Re: gnome-core

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-14 02:45:47

Jonas Rydberg wrote:
> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:77
> > msgid "Layout"
> > msgstr "Utseende"
> 
> I vissa sammanhang används "Layout" på svenska. Vilket passar bäst här?

Tja, kan väl använda layout här då också. :)


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:84
> > msgid "Thumb Nails"
> > msgstr "Tumnaglar"
> 
> Är detta en allmänt accepterad översättning? Annars kanske
> "småbilder" eller något liknande.

"Miniatyrbilder"?
Tror jag ändrar till det isf.


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:86
> > msgid "Fill window thumbnails with screen contents"
> > msgstr "Fyll fönstertumnaglarna med skärmens innehåll"
> 
> ovan

ovan


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:100
> > msgid "Visibility"
> > msgstr "Visa"
> 
> "Synlighet" enligt min bok

Din bok är en bra bok. Ändrat.


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:112
> > msgid "Horizontal Layout"
> > msgstr "Vågrätt"
> 
> varför inte "Vågrät layout"

Kanske det. Ändrat.


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:123
> > msgid "Vertical Layout"
> > msgstr "Lodrätt"
> 
> och här

jo


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:136
> > msgid "Window Manager Workarounds"
> > msgstr "Fönsterhanterarproblem"
> 
> kanske "Fönsterhanterarproblemlösningar" :)

"Lösningar på fönsterhanterarproblem" kanske? Ändrar till det.


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:186
> > msgid ""
> > "You are not running a GNOME Compliant\n"
> > "Window Manager. GNOME support by the \n"
> > "window manager is strongly recommended\n"
> > "for proper Desk Guide operation."
> > msgstr ""
> > "Du använder inte en fönsterhanterare med stöd för GNOME.\n"
> > "Det rekommenderas starkt att använda en fönsterhanterare\n"
> > "som stöder GNOME för att guiden ska fungera korrekt."
> 
> bör man inte försöka hålla radlängden här?

jo, ändrar.


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:191
> > msgid "Desk Guide Alert"
> > msgstr "Fel hos skrivbordsguiden"
> 
> Är detta nödvändigtvis ett fel? Kan det inte bara vara en varning eller
> t.o.m. en påminnelse?

Fråga inte mig, det är inte jag som har gjort den översättningen ;-)
Men jag kan ändra den! Ändrar till "Skrivbordsguidevarning".


> > #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:634
> > msgid "Desk Guide Task View"
> > msgstr "Skrivbordsguideuppgiftsvy"
> 
> Svårläst ord... Dessutom har du tidigare översatt "Task" till "program".
> kanske "Skrivbordsguidens programvy

Tack för tipset. Ändrar.


> > #: applets/fish/fish.c:450
> > msgid "The Animation Filename:"
> > msgstr "Animation:"
> 
> "Animationens filnamn:" eller "Animationsfilnamn"

jo
ändrat


> > #: applets/fish/fish.c:687
> > msgid ""
> > "This applet has no use what-so-ever. It only takes up disk space and "
> > "compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and "
> > "memory. If anyone is found using this applet, he should be promptly sent for "
> > "a psychiatric evaluation."
> > msgstr ""
> > "Denna applet har inget som helst användningsområde. Den tar bara upp "
> > "diskutrymme och kompileringstid, och om den körs tar den upp minne och "
> > "dyrbart utrymme på panelen. Om någon mot förmodan skulle tycka att den är "
> > "användbar skall han eller hon genast skickas på psykiatrisk undersökning."
> 
> jag får det till "Om någon hittas användande denna applet bör han eller
> hon..."

Jo... :-)


> > #: applets/gen_util/mailcheck.c:924
> > msgid "Mail spool file:"
> > msgstr "Postlådefil:"
> 
> Förstår man detta? "spool" kanske ska vara kvar - "E-post spool-fil:"

urrk.... "Spool-fil för E-post" kanske är bättre? Ändrar till det.


> > #: applets/gen_util/mailcheck.c:1014
> > msgid "Before each update:"
> > msgstr "Innan varje uppdatering:"
> 
> eller "Före varje uppdatering:"

Ändrat.


> > #: applets/gen_util/mailcheck.c:1162
> > msgid "Mailbox"
> > msgstr "Brevlåda"
> 
> eller "E-brevlåda" för att vara övertydlig

Jag tror det är ganska tydligt ändå... Ingen tror väl att en applet i
Gnome skulle kontrollera statusen på hans "vanliga" snigelpostbrevlåda?
:)
I så fall vill jag veta den appleten, för det hade nog varit praktiskt.

Man brukar dessutom snacka om "brevlådor" och inte "e-brevlådor" när det
gäller e-post. Jag har iaf aldrig hört "e-brevlåda" förut.


> > #: applets/gen_util/mailcheck.c:1243
> > msgid "Mail check Applet"
> > msgstr "Postkontrolleringsapplet"
> 
> E-

Här kan jag dock hålla med - e-postkontroll är ett ord som används.
Ändrar.


> > #: applets/gen_util/mailcheck.c:1385
> > msgid "Check for mail"
> > msgstr "Kolla efter epost"
> 
> - (bindestreck alltså)

Jo


> > #: applets/tasklist/tasklist_menu.c:188
> > msgid "Iconify"
> > msgstr "Ikonifiera"
> 
> Kallas inte detta "Minimera" eller betyder det kanske olika saker (eller
> är det för MS-igt?)

Jag vet inte. Brukar inte "minimera" vara översättningen av "minimize"?
Om författaren har valt "iconify" här är det kanske av en anledning.
Eller?
Jag vill gärna ha någon ytterligare kommentar innan jag ändrar.


> > #: applets/tasklist/tasklist_menu.c:194
> > msgid "Shade"
> > msgstr "Rulla ihop"
> 
> kanske "Rulla upp"

Passar det med "rulla ut"? Jag tycker att "rulla ihop" passar bättre då.
Eller?


> > #: applets/tasklist/tasklist_properties.c:170
> > msgid "Rows of tasks:"
> > msgstr "Antal rader:"
> 
> kanske "Antal programrader:"

Jo


> > #: applets/tasklist/tasklist_properties.c:251
> > msgid "Which tasks to show"
> > msgstr "Program som ska visas"
> 
> kanske "Vilka program ska visas"

Ja


> > #: applets/tasklist/tasklist_properties.c:262
> > msgid "Show iconified (minimized) applications"
> > msgstr "Visa ikonifierade (minimerade) program"
> 
> här kom det!

Ja, men programförfattaren förtydligar själv??! Jag tror att "minimera"
är nog ganska mycket en windowsism.


> > #: applets/tasklist/tasklist_properties.c:286
> > msgid "Move iconified tasks to current workspace when restoring"
> > msgstr ""
> > "Flytta ikonifierade program till den aktiva arbetsytan vid återställning"
> 
> ovan

ovan - behåller ikonifierad eftersom det överensstämmer bättre med
originalet.


> > #: gmenu/main.c:247
> > msgid ""
> > "Released under the terms of the GNU Public License.\n"
> > "GNOME menu editor."
> > msgstr ""
> > "Släppt under GNU Public License.\n"
> > "GNOME menyeditor."
> 
> "Släppt under villkoren i GNU Public License.\n" Det kanske inte är GPL :)

:)

Ändrar.


> > #: gmenu/treedel.c:146
> > msgid "Are you sure you want to delete this submenu and all its contents?"
> > msgstr "Vill du verkligen ta bort den här undermenyn och hela dess innehåll"
> 
> echo ? >>

echo doh


> > #: gmenu/treenew.c:35 gmenu/treenew.c:110
> > msgid ""
> > "You can't add an entry to that submenu.\n"
> > "You do not have the proper permissions."
> > msgstr ""
> > "Du kan inte lägga till ett menyval till undermenyn.\n"
> > "Du har inte tillräckliga rättigheter."
> 
> eller "Du har inte korrekta rättigheter."

Ändrar.


> > #: gnome-about/contributors.h:66
> > msgid "Gergõ Érdi"
> > msgstr "Gergõ Érdi"
> 
> Jaa, vad översätter man detta till? :)

De finns med i pot-filen eftersom de innehåller accentuerade tecken som
kanske inte kan representeras i vissa lokaler med konstiga
teckenkodningar (us-ascii någon? :) och som där behöver ersättas med
andra tecken.


> > #: gnome-about/contributors.h:83
> > msgid "The Mysterious GEGL"
> > msgstr "Den mystiska GEGLen"
> 
> Skall det in ett : (GEGL:en) här, eller vad är regeln?

Du har rätt


> > #. not really a person name :)
> > #: gnome-about/contributors.h:228
> > msgid "The Squeaky Rubber Gnome"
> > msgstr "Den pipande gummi-gnomen"
> 
> att översätta till "tomten" som jag tänkte först blir kanske fel. Kan vi
> inte döpa om GNOME till TOMTE direkt! Förslag på vad förkortningen skulle
> stå för?

Töntig Och Mycket Trist Engelska-översättning :)


> > #: gnome-edit/gnome-edit.c:167
> > msgid ""
> > "Alternate editor types are not supported by gnome-edit yet.\n"
> > "Please choose a standard executable editor in the gnome-edit capplet\n"
> > "in the gnome control center."
> > msgstr ""
> > "Alternativa editortyper stöds än så länge inte av gnome-edit.\n"
> > "Var vänlig och välj en vanlig körbar editor i gnome-edit-delen av\n"
> > "GNOME:s kontrollcenter."
> 
> "standard" kanske skall översättas till "standard"

Nej, kanske inte i just det sammanhanget väl? Här tror jag de menar
"standard" i betydelsen "ordinär, vanlig", inte "standardalternativ".
Eller?


> > #: gnome-hint/gnome-hint.c:38
> > msgid "Start in motd mode"
> > msgstr "Starta i \"dagligt meddelande\"-läge"
> 
> kanske "\"dagens meddelande\""

Jo, bra förslag. Tack.


> > #: gnome-hint/gnome-hint.c:42
> > msgid "Start in fortune mode"
> > msgstr "Starta i lyckokakeläge"
> 
> vilket vackert, poetiskt ord

Säg "lyckokakeläge" så snabbt du kan tio gånger :)


> > #: gnome-hint/gnome-hint.c:46
> > msgid "Start in session login mode (used from gsm)"
> > msgstr "Starta i sessionsloginläge (använt från gsm)"
> 
> eller "sessionsinloggningsläge" - det är längre :)

Ja. Längre måste vara bättre :)
Ändrar.


> > #: gnome-hint/gnome-hint.c:509
> > msgid "No message of the day found!"
> > msgstr "Hittade inget dagligt meddelande!"
> >
> > #: gnome-hint/gnome-hint.c:564
> > msgid "Message of The Day"
> > msgstr "Dagligt meddelande"
> 
> ovan

jo har redan ändrat


> > #: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:152
> > msgid "Display message of the day instead of hints"
> > msgstr "Visa ett dagligt meddelande istället för tips"
> 
> dagens igen

jag _har_ ändrat


> > #: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:161
> > msgid "Message of the day file to use: "
> > msgstr "Fil som ska användas för dagliga meddelanden:"
> 
> mera dagens

Vad är dagens? Tar ni rikskuponger?


> > #. Foreground, background buttons
> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1387
> > msgid "Foreground color:"
> > msgstr "Textfärg:"
> 
> varför inte "Förgrundsfärg:"

Nu ska vi inte vara sådana. :)
Jo, klart att det är helt åt skogen. Ändrar. Tack för den.


> > #. default foreground/backgorund selector
> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1425
> > msgid "Fore/Background Colour:"
> > msgstr "Text-/bakgrundsfärg:"
> 
> "För..." om man nu vill

Jo, för det vill jag. Ändrar till "Förgrunds-/bakgrundsfärg".


> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1633
> > msgid "Toggles whether or not the menubar is displayed."
> > msgstr "Slår av eller på visning av menyraden."
> 
> "Växlar visning av menyraden."

Hmm. Kanske det. Ändrar.


> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2598
> > msgid "Update lastlog entry"
> > msgstr "Uppdatera \"lastlog\"-posten"
> >
> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2598
> > msgid "LASTLOG"
> > msgstr "SENASTELOGG"
> 
> översätta eller inte - det är frågan men konsekvens är bra

jo. Har översatt första nu också.


> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2601
> > msgid "NOLASTLOG"
> > msgstr "NOLASTLOG"
> hmmm

den hittade jag också ja. tack.


> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2604
> > msgid "Set the window title"
> > msgstr "Sätt fönstertitel"
> 
> kanske "Ange fönstertitel"

kanske. ändrar.


> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2610
> > msgid "Try to start a TerminalFactory"
> > msgstr "Försök att starta en terminalfabrik"
> >
> > #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2613
> > msgid "Try to create the terminal with the TerminalFactory"
> > msgstr "Försök att skapa terminalen med terminalfabriken"
> 
> vad är en terminalfabrik? Jag känner iofs inte igen TerminalFactory, men
> jag skulle nog inte riktigt förstå terminalfabrik. Kanske bättre att spara
> originalet, eller?

Jag vet inte. Någon annan som vet?


> > #: gsm/gsm-client-row.c:51
> > msgid "Unaffected by logouts but can die."
> > msgstr "Opåverkad av utloggningar men kan dö."
> 
> låter som en medicinsk diagnos. Lägg bara till "Patienten ... :)

Ja. :-)


> > msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
> > msgstr ""
> > "Tid i millisekunder som klienterna får att registrera sig på (0=oändlig)"
> >
> > #: gsm/main.c:61
> > msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
> > msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att svara på (0=oändlig)"
> >
> > #: gsm/main.c:62
> > msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
> > msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att dö på (0=oändlig)"
> 
> "på" är kanske inte nödvändigt

Det påstår du. Det kan jag väl inte klaga på. På filen är det fixat nu
=)


> > #: gsm/manager.c:835
> > msgid "You may wait for it to respond or remove it."
> > msgstr "Du kan vänta på att programmet att svara eller ta bort det."
> 
> "Du kan vänta på att det svarar eller ta bort det"

jo
tack!


> > #: help-browser/toc-man.c:22 help-browser/toc2-man.c:24
> > msgid "Special Files"
> > msgstr "Specialfiler"
> 
> eller "Speciella filer". Vilket avses?

Ändrar till "speciella filer" då.


> > #: panel/foobar-widget.c:162
> > msgid ""
> > "Cannot execute the gnome calendar,\n"
> > "perhaps it's not installed.\n"
> > "It is in the gnome-pim package."
> > msgstr ""
> > "Kan inte köra gnome-kalendern.\n"
> > "Det är kanske inte installerat.\n"
> > "Det finns i gnome-pim-paketet."
> 
> ...
> "Den kanske inte är installerad.\n"
> "Den finns i gnome-pim-paketet."

Mjo, jag tänkte på paket, inte på kalendern. Ändrar. Tack.


> den kalendern, den kalendern...

Julkalendern! Någon som vet vad det blir för någon i år? :-P


> > #: panel/foobar-widget.c:238
> > msgid "Arrange Icons"
> > msgstr "Arrangera ikoner"
> 
> eller "Ordna ikoner"

Japp!


> > #: panel/foobar-widget.c:341
> > msgid "%A %B %d"
> > msgstr "%A %d %B"
> 
> Svårtytt, antar att det är nåt datumformat?

Japp. "man strftime"
På svenska vill vi gärna ha dag före månad och inte tvärtom.


> > #: panel/foobar-widget.c:419
> > msgid "%I:%M:%S %p"
> > msgstr "%H:%M:%S"
> 
> var är %p

%p är AM eller PM. Ganska onödigt om man har 24-timmarsklocka (%H är
timme i intervallet 0-23, i motsats till %I som är timme i intervallet
0-12).


> > #: panel/foobar-widget.c:426
> > msgid "Add appointement..."
> > msgstr "Lägg till ärende..."
> 
> "Lägg till möte..." eller "Lägg till sammanträde..."

möte får det bli - appointment behöver inte vara sammanträde


> > #: panel/gnome-panel-properties.c:528
> > msgid "Border width (tile only)"
> > msgstr "Kantbredd"
> 
> kanske "Kantbredd (endast bakgrund)" i enlighet med tidigare.

jo


> > #: panel/gnome-panel-properties.c:674
> > msgid "Default movement mode"
> > msgstr "Rörelseläge"
> 
> "Standard rörelseläge" eller "Förvalt rörelseläge"

"Standardrörelseläge" då (sammanskrivet).


> > #. Key Bindings frame
> > #: panel/gnome-panel-properties.c:1026
> > msgid "Key Bindings"
> > msgstr "Tangentbordskombinationer"
> 
> ska det inte vara "Tangentbordskopplingar" eller nåt sånt, för att knyta
> en tangentbordskombination till en händelse?

Tangentbindningar?


> > #: panel/gnome-panel-properties.c:1055 panel/gnome-panel-properties.c:1080
> > #: panel/panel-util.c:621 panel/panel-util.c:678
> > msgid "Disabled"
> > msgstr "Deaktiverad"
> 
> eller "Avaktiverad"

Peter gillade "deaktiverad" bättre en gång i tiden. Men jag ändrar.


> > #: panel/menu.c:718 panel/menu.c:820
> > #, c-format
> > msgid "Could not open .order file: %s"
> > msgstr "Kunde inte skapa .order-fil: %s"
> 
> "Kunde inte öppna .order-fil: %s"

Jo! Tack!


> > #: panel/menu.c:3045
> > msgid ""
> > "When a panel is removed, the panel and its\n"
> > "applet settings are lost. Remove this panel?"
> > msgstr ""
> > "När en panel blir borttagen förloras panelens\n"
> > "och dess appletinställningar. Vill du ta bort den här panelen?"
> 
> ett ess för mycket

Tack!


> > #: panel/menu.c:3691
> > msgid "With pixmap arrow"
> > msgstr "Med pil"
> >
> > #: panel/menu.c:3692
> > msgid "Without pixmap"
> > msgstr "Utan pil"
> 
> kanske "Med/Utan pilbild"

Kanske det ja.


> > #: panel/panel_config.c:433
> > msgid "Hiding"
> > msgstr "Gömd"
> 
> eller "Gömmer"

När jag tittar var strängen används tror jag "Gömning" ligger närmare.
Det är rubriken på inställningar som rör detta.


> > #: panel/panel_config.c:745
> > msgid "Orient panel vertically"
> > msgstr "Orientera panelrn vertikalt"
> 
> panelen

Du är vrkligen prtig! :)

Tack!


> > #: panel/panel_config.c:757
> > msgid "Top left corner's position: X"
> > msgstr "Översta vänstra hörnans position: X"
> 
> eller "hörnets"

jo, tack!


Du ska ha tack för din hjälp!

filen vet ni var den är

nu *måste* jag sova i ett par timmar iaf


C#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.