gnome-print

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-06 01:35:57

Uppdaterade gnome-print. Kasta ett getöga om ni vill.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-print.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gnome-print.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Richard Hult <rhult@hem2.passagen.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-print 0.4\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-06 01:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-06 01:31+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gnome-font-install.c:574
msgid "Print out debugging information"
msgstr "Skriv ut felsökningsinformation"

#: gnome-font-install.c:576 gnome-font-install.c:578 gnome-font-install.c:580
msgid "Does nothing yet."
msgstr "Utför ingenting än."

#: gnome-font-install.c:585
msgid "Use this path to write the fontmap file."
msgstr "Använd denna sökväg för att skriva typsnittskartan."

#: gnome-font-install.c:585 gnome-font-install.c:587 gnome-font-install.c:589
#: gnome-font-install.c:592 gnome-font-install.c:594
msgid "PATH"
msgstr "SÖKVÄG"

#: gnome-font-install.c:587
msgid "Use this path to search for relative afm files."
msgstr "Använd denna sökväg för att leta efter relativa afm-filer."

#: gnome-font-install.c:589
msgid "Use this path to search for relative pfb files."
msgstr "Använd denna sökväg för att leta efter relativa pfb-filer."

#: gnome-font-install.c:592
msgid "Use this to set up a key/value pair for afm files."
msgstr "Använd denna flagga för att konfigurera nyckel/värde för afm-filer."

#: gnome-font-install.c:594
msgid "Use this to set up a key/value pair for pfb files."
msgstr "Använd denna flagga för att konfigurera nyckel/värde för pfb-filer."

#. Family frame
#: libgnomeprint/gnome-font-dialog.c:138
msgid "Font family"
msgstr "Typsnittsfamilj"

#. Style frame
#: libgnomeprint/gnome-font-dialog.c:171
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: libgnomeprint/gnome-font-dialog.c:233
msgid "Font size:"
msgstr "Typsnittsstorlek:"

#: libgnomeprint/gnome-font-dialog.c:754
msgid "Font Selection"
msgstr "Välj typsnitt"

#: libgnomeprint/gnome-font-face.c:399
msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
msgstr "Flygande beckasiner söka hwila på mjuka tuvor."

#: libgnomeprint/gnome-font-face.c:637
#, c-format
msgid "Couldn't open font file %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna typsnittsfilen %s\n"

#: libgnomeprint/gnome-font-face.c:1057
#, c-format
msgid "status loading %s = %d\n"
msgstr "status, läsning av %s = %d\n"

#: libgnomeprint/gnome-print-copies.c:232
msgid "Copies"
msgstr "Kopior"

#: libgnomeprint/gnome-print-copies.c:243
msgid "N_umber of copies:"
msgstr "Anta_l kopior:"

#: libgnomeprint/gnome-print-copies.c:264
msgid "_Collate"
msgstr "_Kollationera"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:164
msgid "Print Range"
msgstr "Utskriftsområde"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:185
#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:680
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:186
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:333
msgid "_All"
msgstr "_Alla"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:363
#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:377
msgid "_Selection"
msgstr "_Markering"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:436
msgid "from:"
msgstr "från:"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:450
msgid "to:"
msgstr "till:"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:495
msgid "f_rom:"
msgstr "f_rån:"

#: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:512
msgid "_to:"
msgstr "_till:"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:625
msgid "Page: "
msgstr "Sida: "

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:652
msgid "_First page"
msgstr "_Första sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:652
#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:683
msgid "Shows the first page"
msgstr "Visar den första sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:655
msgid "_Previous page"
msgstr "Före_gående sida"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:655
#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:686
msgid "Shows the previous page"
msgstr "Visar den föregående sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:658
msgid "_Next page"
msgstr "_Nästa sida"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:658
#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:689
msgid "Shows the next page"
msgstr "Visar nästa sida"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:661
msgid "_Last page"
msgstr "_Sista sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:661
#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:692
msgid "Shows the last page"
msgstr "Visar den sista sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:666
msgid "Zoom _in"
msgstr "Zooma _in"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:666
msgid "Zooms in"
msgstr "Zoomar in"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:667
msgid "Zoom _out"
msgstr "Zoom _ut"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:667
msgid "Zooms out"
msgstr "Zoomar ut"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:674
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:680
msgid "Prints the current file"
msgstr "Skriver ut aktuell fil"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:683
msgid "First"
msgstr "Första"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:686
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:689
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:692
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:695
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma in"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:695
msgid "Zooms the page in"
msgstr "Zoomar in sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:696
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:696
msgid "Zooms the page out"
msgstr "Zoomar ut sidan"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:697
msgid "Fit"
msgstr "Passa"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:697
msgid "Zooms to fit the whole page"
msgstr "Anpassar zoomfaktorn så att hela sidan får plats"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:698
msgid "Fit Wide"
msgstr "Passa bredd"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:698
msgid "Zooms to fit the width of the page"
msgstr "Anpassar zoomfaktorn så att sidan får plats på bredden"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:699
msgid "Fit Tall"
msgstr "Passa höjd"

#: libgnomeprint/gnome-print-master-preview.c:699
msgid "Zooms to fit the height of the page"
msgstr "Anpassar zoomfaktorn så att sidan får plats på höjden"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:180
msgid "Select printer"
msgstr "Välj skrivare"

#.
#. * Create the profile information display
#.
#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:189
msgid "State:"
msgstr "Status:"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:190
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:191
msgid "Location:"
msgstr "Placering:"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:192
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:226
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:235
msgid "_Printer"
msgstr "_Skrivare"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:248
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: libgnomeprint/gnome-printer-dialog.c:489
msgid "Select Printer"
msgstr "Välj skrivare"

#: libgnomeprint/gnome-printer.c:117
msgid "Printer is active"
msgstr "Skrivaren är aktiv"

#: libgnomeprint/gnome-printer.c:120
msgid "Printer is ready to print"
msgstr "Skrivaren är redo för utskrift"

#: libgnomeprint/gnome-printer.c:123
msgid "Printer is off-line"
msgstr "Skrivaren är inte inkopplad (off-line)"

#: libgnomeprint/gnome-printer.c:126
msgid "Can not communicate with printer"
msgstr "Kan inte kommunicera med skrivaren"

#: libgnomeprint/gnome-printer.c:129
msgid "Unknown status"
msgstr "Okänd status"

#: tests/testprint.c:116 tests/testprint.c:124
msgid "Gnome-print test page, rotated"
msgstr "Gnome-print-testsida, roterad"

#: tests/testprint.c:131
msgid "Gnome-print test page, slanted"
msgstr "Gnome-print-testsida, vinklad"

#: tests/testprint.c:139
msgid "Gnome-print test page, slanted. Small"
msgstr "Gnome-print-testsida, vinklad. Liten"

#~ msgid "_Italic"
#~ msgstr "_Kursiv"

#~ msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
#~ msgstr "Detta är ett 2-byte typsnitt och kan visas felaktigt."

#~ msgid "Select font"
#~ msgstr "Välj typsnitt"

#~ msgid "scanning dir %s\n"
#~ msgstr "söker i katalogen %s\n"

#~ msgid "checking file %s\n"
#~ msgstr "kontrollerar filen %s\n"

#~ msgid "%s/%s"
#~ msgstr "%s/%s"

#~ msgid "gnome_font_new: font %s not found\n"
#~ msgstr "gnome_font_new: typsnittet %s kunde ej hittas\n"

#~ msgid "gnome_font_unsized_closest: font family %s not found\n"
#~ msgstr ""
#~ "gnome_font_unsized_closest: typsnittsfamiljen %s kunde inte hittas\n"

#~ msgid "gnome_font_new_closest: font family %s not found\n"
#~ msgstr "gnome_font_new_closest: typsnittsfamiljen %s kunde inte hittas\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.