gnome-db

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-19 23:28:20

Jag granskade och uppdaterade översättningen av gnome-db. Mer än hälften
av meddelandena är nya.
Kommentarer mottages tacksamt!

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-db.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gnome-db.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-db\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-19 23:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-19 23:23+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: components/gnomedb-com-browser.c:82 components/gnomedb-com-log.c:157
#, c-format
msgid "Could not initialize %s component"
msgstr "Kunde inte initiera %s-komponenten"

#: components/gnomedb-com-log.c:128
#, c-format
msgid "Error loading log for '%s'"
msgstr "Fel vid inläsning av loggen för \"%s\""

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:59
#, c-format
msgid "Connected to '%s'"
msgstr "Ansluten till \"%s\""

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:72 lib/gnome-db-container.c:252
#: lib/gnome-db-container.c:298 manager/gnomedb-mgr-main.c:189
msgid "Ready"
msgstr "Klar"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:81 manager/gnomedb-mgr-main.c:46
msgid "GNOME-DB Front End"
msgstr "GNOME-DB-gränssnitt"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:162
msgid "Open Connection"
msgstr "Öppna anslutning"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:179
msgid "Connecting..."
msgstr "Ansluter..."

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:206
msgid "Designer"
msgstr "Designer"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:230
msgid "Log Viewer"
msgstr "Loggvisare"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:248
msgid "Service Manager"
msgstr "Servicehanteraren"

#: frontend/gnomedb-fe-callbacks.c:276 manager/gnomedb-mgr-callbacks.c:101
#, c-format
msgid "Unable to execute '%s'"
msgstr "Kunde inte köra \"%s\""

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:29
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:29
msgid "Execute current command"
msgstr "Kör aktuellt kommando"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:32 frontend/gnomedb-fe-log.c:98
msgid "Select"
msgstr "Markera"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:32
msgid "Select from previous commands"
msgstr "Markera från föregående kommandon"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:35 frontend/gnomedb-fe-designer.c:28
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:35
msgid "Load file into buffer"
msgstr "Läs in fil i buffert"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:38 frontend/gnomedb-fe-designer.c:31
#: frontend/gnomedb-fe-dsnconfig.c:150 frontend/gnomedb-fe-log.c:25
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:38
msgid "Save current file"
msgstr "Spara aktuell fil"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:42
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:42
msgid "Cut selected text"
msgstr "Klipp ut markerad text"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:45 lib/gnome-db-grid.c:168
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:45
msgid "Copy selected text"
msgstr "Kopiera markerad text"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:48
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:48
msgid "Paste clipboard contents"
msgstr "Klistra in innehållet från urklipp"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:51
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:51
msgid "Clear window contents"
msgstr "Töm fönsterinnehållet"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:58
msgid "SQL"
msgstr "SQL"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:58 frontend/gnomedb-fe-main.c:48
msgid "SQL window"
msgstr "SQL-fönster"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:61 frontend/gnomedb-fe-main.c:51
msgid "Batch"
msgstr "Batch"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:61 frontend/gnomedb-fe-main.c:51
msgid "Batch commands window"
msgstr "Batch-kommandofönster"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:64
msgid "Queries"
msgstr "Frågor"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:64 frontend/gnomedb-fe-main.c:54
msgid "Query designer"
msgstr "Frågedesigner"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:67 frontend/gnomedb-fe-connection.c:244
#: frontend/gnomedb-fe-main.c:57
msgid "Browser"
msgstr "Bläddrare"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:67 frontend/gnomedb-fe-main.c:57
msgid "Browse database"
msgstr "Bläddra i databas"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:70 frontend/gnomedb-fe-main.c:60
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:70 frontend/gnomedb-fe-main.c:60
msgid "Export database"
msgstr "Exportera databas"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:73 frontend/gnomedb-fe-main.c:63
msgid "Import"
msgstr "Importera"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:73 frontend/gnomedb-fe-main.c:63
msgid "Import data into current database"
msgstr "Importera data till den aktuella databasen"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:76 frontend/gnomedb-fe-main.c:32
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla från"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:76 frontend/gnomedb-fe-main.c:32
msgid "Close current connection"
msgstr "Stäng aktuell anslutning"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:155
msgid "Command succeeded"
msgstr "Kommandot lyckades"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:160
msgid "Command failed"
msgstr "Kommandot misslyckades"

#. create the dialog
#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:179
msgid "Select SQL Command"
msgstr "Välj SQL-kommando"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:266
msgid "Transaction started successfully"
msgstr "Transaktionen startade utan problem"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:293
msgid "Commit executed successfully"
msgstr "Sändning lyckades"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:352
msgid "Rollback executed successfully"
msgstr "\"Rollback\" lyckades"

#: frontend/gnomedb-fe-connection.c:365
msgid "Error Viewer"
msgstr "Felvisare"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:28
msgid "Load design from disk"
msgstr "Läs in design från disk"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:31
msgid "Save design to disk"
msgstr "Spara design till disk"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:34
msgid "Revert"
msgstr "Återgå"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:34
msgid "Revert to last saved version"
msgstr "Återgå till senast sparad version"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:37 frontend/gnomedb-fe-log.c:31
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:37
msgid "Close database designer"
msgstr "Stäng databasdesigner"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:67
msgid "Open XML database"
msgstr "Öppna XML-databas"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:72
#, c-format
msgid "Loaded file %s"
msgstr "Läste in filen %s"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:88
#, c-format
msgid "%s reverted to previously saved version"
msgstr "%s återställdes till tidigare sparad version"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:104
msgid "Save Database"
msgstr "Spara databas"

#: frontend/gnomedb-fe-designer.c:110
#, c-format
msgid "Loaded database from %s"
msgstr "Läste in databas från %s"

#. create dialog box
#: frontend/gnomedb-fe-dsnconfig.c:116 manager/gnomedb-mgr-gda.c:423
#: manager/gnomedb-mgr-main.c:149
msgid "Data Sources"
msgstr "Datakällor"

#: frontend/gnomedb-fe-dsnconfig.c:138 lib/gnome-db-designer.c:28
#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:32
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: frontend/gnomedb-fe-dsnconfig.c:144
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:25
msgid "Save file under a different name"
msgstr "Spara filen med ett annat namn"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:28
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:28
msgid "Refresh all lists"
msgstr "Uppdatera alla listor"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:31
msgid "Close log viewer"
msgstr "Stäng loggvisaren"

#. get list of components implementing our interface
#: frontend/gnomedb-fe-log.c:58
msgid "Select log viewer component"
msgstr "Välj loggvisarkomponent"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:75
#, c-format
msgid "Could not activate component %s"
msgstr "Kunde inte aktivera komponenten %s"

#: frontend/gnomedb-fe-log.c:92
msgid "Component"
msgstr "Komponent"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:29
msgid "Open Connection..."
msgstr "Öppna anslutning..."

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:29 frontend/gnomedb-fe-main.c:141
msgid "Open a connection to a data source"
msgstr "Öppna en anslutning till en datakälla"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:35
msgid "Disconnect all"
msgstr "Koppla ifrån alla anslutningar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:35
msgid "Close all connections"
msgstr "Stäng alla anslutningar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:41 frontend/gnomedb-fe-main.c:152
#: manager/gnomedb-mgr-main.c:35 manager/gnomedb-mgr-main.c:80
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:41 manager/gnomedb-mgr-main.c:35
#: manager/gnomedb-mgr-main.c:80
msgid "Exit application"
msgstr "Avsluta programmet"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:48
msgid "SQL Window"
msgstr "SQL-fönster"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:54
msgid "Query Designer"
msgstr "Frågedesigner"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:67
msgid "Begin transaction"
msgstr "Starta transaktion"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:70
msgid "Commit"
msgstr "Skicka"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:70
msgid "Commit transaction"
msgstr "Skicka transaktion"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:73
msgid "Rollback"
msgstr "\"Rollback\""

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:73
msgid "Discard all changes"
msgstr "Ignorera alla ändringar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:77
msgid "Connection Properties"
msgstr "Anslutningsegenskaper"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:77
msgid "View connection properties"
msgstr "Visa anslutningsegenskaper"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:80
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:80 manager/gnomedb-mgr-gda.c:45
msgid "Configure underlying database"
msgstr "Konfigurera underliggande databas"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:87 frontend/gnomedb-fe-main.c:144
msgid "View logs"
msgstr "Visa loggar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:87
msgid "View the different logs"
msgstr "Visa de olika loggarna"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:90
msgid "Database designer"
msgstr "Databasdesigner"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:90
msgid "Open the database designer"
msgstr "Öppna databasdesignern"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:93
msgid "Service manager"
msgstr "Tjänstehanteraren"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:93
msgid "View service activity"
msgstr "Visa tjänsteaktivitet"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:97 manager/gnomedb-mgr-callbacks.c:25
msgid "GNOME-DB Manager"
msgstr "GNOME-DB-hanteraren"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:97
msgid "The GNOME-DB configuration tool"
msgstr "GNOME-DB-konfigurationsverktyget"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:100 manager/gnomedb-mgr-main.c:49
msgid "GNOME-DB Builder"
msgstr "GNOME-DB-byggaren"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:100
msgid "The GNOME-DB Development Environment"
msgstr "GNOME-DB-utvecklingsmiljö"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:107
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:107 frontend/gnomedb-fe-main.c:148
#: manager/gnomedb-mgr-main.c:76
msgid "Configure user preferences"
msgstr "Konfigurera användarinställningar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:110
msgid "Data sources..."
msgstr "Datakällor..."

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:110 manager/gnomedb-mgr-main.c:150
msgid "Configure GDA data sources"
msgstr "Konfigurera GDA-datakällor"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:114
msgid "Save options"
msgstr "Spara inställningar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:114
msgid "Save current configuration"
msgstr "Spara aktuell konfiguration"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:121 manager/gnomedb-mgr-main.c:56
msgid "About gnome-db..."
msgstr "Om gnome-db..."

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:121 frontend/gnomedb-fe-main.c:125
#: manager/gnomedb-mgr-main.c:56 manager/gnomedb-mgr-main.c:60
msgid "About this program"
msgstr "Om detta program"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:125 manager/gnomedb-mgr-main.c:60
msgid "Submit bug report"
msgstr "Skicka felrapport"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:132 manager/gnomedb-mgr-main.c:67
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:133 manager/gnomedb-mgr-gda.c:325
msgid "Database"
msgstr "Databas"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:134 manager/gnomedb-mgr-main.c:68
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:135
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:136 manager/gnomedb-mgr-main.c:69
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:141
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:144 manager/gnomedb-mgr-providers.c:28
msgid "Logs"
msgstr "Loggar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:148 manager/gnomedb-mgr-main.c:76
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: frontend/gnomedb-fe-main.c:152
msgid "Exit Application"
msgstr "Avsluta programmet"

#: lib/gnome-db-browser.c:93
msgid "Object Name"
msgstr "Objektnamn"

#: lib/gnome-db-browser.c:112
msgid "0 rows"
msgstr "0 rader"

#: lib/gnome-db-browser.c:137
#, c-format
msgid "%d rows"
msgstr "%d rader"

#: lib/gnome-db-browser.c:432 lib/gnome-db-designer.c:42
msgid "Tables"
msgstr "Tabeller"

#: lib/gnome-db-browser.c:440 lib/gnome-db-designer.c:52
msgid "Views"
msgstr "Vyer"

#: lib/gnome-db-browser.c:448
msgid "Procedures"
msgstr "Procedurer"

#: lib/gnome-db-browser.c:456
msgid "Types"
msgstr "Typer"

#: lib/gnome-db-browser.c:464
msgid "Aggregates"
msgstr "Aggregat"

#: lib/gnome-db-browser.c:479
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: lib/gnome-db-browser.c:487 manager/gnomedb-mgr-gda.c:42
#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:38
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: lib/gnome-db-browser.c:494
msgid "Extra Info"
msgstr "Extra information"

#: lib/gnome-db-container.c:117
msgid "View requested to be activated but there is already an active view"
msgstr "Vyn begärdes aktiverad men det finns redan en aktiv vy"

#: lib/gnome-db-container.c:416
#, c-format
msgid "Could not bind object %s"
msgstr "Kunde inte binda objektet %s"

#: lib/gnome-db-container.c:444
#, c-format
msgid "Unable to activate object %s"
msgstr "Kunde inte aktivera objektet %s"

#: lib/gnome-db-control.c:244
#, c-format
msgid "%s:%d: Could not create control widget"
msgstr "%s:%d: Kunde inte skapa kontrollwidget"

#: lib/gnome-db-control.c:488
msgid "Could not register control factory"
msgstr "Kunde inte registrera kontrollfabrik"

#: lib/gnome-db-control.c:640
msgid "control has no property bag"
msgstr "kontrollen har ingen egenskapsväska"

#: lib/gnome-db-control.c:706
#, c-format
msgid "property %s not found"
msgstr "egenskapen %s kunde inte hittas"

#: lib/gnome-db-designer.c:28
msgid "Add new object"
msgstr "Lägg till nytt objekt"

#: lib/gnome-db-designer.c:76 manager/gnomedb-mgr-providers.c:166
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: lib/gnome-db-designer.c:76
msgid "GDA Type"
msgstr "GDA-typ"

#: lib/gnome-db-designer.c:76
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: lib/gnome-db-designer.c:76
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: lib/gnome-db-designer.c:90
msgid "Table name"
msgstr "Tabellnamn"

#: lib/gnome-db-designer.c:97
msgid "Owner"
msgstr "Ägare"

#: lib/gnome-db-designer.c:325
#, c-format
msgid "File %s is not a valid XML file"
msgstr "Filen %s är inte en giltig XML-fil"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:52 lib/gnome-db-login.c:223
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:301 manager/gnomedb-mgr-gda.c:414
msgid "GDA Name"
msgstr "GDA-namn"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:60
msgid "Provider"
msgstr "Leverantör"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:80
msgid "DSN"
msgstr "DSN"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:88 lib/gnome-db-error.c:171
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:414
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:96 lib/gnome-db-login.c:241
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:203 manager/gnomedb-mgr-gda.c:307
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:104 manager/gnomedb-mgr-gda.c:45
msgid "Config"
msgstr "Konfig."

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:112 manager/gnomedb-mgr-gda.c:414
msgid "Global"
msgstr "Global"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:219
msgid "Error while saving configuration!"
msgstr "Fel vid sparande av konfigurationen!"

#: lib/gnome-db-dsn-config.c:222
msgid "Data source has no name!"
msgstr "Datakällan har inget namn!"

#: lib/gnome-db-error.c:101
#, c-format
msgid "Error %d of %d"
msgstr "Fel %d av %d"

#: lib/gnome-db-error.c:196
msgid "Show Help"
msgstr "Visa hjälp"

#: lib/gnome-db-error.c:202
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: lib/gnome-db-error.c:211
msgid "sqlstate"
msgstr "sqlstate"

#: lib/gnome-db-error.c:219
msgid "Error 0 of 0"
msgstr "Fel 0 av 0"

#: lib/gnome-db-factory.c:51
#, c-format
msgid "Factory %s already existing"
msgstr "Fabriken %s finns redan"

#: lib/gnome-db-factory.c:74
#, c-format
msgid "Could not register %s factory"
msgstr "Kunde inte registrera fabriken %s"

#: lib/gnome-db-grid.c:147
msgid "Record View"
msgstr "Postvy"

#: lib/gnome-db-grid.c:168
msgid "Copy selection to clipboard"
msgstr "Kopiera markering till urklipp"

#: lib/gnome-db-grid.c:171
msgid "Select all"
msgstr "Markera alla"

#: lib/gnome-db-grid.c:171
msgid "Select all rows"
msgstr "Markera alla rader"

#: lib/gnome-db-grid.c:174
msgid "Clear selection"
msgstr "Töm markering"

#: lib/gnome-db-grid.c:174
msgid "Clear all selected rows"
msgstr "Töm alla markerade rader"

#: lib/gnome-db-grid.c:177
msgid "Record view..."
msgstr "Postvy..."

#: lib/gnome-db-grid.c:177
msgid "View recordset record-by-record"
msgstr "Visa postgrupp post-efter-post"

#: lib/gnome-db-grid.c:181
msgid "Refresh grid"
msgstr "Uppdatera rutnätet"

#: lib/gnome-db-grid.c:181
msgid "Refresh grid contents"
msgstr "Uppdatera innehållet i rutnätet"

#: lib/gnome-db-grid.c:184
msgid "Print grid"
msgstr "Skriv ut rutnätet"

#: lib/gnome-db-grid.c:184
msgid "Print grid contents"
msgstr "Skriv ut innehållet i rutnätet"

#: lib/gnome-db-grid.c:187
msgid "Show columns"
msgstr "Visa kolumner"

#: lib/gnome-db-grid.c:187
msgid "Show column titles"
msgstr "Visa kolumnrubriker"

#: lib/gnome-db-grid.c:190
msgid "Hide columns"
msgstr "Göm kolumner"

#: lib/gnome-db-grid.c:190
msgid "Hide column titles"
msgstr "Göm kolumnrubriker"

#: lib/gnome-db-init.c:48
msgid "Could not initialize Bonobo\n"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo\n"

#: lib/gnome-db-log-viewer.c:88
#, c-format
msgid "Entry %d of %d"
msgstr "Post %d av %d"

#. create entries
#: lib/gnome-db-log-viewer.c:154 lib/gnome-db-log-viewer.c:326
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: lib/gnome-db-log-viewer.c:154 lib/gnome-db-log-viewer.c:332
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: lib/gnome-db-log-viewer.c:154
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#. create dialog
#: lib/gnome-db-log-viewer.c:311
msgid "Log Entry"
msgstr "Loggpost"

#: lib/gnome-db-login.c:107 lib/gnome-db-login.c:328
#, c-format
msgid "No datasource '%s' defined in your GDA configuration file"
msgstr "Ingen datakälla vid namn \"%s\" är angiven i din GDA-konfigurationsfil"

#: lib/gnome-db-login.c:223
msgid "User Name"
msgstr "Användarnamn"

#: lib/gnome-db-login.c:231
msgid "GDA Datasource"
msgstr "GDA-datakälla"

#: lib/gnome-db-login.c:250 manager/gnomedb-mgr-gda.c:207
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:312
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: lib/gnome-db-login.c:260
msgid "Last Connections"
msgstr "Senaste anslutningarna"

#: lib/gnome-db.c:105
msgid "Select Color"
msgstr "Välj färg"

#: lib/gnome-db.c:152
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: lib/gnome-db.c:170
msgid "Select Font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: lib/gnome-db.c:405
msgid "Copyright The Free Software Foundation (C) 1998-2000"
msgstr "Copyright The Free Software Foundation © 1998-2000"

#: lib/gnome-db.c:407
msgid ""
"This program is part of the GNOME project for LINUX. GNOME Data Access comes "
"with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to "
"redistribute it under the conditions of the GNU General Public Licence."
msgstr ""
"Detta program är en del av GNOME-projeketet för LINUX. GNOME Data Access "
"kommer med INGEN SOM HELST GARANTI. Det är fri mjukvara, och du får gärna "
"vidaredistribuera det under villkoren i GNU General Public License."

#: lib/gnome-db.c:445
#, c-format
msgid ""
"Could not open file\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen\n"
"%s"

#: lib/gnome-db.c:592
msgid "Unable to execute Bug Report Tool"
msgstr "Kunde inte köra felrapporteringsverktyget"

#: manager/gnomedb-mgr-callbacks.c:71
msgid "Select config component"
msgstr "Välj konfigurationskomponent"

#: manager/gnomedb-mgr-container.c:177
#, c-format
msgid "Could not activate module %s"
msgstr "Kunde inte aktivera modulen %s"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:36
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:36
msgid "Add new data source"
msgstr "Lägg till ny datakälla"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:39 manager/gnomedb-mgr-providers.c:35
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:39
msgid "Edit selected data source"
msgstr "Redigera markerad datakälla"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:42
msgid "Remove selected data source"
msgstr "Ta bort markerad datakälla"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:48
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:48
msgid "Browse selected data source"
msgstr "Bläddra i markerad datakälla"

#. create the dialog
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:148
msgid "Data Source"
msgstr "Datakälla"

#. create dialog for asking the user name and password
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:193
msgid "Browse Data Source"
msgstr "Bläddra i datakällor"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:262
msgid "could not load browser control"
msgstr "kunde inte ladda bläddringskontroll"

#. create the dialog
#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:292
msgid "Load config component"
msgstr "Ladda konfigurationskomponent"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:317
msgid "Module"
msgstr "Modul"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:328
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:332
msgid "User access rights"
msgstr "Användarrättigheter"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:340
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: manager/gnomedb-mgr-gda.c:403
msgid "Data source not found in GDA configuration"
msgstr "Datakälla kunde inte hittas i GDA-konfigurationen"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:42
msgid "Database browser"
msgstr "Databasbläddrare"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:42
msgid "Open the database browser"
msgstr "Öppna databasbläddraren"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:46
msgid "The GNOME-DB front end"
msgstr "GNOME-DB-gränssnitt"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:49
msgid "The GNOME-DB development environment"
msgstr "GNOME-DB-utvecklingsmiljö"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:155 manager/gnomedb-mgr-providers.c:174
msgid "Providers"
msgstr "Leverantörer"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:156
msgid "Configure GDA providers"
msgstr "Konfigurera GDA-leverantörer"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:161
msgid "Components"
msgstr "Komponenter"

#: manager/gnomedb-mgr-main.c:162
msgid "Configure GNOME-DB components"
msgstr "Konfigurera GNOME-DB-komponenter"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:28
msgid "View provider log"
msgstr "Visa leverantörslogg"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:32
msgid "Install a new GDA provider"
msgstr "Installera en ny GDA-leverantör"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:35
msgid "Edit selected provider"
msgstr "Redigera markerad leverantör"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:38
msgid "Remove selected provider"
msgstr "Ta bort markerad leverantör"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:45
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:45
msgid "View selected entry"
msgstr "Visa markerad post"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:166
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:166
msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"

#: manager/gnomedb-mgr-providers.c:166
msgid "Location"
msgstr "Plats"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.