gconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-12 18:46:38

gconf har blivit uppdaterat med en hel del kryptiska meddelanden. Jag
tänkte att det kunde vara bra att höra åsikter om dem, så jag skickar en
podiff.

Hela filen finns som vanligt på
http://www.menthos.com/po/gnome/gconf.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
 # Swedish translation of GConf.
 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Andreas Hyden <andreas.hyden@telia.com>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GConf VERSION\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-09-04 22:19+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-09-04 23:43+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-09-12 17:12+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-09-12 23:43+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #. This error is not fatal; we basically ignore it.
 #. * Because it's likely the right thing for the client
 #. * app to simply continue.
 #.
 #: gconf/gconf-database.c:699
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to log addition of listener (%s); will not be able to restore this "
N "listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
N "configuration changes."
N msgstr ""
N "Misslyckades med att logga inläggningen av lyssnare (%s); kommer inte att "
N "kunna återställa den här lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer att "
N "resultera i otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."
N 
 #: gconf/gconf-database.c:724
 #, c-format
N msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
N msgstr "Lyssnar-ID %lu finns inte"
N 
 #: gconf/gconf-database.c:733
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
N "result in a notification weirdly reappearing): %s"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att logga borttagningen av lyssnare i loggfilen (troligtvis "
N "ofarligt, men kan resultera i att ett meddelande plötsligt förvinner): %s"
N 
 #: gconf/gconf-database.c:838 gconf/gconf-sources.c:1190
 #, c-format
 
 #: gconf/gconf-internals.c:445
N msgid "Failed to convert object to IOR"
N msgstr "Misslyckades med att konvertera objekt till IOR"
N 
 #: gconf/gconf-internals.c:811
 #, c-format
 
 #: gconf/gconfd.c:287
 msgid ""
G "No writeable config sources successfully resolved, may not be able to save "
N "No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
 "some configuration changes"
 msgstr ""
 "Inga skrivbara konfigurationskällor löstes lyckat, kommer kanske inte att "
 "kunna spara vissa konfigurationsändringar"
 
 
 #: gconf/gconfd.c:329
 #, c-format
G msgid "Received signal %d, ignoring"
G msgstr "Mottog signal %d, ignorerar"
N msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
N msgstr "Mottog signal %d, stänger ner snyggt"
 
 
 #: gconf/gconfd.c:885
 #, c-format
G msgid "Failed to create ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
N msgid ""
N "Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
N "gconfd shutdown (%s)"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att skapa ~/.gconfd/saved_state för att spara gconfds "
G "tillstånd: %s"
N "Misslyckades med att öppna gconfd-loggfilen; kommer inte att kunna "
N "återställa lyssnare efter avslutning av gconfd (%s)"
 
 #: gconf/gconfd.c:908
 #, c-format
G msgid "Failed to write ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
N msgid ""
N "Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att skriva ~/.gconfd/saved_state för att spara gconfds "
G "tillstånd: %s"
N "Misslyckades med att stänga gconfd-loggfilen; data kanske inte har sparats "
N "korrekt (%s)"
 
 #: gconf/gconfd.c:966
 #, c-format
G msgid "Didn't understand element '%s' in saved state file"
G msgstr "Förstod inte elementet \"%s\" i sparad tillståndsfil"
N msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna den sparade tillståndsfilen \"%s\" för skrivning: %s"
 
G msgid "No location attribute on listener element in saved state file"
G msgstr "Inget platsattribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"
 #: gconf/gconfd.c:980
 #, c-format
N msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
N msgstr ""
N "Kunde inte skriva fildeskriptorn för den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
 
G msgid "No IOR attribute on listener element in saved state file"
G msgstr "Inget IOR-attribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"
 #: gconf/gconfd.c:989
 #, c-format
N msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
N msgstr "Misslyckades med att stänga den nya sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
 
G msgid "No connection ID attribute on listener element in saved state file"
 #: gconf/gconfd.c:1003
 #, c-format
N msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
N msgstr "Kunde inte flytta undan den gamla sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
N 
 #: gconf/gconfd.c:1013
 #, c-format
N msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
 msgstr ""
G "Inget anslutnings-ID-attribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"
N "Misslyckades med att flytta den nya sparade tillståndsfilen på plats: %s"
 
G msgid "Strange non-element node in saved state file"
G msgstr "Konstig icke-elementnod i sparad tillståndsfil"
 #: gconf/gconfd.c:1022
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att återskapa den ursprungliga sparade tillståndsfilen som "
N "hade flyttats till \"%s\": %s"
 
 #: gconf/gconfd.c:1110
 #, c-format
G msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
G msgstr "Misslyckades med att öppna den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
N msgid "Didn't understand line in saved state file: '%s'"
N msgstr "Förstod inte rad i den sparad tillståndsfilen: \"%s\""
 
 #: gconf/gconfd.c:1125
N msgid "Failed to parse connection ID in saved state file"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att tolka anslutnings-ID i den sparade tillståndsfilen"
N 
 #: gconf/gconfd.c:1140
 #, c-format
G msgid "Failed to restore saved state from file '%s': %s"
G msgstr "Misslyckades med att återskapa tillståndet från filen \"%s\": %s"
N msgid "Failed to unquote config source address from saved state file: %s"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att avcitera källadressen för konfigurationen ifrån den "
N "sparade tillståndsfilen: %s"
 
G msgid "Root node of saved state file should be an element"
G msgstr "Rotnoden i sparad tillståndsfil måste vara ett element"
 #: gconf/gconfd.c:1160
 #, c-format
N msgid "Failed to unquote listener location from saved state file: %s"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att avcitera lyssnarplatsen från den sparade "
N "tillståndsfilen: %s"
 
 #: gconf/gconfd.c:1180
 #, c-format
G msgid "Root node of saved state file should be 'gconfd_logfile', not '%s'"
N msgid "Failed to unquote IOR from saved state file: %s"
 msgstr ""
G "Rotnoden i sparad tillståndsfil måste vara \"gconfd_logfile\", inte \"%s\""
N "Misslyckades med att avcitera IOR från den sparade tillståndsfilen: %s"
 
G msgid "Funny non-element node under <gconfd_logfile> in saved state file"
G msgstr "Konstig icke-elementsnod under <gconfd_logfile> i sparad tillståndsfil"
 #: gconf/gconfd.c:1204
N msgid ""
N "Saved state file records the same listener added twice; ignoring the second "
N "instance"
N msgstr ""
N "Sparade tillståndsfilen har hittat att samma lyssnare har lagts till två "
N "gånger; ignorerar den andra instansen"
N 
 #: gconf/gconfd.c:1225
N msgid ""
N "Saved state file had a removal of a listener that wasn't added; ignoring the "
N "removal."
N msgstr ""
N "Sparade tillståndsfilen hade en borttagning av en lyssnare som inte hade "
N "lagts till; ignorerar borttagningen."
N 
 #: gconf/gconfd.c:1346
 #, c-format
N msgid ""
N "Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
N msgstr ""
N "Kunde inte återställa lyssnaren på adress \"%s\", kunde inte tolka databasen"
 
 #: gconf/gconfd.c:1377
 #, c-format
N msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
N msgstr "Misslyckades med att öppna den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"
N 
 #: gconf/gconfd.c:1476
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to "
N "re-add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att logga inläggningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
N "kommer inte att kunna lägga in lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
N "stängs av (%s)"
N 
 #: gconf/gconfd.c:1481
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously "
N "re-add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att logga borttagningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
N "kan komma att felaktigt lägga in lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
N "stängs ner (%s)"
N 
 #: gconf/gconftool.c:62
 
 #: gconf/gconftool.c:261
 msgid ""
 "Properly installs schema files on the command line into the database. "
 "GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
 "config source or set to the empty string to use the default."
 msgstr ""
G "Installerar korrekt schemafiler på kommandoraden i databasen. "
G "Miljövariabeln GCONF_CONFIG_SOURCE bör vara satt till en konfigurationskälla "
G "som inte är standard eller satt till en tom sträng för att använda "
G "standardvärdet."
N "Installerar korrekt schemafiler på kommandoraden i databasen. Miljövariabeln "
N "GCONF_CONFIG_SOURCE bör vara satt till en konfigurationskälla som inte är "
N "standard eller satt till en tom sträng för att använda standardvärdet."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.