "
"fortsätta. \n"
"\n"
"Standard är att sätta detta till 3 och Ja."

#: src/en1.h:63
msgid "Automatically send spooled faxes."
msgstr "Skicka fax i spoolen automatiskt."

#: src/en1.h:64
msgid ""
"Mgetty+Sendfax will not send a spooled fax until the \"faxrunq\" command is "
"run to send queued faxes.\n"
"\n"
"We can set the \"faxrunq\" command to automatically run from the Cron "
"subsystem. If set, faxes will automatically be sent with no further action "
"required. If you do not set this you MUST run the \"faxrunq\" command to "
"send the spooled fax.\n"
"\n"
"It is best to set this to one minute. It won't hurt to run \"faxrunq\" if "
"there are no faxes spooled."
msgstr ""
"Mgetty+Sendfax kommer inte att skicka ett fax i spoolen innan kommandot "
"\"faxrunq\" körs för att skicka köade fax.\n"
"\n"
"Vi kan ställa in att \"faxrunq\" körs automatiskt från Cron-undersystemet. "
"Om det är inställt kommer faxen att skickas automatiskt utan vidare "
"åtgärder. Om du inte ställer in detta MÅSTE du köra kommandot \"faxrunq\" "
"för att skicka fax i spoolen.\n"
"\n"
"Det är bäst att ställa in det här till en minut. Det skadar inte att köra "
"\"faxrunq\" om det inte finns några fax i spoolen."

#: src/en1.h:77
msgid "Run faxrunq every"
msgstr "Kör faxrunq var"

#: src/en1.h:78
msgid "Add users allowed to use the fax system"
msgstr "Lägg till användare som får använda faxsystemet"

#: src/en1.h:79
msgid ""
"We must enter the user names that are allowed to use the fax system. We can "
"also set a list of users that are denied use. If you want to allow all "
"users in your system to use gfax with mgetty+sendfax then set the deny list "
"to the \"root\" user and leave the allow list blank.\n"
"\n"
"These lists are not allowed to be blank. By default the \"root\" user is "
"denied and all other users are allowed. Please type in the names."
msgstr ""
"Vi måste ange de användarnamn som får lov att använda faxsystemet. Vi kan "
"också ange en lista över användare som nekas användande. Om du vill att alla "
"användare på ditt system ska kunna använda gfax tillsammans med "
"mgetty+sendfax anger du användaren \"root\" i nekas-listan och låter "
"tillåts-listan vara tom.\n"
"\n"
"Dessa listor får inte vara tomma. Som standard nekas användaren \"root\" och "
"alla andra användare tillåts. Var vänlig och ange namnen."

#: src/en1.h:82
msgid "Allow User List"
msgstr "Lista över användare som tillåts"

#: src/en1.h:83
msgid "Deny User List"
msgstr "Lista över användare som nekas"

#: src/en1.h:84
msgid "root\n"
msgstr "root\n"

#: src/en1.h:86
msgid "Congratulations you're finished."
msgstr "Gratulerar, du är färdig."

#: src/en1.h:87
msgid ""
"Congratulations you have finished configuring the mgetty+sendfax \n"
"transport agent. \n"
"\n"
"For advanced features or to change any of these please use \n"
"the \"setup\" utility on the main Gfax window."
msgstr ""
"Gratulerar, du är färdig med konfigurationen av transportverktyget \n"
"mgetty+sendfax. \n"
"\n"
"Om du är en avancerad användare eller om du vill ändra något av \n"
"detta bör du använda verktyget \"inställningar\" i gfax huvudfönster."

#: src/gfax.c:57
msgid "Enable test mode"
msgstr "Aktivera testläge"

#. lets get times and dates in ascii
#: src/gfax.c:132
msgid "%A %B %d, %Y"
msgstr "%A %d %B %Y"

#: src/gfax.c:156
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Filename -> %s\n"
"Doesn't exist or can't open!\n"
msgstr ""
"\n"
"Filnamn -> %s\n"
"Finns inte eller kan inte öppna!\n"

#: src/gfax.c:311
msgid "No file to fax"
msgstr "Ingen fil att faxa"

#: src/gfax.c:324
msgid ""
"\n"
"You have email notification set but haven't\n"
"set your email address!\n"
msgstr ""
"\n"
"Du har e-postnotifiering påslagen men har inte\n"
"angivit någon e-postadress!\n"

#: src/gfax.c:328
msgid ""
"\n"
"You appear not to have a destination fax number set!\n"
msgstr ""
"\n"
"Det verkar som om du inte har något mottagarfaxnummer angivet!\n"

#: src/gfax.c:378
msgid "Couldn't find the Gfax manual!"
msgstr "Kunde inte hitta Gfax-manualen!"

#: src/messages.h:21
msgid ""
"#Sendfax.config\n"
"#\n"
"#This file has beed created by GFax. It will be over written\n"
"#every time Gfax's mgetty setup is changed.\n"
"#\n"
"#If you want to edit this file by hand, disable this option in Gfax.\n"
"\n"
msgstr ""
"#Sendfax.config\n"
"#\n"
"#Denna fil har skapats av GFax. Den kommer att skrivas över\n"
"#var gång Gfax mgetty-inställning ändras.\n"
"#Om du vill ändra i den här filen för hand avaktiverar du det\n"
"#här alternativet i Gfax.\n"
"\n"

#: src/messages.h:28
msgid ""
"\n"
"#Specifies an `AT...' command that is to be sent to the modem right\n"
"#at the *beginning* of all modem talk (even before setting the modem\n"
"#into fax mode, so this could be an `ATZ' if you want to reset the\n"
"#modem).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Anger ett \"AT...\"-kommando som skickas till modemet precis i *början*\n"
"#av all modemkommunikation (till oh med före modemet kopplas om i faxläge,\n"
"#så det här kan vara en \"ATZ\" om du vill mollställa modemet).\n"
"\n"

#: src/messages.h:34
msgid ""
"\n"
"#Sets the fax modem to use, e.g. tty1a.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Anger faxmodemet som ska användas, exempelvis tty1a.\n"
"\n"

#: src/messages.h:37
msgid ""
"\n"
"#Force the modem command set to use. Default is `auto' (auto-detect,\n"
"#which may not work on very cheap modems), possible other values are\n"
"#`cls2', for \"class 2 only\" modems, and `c2.0' for \"class 2.0\"\n"
"#faxmodems.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Tvinga vilken typ av modemkommandon som ska användas. Standardvärdet\n"
"#är \"auto\" (auto-detektering, vilket kanske inte fungerar med väldigt\n"
"#billiga modem), andra möjliga värden är \"cls2\" för modem som endast\n"
"#är klass 2, och \"c2.0\" för \"klass 2.0\"-faxmodem.\n"
"\n"

#: src/messages.h:44
msgid ""
"\n"
"#Specify the maximum number of tries per page if the receiving end\n"
"#reports reception errors. If NNN tries do not suffice to\n"
"#successfully transmit a page, `sendfax' will give up or simply go\n"
"#on. If this is set to `0', `sendfax' will ignore retransmission\n"
"#requests and simply go on.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Ange maximala antalet återförsök om den mottagande änden rapporterar\n"
"#mottagningsfel. Om inte NNN försök räcker till för att skicka en\n"
"#sida utan problem kommer \"sendafax\" att ge upp eller helt enkelt\n"
"#bara fortsätta. Om det är satt till \"0\" kommer \"sendfax\" att\n"
"#ignorera begäran om återöverföring och helt enkelt bara fortsätta.\n"
"\n"

#: src/messages.h:52
msgid ""
"\n"
"#Some misbehaving modems lower the DCD (carrier detect) line briefly\n"
"#between sending multiple pages. Depending on the operating system\n"
"#used, this may cause all subsequent port accesses on this serial\n"
"#port to fail. You'll recognize it if you get a \"weird-looking\"\n"
"#sendfax log file that works fine up to the end of the first page,\n"
"#and then aborts with `I/O error' or so.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Vissa modem som beter sig fel sänker DCD-linjen (bärvågsdetekteringen\n"
"#kortvarigt mellan skickandet av flera sidor. Det här kan orsaka att all\n"
"#efterföljande portåtkomst till denna serieport misslyckas, beroende på\n"
"#vilket operativsystem som används. Du känner igen det om du får en\n"
"#sendfax-loggfil med konstigt utseende som fungerar fram till slutet på\n"
"#första sidan, och sedan avbryter med ett \"I/O-fel\" eller liknande.\n"
"\n"

#: src/messages.h:61
msgid ""
"\n"
"#Set the port speed to use for fax send operations. Usually,\n"
"#`38400' is a good choice, but a few dumb modems (for example, some\n"
"#based on rockwell chipsets) need `19200' or even `9600'. A few\n"
"#modems can go higher, but `sendfax' may not support it, and it may\n"
"#not always work.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Ange porthastigheten som ska användas för faxskickande. Vanligtvis är\n"
"#\"38400\" ett bra val, men ett litet antal dumma modem (till exempel\n"
"#några baserade på rockwell-kretsar) behöver \"19200\" eller till och\n"
"#med \"9600\". En del modem kan gå högre, men det är inte säkert att\n"
"#\"sendfax\" stöder det, och det kanske inte alltid fungerar.\n"
"\n"

#: src/messages.h:69
msgid ""
"\n"
"#This is the command used for dialing out. Usually this will be\n"
"#something simple, as `ATD' or `ATDP', but if you have an unusual\n"
"#setup, it could also be something like `ATX0DP0;X4DT' (meaning:\n"
"#switch off dial-tone detection, pulse-dial `0', back to command\n"
"#mode, switch on dial-tone detection, and go ahead dialing with\n"
"#touch tones). The phone number will be sent right after the\n"
"#`dial-prefix'.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Det här är kommandot som används för att ringa. Vanligtvis är det\n"
"#något enkelt som exempelvis \"ATD\" eller \"ATDP\", men om du har\n"
"#en ovanlig konfiguration kan det också vara något liknande\n"
"#\"ATX0DP0;X4DT\" (som betyder: slå av kopplingstonsdetektering, slå\n"
"#\"0\" med pulston, gå tillbaka till kommandoläge, slå på kopplings-\n"
"#tonsgenerering, och fortsätt att slå med knapptoner). Telefonnumret\n"
"#kommer att skickas direkt efter \"dial-prefix\".\n"
"\n"

#: src/messages.h:79
msgid ""
"\n"
"#Specifies an `AT...' command that will be sent to the modem at the\n"
"#*end* of the modem initialization, right before dialing. *Do not\n"
"#use ATZ or such here*, since resetting the modem will switch off\n"
"#fax mode.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Anger ett \"AT...\"-kommando som kommer att skickas till modemet vid\n"
"#*slutet* av modeminitieringen, precis före nummerslagningen. *Använd\n"
"#inga ATZ eller liknande här*, eftersom återställning av modemet kommer\n"
"#att slå av faxläget.\n"
"\n"

#: src/messages.h:86
msgid ""
"\n"
"#Same as in `mgetty', this can be used to adapt `sendfax' to some\n"
"#peculiarities in certain modems.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Samma som i \"mgetty\". Detta kan användas för att anpassa \"sendfax\"\n"
"#till en del egendomligheter i vissa modem.\n"
"\n"

#: src/messages.h:91
msgid ""
"\n"
"#After the maximum number of tries for one page are reached,\n"
"#`sendfax' can report an error and abort (`max-tries-continue NO'),\n"
"#or go on with the next page (YES)\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Efter det maximala antalet försök för en sida har uppnåtts kan\n"
"#\"sendfax\" rapportera ett fel och avsluta (\"max-tries-continue NO\"),\n"
"#eller fortsätta med nästa sida (YES)\n"
"\n"

#: src/messages.h:97
msgid ""
"\n"
"#On some (very few) modems it is necessary to start with baudrate\n"
"#\"A\" and switch to baudrate \"B\" after sending the `AT+FCLASS=2'\n"
"#command. If you specify this, `sendfax' will switch from `speed' to\n"
"#`switchbd' right after setting the modem to class 2/2.0. Default is\n"
"#`FAX_SEND_SWITCHBD', I'd recommend *not* using it unless you're\n"
"#sure that you need it.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#På vissa (väldigt få) modem är det nödvändigt att starta med\n"
"#baudhastigheten \"A\" och byta till baudhastigheten \"B\" efter att\n"
"#ha skickat kommandot \"AT+FCLASS=2\". Om du anger detta kommer\n"
"#\"sendfax\" att byta från \"speed\" till \"switchbd\" direkt efter att\n"
"#modemet satts till klass 2/2.0. Standardvärdet är \"FAX_SEND_SWITCHBD\",\n"
"#och jag rekommenderar att du *inte* ändrar detta om du inte är säker\n"
"#på att du behöver det.\n"
"\n"

#: src/messages.h:106
msgid ""
"\n"
"#A few modems respond to raising the DTR line (when opening the\n"
"#device) with `OK'. This can confuse `sendfax', because it will see\n"
"#this OK as response to the next command.\n"
"\n"
"#The only modem that needs this so far is an ELSA 33.6, and\n"
"#delaying for about 1500 ms cured the problem.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#En del faxmodem svarar med att höja DTR-linjen (vid öppning av enheten\n"
"#med \"OK\". Det här kan förvirra \"sendfax\" eftersom det kommer att\n"
"#tolka detta OK som ett svar på nästa kommando.\n"
"\n"
"#De enda modem som behöver detta är än så länge ELSA 33.6, och att\n"
"#fördröja i 1500 ms löste problemet.\n"
"\n"

#: src/messages.h:114
msgid ""
"\n"
"#Controls the amount of information written into the fax log file\n"
"#(`FAX_LOG' in `policy.h'). `0' means \"totally silent\" (not even\n"
"#errors are written), `9' is really noisy. I usually use `3' or `4'\n"
"#in normal use, and `6' for debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"#Styr mängden information som skrivs till faxloggfilen (\"FAX_LOG\" i\n"
"#\"policy.h\"). \"0\" betyder \"helt tyst\" (inte ens fel skrivs), \"9\"\n"
"#är riktigt pratglatt. Jag brukar använda \"3\" eller \"4\"\n"
"#vid normal användning, och \"6\" för felsökning.\n"
"\n"

#: src/setup.c:407
msgid ""
"\n"
"You must be root to change the mgetty configuration file.\n"
"\n"
"\t\t\t\t\t\t\tOnce you are logged in as root this help button will display\n"
"\t\t\t\t\t\t\tthe Mgetty+Sendfax help page.\n"
msgstr ""
"\n"
"Du måste vara root för att kunna ändra mgetty-konfigurationsfilen.\n"
"\n"
"\t\t\t\t\t\t\tNär du väl har loggat in som root kommer denna hjälpknapp att\n"
"\t\t\t\t\t\t\tvisa hjälpsidan som hör till Mgetty+Sendfax.\n"

#: src/phbook.c:231
msgid "Can't open vcard file\n"
msgstr "Kan inte öppna vcard-fil\n"

#: src/mgetty_setup.c:301
msgid ""
"\n"
"I can't open the sendfax config file. You must be\n"
" \t\t\t\t\t\t\tlogged in as root to write this file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Jag kan inte öppna sendfax-konfigurationsfilen. Du måste\n"
" \t\t\t\t\t\t\tvara inloggad som root för att kunna skriva denna fil.\n"

#: src/mgetty_setup.c:326
msgid ""
"\n"
"You must choose a serial port!\n"
" \t\t\t\t\t\t\tThat the modem is connected to.\n"
msgstr ""
"\n"
"Du måste välja en serieport!\n"
" \t\t\t\t\t\t\tSom modemet är anslutet till.\n"

#: src/mgetty_setup.c:443
msgid ""
"\n"
"You must be \"root\" to change mgetty settings!\n"
msgstr ""
"\n"
"Du måste vara \"root\" för att kunna ändra mgetty-inställningar!\n"

#: src/mgetty_setup.c:589 src/mgetty_setup.c:617
msgid ""
"\n"
"Can't open /etc/crontab\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan inte öppna /etc/crontab\n"

#: src/mgetty_setup.c:621
msgid ""
"\n"
"Can't create /tmp/crontab\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan inte skapa /tmp/crontab\n"

#: src/mgetty_setup.c:637
msgid ""
"\n"
"Can't open /tmp/crontab\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan inte öppna /tmp/crontab\n"

#: src/mgetty_setup.c:641
msgid ""
"\n"
"Can't create /etc/crontab\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan inte skapa /etc/crontab\n"

#: src/send_fax.c:153
msgid "Fax spooled successfully"
msgstr "Faxet lades i spoolen utan problem"

#: src/send_fax.c:156
msgid "There was an error sending your fax"
msgstr "Det inträffade ett fel vid skickandet av ditt fax"

#: src/send_fax.c:160
msgid "Gfax result"
msgstr "Gfax-resultat"

#: src/send_fax.c:167
msgid "Show output of fax spooling software"
msgstr "Visa utdata från faxspool-programvaran"

#: src/send_fax.c:365
msgid "Sendfax command is:\n"
msgstr "Sendfax-kommandot är:\n"

#: src/send_fax.c:368
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Delete file is %d\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Borttagen fil är %d\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.