gtkhtml

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-06 16:50:50

Översatte lite hastigt och lustigt gtkhtml (det kliade i fingrarna, jag
kunde inte låta bli).

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gtkhtml.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for gtkhtml.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtkhtml\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-06 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-06 16:44+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:153 capplet/gnome-bindings-prop.c:221
#: capplet/gnome-bindings-prop.c:296 capplet/gnome-bindings-prop.c:431
#: capplet/gnome-bindings-prop.c:432
msgid "<None>"
msgstr "<Ingen>"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:521
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:521
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:522
msgid "Commands"
msgstr "Kommandon"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:523
msgid "Keymaps"
msgstr "Teckentabeller"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:541
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:544
#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:325
#: components/html-editor/toolbar.c:495
msgid "Copy"
msgstr "Kopia"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:547
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: capplet/gnome-bindings-prop.c:578
msgid "Grab key"
msgstr "Hämta nyckel"

#: capplet/main.c:127
msgid "Behaviour"
msgstr "Beteende"

#: capplet/main.c:128
msgid "magic links"
msgstr "magiska länkar"

#: capplet/main.c:135
msgid "Keybindings"
msgstr "Tangentbindningar"

#: components/html-editor/body.c:107
msgid "use background image"
msgstr "använd bakgrundsbild"

#: components/html-editor/body.c:109
msgid "Background image"
msgstr "Bakgrundsbild"

#: components/html-editor/body.c:126
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: components/html-editor/editor-control-factory.c:133
#: components/html-editor/popup.c:86
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: components/html-editor/editor-control-factory.c:142
#: components/html-editor/popup.c:79
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: components/html-editor/editor-control-factory.c:154
#: components/html-editor/popup.c:93
msgid "Paragraph"
msgstr "Stycke"

#: components/html-editor/editor-control-factory.c:159
#: components/html-editor/menubar.c:157 components/html-editor/popup.c:100
msgid "Link"
msgstr "Länk"

#: components/html-editor/editor-control-factory.c:164
#: components/html-editor/popup.c:107
msgid "Page"
msgstr "Sida"

#: components/html-editor/image.c:409
msgid "Image selection"
msgstr "Val av bild"

#: components/html-editor/image.c:417
msgid "Border"
msgstr "Kant"

#. ADD_ITEM("Left",  GDK_F4);
#. ADD_ITEM("Right", GDK_F5);
#: components/html-editor/image.c:450
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"

#: components/html-editor/image.c:462 components/html-editor/rule.c:124
#: components/html-editor/text.c:160
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: components/html-editor/image.c:489
msgid "Padding"
msgstr "Utfyllnad"

#: components/html-editor/link.c:72
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"

#: components/html-editor/link.c:75
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: components/html-editor/main.c:64
msgid "Could not initialize GNORBA"
msgstr "Kunde inte initiera GNORBA"

#: components/html-editor/main.c:77
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: components/html-editor/menubar.c:60
msgid "Find Rege_x..."
msgstr "Sök med _reguljärt uttryck..."

#: components/html-editor/menubar.c:60
msgid "Regular expressions search..."
msgstr "Sökning med reguljärt uttryck..."

#: components/html-editor/menubar.c:69
msgid "_Image..."
msgstr "_Bild..."

#: components/html-editor/menubar.c:69
msgid "Insert image into document..."
msgstr "Infoga bild i dokument..."

#: components/html-editor/menubar.c:70
msgid "_Link..."
msgstr "_Länk..."

#: components/html-editor/menubar.c:70
msgid "Insert HTML link into document..."
msgstr "Infoga HTML-länk i dokument..."

#: components/html-editor/menubar.c:71
msgid "_Rule..."
msgstr "Lin_je"

#: components/html-editor/menubar.c:71
msgid "Insert rule into document..."
msgstr "Infoga linje i dokument..."

#: components/html-editor/menubar.c:76
msgid "_Insert"
msgstr "_Infoga"

#: components/html-editor/menubar.c:143
msgid "Insert image"
msgstr "Infoga bild"

#: components/html-editor/menubar.c:175
msgid "Cannot execute gtkhtml properties"
msgstr "Kunde inte plocka fram egenskaperna för gtkhtml"

#: components/html-editor/paragraph.c:74 components/html-editor/text.c:138
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: components/html-editor/paragraph.c:108
msgid "Align"
msgstr "Justera"

#: components/html-editor/paragraph.c:121
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: components/html-editor/paragraph.c:122 components/html-editor/toolbar.c:485
msgid "Center"
msgstr "Centrera"

#: components/html-editor/paragraph.c:123
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: components/html-editor/properties.c:92
#: components/html-editor/properties.c:93
msgid "Insert"
msgstr "Infoga"

#: components/html-editor/properties.c:95
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: components/html-editor/popup.c:178
msgid "Remove link"
msgstr "Ta bort länk"

#: components/html-editor/replace.c:83
msgid "Replace confirmation"
msgstr "Ersättningsbekräftelse"

#: components/html-editor/replace.c:84 components/html-editor/replace.c:146
#: components/html-editor/replace.c:158
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: components/html-editor/replace.c:84
msgid "Replace all"
msgstr "Ersätt alla"

#: components/html-editor/replace.c:84
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: components/html-editor/replace.c:152 components/html-editor/search.c:66
msgid "search backward"
msgstr "sök baklänges"

#: components/html-editor/replace.c:153 components/html-editor/search.c:67
msgid "case sensitive"
msgstr "gör skillnad på gemener/VERSALER"

#: components/html-editor/replace.c:161
msgid "with"
msgstr "med"

#: components/html-editor/rule.c:124
msgid "Length"
msgstr "Längd"

#: components/html-editor/rule.c:124
msgid "Percent"
msgstr "Procent"

#: components/html-editor/rule.c:125
msgid "Left Align"
msgstr "Vänsterjustera"

#: components/html-editor/rule.c:125
msgid "Center Align"
msgstr "Mittjustera"

#: components/html-editor/rule.c:125
msgid "Right Align"
msgstr "Högerjustera"

#: components/html-editor/rule.c:125
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: components/html-editor/rule.c:129
msgid "Rule"
msgstr "Linje"

#: components/html-editor/rule.c:132
msgid "Set Shade"
msgstr "Sätt skuggning"

#: components/html-editor/search.c:63
msgid "Regex search"
msgstr "Sökning med reg. uttryck"

#: components/html-editor/search.c:63
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:234
msgid "Open file..."
msgstr "Öppna fil..."

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:236
msgid "Save file as..."
msgstr "Spara fil som..."

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:302
msgid "Open (PersistFile)"
msgstr "Öppna (PersistFile)"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:302
msgid "Open using the PersistFile interface"
msgstr "Öppna med PersistFile-gränssnittet"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:304
msgid "Save as... (PersistFile)"
msgstr "Spara som... (PersistFile)"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:304
msgid "Save using the PersistFile interface"
msgstr "Spara med PersistFile-gränssnittet"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:307
msgid "Open (PersistStream)"
msgstr "Öppna (PersistStream)"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:307
msgid "Open using the PersistStream interface"
msgstr "Öppna med PersistStream-gränssnittet"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:309
msgid "Save as... (PersistStream)"
msgstr "Spara som... (PersistStream)"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:309
msgid "Save using the PersistStream interface"
msgstr "Spara med PersistStream-gränssnittet"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:323
#: components/html-editor/toolbar.c:493
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:323
msgid "Cut selection to the clipboard"
msgstr "Klipp ut markeringen och placera i urklipp"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:325
msgid "Copy selection to the clipboard"
msgstr "Kopiera markeringen och placera i urklipp"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:327
#: components/html-editor/toolbar.c:497
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: components/html-editor/test-html-editor-control.c:327
#: components/html-editor/toolbar.c:497
msgid "Paste contents of the clipboard"
msgstr "Klistra in innehållet i urklipp"

#: components/html-editor/text.c:152 components/html-editor/toolbar.c:511
msgid "Bold"
msgstr "Fet"

#: components/html-editor/text.c:153 components/html-editor/toolbar.c:513
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"

#: components/html-editor/text.c:154 components/html-editor/toolbar.c:515
msgid "Underline"
msgstr "Understruken"

#: components/html-editor/text.c:155 components/html-editor/toolbar.c:517
msgid "Strikeout"
msgstr "Genomstruken"

#. color selection
#: components/html-editor/text.c:187
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: components/html-editor/text.c:201
msgid "text color"
msgstr "textfärg"

#: components/html-editor/toolbar.c:45
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: components/html-editor/toolbar.c:46
msgid "Header 1"
msgstr "Rubrik 1"

#: components/html-editor/toolbar.c:47
msgid "Header 2"
msgstr "Rubrik 2"

#: components/html-editor/toolbar.c:48
msgid "Header 3"
msgstr "Rubrik 3"

#: components/html-editor/toolbar.c:49
msgid "Header 4"
msgstr "Rubrik 4"

#: components/html-editor/toolbar.c:50
msgid "Header 5"
msgstr "Rubrik 5"

#: components/html-editor/toolbar.c:51
msgid "Header 6"
msgstr "Rubrik 6"

#: components/html-editor/toolbar.c:52
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#: components/html-editor/toolbar.c:53
msgid "Pre"
msgstr "Förformaterad"

#: components/html-editor/toolbar.c:54
msgid "List item (digit)"
msgstr "Listpost (siffra)"

#: components/html-editor/toolbar.c:55
msgid "List item (unnumbered)"
msgstr "Listpost (onumrerad)"

#: components/html-editor/toolbar.c:56
msgid "List item (roman)"
msgstr "Listpost (romersk siffra)"

#: components/html-editor/toolbar.c:236
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: components/html-editor/toolbar.c:483
msgid "Left align"
msgstr "Vänsterjustera"

#: components/html-editor/toolbar.c:483
msgid "Left justify paragraphs"
msgstr "Vänsterjustera stycken"

#: components/html-editor/toolbar.c:485
msgid "Centers paragraphs"
msgstr "Mittjustera stycken"

#: components/html-editor/toolbar.c:487
msgid "Right align"
msgstr "Högerjustera"

#: components/html-editor/toolbar.c:487
msgid "Right justify paragraphs"
msgstr "Högerjustera stycken"

#: components/html-editor/toolbar.c:493
msgid "Cut the selected region to the clipboard"
msgstr "Klipp ut det markerade området och placera i urklipp"

#: components/html-editor/toolbar.c:495
msgid "Copy the selected region to the clipboard"
msgstr "Kopiera det markerade området och placera i urklipp"

#: components/html-editor/toolbar.c:501
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: components/html-editor/toolbar.c:501
msgid "Undo last editor operation"
msgstr "Ångra den senaste åtgärden"

#: components/html-editor/toolbar.c:503
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: components/html-editor/toolbar.c:503
msgid "Redo undone editor operation"
msgstr "Gör om ångrade åtgärder i editorn"

#: components/html-editor/toolbar.c:511
msgid "Sets the bold font"
msgstr "Gör typsnittet fetstilt"

#: components/html-editor/toolbar.c:513
msgid "Make the selection italic"
msgstr "Gör markeringen kursiv"

#: components/html-editor/toolbar.c:515
msgid "Make the selection underlined"
msgstr "Gör markeringen understruken"

#: components/html-editor/toolbar.c:517
msgid "Make the selection striked out"
msgstr "Gör markeringen genomstruken"

#: components/html-editor/toolbar.c:526
msgid "Unindent"
msgstr "Ta bort indragning"

#: components/html-editor/toolbar.c:526
msgid "Indent paragraphs less"
msgstr "Gör stycken mindre indragna"

#: components/html-editor/toolbar.c:528
msgid "Indent"
msgstr "Dra in"

#: components/html-editor/toolbar.c:528
msgid "Indent paragraphs more"
msgstr "Dra in stycken mer"

#: src/testgtkhtml.c:111
msgid "Print pre_view"
msgstr "Förhands_granska"

#: src/testgtkhtml.c:111
msgid "Print preview"
msgstr "Förhandsgranska"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.