gconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-12 20:04:59

Allmänt gillar jag inte riktigt "sparade tillståndsfilen".  Även om
det inte är direkt fel låter det som om det är filen och inte
tillståndet som sparats.  Någon bra direktöversättning har jag inte.
Däremot undrar jag om det inte i de flesta sammanhang skulle fungera
med bara "tillståndsfilen", utan "sparade".  Om ett tillstånd ligger i
en fil är det väl uppenbart att det är sparat?  I de fall det inte
räcker skulle man kanske säga "fil med sparat tillstånd" eller något
sådant istället.

Så ett par detaljer:

>   #: gconf/gconf-database.c:733
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
> N "result in a notification weirdly reappearing): %s"
> N msgstr ""
> N "Misslyckades med att logga borttagningen av lyssnare i loggfilen (troligtvis "
> N "ofarligt, men kan resultera i att ett meddelande plötsligt förvinner): %s"

REappearing står det.  "kan resultera i att meddelanden oväntat
återkommer" skulle jag tro är mer korrekt.

> N msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
> N msgstr ""
> N "Kunde inte skriva fildeskriptorn för den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"

Det stämmer inte med C-formatet där.  De har med ett %d för
filhandtagets nummer också som du missat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.