gnome-vfs

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-12 03:01:29

Uppdaterade gnome-vfs. Slit nu sönder översättningen i stycken och
kontrollera varje skruv och varje mutter (och putsa insidan av
instrumentplasten, dammtorka där man inte kommer åt normalt, och smörj
gångjärnen). Och, visst ja, glöm inte rutorna och däcktrycket, och töm
gärna askkoppen på tuggumin.

:-)

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-vfs.sv.po


Christian[Signaturen bortplockad i enlighet med Görans önskemål. Denna text
informerar om detta och fyller inget annat syfte, förutom utfyllnad då]
# Swedish translation of gnome-vfs
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-vfs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-12 02:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-12 02:52+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:187
#, c-format
msgid "%s:%d contains NUL characters."
msgstr "%s:%d innehåller NUL-tecken."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:204
#, c-format
msgid "%s:%d contains no method name."
msgstr "%s:%d innehåller inget metodnamn."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:233
#, c-format
msgid "%s:%d contains no module name."
msgstr "%s:%d innehåller inget modulnamn."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:286
#, c-format
msgid "Configuration file `%s' was not found: %s"
msgstr "Konfigurationsfilen \"%s\" hittades inte: %s"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-file-info.c:280
#, c-format
msgid "Unknown sort rule %d"
msgstr "Okänd sorteringsregel %d"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-init.c:69
msgid "GNOME VFS already initialized."
msgstr "GNOME-VFS har redan initierats."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:656
#, c-format
msgid "Could not parse: %s"
msgstr "Kunde inte tolka: %s"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:658
msgid "More parsing errors will be ignored."
msgstr "Fler tolkningsfel kommer att ignoreras."

#. GNOME_VFS_OK
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:39
msgid "No error"
msgstr "Inget fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_FOUND
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:40
msgid "File not found"
msgstr "Filen kunde inte hittas"

#. GNOME_VFS_ERROR_GENERIC
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:41
msgid "Generic error"
msgstr "Allmänt fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_INTERNAL
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:42
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_BAD_PARAMETERS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:43
msgid "Invalid parameters"
msgstr "Ogiltiga parametrar"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_SUPPORTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:44
msgid "Unsupported operation"
msgstr "Ej stödd operation"

#. GNOME_VFS_ERROR_IO
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:45
msgid "I/O error"
msgstr "I/O-fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_CORRUPTED_DATA
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:46
msgid "Data corrupted"
msgstr "Korrupt data"

#. GNOME_VFS_ERROR_WRONG_FORMAT
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:47
msgid "Format not valid"
msgstr "Felaktigt format"

#. GNOME_VFS_ERROR_BAD_FILE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:48
msgid "Bad file handle"
msgstr "Felaktigt filhandtag"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_BIG
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:49
msgid "File too big"
msgstr "Filen är för stor"

#. GNOME_VFS_ERROR_NO_SPACE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:50
msgid "No space left on device"
msgstr "Ingen plats kvar på enheten"

#. GNOME_VFS_ERROR_READ_ONLY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:51
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystemet är skrivskyddat"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_URI
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:52
msgid "Invalid URI"
msgstr "Ogiltig URI"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_OPEN
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:53
msgid "File not open"
msgstr "Filen är inte öppen"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_OPEN_MODE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:54
msgid "Open mode not valid"
msgstr "Felaktigt öppningsläge"

#. GNOME_VFS_ERROR_ACCESS_DENIED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:55
msgid "Access denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:56
msgid "Too many open files"
msgstr "För många öppna filer"

#. GNOME_VFS_ERROR_EOF
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:57
msgid "End of file"
msgstr "Slut på filen"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_A_DIRECTORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:58
msgid "Not a directory"
msgstr "Inte en katalog"

#. GNOME_VFS_ERROR_IN_PROGRESS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:59
msgid "Operation in progress"
msgstr "Operationen pågår"

#. GNOME_VFS_ERROR_INTERRUPTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:60
msgid "Operation interrupted"
msgstr "Operationen avbruten"

#. GNOME_VFS_ERROR_FILE_EXISTS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:61
msgid "File exists"
msgstr "Filen finns"

#. GNOME_VFS_ERROR_LOOP
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:62
msgid "Looping links encountered"
msgstr "Loop i länkar upptäckt"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_PERMITTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:63
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operationen är inte tillåten"

#. GNOME_VFS_ERROR_IS_DIRECTORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:64
msgid "Is a directory"
msgstr "Är en katalog"

#. GNOME_VFS_ERROR_NO_MEMMORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:65
msgid "Not enough memory"
msgstr "Inte tillräckligt med minne"

#. GNOME_VFS_ERROR_HOST_NOT_FOUND
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:66
msgid "Host not found"
msgstr "Värddatorn kunde inte hittas"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_HOST_NAME
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:67
msgid "Host name not valid"
msgstr "Värddatornamnet är inte giltigt"

#. GNOME_VFS_ERROR_HOST_HAS_NO_ADDRESS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:68
msgid "Host has no address"
msgstr "Värddatorn har ingen adress"

#. GNOME_VFS_ERROR_LOGIN_FAILED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:69
msgid "Login failed"
msgstr "Inloggning misslyckades"

#. GNOME_VFS_ERROR_CANCELLED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:70
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operationen avbröts"

#. GNOME_VFS_ERROR_DIRECTORY_BUSY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:71
msgid "Directory busy"
msgstr "Katalogen är upptagen"

#. GNOME_VFS_ERROR_DIRECTORY_NOT_EMPTY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:72
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalogen är inte tom"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_MANY_LINKS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:73
msgid "Too many links"
msgstr "För många länkar"

#. GNOME_VFS_ERROR_READ_ONLY_FILE_SYSTEM
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:74
msgid "Read only file system"
msgstr "Skrivskyddat filsystem"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_SAME_FILE_SYSTEM
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:75
msgid "Not on the same file system"
msgstr "Inte på samma filsystem"

#. GNOME_VFS_ERROR_NAME_TOO_LONG
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:76
msgid "Name too long"
msgstr "Namnet är för långt"

#. GNOME_VFS_ERROR_SERVICE_NOT_AVAILABLE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:77
msgid "Service not available"
msgstr "Tjänsten är inte tillgänglig"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:134
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:42
msgid "1 byte"
msgstr "1 byte"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:44
#, c-format
msgid "%u bytes"
msgstr "%u byte"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:51
#, c-format
msgid "%.1fK"
msgstr "%.1fkB"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:55
#, c-format
msgid "%.1fM"
msgstr "%.1fMB"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:59
#, c-format
msgid "%.1fG"
msgstr "%.1fGB"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:336
msgid "Dying."
msgstr "Dör."

#. FIXME bugzilla.eazel.com 1226:
#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:501
#, c-format
msgid "Error reading: %s"
msgstr "Fel vid läsning: %s"

#. FIXME bugzilla.eazel.com 1226:
#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:523
#, c-format
msgid "Error writing: %s"
msgstr "Fel vid skrivning: %s"

#. FIXME bugzilla.eazel.com 1226:
#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:572
#, c-format
msgid "Cannot write: %s"
msgstr "Kan inte skriva: %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:600
#, c-format
msgid "Cannot create temporary file name `%s'"
msgstr "Kan inte skapa det temporära filnamnet \"%s\""

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-notify.c:192
#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:614
#, c-format
msgid "Cannot create socket: %s"
msgstr "Kan inte skapa uttag (socket): %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:632
#, c-format
msgid "Cannot bind `%s': %s"
msgstr "Kan inte binda till \"%s\": %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:639
#, c-format
msgid "Cannot listen on `%s': %s"
msgstr "Kan inte lyssna på \"%s\": %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:661
#, c-format
msgid "Cannot accept connections on `%s': %s"
msgstr "Kan inte ta emot anslutningar på \"%s\": %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1278
msgid "Cannot initialize CORBA."
msgstr "Kan inte initiera CORBA."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1285
msgid "Cannot resolve initial reference to RootPOA."
msgstr "Kan inte slå upp första referensen till RootPOA."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1292
msgid "Cannot activate POA manager."
msgstr "Kan inte aktivera POA-hanteraren."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1317
#, c-format
msgid "Usage: %s <ior> [<ior_fd>]\n"
msgstr "Användning: %s <ior> [<ior_fd>]\n"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1328
#, c-format
msgid "Cannot open file descriptor %d."
msgstr "Kan inte öppna fildeskriptor %d."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1351
#, c-format
msgid "Notify interface for `%s' not found."
msgstr "Meddelandegränssnitt för \"%s\" kunde inte hittas."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1361
msgid "Cannot setup Request object."
msgstr "Kan inte skapa ett Request-objekt."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave.c:1368
msgid "Cannot extract IOR."
msgstr "Kan inte extrahera IOR."

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-launch.c:174
#, c-format
msgid "Got weird string from the slave process: `%s'"
msgstr "Fick en konstig sträng från slavprocessen: \"%s\""

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-launch.c:181
#, c-format
msgid "Cannot get object for `%s'"
msgstr "Kan inte få objektet för \"%s\""

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-notify.c:125
#, c-format
msgid "Cannot kill GNOME::VFS::Slave::Notify -- exception %s"
msgstr "Kan inte döda GNOME::VFS:Slave::Notify -- undantag %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-notify.c:204
#, c-format
msgid "Cannot connect socket `%s': %s"
msgstr "Kan inte ansluta socket: \"%s\": %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-notify.c:750
msgid "Cannot initialize GNOME::VFS:Slave::Notify"
msgstr "Kan inte initiera GNOME::VFS:Slave:Notify"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:120
#, c-format
msgid "Cannot reset GNOME::VFS::Slave %s -- exception %s"
msgstr "Kan inte nollställa GNOME::VFS::Slave %s -- undantag %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:123
#, c-format
msgid "Cannot reset GNOME::VFS::Slave (IOR unknown) -- exception %s"
msgstr "Kan inte nollställa GNOME::VFS::Slave (IOR okänt) -- undantag %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:154
#, c-format
msgid "Cannot kill GNOME::VFS::Slave %s -- exception %s"
msgstr "Kan inte döda GNOME::VFS::Slave %s -- undantag %s"

#: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:157
#, c-format
msgid "Cannot kill GNOME::VFS::Slave (IOR unknown) -- exception %s"
msgstr "Kan inte döda GNOME::VFS::Slave (IOR okänt) -- undantag %s"

#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:161
msgid "Error writing to the wakeup GnomeVFSJob channel."
msgstr "Fel vid skrivning till GnomeVFSJob-kanalen."

#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:608
#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:1590
#, c-format
msgid "Unknown job ID %d"
msgstr "Okänt jobb-ID %d"

#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:1010
#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:1129
#, c-format
msgid "Cannot create pipe for open GIOChannel: %s"
msgstr "Kan inte skapa rör till öppen GIOChannel: %s"

#: libgnomevfs-pthread/gnome-vfs-job.c:1623
msgid "Operation stopped"
msgstr "Operationen stoppad"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:306
msgid "Edit Applications List"
msgstr "Redigera programlista"

#. Add label
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:326
#, c-format
msgid "Select applications to appear in menu for mime type \"%s\""
msgstr "Välj program som ska finnas i menyn för mime-typen \"%s\""

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:349
msgid "Add Application..."
msgstr "Lägg till program..."

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:353
msgid "Edit Application..."
msgstr "Redigera program..."

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:357
msgid "Delete Application"
msgstr "Ta bort program"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:382
msgid "Edit Components List"
msgstr "Redigera komponentlista"

#. Add label
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:402
#, c-format
msgid "Select views to appear in menu for mime type \"%s\""
msgstr "Välj vyer som ska finnas i menyn för mime-typen \"%s\""

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:575
msgid "Add Mime Type"
msgstr "Lägg till Mime-typ"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:576
msgid ""
"Add a new Mime Type\n"
"For example:  image/tiff; text/x-scheme"
msgstr ""
"Lägg till en ny Mime-typ\n"
"Till exempel:  image/tiff; text/x-schema"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:581
msgid "Mime Type:"
msgstr "Mime-typ:"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:594
msgid "Type in a description for this mime-type."
msgstr "Ange en ny beskrivning för den här mime-typen."

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:600
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:628
msgid "Add New Extension"
msgstr "Lägg till ny filändelse"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:629
msgid ""
"Type in the extensions for this mime-type.\n"
"For example:  .html, .htm"
msgstr ""
"Ange filändelserna för den här mime-typen.\n"
"Till exempel:  .html, .htm"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:634
msgid "Extension:"
msgstr "Filändelse:"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:707
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:775
msgid "New Application"
msgstr "Nytt program"

#. Application Name label and entry
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:716
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:784
msgid "Application Name:"
msgstr "Programnamn:"

#. Application Command label and entry
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:724
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:792
msgid "Application Command:"
msgstr "Programkommando:"

#. Open Behavior frame
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:732
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:800
msgid "Open Behavior"
msgstr "Öppningsbeteende"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:738
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:806
msgid "Can open multiple files"
msgstr "Kan öppna flera filer"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:741
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet-dialogs.c:809
msgid "Can open from URI"
msgstr "Kan öppna från URI"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:351
msgid "Change Icon"
msgstr "Byt ikon"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:363
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:1096
msgid "Mime Type"
msgstr "Mime-typ"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:384
msgid "Add new Mime type..."
msgstr "Lägg till Mime-typ..."

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:391
msgid "Delete this Mime type..."
msgstr "Ta bort den här Mime-typen..."

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:406
msgid "Use Viewer"
msgstr "Använd visare"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:412
msgid "Open With Application"
msgstr "Öppna med program"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:424
msgid "Edit List"
msgstr "Redigera lista"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:453
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:456
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#. Add default action to fourth column
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:643
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:786
#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:993
msgid "None"
msgstr "Inget"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:1095
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:1097
msgid "Extension"
msgstr "Filändelse"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-capplet.c:1098
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-icon-entry.c:267
msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
msgstr "Kan inte hitta en hbox, använder normalt filval"

#: mime-type-capplet/nautilus-mime-type-icon-entry.c:273
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: modules/efs-method.c:493 modules/file-method.c:359
#, c-format
msgid "Unknown GnomeVFSSeekPosition %d"
msgstr "Okänd GnomeVFSSeekPosition %d"

#: modules/http-method.c:525
#, c-format
msgid "Invalid header `%s'"
msgstr "Ogiltig header \"%s\""

#: modules/http-method.c:542
#, c-format
msgid "%s to retrieve"
msgstr "%s att motta"

#: modules/http-method.c:742
#, c-format
msgid "Closing connection to %s"
msgstr "Stänger anslutning till %s"

#: modules/http-method.c:904
#, c-format
msgid "%s of %s read"
msgstr "%s av %s läst"

#: modules/http-method.c:907
#, c-format
msgid "%s read"
msgstr "%s läst"

#. Multi-Status
#: modules/http-method.c:1093
msgid "HTTP server returned an invalid PROPFIND response"
msgstr "HTTP-servern retunerade ett ogiltigt PROPFIND-svar"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:671
msgid "Back"
msgstr "Föregående"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:672
msgid "Go to the previously visited directory"
msgstr "Gå till den katalog som besöktes innan"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:680
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:681
msgid "Go to the parent directory"
msgstr "Gå till katalogen ovanför"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:689
msgid "Forward"
msgstr "Nästa"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:690
msgid "Go to the next visited directory"
msgstr "Gå till nästa besökta katalog"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:699
msgid "Rescan"
msgstr "Läs om"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:700
msgid "Rescan the current directory"
msgstr "Läs om den aktuella katalogen"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:709
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:710
msgid "Go to the home directory"
msgstr "Gå till hemkatalogen"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:806
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:807
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:808
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:837
msgid "Enter name:"
msgstr "Ange namn:"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:860
msgid "Show:"
msgstr "Visa:"

#: test/gnome-file-selection/gnome-file-selection.c:887
msgid "Show dotfiles"
msgstr "Visa punktfiler"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.