Re: gfax

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-24 11:38:16

Gudmund Areskoug wrote:
> Nä, hu! Då kan man ju få en hel debatt på halsen!

Du råkar händelsevis inte mena debatten på swedocs sändlista? ;-)


Tjovipp.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.