Re: oaf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-05 13:12:23

Richard Hult writes:
> Jag tycker att det ska stå NULL på alla ställen ovan. Dessa
> felmeddelanden är inte avsedda för användare utan utvecklare,

Jaså, är de det.  Det var inte intrycket jag fick, men i så fall
håller jag med om att NULL bör stå kvar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.