Re: gnome-core

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-14 12:52:24

Christian Rose:

> > > #: applets/gen_util/mailcheck.c:924
> > > msgid "Mail spool file:"
> > > msgstr "Postlådefil:"
> > Förstår man detta? "spool" kanske ska vara kvar - "E-post spool-fil:"
> urrk.... "Spool-fil för E-post" kanske är bättre? Ändrar till det.

Urrk... :) Jag tycker "postlådefil" eller "brevlådefil" är alldeles
utmärkta. "Spool-fil" är betydligt sämre.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.