Re: gconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-12 20:33:06

Göran Uddeborg wrote:
> Allmänt gillar jag inte riktigt "sparade tillståndsfilen". Även om
> det inte är direkt fel låter det som om det är filen och inte
> tillståndet som sparats. Någon bra direktöversättning har jag inte.
> Däremot undrar jag om det inte i de flesta sammanhang skulle fungera
> med bara "tillståndsfilen", utan "sparade". Om ett tillstånd ligger i
> en fil är det väl uppenbart att det är sparat? I de fall det inte
> räcker skulle man kanske säga "fil med sparat tillstånd" eller något
> sådant istället.

Bra idé. Ändrar till bara "tillståndsfilen" överallt.


> Så ett par detaljer:
> >  #: gconf/gconf-database.c:733
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
> > N "result in a notification weirdly reappearing): %s"
> > N msgstr ""
> > N "Misslyckades med att logga borttagningen av lyssnare i loggfilen (troligtvis "
> > N "ofarligt, men kan resultera i att ett meddelande plötsligt förvinner): %s"
> 
> REappearing står det. "kan resultera i att meddelanden oväntat
> återkommer" skulle jag tro är mer korrekt.

Ajdå! Tack för den uppmärksamheten. Ändrat.


> > N msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
> > N msgstr ""
> > N "Kunde inte skriva fildeskriptorn för den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
> 
> Det stämmer inte med C-formatet där. De har med ett %d för
> filhandtagets nummer också som du missat.

Hoppsan! 

Tack för granskningen (och uppmärksamheten)!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.