gtop

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-05 14:16:40

Uppdaterade gtop så att översättningen blev hundraprocentig.
Jag tror inte att den översättningen någonsin har granskats här, så
skickar den hit.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gtop.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gtop.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999-2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtop 1.0.3\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-05 14:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-05 14:11+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: details.c:54
#, c-format
msgid "Process %d Memory Maps"
msgstr "Minneskartor för process %d"

#: details.c:71 process-details.c:145
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: details.c:107 procview.c:1350
msgid "Automatically update details dialog"
msgstr "Uppdatera detaljdialogrutan automatiskt"

#: details.c:172
#, c-format
msgid "Process %d details"
msgstr "Detaljer för process %d"

#: details.c:264 procview.c:1126
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"

#: details.c:328
msgid "Process info"
msgstr "Processinformation"

#: details.c:330
msgid "Attribute"
msgstr "Attribut"

#: details.c:331
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: details.c:589 details.c:695
msgid "Raw memory map"
msgstr "Rå minneskarta"

#: details.c:591 details.c:697
msgid "VM start"
msgstr "VM-start"

#: details.c:592 details.c:698
msgid "VM end"
msgstr "VM-slut"

#: details.c:593 details.c:699
msgid "Flags"
msgstr "Alternativ"

#: details.c:594 details.c:700
msgid "VM offset"
msgstr "VM-offset"

#: details.c:595 details.c:701
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: details.c:596 details.c:702
msgid "Inode"
msgstr "Inod"

#: details.c:597 details.c:703
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: details.c:799
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: details.c:801
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: details.c:807
msgid "Stack"
msgstr "Stack"

#: details.c:809
msgid "Hole"
msgstr "Hål"

#: details.c:902
msgid "Graphical memory map"
msgstr "Grafisk minneskarta"

#: fsusage.c:41
msgid "ufs"
msgstr "ufs"

#: fsusage.c:42
msgid "nfs"
msgstr "nfs"

#: fsusage.c:43
msgid "msdos"
msgstr "msdos"

#: fsusage.c:44
msgid "iso9660"
msgstr "iso9660"

#: fsusage.c:45
msgid "ext2"
msgstr "ext2"

#: fsusage.c:46
msgid "minix"
msgstr "minix"

#: fsusage.c:47
msgid "other"
msgstr "annat"

#: fsusage.c:51
msgid "User Filesystem (FreeBSD)"
msgstr "Användarfilsystem (FreeBSD)"

#: fsusage.c:52
msgid "Network Filesystem"
msgstr "Nätverksfilsystem"

#: fsusage.c:53
msgid "MSDOS Filesystem"
msgstr "MSDOS-filsystem"

#: fsusage.c:54
msgid "CDROM Filesystem"
msgstr "Cdrom-filsystem"

#: fsusage.c:55
msgid "Second Extended Filesystem (Linux)"
msgstr "Second Extended-filsystem (Linux)"

#: fsusage.c:56
msgid "Minix Filesystem (Linux)"
msgstr "Minix-filsystem (Linux)"

#: fsusage.c:57
msgid "Other Filesystems"
msgstr "Andra filsystem"

#: fsusage.c:62
msgid "File System Usage"
msgstr "Filsystemsanvändning"

#: fsusage.c:83 main.c:126 memusage.c:66 procview.c:680
msgid "Show menubar"
msgstr "Visa menyrad"

#: fsusage.c:90 main.c:131 memusage.c:73 procview.c:687
msgid "Show toolbar"
msgstr "Visa verktygsrad"

#: fsusage.c:154
msgid "Total Filesystem Sizes (including reserved blocks)"
msgstr "Totala filsystemsstorlekar (inklusive reserverade block)"

#: fsusage.c:156 fsusage.c:174 memusage.c:142
#, c-format
msgid "Sum of Total Sizes: %ldk"
msgstr "Summan av totala storlekar: %ldk"

#: fsusage.c:159
msgid "Used Space on Filesystems (including reserved blocks)"
msgstr "Använt utrymme på filsystem (inklusive reserverade block)"

#: fsusage.c:161 fsusage.c:178
#, c-format
msgid "Sum of Uses Space: %ldk"
msgstr "Summan av använt utrymme: %ldk"

#: fsusage.c:164
msgid "Free Space on Filesystems (including reserved blocks)"
msgstr "Ledigt utrymme på filsystemen (inklusive reserverade block)"

#: fsusage.c:166 fsusage.c:182
#, c-format
msgid "Sum of Free Space: %ldk"
msgstr "Summan av ledigt utrymme: %ldk"

#: fsusage.c:173
msgid "Total Filesystem Sizes"
msgstr "Total filsystemsstorlek"

#: fsusage.c:177
msgid "Used Space on Filesystems"
msgstr "Använt utrymme på filsystemen"

#: fsusage.c:181
msgid "Free Space on Filesystems"
msgstr "Ledigt utrymme på filsystemen"

#: fsusage.c:189
msgid "Total Number of Inodes"
msgstr "Totala antalet inoder"

#: fsusage.c:190
#, c-format
msgid "Sum of Total Number of Inodes: %ld"
msgstr "Summan av totala antalet inoder: %ld"

#: fsusage.c:193
msgid "Used Inodes on Filesystems"
msgstr "Använda inoder på filsystemen"

#: fsusage.c:194
#, c-format
msgid "Sum of Used Inodes: %ld"
msgstr "Summan av använda inoder: %ld"

#: fsusage.c:197
msgid "Free Inodes on Filesystems"
msgstr "Fria inoder på filsystemen"

#: fsusage.c:198
#, c-format
msgid "Sum of Free Inodes: %ld"
msgstr "Summan av fria inoder: %ld"

#. avoids some trouble.
#: fsusage.c:399 summary.c:755
msgid "unknown"
msgstr "okänt"

#: fsusage.c:522
msgid "Select information to show"
msgstr "Välj information som ska visas"

#: fsusage.c:527
msgid "Show 1k-blocks reserved blocks"
msgstr "Visa 1k-block reserverade block"

#: fsusage.c:541
msgid "Show 1k-blocks"
msgstr "Visa 1k-block"

#: fsusage.c:555
msgid "Show inodes"
msgstr "Visa inoder"

#: fsusage.c:576
msgid "Only show selected filesystems"
msgstr "Visa bara valda filsystem"

#: global.c:18
msgid "Global"
msgstr "Global"

#: global.c:89
msgid "Session management"
msgstr "Sessionshantering"

#: global.c:93
msgid "Always save session"
msgstr "Spara alltid session"

#: global.c:109
msgid "Update times"
msgstr "Uppdateringstider"

#: global.c:115
msgid "Process List"
msgstr "Processlista"

#: global.c:134 global.c:157 global.c:180 global.c:213 global.c:236
#: global.c:259 global.c:292 global.c:315 global.c:338 global.c:361
#: global.c:384
msgid "ms"
msgstr "ms"

#: global.c:138 gtop-memusage.c:215 memusage.c:45
msgid "Memory Usage"
msgstr "Minnesanvändning"

#: global.c:161
msgid "Filesystem Usage"
msgstr "Filsystemsanvändning"

#: global.c:188
msgid "Update times (graphical summary)"
msgstr "Uppdateringstider (grafisk översikt)"

#: global.c:194 summary.c:1347
msgid "Summary CPU"
msgstr "Översikt CPU"

#: global.c:217
msgid "Summary Mem and Swap"
msgstr "Översikt minne och swap"

#: global.c:240
msgid "Load Average"
msgstr "Belastningsgenomsnitt"

#: global.c:267
msgid "Update times (textual summary)"
msgstr "Uppdateringstider (textöversikt)"

#: global.c:273
msgid "CPU statistics"
msgstr "Processorstatistik"

#: global.c:296
msgid "Memory statistics"
msgstr "Minnesstatistik"

#: global.c:319
msgid "Uptime"
msgstr "Drifttid"

#: global.c:342
msgid "Load average"
msgstr "Belastningsgenomsnitt"

#: global.c:365
msgid "Details dialog"
msgstr "Detaljdialog"

#: global.c:392
msgid "MDI Mode"
msgstr "MDI-läge"

#: global.c:396
msgid "Notebook"
msgstr "Flikhäfte"

#: global.c:411
msgid "Toplevel"
msgstr "Toppnivå"

#: global.c:426
msgid "Modal"
msgstr "Modal"

#: graph.c:37
msgid "Graph"
msgstr "Diagram"

#: graph.c:547 graph.c:549
msgid "Graph Font"
msgstr "Diagramtypsnitt"

#: graph.c:557
msgid "Graph Geometry"
msgstr "Diagramgeometri"

#: graph.c:562
msgid "Default width:"
msgstr "Standardbredd:"

#: graph.c:580
msgid "Default height:"
msgstr "Standardhöjd:"

#: graph.c:598
msgid "Horizontal border:"
msgstr "Horisontell kant:"

#: graph.c:616
msgid "Vertical border height:"
msgstr "Vertikal kanthöjd:"

#: graph.c:634
msgid "Line width:"
msgstr "Linjebredd:"

#: graph.c:652
msgid "Pad width:"
msgstr "Fyllningsbredd:"

#: graph.c:670
msgid "Graph width:"
msgstr "Diagrambredd:"

#: graph.c:688
msgid "Extra height:"
msgstr "Extra höjd:"

#: graph.c:709
msgid "Foreground"
msgstr "Förgrund"

#: graph.c:710
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: graph.c:716
#, c-format
msgid "Color %d"
msgstr "Färg %d"

#: graph.c:721
msgid "Graph Colors"
msgstr "Diagramfärger"

#: gtop-fsusage.c:24 mdi.c:93
msgid "_Total Filesystem Sizes"
msgstr "_Totala filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:25 mdi.c:94
msgid "Show total filesystem sizes"
msgstr "Visa totala filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:29 mdi.c:98
msgid "_Used Filesystem Sizes"
msgstr "_Använda filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:30 mdi.c:99
msgid "Show used filesystem sizes"
msgstr "Visa använda filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:34 mdi.c:103
msgid "_Free Filesystem Sizes"
msgstr "_Lediga filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:35 mdi.c:104
msgid "Show free filesystem sizes"
msgstr "Visa lediga filsystemsstorlekar"

#: gtop-fsusage.c:189
msgid "Filesystems (total)"
msgstr "Filsystem (totalt)"

#: gtop-fsusage.c:192
msgid "Filesystems (used)"
msgstr "Filsystem (använda)"

#: gtop-fsusage.c:195
msgid "Filesystems (free)"
msgstr "Filsystem (lediga)"

#: gtop-fsusage.c:198
msgid "Filesystems"
msgstr "Filsystem"

#: gtop-memusage.c:24 mdi.c:64
msgid "_Resident Sizes of Processes"
msgstr "_Residenta storlekar på processer"

#: gtop-memusage.c:25 mdi.c:65
msgid "Show resident sizes of processes"
msgstr "Visa residenta storlekar på processer"

#: gtop-memusage.c:29 mdi.c:69
msgid "_Shared Sizes of Processes"
msgstr "_Delade storlekar på processer"

#: gtop-memusage.c:30 mdi.c:70
msgid "Show shared sizes of processes"
msgstr "Visa delade storlekar på processer"

#: gtop-memusage.c:34 mdi.c:74
msgid "_Total Sizes of Processes"
msgstr "_Total storlek på processer"

#: gtop-memusage.c:35 mdi.c:75
msgid "Show total sizes of processes"
msgstr "Visa total storlek på processer"

#: gtop-memusage.c:39 mdi.c:79
msgid "_Virtual Sizes of Processes"
msgstr "_Virtuell storlek på processer"

#: gtop-memusage.c:40 mdi.c:80
msgid "Show virtual sizes of processes"
msgstr "Visa virtuell storlek på processer"

#: gtop-memusage.c:44 mdi.c:84
msgid "S_wapped Sizes of Processes"
msgstr "_Swapstorlek på processer"

#: gtop-memusage.c:45 mdi.c:85
msgid "Show swapped sizes of processes"
msgstr "Visa swapstorlek på processer"

#: gtop-memusage.c:199
msgid "Memory Usage (resident)"
msgstr "Minnesanvändning (resident)"

#: gtop-memusage.c:202
msgid "Memory Usage (shared)"
msgstr "Minnesanvändning (delad)"

#: gtop-memusage.c:205
msgid "Memory Usage (size)"
msgstr "Minnesanvändning (storlek)"

#: gtop-memusage.c:208
msgid "Memory Usage (virtual)"
msgstr "Minnesanvändning (virtuell)"

#: gtop-memusage.c:211
msgid "Memory Usage (swap)"
msgstr "Minnesanvändning (swap)"

#: gtop-page.c:229 gtop-page.c:242
#, c-format
msgid "Memory Map (process %d)"
msgstr "Minnesmappning (process %d)"

#: gtop-procview.c:28 mdi.c:50
msgid "_All Processes"
msgstr "_Alla processer"

#: gtop-procview.c:29 mdi.c:51 memusage.c:470
msgid "Show all processes"
msgstr "Visa alla processer"

#: gtop-procview.c:33 mdi.c:55
msgid "_User Processes"
msgstr "Anv_ändarprocesser"

#: gtop-procview.c:34 mdi.c:56 memusage.c:479
msgid "Only show user processes"
msgstr "Visa endast användarpcoesser"

#: gtop-procview.c:48
msgid "Only _TTY Processes"
msgstr "Endast _TTY-processer"

#: gtop-procview.c:49
msgid "Only show processes with a controlling TTY"
msgstr "Visa endast processer med en kontrollerande TTY"

#: gtop-procview.c:53
msgid "Hide _Idle Processes"
msgstr "Göm _inaktiva processer"

#: gtop-procview.c:53
msgid "Hide idle processes"
msgstr "Göm inaktiva processer"

#: gtop-procview.c:57
msgid "Hide _System Processes"
msgstr "Dölj _Systemprocesser"

#: gtop-procview.c:57
msgid "Hide system processes"
msgstr "Dölj systemprocesser"

#: gtop-procview.c:247
msgid "Processes (all)"
msgstr "Processer (alla)"

#: gtop-procview.c:250
msgid "Processes (user)"
msgstr "Processer (användare)"

#: gtop-procview.c:253 procview.c:73
msgid "Processes"
msgstr "Processer"

#: main.c:73
msgid "GTop"
msgstr "GTop"

#. copyright notice
#: main.c:75
msgid "(C) 1998 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998 the Free Software Foundation"

#. another comments
#: main.c:78
msgid "The GNOME System Monitor program"
msgstr "Systemövervakningsprogram för GNOME"

#: main.c:102
msgid "Start / Stop sampling"
msgstr "Starta / Stanna sampling"

#: main.c:106
msgid "Set gtop properties"
msgstr "Ställ in egenskaper för gtop"

#: main.c:126
msgid "Show _menubar"
msgstr "Visa _menyrad"

#: main.c:131
msgid "Show _toolbar"
msgstr "Visa verktygsrad"

#. prepare MDI interface.
#: main.c:234
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "GNOME Systemövervakare"

#: mdi.c:30
msgid "New _View"
msgstr "Ny _vy"

#: mdi.c:30
msgid "Create new MDI view"
msgstr "Skapa en ny MDI-vy"

#: mdi.c:32
msgid "New _Window"
msgstr "Nytt _fönster"

#: mdi.c:32
msgid "Create new MDI toplevel view"
msgstr "Skapa ett nytt fönster"

#: mdi.c:43
msgid "_Process View"
msgstr "_Processvy"

#: mdi.c:44
msgid "_Memory Usage"
msgstr "_Minnesanvändning"

#: mdi.c:45
msgid "_Filesystem Usage"
msgstr "_Filsystemsanvändning"

#: memusage.c:133
msgid "Resident Sizes of Processes"
msgstr "Resident storlek på processer"

#: memusage.c:134
#, c-format
msgid "Sum of Resident Sizes: %ldk"
msgstr "Summan av residenta storlekar: %ldk"

#: memusage.c:137
msgid "Shared Sizes of Processes"
msgstr "Delade storlekar på processer"

#: memusage.c:138
#, c-format
msgid "Sum of Shared Sizes: %ldk"
msgstr "Summan av delade storlekar: %ldk"

#: memusage.c:141
msgid "Total Sizes of Processes"
msgstr "Totala storlekar på processer"

#: memusage.c:145
msgid "Virtual Sizes of Processes"
msgstr "Virtuella storlekar på processer"

#: memusage.c:146
#, c-format
msgid "Sum of Virtual Sizes: %ldk"
msgstr "Summan av virtuella storlekar: %ldk"

#: memusage.c:149
msgid "Swapped Sizes of Processes"
msgstr "Swapstorlekar på processer"

#: memusage.c:150
#, c-format
msgid "Sum of Swapped Sizes: %ldk"
msgstr "Summan av swapstorlekar: %ldk"

#: memusage.c:465
msgid "Select Processes"
msgstr "Välj processer"

#: memusage.c:488
msgid "Only show processes with a controlling tty"
msgstr "Visa endast processer med en kontrollerande tty"

#: memusage.c:503
msgid "Minimum Resident Memory Size"
msgstr "Minsta residenta minnesstorleken"

#: memusage.c:522
msgid "Minimum Shared Memory Size"
msgstr "Minsta delade minnesstorleken"

#: memusage.c:541
msgid "Minimum Total Process Size"
msgstr "Minsta totala processtorleken"

#: memusage.c:560
msgid "Minimum Virtual Memory Size"
msgstr "Minsta virtuella minnesstorleken"

#: memusage.c:579
msgid "Minimum Swapped Memory Size"
msgstr "Minsta swapminnesstorleken"

#: perfview.cc:19
msgid " Performance "
msgstr " Prestanda "

#: perfview.cc:24
msgid "CPU Load average"
msgstr "CPU-belastningsgenomsnitt"

#: perfview.cc:25
msgid "Main memory"
msgstr "Huvudminne"

#: perfview.cc:27
msgid "Swap memory"
msgstr "Swapminne"

#: perfview.cc:315
msgid "load1"
msgstr "bel. 1"

#: perfview.cc:315
msgid "CPU load avg 1 min"
msgstr "CPU-belastning i medel under 1 min"

#: perfview.cc:319
msgid "load5"
msgstr "bel. 5"

#: perfview.cc:319
msgid "CPU load avg 5 min"
msgstr "CPU-belastning i medel under 5 min"

#: perfview.cc:323
msgid "load15"
msgstr "bel. 15"

#: perfview.cc:323
msgid "CPU load avg 15 min"
msgstr "CPU-belastning i medel under 15 min"

#: perfview.cc:327
msgid "m used"
msgstr "anv. m."

#: perfview.cc:327
msgid "main memory used"
msgstr "använt huvudminne"

#: perfview.cc:331
msgid "m free"
msgstr "led. m."

#: perfview.cc:331
msgid "main memory free"
msgstr "ledigt huvudminne"

#: perfview.cc:335
msgid "m shrd"
msgstr "del. m."

#: perfview.cc:335
msgid "main memory shared"
msgstr "delat huvudminne"

#: perfview.cc:339
msgid "m buf"
msgstr "buf. m."

#: perfview.cc:339
msgid "main memory buffers"
msgstr "huvudminnesbuffertar"

#: perfview.cc:343
msgid "m cache"
msgstr "cachat m."

#: perfview.cc:343
msgid "main memory cached"
msgstr "cachat huvudminne"

#: perfview.cc:347
msgid "s used"
msgstr "anv. s."

#: perfview.cc:347
msgid "swap memory used"
msgstr "använt swapminne"

#: perfview.cc:351
msgid "s free"
msgstr "led. s."

#: perfview.cc:351
msgid "swap memory free"
msgstr "ledigt swapminne"

#: procview.c:86
msgid "Process Fields"
msgstr "Processfält"

#: procview.c:154
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: procview.c:154
msgid "Process ID"
msgstr "Process-ID"

#: procview.c:156 summary.c:33
msgid "User"
msgstr "Anv"

#: procview.c:156
msgid "User name"
msgstr "Användarnamn"

#: procview.c:158
msgid "Pri"
msgstr "Pri"

#: procview.c:158
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: procview.c:160
msgid "Ni"
msgstr "Ni"

#: procview.c:160 summary.c:33
msgid "Nice"
msgstr "Nice"

#: procview.c:162
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: procview.c:162
msgid "Used memory size"
msgstr "Använd minnesstorlek"

#: procview.c:164
msgid "RSS"
msgstr "RSS"

#: procview.c:164
msgid "Resident memory set size"
msgstr "Residenta minnessetstorleken"

#: procview.c:166
msgid "Resident"
msgstr "Resident"

#: procview.c:166
msgid "Resident memory size"
msgstr "Resident minnesstorlek"

#: procview.c:168
msgid "Share"
msgstr "Delat"

#: procview.c:168
msgid "Shared memory size"
msgstr "Storlek på delat minne"

#: procview.c:170
msgid "Stat"
msgstr "Till"

#: procview.c:170
msgid "Process state"
msgstr "Processtillstånd"

#: procview.c:172
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

#: procview.c:172
msgid "Percent CPU usage"
msgstr "Processoranvändning i procent"

#: procview.c:174
msgid "MEM"
msgstr "MIN"

#: procview.c:174
msgid "Percent memory usage"
msgstr "Procent minnesanvändning"

#: procview.c:176
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: procview.c:176
msgid "Time consumed"
msgstr "Använd Tid"

#: procview.c:178
msgid "UTime"
msgstr "ATid"

#: procview.c:178
msgid "User time consumed"
msgstr "Använd användartid"

#: procview.c:180
msgid "STime"
msgstr "STid"

#: procview.c:180
msgid "System time consumed"
msgstr "Använd systemtid"

#: procview.c:182
msgid "Cmd"
msgstr "Kmd"

#: procview.c:182
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: procview.c:479
#, c-format
msgid "Cannot locate process %d"
msgstr "Kan inte hitta pricess %d"

#: procview.c:484
msgid "Only root can set negative priority"
msgstr "Endast rootanvändaren kan sätta en negativ prioritet"

#: procview.c:487
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekad"

#: procview.c:536
msgid "Renice"
msgstr "Renice"

#: procview.c:548
msgid "Set priority"
msgstr "Sätt prioritet"

#: procview.c:593
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: procview.c:617
msgid "More ..."
msgstr "Mer..."

#: procview.c:631
msgid "Kill nicely (SIGTERM)"
msgstr "Döda snällt (SIGTERM)"

#: procview.c:640
msgid "Kill now (SIGKILL)"
msgstr "Döda nu (SIGKILL)"

#: procview.c:654
msgid "Renice ..."
msgstr "Renice..."

#: procview.c:661
msgid "Memory Maps ..."
msgstr "Minneskartor..."

#: procview.c:668
msgid "Details ..."
msgstr "Detaljer..."

#: procview.c:1333
msgid "Process View Font"
msgstr "Processvytypsnitt"

#: procview.c:1336
msgid "ProcView Font"
msgstr "Processvytypsnitt"

#: procview.c:1344
msgid "Details Dialog"
msgstr "Detaljdialog"

#: procview.c:1367
msgid "Use full pathnames in memory maps"
msgstr "Använd fullständiga sökvägar i minnesmappningar"

#: procview.c:1384
msgid "Remember dialog position"
msgstr "Kom ihåg dialogruteposition"

#: procview.c:1404
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#: procview.c:1410
msgid "Use cumulative timings"
msgstr "Använd kumulativ tidtagning"

#: properties.c:59
msgid "GTop - Preferences"
msgstr "GTop - Inställningar"

#: session.c:13
msgid ""
"Set initial geometry to GEOMETRY where\n"
"GEOMETRY is <width>x<height>+<x>+<y>.\n"
"Disabled when using session management."
msgstr ""
"Sätt initalgemoetri till GEOMETRI där\n"
"GEOMETRI är <bredd>×<höjd>+<x>+<y>.\n"
"Avstängd om sessionshantering används."

#: session.c:16
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: summary.c:33
msgid "System"
msgstr "System"

#: summary.c:33
msgid "Idle"
msgstr "Inaktiv"

#: summary.c:37
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: summary.c:37
msgid "Shared"
msgstr "Delat"

#: summary.c:37
msgid "Buffers"
msgstr "Buffertar"

#: summary.c:37 summary.c:41 summary.c:45
msgid "Free"
msgstr "Ledigt"

#: summary.c:41 summary.c:45
msgid "Used"
msgstr "Använt"

#: summary.c:106
msgid "Summary Colors"
msgstr "Översiktsfärger"

#: summary.c:119
msgid "Summary"
msgstr "Översikt"

#: summary.c:919 summary.c:922
msgid "Statusbar Font"
msgstr "Statusradstypsnitt"

#: summary.c:930
msgid "Graphical Summary"
msgstr "Grafisk översikt"

#: summary.c:938
msgid "Show graphical summary"
msgstr "Visa grafisk översikt"

#: summary.c:955
msgid "Show cpu usage"
msgstr "Visa processoranvändning"

#: summary.c:972
msgid "Enable SMP support"
msgstr "Slå på SMP-stöd"

#: summary.c:989
msgid "Show physical memory usage"
msgstr "Visa fysisk minnesanvändning"

#: summary.c:1006
msgid "Show swap memory usage"
msgstr "Visa swapminnesanvändning"

#: summary.c:1023 summary.c:1196
msgid "Show load average"
msgstr "Visa belastningsgenomsnitt"

#: summary.c:1046
msgid "Maximum load average:"
msgstr "Maximalt belastningsgenomsnitt:"

#: summary.c:1073
msgid "Textual Summary"
msgstr "Textöversikt"

#: summary.c:1078
msgid "Show text summary"
msgstr "Visa textöversikt"

#: summary.c:1093
msgid "Show statusbar"
msgstr "Visa statusrad"

#: summary.c:1106
msgid "include hostname"
msgstr "inkludera datornamn"

#: summary.c:1119
msgid "use fully qualified name"
msgstr "använd fullt namn"

#: summary.c:1132
msgid "Show cpu statistics"
msgstr "Visa processorstatistik"

#: summary.c:1148
msgid "Show memory statistics"
msgstr "Visa minnesstatistik"

#: summary.c:1164
msgid "include swap statistics"
msgstr "inkludera swapstatistik"

#: summary.c:1180
msgid "Show uptime"
msgstr "Visa drifttid"

#: summary.c:1353
msgid "Summary physical memory"
msgstr "Översikt fysiskt minne"

#: summary.c:1359
msgid "Summary swap memory"
msgstr "Översikt swapminne"

#: summary.c:1365
msgid "Summary load average"
msgstr "Översikt belastningsgenomsnitt"

#: process-details.c:134
#, c-format
msgid "Process %d Details"
msgstr "Detaljer för process %d"

#: process-details.c:360
msgid "Process State:"
msgstr "Processtillstånd:"

#: process-details.c:424
msgid "Command Line:"
msgstr "Kommandorad:"

#: process-details.c:528
msgid "Process Credentials:"
msgstr "Processrättigheter:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.