Re: gnome-core

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-14 15:02:25

peter karlsson wrote:
> > > > #: applets/gen_util/mailcheck.c:924
> > > > msgid "Mail spool file:"
> > > > msgstr "Postlådefil:"
> > > Förstår man detta? "spool" kanske ska vara kvar - "E-post spool-fil:"
> > urrk.... "Spool-fil för E-post" kanske är bättre? Ändrar till det.
> 
> Urrk... :) Jag tycker "postlådefil" eller "brevlådefil" är alldeles
> utmärkta. "Spool-fil" är betydligt sämre.

Okej, nu är det ändrat till
#: applets/gen_util/mailcheck.c:924
msgid "Mail spool file:"
msgstr "Postlådefil (mail spool):"

Jag antar att inte alla är nöjda ändå...


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.