gtkhtml

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-06 22:03:49

> Översatte lite hastigt och lustigt gtkhtml

Vad gör programmet?  Är det en HTML-editor?

> #: capplet/gnome-bindings-prop.c:521
> msgid "Key"
> msgstr "Nyckel"

Inte "Tangent"?  "gnome-bindings" fick mig att tro att det handlade om
tangentbindningar.

> #: capplet/gnome-bindings-prop.c:523
> msgid "Keymaps"
> msgstr "Teckentabeller"

Det kan i så fall handla om tangenter här också.

> #: capplet/main.c:135
> msgid "Keybindings"
> msgstr "Tangentbindningar"

Här har du översatt så.

> #: components/html-editor/menubar.c:60
> msgid "Find Rege_x..."
> msgstr "Sök med _reguljärt uttryck..."

"Med" skulle jag hoppa över här.

> #: components/html-editor/rule.c:124
> msgid "Percent"
> msgstr "Procent"

Hur används det här?  Det står inte en siffra framför?  I så fall
skulle det inte vara versal begynnelsebokstav.

> #: components/html-editor/rule.c:125
> msgid "Center Align"
> msgstr "Mittjustera"

"Centrera" kanske.

> #: components/html-editor/toolbar.c:485
> msgid "Centers paragraphs"
> msgstr "Mittjustera stycken"

Om du tar det ovan så bör du kanske göra likadant här.

> #: components/html-editor/toolbar.c:526
> msgid "Unindent"
> msgstr "Ta bort indragning"

"Dra ut"! :-)  Nej, kanske inte.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.