Re: gnome-games

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-06 00:31:22

Jonas Rydberg wrote:
> >#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:42
> >msgid "Reserve left: "
> >msgstr "Reserverationer kvar: "
> 
> inte "Reserver kvar: "?

Kanske det. Ändrat.


> >#: freecell/src/io-gtk.c:122 freecell/src/io-gtk.c:661
> >msgid "Freecell"
> >msgstr "Freecell"
> 
> Detta spel heter Kungen i MS. Kanske skall översättas.

Danskarna kallar det tydligen "Napoleon". Jag har ändrat till "Kungen"
överallt (även i .desktop-filen).
Tack för den informationen.


> >#: glines/glines.c:694
> >msgid "(C) 1997-2000 the Free Software Foundation"
> >msgstr "© 1997-1999 The Free Software Foundation"
>         ^^^^
> Varför olika årtal?

För att det är ett förbiseende :=)
Ändrat.


> >#: gnibbles/gnibbles.c:141
> >#, c-format
> >msgid "Ack! Couldn't load level file %s\n"
> >msgstr "Kunde inte ladda banfilen %s\n"
> >
> >#: gnibbles/preferences.c:376
> >msgid "Starting level: "
> >msgstr "Börja på bana: "
> >
> >#: gnibbles/preferences.c:401
> >msgid "Levels in random order"
> >msgstr "Banor i slumpmässig ordning"
> 
> nivå/nivåer

Mjo. Antar att originalöversättaren har tyckt att bana passar bättre i
ett spel som gnibbles.

Men jag ändrar till "nivå".


> >#: gnobots2/properties.c:444
> >msgid "No"
> >msgstr "No"
> 
> "Nej"

Nej! :-)
Eller, jag menar, jo. Tack för den, det är ändrat nu.


> >#: gnobots2/properties.c:675
> >msgid "gnomes"
> >msgstr "gnomer"
> 
> Tomtar?

Jo. Tack.


> >#: gnome-stones/preferences.c:679
> >msgid "Joystick"
> >msgstr "Joystick"
> 
> "Styrspak"

Jo, särskilt som jag redan har ändrat det till styrspak på ett annat
ställe precis innan.


> >#: gnometris/scoreframe.cpp:41
> >msgid "Level: "
> >msgstr "Bana: "
> 
> "Nivå:"

Jo. Men med det där extra blanksteget. :)


> >#: iagno/properties.c:543
> >msgid "Show grid"
> >msgstr "Visa nät"
> 
> kanske "Visa rutnät"

Jomenvisst. Tack för den.


> >#: mahjongg/mahjongg.c:375
> >msgid "Toggle display of the toolbar"
> >msgstr "Ändra om verktygsraden visas"
> 
> "Växla visning av verktygsraden"

Mmmm. Jag kan bara hålla med. Ändrat.


> >#: same-gnome/same-gnome.c:263 same-gnome/same-gnome.c:295
> >#: same-gnome/same-gnome.c:298 same-gnome/same-gnome.c:613
> >msgid "The Same Gnome"
> >msgstr "Samma Gnome"
> 
> Ska "Same Gnome" verkligen översättas?

Nej, det verkar lite löjligt, speciellt som namnleken inte går att
översätta. Jag ändrar på alla ställen. I .desktop-filen stod det rätt,
konstigt nog.


> >#: same-gnome/same-gnome.c:616
> >msgid "Original idea from KDE's same game program."
> >msgstr "Originalidé från KDEs same game-program." #:
> 
> Isf även här

Här står det ju rätt om man inte översätter.

Du ska ha ett riktigt bamsigt tack för din hjälp!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-games.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.