gnome-games

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-05 20:08:37

Här kommer gnome-games som jag uppdaterat. Det finns en hel del gamla
tveksamheter i den här filen, kan vara bra med lite synpunkter.

http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-games.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of the gnome-games module.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Persenius <ndap@swipnet.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games 1.0.2\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-05 19:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-05 20:01+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:11
msgid "  "
msgstr "  "

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:12
msgid " of "
msgstr " av "

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:13
msgid "'s"
msgstr "s"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:14
msgid "Base Card: "
msgstr "Baskort: "

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:15
msgid "Base Card: Ace"
msgstr "Baskort: Ess"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:16
msgid "Base Card: Jack"
msgstr "Baskort: Joker"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:17
msgid "Base Card: King"
msgstr "Baskort: Kung"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:18
msgid "Base Card: Queen"
msgstr "Baskort: Dam"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:19
msgid "Consider moving something into an empty slot"
msgstr "Överväg att flytta nåt till en tom plats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:20
msgid "Consistency is key"
msgstr "Konsekvens är nyckeln"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:21
msgid "Deal a card"
msgstr "Ge ett kort"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:22
msgid "Deal a card from the deck"
msgstr "Ge ett kort från kortleken"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:23
msgid "Deal a new card from the deck"
msgstr "Ge ett nytt kort från kortleken"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:24
msgid "Deal another card"
msgstr "Ge ett annat kort"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:25
msgid "Deal another round"
msgstr "Ge en ny runda"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:26
msgid "Deal the cards"
msgstr "Ge kort"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:27
msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
msgstr "Fisklina är inte så bra som tandtråd"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:28
msgid "Have you read the help file?"
msgstr "Har du läst hjälpfilen?"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:29
msgid "I could sure use a backrub right about now..."
msgstr "En ryggskrubbning skulle inte sitta fel nu..."

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:30
msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
msgstr "Om du någonsin är ensam och rädd i skogen, krama ett träd"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:31
msgid ""
"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
msgstr ""
"Bara för att vissa tror man ska hoppa hage över övergångställen, betyder "
"det inte att det är rätt"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:32
msgid "Look both ways before you cross the street"
msgstr "Se åt båda hållen innan du går över gatan"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:33
msgid "Monitors won't give you Vitamin E -- but sunlight will..."
msgstr "Datorskärmar ger dig inte E-vitamin -- men det gör solljus..."

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:34
msgid "Move card from Waste"
msgstr "Flytta kortet från skräphögen"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:35
msgid "Move waste back to stock"
msgstr "Flytta tillbaka skräpet till lagret"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:36
msgid "Never blow in a dog's ear"
msgstr "Blås aldrig i en hunds öra"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:37
msgid "Odessa is a better game. Really."
msgstr "Odessa är ett bättre spel. Faktiskt."

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:38
msgid "Place something on empty slot"
msgstr "Placera nånting på tom plats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:39
msgid "Please fill in empty pile first."
msgstr "Var vänlig och fyll den tomma högen först."

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:40
msgid "Redeals left: "
msgstr "Återgivar kvar:"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:41
msgid "Remove the "
msgstr "Ta bort "

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:42
msgid "Reserve left: "
msgstr "Reserverationer kvar: "

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:43
msgid "Return cards to Stock"
msgstr "Returnera korten till högen"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:44
msgid "Stock left: "
msgstr "Kvar i högen:"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:45
msgid "Stock left: 0"
msgstr "Kvar i högen: 0"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:46
msgid "Three card deals"
msgstr "Givar med tre kort"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:47
msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
msgstr "Kompressorer rekommenderas endast i yttersta nödfall"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:48
msgid "Try moving cards down from the foundation"
msgstr "Försök flytta korten nedåt i ordningen"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:49
msgid "Try rearranging the cards"
msgstr "Försök att arrangera om korten"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:50
msgid "Unknown color"
msgstr "Okänd färg"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:51
msgid "Unknown suit"
msgstr "Okänd hand"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:52
msgid "Unknown value"
msgstr "Okänt värde"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:53
msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
msgstr "När du saknar häftapparat räcker det med en häftklammer och en linjal"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:54
msgid "ace"
msgstr "ess"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:55
msgid "aces"
msgstr "ess"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:56
msgid "an empty Foundation"
msgstr "ett tomt fundament"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:57
msgid "an empty Foundation pile"
msgstr "en tom fundamenthög"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:58
msgid "an empty Tableau pile"
msgstr "en tom tablåhög"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:59
msgid "an empty Tableau slot"
msgstr "en tom tablåplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:60
msgid "an empty bottom slot"
msgstr "en tom bottenplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:61
msgid "an empty corner slot"
msgstr "en tom hörnplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:62
msgid "an empty left slot"
msgstr "en tom vänsterplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:63
msgid "an empty right slot"
msgstr "en tom högerplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:64
msgid "an empty slot"
msgstr "en tom plats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:65
msgid "an empty slot on tableau"
msgstr "en tom plats i tablån"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:66
msgid "an empty top slot"
msgstr "en tom topplats"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:67
msgid "appropriate Foundation pile"
msgstr "lämplig fundamenthög"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:68
msgid "black joker"
msgstr "svart joker"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:69
msgid "borp"
msgstr "borp"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:70
msgid "clubs"
msgstr "klöver"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:71
msgid "diamonds"
msgstr "ruter"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:72
msgid "eight"
msgstr "åtta"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:73
msgid "empty slot on foundation"
msgstr "tom plats på fundamentet"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:74
msgid "empty space on tableau"
msgstr "tom plats i tablån"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:75
msgid "five"
msgstr "fem"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:76
msgid "four"
msgstr "fyra"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:77
msgid "hearts"
msgstr "hjärter"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:78
msgid "itself"
msgstr "själv"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:79
msgid "jack"
msgstr "knekt"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:80
msgid "jacks"
msgstr "knektar"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:81
msgid "king"
msgstr "kung"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:82
msgid "kings"
msgstr "kungar"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:83
msgid "nine"
msgstr "nio"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:84
msgid "off the board"
msgstr "av brädet"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:85
msgid "queen"
msgstr "dam"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:86
msgid "queens"
msgstr "damer"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:87
msgid "seven"
msgstr "sju"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:88
msgid "six"
msgstr "sex"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:89
msgid "something"
msgstr "någonting"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:90
msgid "spades"
msgstr "spader"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:91
msgid "ten"
msgstr "tio"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:92
msgid "the appropriate Foundation pile"
msgstr "den lämpliga fundamenthögen"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:93
msgid "three"
msgstr "tre"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:94
msgid "to an empty foundation"
msgstr "till ett ledigt fundament"

#: aisleriot/SCHEME_GAMES.h:95
msgid "two"
msgstr "två"

#: aisleriot/dialog.c:38
msgid ""
"Congratulations\n"
"\n"
"You Won!!!"
msgstr ""
"Grattis\n"
"\n"
"Du vann!!!"

#: aisleriot/dialog.c:40
msgid ""
"\n"
"Game Over.\n"
msgstr ""
"\n"
"Spelet är slut.\n"

#: aisleriot/dialog.c:46
msgid "New Game"
msgstr "Nytt spel"

#: aisleriot/dialog.c:88 mahjongg/mahjongg.c:1648
msgid "Select Game"
msgstr "Välj spel"

#: aisleriot/dialog.c:100 freecell/src/io-gtk.c:409 freecell/src/menu.c:96
msgid "Seed"
msgstr "Slumptalsfrö"

#: aisleriot/dialog.c:112
msgid "Rules"
msgstr "Regler"

#: aisleriot/dialog.c:172
msgid ""
"The game is over.\n"
"No hints are available"
msgstr ""
"Spelet är slut.\n"
"Du kan inte få några tips."

#: aisleriot/dialog.c:178
msgid "This game does not have hint support yet."
msgstr "Det här spelet har inte stöd för ledtrådar ännu."

#: aisleriot/dialog.c:189 aisleriot/dialog.c:197 aisleriot/dialog.c:205
msgid "Move the "
msgstr "Flytta "

#: aisleriot/dialog.c:191
msgid " on the "
msgstr " till "

#: aisleriot/dialog.c:193 aisleriot/dialog.c:201 aisleriot/dialog.c:209
#: aisleriot/dialog.c:215
msgid "."
msgstr "."

#: aisleriot/dialog.c:199
msgid " on "
msgstr " på "

#: aisleriot/dialog.c:207
msgid " "
msgstr " "

#: aisleriot/dialog.c:213
msgid "You are searching for a "
msgstr "Du letar efter en "

#: aisleriot/dialog.c:219
msgid "This game is unable to provide a hint."
msgstr "Det här spelet kan inte ge dig några tips."

#: aisleriot/menu.c:74
msgid "Main program: Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"
msgstr "Huvudprogram: Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"

#: aisleriot/menu.c:75
msgid "           Felix Bellaby (felix@pooh.u-net.com)"
msgstr "           Felix Bellaby (felix@pooh.u-net.com)"

#: aisleriot/menu.c:76 aisleriot/menu.c:82
msgid "           Rosanna Yuen (rwsy@mit.edu)"
msgstr "           Rosanna Yuen (rwsy@mit.edu)"

#: aisleriot/menu.c:77
msgid "Card Games:  Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"
msgstr "Kortspel:   Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"

#: aisleriot/menu.c:78
msgid "           W. Borgert (debacle@debian.org)"
msgstr "           W. Borgert (debacle@debian.org)"

#: aisleriot/menu.c:79
msgid "           Robert Brady (rwb197@ecs.soton.ac.uk)"
msgstr "           Robert Brady (rwb197@ecs.soton.ac.uk)"

#: aisleriot/menu.c:80
msgid "           Nick Lamb (njl195@zepler.org.uk)"
msgstr "           Nick Lamb (njl195@zepler.org.uk)"

#: aisleriot/menu.c:81
msgid "           Changwoo Ryu (cwryu@adam.kaist.ac.kr)"
msgstr "           Changwoo Ryu (cwryu@adam.kaist.ac.kr)"

#: aisleriot/menu.c:97 aisleriot/splash.c:49
msgid "AisleRiot"
msgstr "AisleRiot"

#. copyright notice
#: aisleriot/menu.c:99
msgid "(C) 1998 Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"
msgstr "© 1998 Jonathan Blandford (jrb@redhat.com)"

#. another comments
#: aisleriot/menu.c:102
msgid ""
"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"different games to be played"
msgstr ""
"AisleRiot tillhandahåller en regelbaserad patiensmotor som tillåter dig att "
"spela många olika spel"

#: aisleriot/menu.c:124
msgid "Game _options..."
msgstr "Spel_alternativ..."

#: aisleriot/menu.c:125
msgid "Modify the options for this game"
msgstr "Ändra alternativen för det här spelet"

#: aisleriot/menu.c:152
msgid "New _game of..."
msgstr "Ny speltyp..."

#: aisleriot/menu.c:153
msgid "Start a new game of a different variation"
msgstr "Starta ett nytt spel av en annan sort"

#: aisleriot/menu.c:159
msgid "_Select..."
msgstr "_Välj..."

#: aisleriot/menu.c:159
msgid "Select a new game variation"
msgstr "Välj en ny spelvariant"

#: aisleriot/menu.c:199 freecell/src/menu.c:90 mahjongg/mahjongg.c:404
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: aisleriot/menu.c:199 freecell/src/menu.c:90
msgid "Deal a new game"
msgstr "Lägg ut ett nytt spel"

#. {GNOME_APP_UI_ITEM, N_("Seed"), NULL, exit_game_callback, (gpointer)SELECT_GAME, NULL,
#. GNOME_APP_PIXMAP_STOCK, GNOME_STOCK_PIXMAP_NEW, 0, 0, NULL},
#: aisleriot/menu.c:202 freecell/src/menu.c:93 mahjongg/mahjongg.c:410
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"

#: aisleriot/menu.c:202 freecell/src/menu.c:93
msgid "Start this game over"
msgstr "Starta om det här spelet"

#: aisleriot/menu.c:205
msgid "Select"
msgstr "Välj"

#: aisleriot/menu.c:205
msgid "Select a new game"
msgstr "Välj ett nytt spel"

#: aisleriot/menu.c:210 mahjongg/mahjongg.c:413
msgid "Hint"
msgstr "Tips"

#: aisleriot/menu.c:210
msgid "Suggest a move"
msgstr "Föreslå ett drag"

#: aisleriot/menu.c:213 freecell/src/menu.c:102 mahjongg/mahjongg.c:416
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: aisleriot/menu.c:213 freecell/src/menu.c:102
msgid "Undo the last move"
msgstr "Ångrar det senaste draget"

#: aisleriot/menu.c:216 mahjongg/mahjongg.c:419
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: aisleriot/menu.c:216
msgid "Redo the last move"
msgstr "Gör om det senaste draget"

#: aisleriot/menu.c:221 freecell/src/menu.c:115
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: aisleriot/menu.c:221
msgid "Quit Aisleriot"
msgstr "Avslutar Aisleriot"

#: aisleriot/sol.c:166 aisleriot/sol.c:180
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: aisleriot/sol.c:180 aisleriot/sol.c:321
msgid "Aisleriot"
msgstr "Aisleriot"

#: aisleriot/sol.c:366
msgid "Loading images..."
msgstr "Laddar in bilder..."

#: aisleriot/sol.c:372
msgid "Dealing game..."
msgstr "Delar ut..."

#: aisleriot/sol.c:378 gnometris/scoreframe.cpp:33 same-gnome/same-gnome.c:841
msgid "Score: "
msgstr "Poäng: "

#: aisleriot/sol.c:382
msgid "Time: "
msgstr "Tid: "

#: aisleriot/sol.c:473
msgid "Variation on game rules"
msgstr "Variant av spelreglerna"

#: aisleriot/sol.c:474 gnobots2/gnobots.c:58 gnobots2/gnobots.c:60
#: same-gnome/same-gnome.c:771
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: aisleriot/sol.c:490
msgid "Initializing scheme..."
msgstr "Initierar scheme..."

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:107
msgid "Card back:"
msgstr "Kortbaksida:"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:108
msgid "Honor pictures:"
msgstr "Klädda kort:"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:109
msgid "Joker icon:"
msgstr "Jokerikon:"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:110
msgid "Rank font:"
msgstr "Siffertypsnitt:"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:111
msgid "Suit font (small):"
msgstr "Färgtypsnitt (litet):"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:112
msgid "Suit font (medium):"
msgstr "Färgtypsnitt (medium):"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:113
msgid "Suit font (large):"
msgstr "Färgtypsnitt (stort):"

#: freecell/gdk-card-image/gdk-card-image.c:874
msgid "Cards"
msgstr "Kort"

#: freecell/src/io-gtk.c:122 freecell/src/io-gtk.c:661
msgid "Freecell"
msgstr "Freecell"

#: freecell/src/io-gtk.c:324 freecell/src/io-gtk.c:455
#: freecell/src/io-gtk.c:523 freecell/src/io-gtk.c:621
msgid "Exit this game?"
msgstr "Avsluta det här spelet?"

#: freecell/src/io-gtk.c:391 freecell/src/io-gtk.c:489
#, c-format
msgid "Freecell #%d"
msgstr "Freecell #%d"

#: freecell/src/io-gtk.c:415
msgid "Seed value:"
msgstr "Startvärde:"

#: freecell/src/io-gtk.c:580
msgid "Sorry, this feature is not (yet) implemented."
msgstr "Ledsen, den här funktionen finns inte (än)."

#: freecell/src/io-gtk.c:645
msgid "Changwoo Ryu."
msgstr "Changwoo Ruy."

#: freecell/src/io-gtk.c:664
msgid "Reimplement the popular solitaire card game."
msgstr "Återimplementation av det populära kortspelet patiens."

#: freecell/src/io-gtk.c:674
msgid "That move is invalid."
msgstr "Den flyttningen är ogiltig."

#: freecell/src/io-gtk.c:1164
msgid "Sorry, there are no more valid moves."
msgstr "Tyvärr, det finns inga fler giltiga drag."

#: freecell/src/io-gtk.c:1181
msgid ""
"Congratulations. You won.\n"
"Do you want to play again?"
msgstr ""
"Gratulerar. Du vann.\n"
"Vill du spela igen?"

#: freecell/src/menu.c:36
msgid "New game with seed..."
msgstr "Nytt spel med startvärde..."

#: freecell/src/menu.c:37 freecell/src/menu.c:97
msgid "Start a new game with a different seed"
msgstr "Starta ett nytt spel med annorlunda startvärde"

#: freecell/src/menu.c:107 freecell/src/score-dialog.c:54 glines/glines.c:1149
msgid "Score"
msgstr "Poäng"

#: freecell/src/menu.c:107
msgid "View the scores"
msgstr "Visa poängen"

#: freecell/src/menu.c:110
msgid "Props"
msgstr "Egenskaper"

#: freecell/src/menu.c:110
msgid "Configure Freecell"
msgstr "Konfigurera Freecell"

#: freecell/src/menu.c:115
msgid "Quit Freecell"
msgstr "Avsluta Freecell"

#: freecell/src/option-dialog.c:51
msgid "Freecell Properties"
msgstr "Egenskaper för Freecell"

#: freecell/src/option-dialog.c:56
msgid "Warn on invalid moves"
msgstr "Varna vid ogiltiga flyttningar"

#: freecell/src/option-dialog.c:66
msgid "Move stacks one by one"
msgstr "Flytta högar en och en"

#: freecell/src/option-dialog.c:78
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: freecell/src/score.c:56
msgid "This session: %d%%"
msgstr "Den här omgången: %d%%"

#: freecell/src/score.c:57 freecell/src/score.c:67
#, c-format
msgid "won: %d, lost: %d"
msgstr "vunna: %d, förlorade: %d"

#: freecell/src/score.c:66
msgid "Total: %d%%"
msgstr "Totalt: %d%%"

#: freecell/src/score.c:70
msgid "Streaks"
msgstr "Raddor"

#: freecell/src/score.c:71
#, c-format
msgid "wins: %d, losses: %d"
msgstr "vinster: %d, förluster: %d"

#: freecell/src/score.c:75
#, c-format
msgid "current: %d wins"
msgstr "nu: %d vinster"

#: freecell/src/score.c:77
#, c-format
msgid "current: %d losses"
msgstr "nu: %d förluster"

#: freecell/src/score-dialog.c:54
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"

#: gataxx/ataxx.c:133 gataxx/gataxx.c:321 gataxx/gataxx.c:663
#: iagno/gnothello.c:320 iagno/gnothello.c:631 iagno/othello.c:212
msgid "Dark's move"
msgstr "Mörkt drag"

#: gataxx/ataxx.c:139 gataxx/gataxx.c:319 iagno/gnothello.c:318
#: iagno/othello.c:218
msgid "Light's move"
msgstr "Ljust drag"

#: gataxx/ataxx.c:582 iagno/othello.c:610
msgid "Light player wins!"
msgstr "Ljus spelare vinner!"

#: gataxx/ataxx.c:584 iagno/othello.c:612
msgid "Dark player wins!"
msgstr "Mörk spelare vinner!"

#: gataxx/ataxx.c:586 iagno/othello.c:614
msgid "The game was a draw."
msgstr "Spelet var oavgjort."

#: gataxx/ataxx.c:595 iagno/othello.c:624
msgid "Light must pass, Dark's move"
msgstr "Ljus måste stå över, Mörkt drag"

#: gataxx/ataxx.c:607 iagno/othello.c:636
msgid "Dark must pass, Light's move"
msgstr "Mörk måste stå över, Ljust drag"

#: gataxx/gataxx.c:248 glines/glines.c:909 iagno/gnothello.c:246
#: same-gnome/same-gnome.c:639
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta?"

#: gataxx/gataxx.c:271 gnibbles/main.c:133 iagno/gnothello.c:270
msgid "Do you really want to end this game?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta det här spelet?"

#: gataxx/gataxx.c:401 gataxx/gataxx.c:689
msgid "gataxx"
msgstr "gataxx"

#: gataxx/gataxx.c:402
msgid ""
"gataxx is a Gnome port of the old game ataxx. It is derived from Ian "
"Peters' iagno code."
msgstr ""
"gataxx är en Gnome-portering av det gamla spelet ataxx. Det har utvecklats "
"från Ian Peters iagno-kod."

#: gataxx/gataxx.c:535
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file for gataxx\n"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen \"%s\" för gataxx\n"

#: gataxx/gataxx.c:717 iagno/gnothello.c:685
msgid "Dark:"
msgstr "Mörk:"

#: gataxx/gataxx.c:732 iagno/gnothello.c:700
msgid "Light:"
msgstr "Ljus:"

#: gataxx/gataxx.c:757
msgid "Welcome to gataxx!"
msgstr "Välkommen till gataxx!"

#: gataxx/gataxx.c:764 gataxx/gataxx.c:766 iagno/gnothello.c:733
#: iagno/gnothello.c:735
#, c-format
msgid "%.2d"
msgstr "%.2d"

#: gataxx/properties.c:320 iagno/properties.c:357
msgid "Players"
msgstr "Spelare"

#: gataxx/properties.c:327
msgid "Quick Moves (cut computer delay in half)"
msgstr "Snabba drag (halvera datorns betänketid)"

#: gataxx/properties.c:338 iagno/properties.c:376
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"

#: gataxx/properties.c:345 gataxx/properties.c:398 gtali/yahtzee.c:66
#: iagno/properties.c:383 iagno/properties.c:435
msgid "Human"
msgstr "Mänsklig"

#: gataxx/properties.c:355 gataxx/properties.c:408 iagno/properties.c:393
#: iagno/properties.c:445
msgid "Level one"
msgstr "Nivå ett"

#: gataxx/properties.c:365 gataxx/properties.c:418 iagno/properties.c:403
#: iagno/properties.c:455
msgid "Level two"
msgstr "Nivå två"

#: gataxx/properties.c:375 gataxx/properties.c:428 iagno/properties.c:413
#: iagno/properties.c:465
msgid "Level three"
msgstr "Nivå tre"

#: gataxx/properties.c:391 iagno/properties.c:428
msgid "Light"
msgstr "Ljus"

#: gataxx/properties.c:447 iagno/properties.c:483
msgid "Animation"
msgstr "Animationer"

#: gataxx/properties.c:461 iagno/properties.c:499
msgid "None"
msgstr "Inga"

#: gataxx/properties.c:470 iagno/properties.c:508
msgid "Partial"
msgstr "Delvis"

#: gataxx/properties.c:479 iagno/properties.c:517
msgid "Complete"
msgstr "Kompletta"

#: gataxx/properties.c:498 iagno/properties.c:552
msgid "Flip final results"
msgstr "Vänd på slutet"

#: gataxx/properties.c:510 iagno/properties.c:564
msgid "Tile set:"
msgstr "Bricksamling:"

#: glines/glines.c:68
#, c-format
msgid "Could not find the '%s' theme for Glines\n"
msgstr "Kunde inte hitta \"%s\"-temat för Glines\n"

#: glines/glines.c:175
msgid "Game Over!"
msgstr "Spelet är slut!"

#: glines/glines.c:177 glines/glines.c:670 glines/glines.c:693
#: glines/glines.c:1115
msgid "Glines"
msgstr "Glinjer"

#. Can't move there!
#: glines/glines.c:384
msgid "Can't move there!"
msgstr "Kan inte flytta dit!"

#: glines/glines.c:688
msgid "Robert Szokovacs <szo@appaloosacorp.hu>"
msgstr "Robert Szokovacs <szo@appaloosacorp.hu>"

#: glines/glines.c:689
msgid "Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>"
msgstr "Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>"

#: glines/glines.c:694
msgid "(C) 1997-2000 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1997-1999 The Free Software Foundation"

#: glines/glines.c:696
msgid "Gnome port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "Gnome-portering av det en gång populära färglinjespelet"

#: glines/glines.c:826 mahjongg/mahjongg.c:1142 same-gnome/same-gnome.c:554
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: glines/glines.c:847
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: glines/glines.c:853
msgid "Select theme:"
msgstr "Välj spel:"

#: glines/glines.c:867
msgid "Select background:"
msgstr "Välj bakgrund:"

#: glines/glines.c:876
msgid "Ask confirmation when quitting"
msgstr "Fråga efter bekräftelse vid avslut"

#: glines/glines.c:1125
msgid "Welcome to Glines!"
msgstr "Välkommen till Glinjer!"

#: glines/glines.c:1136
msgid "Next Balls"
msgstr "Nästa bollar"

#: gnibbles/gnibbles.c:96 gnibbles/gnibbles.c:113
msgid "Couldn't find pixmap file!\n"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfil!\n"

#: gnibbles/gnibbles.c:141
#, c-format
msgid "Ack! Couldn't load level file %s\n"
msgstr "Kunde inte ladda banfilen %s\n"

#: gnibbles/main.c:168
msgid "Gnibbles"
msgstr "Gnibbles"

#: gnibbles/main.c:171
msgid "Send comments and bug reports to: sjm@acm.org, itp@gnu.org"
msgstr "Skicka kommentarer och buggrapporter till: sjm@acm.org, itp@gnu.org"

#: gnibbles/preferences.c:305
msgid "Gnibbles Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnibbles"

#: gnibbles/preferences.c:311 gnome-stones/preferences.c:558
#: gnomine/gnomine.c:298
msgid "Game"
msgstr "Spel"

#: gnibbles/preferences.c:318
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#: gnibbles/preferences.c:328
msgid "Nibbles newbie"
msgstr "Nibbles-nybörjare"

#: gnibbles/preferences.c:338
msgid "My second day"
msgstr "Andra dagen"

#: gnibbles/preferences.c:348
msgid "Not too shabby"
msgstr "Inte alltför dålig"

#: gnibbles/preferences.c:359
msgid "Finger-twitching good"
msgstr "Otroligt bra"

#: gnibbles/preferences.c:376
msgid "Starting level: "
msgstr "Börja på bana: "

#: gnibbles/preferences.c:401
msgid "Levels in random order"
msgstr "Banor i slumpmässig ordning"

#: gnibbles/preferences.c:413
msgid "Fake bonuses"
msgstr "Falska bonusar"

#: gnibbles/preferences.c:425
msgid "Sounds"
msgstr "Ljud"

#: gnibbles/preferences.c:435
msgid "Number of players: "
msgstr "Antal spelare: "

#: gnibbles/preferences.c:461 gnobots2/properties.c:859
msgid "Graphics"
msgstr "Grafik"

#: gnibbles/preferences.c:468
msgid "Board size"
msgstr "Brädstorlek"

#: gnibbles/preferences.c:476
msgid "Tiny (184x132)"
msgstr "Pytteliten (184×132)"

#: gnibbles/preferences.c:486
msgid "Small (368x264)"
msgstr "Liten (368×264)"

#: gnibbles/preferences.c:496
msgid "Medium (460x330)"
msgstr "Mellan (460×330)"

#: gnibbles/preferences.c:506
msgid "Large (736x528)"
msgstr "Stor (736×528)"

#: gnibbles/preferences.c:516
msgid "Extra large (920x660)"
msgstr "Extra stor (920×660)"

#: gnibbles/preferences.c:526
msgid "Huge (1840x1320)"
msgstr "Enorm (1840×1320)"

#: gnibbles/preferences.c:543
#, c-format
msgid "Worm %d"
msgstr "Orm %d"

#: gnibbles/preferences.c:556
msgid "Up:"
msgstr "Upp:"

#: gnibbles/preferences.c:574
msgid "Down:"
msgstr "Ner:"

#: gnibbles/preferences.c:592
msgid "Left:"
msgstr "Vänster:"

#: gnibbles/preferences.c:610
msgid "Right:"
msgstr "Höger:"

#: gnibbles/preferences.c:628
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"

#: gnibbles/preferences.c:637
msgid "Red"
msgstr "Röd"

#: gnibbles/preferences.c:643
msgid "Green"
msgstr "Grön"

#: gnibbles/preferences.c:649
msgid "Blue"
msgstr "Blå"

#: gnibbles/preferences.c:655
msgid "Yellow"
msgstr "Gul"

#: gnibbles/preferences.c:661
msgid "Cyan"
msgstr "Cyan"

#: gnibbles/preferences.c:667
msgid "Purple"
msgstr "Lila"

#: gnibbles/preferences.c:673
msgid "Gray"
msgstr "Grå"

#: gnibbles/preferences.c:690
msgid "Relative movement"
msgstr "Relativ rörelse"

#: gnibbles/scoreboard.c:49
#, c-format
msgid "Worm %d:"
msgstr "Orm %d:"

#: gnobots2/game.c:120
#, c-format
msgid "'%s' with super-safe moves"
msgstr "\"%s\" med supersäkra förflyttningar"

#: gnobots2/game.c:123
#, c-format
msgid "'%s' with safe moves"
msgstr "\"%s\" med säkra förflyttningar"

#: gnobots2/game.c:340 gnobots2/game.c:355
msgid ""
"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
"But Can You do it Again?"
msgstr ""
"Gratulerar, du har besegrat robotarna!!\n"
"Men kan du göra om det?"

#: gnobots2/game.c:1167
msgid "There are no teleport locations left!!"
msgstr "Det finns inte några teleportplatser kvar!!"

#: gnobots2/game.c:1235
msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
msgstr "Det inte några säkra teleportplatser kvar!!"

#: gnobots2/gnobots.c:58 same-gnome/same-gnome.c:771
msgid "Set game scenario"
msgstr "Sätt spelscenario"

#: gnobots2/gnobots.c:60
msgid "Set game configuration"
msgstr "Ställ in spelkonfiguration"

#: gnobots2/gnobots.c:61 gnomine/gnomine.c:550 gnomine/gnomine.c:555
msgid "X"
msgstr "X"

#: gnobots2/gnobots.c:62 gnomine/gnomine.c:551 gnomine/gnomine.c:556
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: gnobots2/gnobots.c:213
msgid "Gnome Robots II"
msgstr "Gnome-robotar II"

#: gnobots2/graphics.c:88
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file for Gnome Robots\n"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen \"%s\" för Gnome-robotar\n"

#: gnobots2/menu.c:118
msgid "Do you really want to start a new game?"
msgstr "Vill du verkligen starta ett nytt spel?"

#: gnobots2/menu.c:210
msgid "Do you really want to quit the game?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta spelet?"

#: gnobots2/menu.c:248
msgid "Gnobots II"
msgstr "Gnobots II"

#: gnobots2/menu.c:251
msgid "Gnome Robots Game"
msgstr "Spelet Gnome-robotar"

#: gnobots2/properties.c:312
msgid "Initial Number of Type 1 Robots"
msgstr "Ursprungligt antal Typ 1-robotar"

#: gnobots2/properties.c:314
msgid "Initial Number of Robots"
msgstr "Ursprungligt antal robotar"

#: gnobots2/properties.c:321
msgid "Initial Number of Type 2 Robots"
msgstr "Ursprungligt antal Typ 2-robotar"

#: gnobots2/properties.c:328
msgid "Increasing Number of Type 1 Robots per Level"
msgstr "Ökande antal Typ 1-robotar per nivå"

#: gnobots2/properties.c:330
msgid "Increasing Number of Robots per Level"
msgstr "Ökande antal robotar per nivå"

#: gnobots2/properties.c:337
msgid "Increasing Number of Type 2 Robots per Level"
msgstr "Ökande antal Typ 2-robotar per nivå"

#: gnobots2/properties.c:344
msgid "Maximum Number of Type 1 Robots"
msgstr "Maximalt antal Typ 1-robotar"

#: gnobots2/properties.c:346
msgid "Maximum Number of Robots"
msgstr "Maximalt antal robotar"

#: gnobots2/properties.c:349 gnobots2/properties.c:359
msgid "Fill Screen"
msgstr "Fyll skärmen"

#: gnobots2/properties.c:357
msgid "Maximum Number of Type 2 Robots"
msgstr "Maximalt antal Typ 2-robotar"

#: gnobots2/properties.c:368
msgid "Type 1 Robot Score"
msgstr "Poäng för Typ 1-robot"

#: gnobots2/properties.c:370
msgid "Robot Score"
msgstr "Poäng för robot"

#: gnobots2/properties.c:377
msgid "Type 2 Robot Score"
msgstr "Poäng för Typ 2-robot"

#: gnobots2/properties.c:384
msgid "Type 1 Robot Score When Waiting"
msgstr "Poäng för väntande Typ 1-robot"

#: gnobots2/properties.c:386
msgid "Robot Score When Waiting"
msgstr "Poäng för väntande robot"

#: gnobots2/properties.c:393
msgid "Type 2 Robot Score When Waiting"
msgstr "Poäng för väntande Typ 2-robot"

#: gnobots2/properties.c:400
msgid "Type 1 Robot Score When Splatted"
msgstr "Poäng för splaschad Typ 1-robot"

#: gnobots2/properties.c:402
msgid "Robot Score When Splatted"
msgstr "Poäng för splaschad robot"

#: gnobots2/properties.c:409
msgid "Type 2 Robot Score When Splatted"
msgstr "Poäng för splaschad Typ 2-robot"

#: gnobots2/properties.c:415
msgid "Initial Number of Safe Teleports"
msgstr "Första antal säkra teleportrar"

#: gnobots2/properties.c:420
msgid "Number of Free Safe Teleports per Level"
msgstr "Antal fria säkra teleportrar per nivå"

#: gnobots2/properties.c:425
msgid "Kills Required While Waiting to Get A Safe Teleport"
msgstr "Nödvändigt att döda vid väntan på säker teleport"

#: gnobots2/properties.c:430
msgid "Score Required To Get A Safe Teleport"
msgstr "Poäng nödvändigt för att få en säker teleport"

#: gnobots2/properties.c:435
msgid "Maximum Number of Safe Teleports"
msgstr "Maximalt antal säkra teleportrar"

#: gnobots2/properties.c:440
msgid "Moveable Junkheaps"
msgstr "Flyttbara skräphögar"

#: gnobots2/properties.c:442
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: gnobots2/properties.c:444
msgid "No"
msgstr "No"

#: gnobots2/properties.c:633
msgid "classic robots"
msgstr "klassiska robotar"

#: gnobots2/properties.c:634
msgid "robots2"
msgstr "robotar2"

#: gnobots2/properties.c:635
msgid "robots2 easy"
msgstr "robotar2 lätt"

#: gnobots2/properties.c:636
msgid "robots with safe teleport"
msgstr "robotar med säker teleport"

#: gnobots2/properties.c:637
msgid "nightmare"
msgstr "mardröm"

#: gnobots2/properties.c:672
msgid "robots"
msgstr "robotar"

#: gnobots2/properties.c:673
msgid "cows"
msgstr "kor"

#: gnobots2/properties.c:674
msgid "eggs"
msgstr "ägg"

#: gnobots2/properties.c:675
msgid "gnomes"
msgstr "gnomer"

#: gnobots2/properties.c:676
msgid "mice"
msgstr "möss"

#: gnobots2/properties.c:677
msgid "windows"
msgstr "fönster"

#: gnobots2/properties.c:724
msgid "GnobotsII Preferences"
msgstr "GnobotsII-inställningar"

#: gnobots2/properties.c:735
msgid "Game Type:"
msgstr "Speltyp:"

#: gnobots2/properties.c:754
msgid "Property"
msgstr "Egenskap"

#: gnobots2/properties.c:756
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: gnobots2/properties.c:781
msgid "Safe Moves"
msgstr "Säkra förflyttningar"

#: gnobots2/properties.c:788
msgid "Super Safe Moves"
msgstr "Supersäkra förflyttningar"

#: gnobots2/properties.c:795 gnome-stones/preferences.c:694
#: mahjongg/mahjongg.c:428
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: gnobots2/properties.c:802
msgid "Splats"
msgstr "Splaschar"

#: gnobots2/properties.c:813
msgid "You Cannot Change the Game Type When Playing"
msgstr "Du kan inte ändra speltyp när du spelar"

#: gnobots2/properties.c:820
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#: gnobots2/properties.c:833
msgid "Graphics:"
msgstr "Grafik:"

#. North West
#: gnobots2/properties.c:874
msgid "NW"
msgstr "NV"

#. North
#: gnobots2/properties.c:887
msgid "N"
msgstr "N"

#. North East
#: gnobots2/properties.c:900
msgid "NE"
msgstr "NÖ"

#. West
#: gnobots2/properties.c:913
msgid "W"
msgstr "V"

#. East
#: gnobots2/properties.c:935
msgid "E"
msgstr "Ö"

#. South West
#: gnobots2/properties.c:948
msgid "SW"
msgstr "SV"

#. South
#: gnobots2/properties.c:961
msgid "S"
msgstr "S"

#. South East
#: gnobots2/properties.c:974
msgid "SE"
msgstr "SÖ"

#: gnobots2/properties.c:994
msgid "Teleport:"
msgstr "Teleport:"

#: gnobots2/properties.c:1006
msgid "Random Teleport:"
msgstr "Slumpmässig teleport:"

#: gnobots2/properties.c:1018
msgid "Wait:"
msgstr "Vänta:"

#: gnobots2/properties.c:1039
msgid "Standard Robots Keys"
msgstr "Standardknappar för robotar"

#: gnobots2/properties.c:1045
msgid "Predefined Set 1"
msgstr "Fördefinierat set 1"

#: gnobots2/properties.c:1051
msgid "Predefined Set 2"
msgstr "Fördefinierat set 2"

#: gnobots2/properties.c:1060
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"

#: gnobots2/statusbar.c:44 gnome-stones/status.c:66
msgid "Score:"
msgstr "Poäng:"

#: gnobots2/statusbar.c:54
msgid "Safe Teleports:"
msgstr "Säkra teleportrar:"

#: gnobots2/statusbar.c:64
msgid "Level:"
msgstr "Nivå:"

#: gnobots2/statusbar.c:74
msgid "Remaining:"
msgstr "Kvarvarande:"

#. This cave is to big to be played with gnome-stones.
#: gnome-stones/io.c:326
msgid "The cave you are trying to load it to big for this game."
msgstr "Grottan du försöker ladda är för stor för det här spelet."

#. An object was requested in this cave, that was not
#. declared in the game file's Object section.
#: gnome-stones/io.c:360
msgid ""
"The cave you are trying to load includes an object, that wasn't declared."
msgstr ""
"Grottan du försöker ladda innehåller ett objekt som inte har definierats."

#. **************************************************************************
#. Some constants.
#. This message will be printed in the statusline, if no message was
#. specified in a game file.
#: gnome-stones/main.c:89
msgid "Gnome-Stones (c) 1998 Carsten Schaar"
msgstr "Gnome-stenar © 1998 Carsten Schaar"

#: gnome-stones/main.c:98
msgid "Game to play"
msgstr "Spel som ska spelas"

#: gnome-stones/main.c:98
msgid "FILENAME"
msgstr "FILNAMN"

#: gnome-stones/main.c:141
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the image file \"%s\".\n"
"Please make sure, that Gnome-Stones is correctly installed!"
msgstr ""
"Ett fel inträffade under laddningen av bildfilen \"%s\".\n"
"Kontrollera att Gnome-stenar är installerat korrekt."

#: gnome-stones/main.c:243
msgid "Game title:"
msgstr "Speltitel:"

#: gnome-stones/main.c:244
msgid "Start cave:"
msgstr "Startgrotta:"

#. If you change the place for this button, change the index in
#. the definition of PAUSE_BUTTON below
#: gnome-stones/main.c:375 gnome-stones/main.c:900 mahjongg/mahjongg.c:424
msgid "Pause"
msgstr "Paus"

#: gnome-stones/main.c:595
msgid "Congratulations, you win!"
msgstr "Gratulerar, du vinner!"

#: gnome-stones/main.c:766 gtali/cyahtzee.c:552 gtali/gyahtzee.c:117
msgid "Game over!"
msgstr "Spelet är över!"

#. That's what a gnome application needs:
#: gnome-stones/main.c:940 gnome-stones/main.c:1124
msgid "Gnome-Stones"
msgstr "Gnome-stenar"

#: gnome-stones/main.c:943
msgid "A game."
msgstr "Ett spel."

#: gnome-stones/main.c:1050
msgid "Scanning private object directory..."
msgstr "Avsöker den privata objektkatalogen..."

#: gnome-stones/main.c:1054
msgid "Scanning public object directory..."
msgstr "Avsöker den allmänna objektkatalogen..."

#: gnome-stones/main.c:1059
msgid "Filling game widget..."
msgstr "Fyller spelplan..."

#: gnome-stones/main.c:1064
msgid "Scanning private game directory..."
msgstr "Avsöker den privata spelkatalogen..."

#: gnome-stones/main.c:1068
msgid "Scanning public game directory..."
msgstr "Avsöker den allmänna spelkatalogen..."

#: gnome-stones/main.c:1072
msgid "Restoring preferences..."
msgstr "Återställer inställningar..."

#: gnome-stones/player.c:72
msgid "You gained an extra life!"
msgstr "Du tjänade ett extra liv!"

#: gnome-stones/player.c:116
#, c-format
msgid "Seconds left: %d"
msgstr "Sekunder kvar: %d"

#: gnome-stones/preferences.c:489
msgid "Gnome-Stones Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnome-stenar"

#: gnome-stones/preferences.c:502
msgid "Game title"
msgstr "Speltitel"

#: gnome-stones/preferences.c:504
msgid "Caves"
msgstr "Grottor"

#: gnome-stones/preferences.c:507
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: gnome-stones/preferences.c:583
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: gnome-stones/preferences.c:595
msgid "Joystick device:"
msgstr "Styrspaksenhet:"

#. We definatly have a "disable" entry.
#: gnome-stones/preferences.c:602
msgid "disabled"
msgstr "avstängd"

#: gnome-stones/preferences.c:641
msgid "Digital joystick emulation"
msgstr "Emulering av digital styrspak"

#: gnome-stones/preferences.c:653
msgid "Switch level:"
msgstr "Brytpunkt:"

#: gnome-stones/preferences.c:679
msgid "Joystick"
msgstr "Joystick"

#: gnome-stones/preferences.c:688
msgid "Not yet implemented!"
msgstr "Inte implementerat än!"

#: gnome-stones/status.c:76
msgid "Diamonds:"
msgstr "Diamanter:"

#: gnome-stones/status.c:90
msgid "Cave:"
msgstr "Grotta:"

#: gnome-stones/status.c:100
msgid "Lives:"
msgstr "Liv:"

#: gnometris/main.cpp:36
msgid "Set starting level (1-10)"
msgstr "Sätt startnivå (1-10)"

#: gnometris/main.cpp:36
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

#: gnometris/scoreframe.cpp:31
msgid "Game Status"
msgstr "Spelstatus"

#: gnometris/scoreframe.cpp:37
msgid "Lines: "
msgstr "Linjer: "

#: gnometris/scoreframe.cpp:41
msgid "Level: "
msgstr "Bana: "

#: gnometris/tetris.cpp:80
msgid "Gnometris"
msgstr "Gnometris"

#: gnometris/tetris.cpp:214
#, c-format
msgid "Could not find the '%s' theme for gnometris\n"
msgstr "Kunde inte hitta \"%s\"-temat för gnometris\n"

#: gnometris/tetris.cpp:432
msgid "Gnometris setup"
msgstr "Inställningar för Gnometris"

#: gnometris/tetris.cpp:457
msgid "Number of pre-filled rows:"
msgstr "Antal förifyllda rader:"

#: gnometris/tetris.cpp:478
msgid "Density of blocks in a pre-filled row:"
msgstr "Densiteten av block i en förifylld rad:"

#: gnometris/tetris.cpp:499
msgid "Starting Level:"
msgstr "Startnivå:"

#: gnometris/tetris.cpp:527
msgid "Preview next block"
msgstr "Förhandsgranska nästa kloss"

#: gnometris/tetris.cpp:533
msgid "Random block colors"
msgstr "Slumpmässiga klossfärger"

#: gnometris/tetris.cpp:539
msgid "Rotate counterclockwise"
msgstr "Rotera moturs"

#: gnometris/tetris.cpp:552
msgid "Block Pixmap: "
msgstr "Klosspixmap: "

#: gnometris/tetris.cpp:567
msgid "Background Pixmap: "
msgstr "Bakgrundspixmap: "

#: gnometris/tetris.cpp:859
msgid ""
"Written for my wife, Matylda\n"
"Send comments and bug reports to: marcin.gorycki@intel.com"
msgstr ""
"Skrivet för min fru, Matylda\n"
"Skicka kommentarer och buggrapporter till: marcin.gorycki@intel.com"

#: gnomine/gnomine.c:42 gnomine/gnomine.c:315
msgid "Tiny"
msgstr "Liten"

#: gnomine/gnomine.c:43 gnomine/gnomine.c:326
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: gnomine/gnomine.c:44 gnomine/gnomine.c:337
msgid "Biiiig"
msgstr "Stoor"

#: gnomine/gnomine.c:45 gnomine/gnomine.c:348
msgid "Custom"
msgstr "Egen"

#: gnomine/gnomine.c:78 gnomine/gnomine.c:213 gnomine/gnomine.c:618
msgid "Gnome Mines"
msgstr "Gnome Minröjare"

#: gnomine/gnomine.c:194
msgid "Code: Pista"
msgstr "Kod: Pista"

#: gnomine/gnomine.c:195
msgid "Faces: tigert"
msgstr "Grafik: tigert"

#: gnomine/gnomine.c:196
msgid "Score: HoraPe"
msgstr "Poäng: HoraPe"

#: gnomine/gnomine.c:214
msgid "(C) 1997-1999 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1997-1999 The Free Software Foundation"

#: gnomine/gnomine.c:216
msgid "Minesweeper clone"
msgstr "Minröjarklon"

#: gnomine/gnomine.c:307
msgid "Field size"
msgstr "Banstorlek"

#: gnomine/gnomine.c:362
msgid "Custom size"
msgstr "Egen storlek"

#: gnomine/gnomine.c:372
msgid "Horizontal:"
msgstr "Horisontellt:"

#: gnomine/gnomine.c:388
msgid "Vertical:"
msgstr "Vertikalt:"

#: gnomine/gnomine.c:404
msgid "Number of mines:"
msgstr "Antal minor:"

#: gnomine/gnomine.c:428
msgid "Mine size:"
msgstr "Minstorlek:"

#: gnomine/gnomine.c:455
msgid "Gnome Mine Preferences"
msgstr "Egenskaper för Gnome Minröjare"

#: gnomine/gnomine.c:550
msgid "Width of grid"
msgstr "Bredd på nät"

#: gnomine/gnomine.c:551
msgid "Height of grid"
msgstr "Höjd på nät"

#: gnomine/gnomine.c:552
msgid "Size of mines"
msgstr "Storlek på minor"

#: gnomine/gnomine.c:552 gnotravex/gnotravex.c:194
msgid "SIZE"
msgstr "STORLEK"

#: gnomine/gnomine.c:553
msgid "Number of mines"
msgstr "Antal minor"

#: gnomine/gnomine.c:553 gtali/setup.c:78 gtali/setup.c:79
msgid "NUMBER"
msgstr "ANTAL"

#: gnomine/gnomine.c:695
msgid "Flags:"
msgstr "Flaggor:"

#: gnomine/gnomine.c:706 gnotravex/gnotravex.c:605 mahjongg/mahjongg.c:2004
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"

#: gnotravex/gnotravex.c:122
msgid "Sol_ve"
msgstr "Lö_s"

#: gnotravex/gnotravex.c:122
msgid "Solve the game"
msgstr "Lös spelet"

#: gnotravex/gnotravex.c:138
msgid "_2x2"
msgstr "_2×2"

#: gnotravex/gnotravex.c:138
msgid "Play on a 2x2 board"
msgstr "Spela på 2×2-bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:141
msgid "_3x3"
msgstr "_3×3"

#: gnotravex/gnotravex.c:141
msgid "Play on a 3x3 board"
msgstr "Spela på 4×4-bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:144
msgid "_4x4"
msgstr "_4×4"

#: gnotravex/gnotravex.c:144
msgid "Play on a 4x4 board"
msgstr "Spela på 4×4-bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:147
msgid "_5x5"
msgstr "_5×5"

#: gnotravex/gnotravex.c:147
msgid "Play on a 5x5 board"
msgstr "Spela på 5×5-bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:150
msgid "_6x6"
msgstr "_6×6"

#: gnotravex/gnotravex.c:150
msgid "Play on a 6x6 board"
msgstr "Spela på 6×6-bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:157
msgid "_Up"
msgstr "_Upp"

#: gnotravex/gnotravex.c:157
msgid "Move the selected piece up"
msgstr "Flytta den valda brickan uppåt"

#: gnotravex/gnotravex.c:160
msgid "_Left"
msgstr "_Vänster"

#: gnotravex/gnotravex.c:160
msgid "Move the selected piece left"
msgstr "Flytta den valda brickan åt vänster"

#: gnotravex/gnotravex.c:163
msgid "_Right"
msgstr "_Höger"

#: gnotravex/gnotravex.c:163
msgid "Move the selected piece right"
msgstr "Flytta den valda brickan åt höger"

#: gnotravex/gnotravex.c:166
msgid "_Down"
msgstr "_Ner"

#: gnotravex/gnotravex.c:166
msgid "Move the selected piece down"
msgstr "Flytta den valda brickan nedåt"

#: gnotravex/gnotravex.c:185
msgid "_Move"
msgstr "_Flytta"

#: gnotravex/gnotravex.c:194
msgid "Size of board (2-6)"
msgstr "Storlek på spelplanen (2-6)"

#: gnotravex/gnotravex.c:448
msgid "Puzzle solved! Well done!"
msgstr "Pusslet är löst! Bra gjort!"

#: gnotravex/gnotravex.c:451
msgid "Puzzle solved!"
msgstr "Pusslet är löst!"

#: gnotravex/gnotravex.c:655 gnotski/gnotski.c:695
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen \"%s\"\n"

#: gnotravex/gnotravex.c:745 mahjongg/mahjongg.c:1424
msgid "... Game paused ..."
msgstr "... spelpaus ..."

#: gnotravex/gnotravex.c:783
#, c-format
msgid "Playing %dx%d board"
msgstr "Spelar %d×%d bräde"

#: gnotravex/gnotravex.c:967
msgid ""
"Tetravex clone\n"
"(Comments to: Lars.Rydlinge@HIG.SE)"
msgstr ""
"Tetravex-klon\n"
"(Kommentarer till: Lars.Rydlinge@HIG.SE)"

#: gnotski/gnotski.c:93 gnotski/gnotski.c:214 gnotski/gnotski.c:326
msgid "1"
msgstr "1"

#: gnotski/gnotski.c:108 gnotski/gnotski.c:228 gnotski/gnotski.c:349
msgid "2"
msgstr "2"

#. Tiles mismatch
#. { GNOME_APP_UI_ITEM, N_("X"), NULL, level_cb,
#. "14#20#12#"   "a   bbbbbb cccccc"   "a   bbbbbb cccccc"   "a  -##-#######   "   "  -AAAAABBCC#   "   "  d-  DEFGHI#   "   "  #  DEFGJI#   "   " e #  KEFGLI#   "   " e #  KEFG*I#   "   "  #  MM****#   "   "fff ###########   "   "fff ggghhhiiiii .j"   "kkkkkggg  iiiii....",
#. NULL, GNOME_APP_PIXMAP_DATA, NULL, 0, 0, NULL },
#: gnotski/gnotski.c:123 gnotski/gnotski.c:242 gnotski/gnotski.c:380
msgid "3"
msgstr "3"

#: gnotski/gnotski.c:138 gnotski/gnotski.c:257 gnotski/gnotski.c:395
msgid "4"
msgstr "4"

#: gnotski/gnotski.c:153 gnotski/gnotski.c:268 gnotski/gnotski.c:410
msgid "5"
msgstr "5"

#: gnotski/gnotski.c:168 gnotski/gnotski.c:281 gnotski/gnotski.c:424
msgid "6"
msgstr "6"

#. Tiles mismatch
#. { GNOME_APP_UI_ITEM, N_("7"), NULL, level_cb,
#. "14#13#11#"   "     ... "   "     . "   " ########  "   " #abcdde-  "   " #ffcddg-  "   " #hhijkl#  "   " #***jml#  "   " #n*op q#  "   " #nrr s #  "   " ########  "   "       ",
#. NULL, GNOME_APP_PIXMAP_DATA, NULL, 0, 0, NULL },
#: gnotski/gnotski.c:183 gnotski/gnotski.c:309
msgid "7"
msgstr "7"

#: gnotski/gnotski.c:444
msgid "_Novice"
msgstr "_Lätt"

#: gnotski/gnotski.c:447
msgid "_Medium"
msgstr "_Mellan"

#: gnotski/gnotski.c:450
msgid "_Advanced"
msgstr "_Svår"

#: gnotski/gnotski.c:570
msgid "Level completed. Well done."
msgstr "Nivån avklarad. Bra gjort!"

#: gnotski/gnotski.c:666
msgid "Moves:"
msgstr "Drag:"

#: gnotski/gnotski.c:877
msgid "Welcome to Gnome Klotski"
msgstr "Välkommen till Gnome Klotski"

#: gnotski/gnotski.c:894
#, c-format
msgid "Playing level %s"
msgstr "Spelar bana %s"

#: gnotski/gnotski.c:980
msgid ""
"Klotski clone\n"
"(Comments to: Lars.Rydlinge@HIG.SE)"
msgstr ""
"Klotski-klon\n"
"(Kommentarer till: Lars.Rydlinge@HIG.SE)"

#: gtali/clist.c:121
msgid "Already used! Where do you want to put that?"
msgstr "Redan använd! Var vill du placera den?"

#: gtali/cyahtzee.c:140
msgid "Not enough lines on the terminal"
msgstr "Inte tillräckligt med linjer på terminalen"

#: gtali/cyahtzee.c:449
msgid "What dice to roll again (<RETURN> for none)? "
msgstr "Vilken tärning ska slås om (<ENTER> för ingen)? "

#: gtali/cyahtzee.c:472
msgid "Where do you want to put that? "
msgstr "Var vill du placera den? "

#: gtali/cyahtzee.c:480
msgid "No good! Where do you want to put that? "
msgstr "Inte bra! Var vill du placera den? "

#: gtali/cyahtzee.c:491
msgid "Already used! Where do you want to put that? "
msgstr "Redan använd! Var vill du placera den? "

#: gtali/cyahtzee.c:508
#, c-format
msgid "Rolling for %s"
msgstr "Slår för %s"

#: gtali/cyahtzee.c:548 gtali/gyahtzee.c:113
#, c-format
msgid "%s wins the game with %d points"
msgstr "%s vinner spelet med %d poäng"

#: gtali/cyahtzee.c:566
msgid "Tali top scores"
msgstr "Högsta poäng i Tali"

#: gtali/cyahtzee.c:571
msgid "Can't get at score file."
msgstr "Kommer inte åt poängfilen."

#: gtali/cyahtzee.c:582 gtali/cyahtzee.c:599
msgid "Hit Return"
msgstr "Tryck Enter"

#: gtali/cyahtzee.c:637
msgid "obsolete function - delay turned off by default)"
msgstr "föråldrad funktion - fördröjning avstängd som standard)"

#: gtali/cyahtzee.c:660
msgid "Welcome to the game of Tali"
msgstr "Välkommen till spelet Tali"

#: gtali/cyahtzee.c:665
#, c-format
msgid "How many wish to play (max of %d)? "
msgstr "Hur många vill spela (max %d)?"

#: gtali/cyahtzee.c:683
#, c-format
msgid "What is the name of player #%d ? "
msgstr "Vad heter spelare #%d ? "

#: gtali/cyahtzee.c:698
msgid "Boo hoo... I can't play...\n"
msgstr "Buuh... jag får inte spela...\n"

#: gtali/cyahtzee.c:702
#, c-format
msgid "How many computers to play (max of %d) ? "
msgstr "Hur många datorer ska spela (max %d) ? "

#: gtali/cyahtzee.c:718
msgid ""
"Well, why did you run this anyways???\n"
"\n"
msgstr ""
"Nå, varför skulle du köra det här då???\n"
"\n"

#: gtali/gyahtzee.c:59 gtali/gyahtzee.c:375
msgid "Gnome Tali"
msgstr "Gnome Tali"

#: gtali/gyahtzee.c:138
#, c-format
msgid "Computer playing for %s"
msgstr "Datorn spelar för %s"

#: gtali/gyahtzee.c:141
#, c-format
msgid "%s! -- You're up."
msgstr "%s! -- Din tur."

#: gtali/gyahtzee.c:295 gtali/gyahtzee.c:319 gtali/yahtzee.c:187
msgid "You're only allowed three rolls! Select a score box."
msgstr "Du får bara tre kast! Välj en poängruta."

#: gtali/gyahtzee.c:360
msgid "Scott Heavner"
msgstr "Scott Heavner"

#: gtali/gyahtzee.c:361
msgid "Orest Zborowski - Curses Version (C) 1992"
msgstr "Orest Zborowski - Curses-version © 1992"

#: gtali/gyahtzee.c:373
msgid "(C) 1998 the Free Software Fundation"
msgstr "© 1998 The Free Software Foundation"

#: gtali/gyahtzee.c:401
msgid "Cheater! Any high scores will not be recorded."
msgstr "Fuskare! Inga rekord kommer att sparas."

#: gtali/gyahtzee.c:497
msgid "Select dice to re-roll, press Roll!, or select score slot."
msgstr "Välj tärning för omkast, tryck på Kasta!, eller välj poängruta."

#: gtali/gyahtzee.c:538
msgid " Roll ! "
msgstr "Kasta!"

#: gtali/setup.c:69
msgid "Calculate random die throws (debug)"
msgstr "Beräkna slumpmässiga tärningskast (felsökning)"

#: gtali/setup.c:75
msgid "Delay computer moves"
msgstr "Fördröj datorns drag"

#: gtali/setup.c:76
msgid "Show high scores and exit"
msgstr "Visa poängrekord och avsluta"

#: gtali/setup.c:77
msgid "Display computer thoughts"
msgstr "Visa datorns tankar"

#: gtali/setup.c:78
msgid "Number of computer opponents"
msgstr "Antal datormotståndare"

#: gtali/setup.c:79
msgid "Number of human opponents"
msgstr "Antal mänskliga motståndare"

#: gtali/setup.c:88
msgid "Current game will complete with original number of players."
msgstr "Nuvarande omgång avslutas med det ursprungliga antalet spelare."

#: gtali/setup.c:213
msgid "GTali setup"
msgstr "Inställningar för GTali"

#: gtali/setup.c:222
msgid "Computer Opponents"
msgstr "Datormotståndare"

#: gtali/setup.c:230
msgid "Delay between rolls"
msgstr "Fördröjning mellan kast"

#: gtali/setup.c:240
msgid "Show thoughts during turn"
msgstr "Visa tankar mellan kast"

#: gtali/setup.c:254
msgid "Number of opponents:"
msgstr "Antal motståndare:"

#: gtali/setup.c:282
msgid "Human Players"
msgstr "Mänskliga spelare"

#: gtali/setup.c:292
msgid "Number of players:"
msgstr "Antal spelare:"

#. --- OPTIONAL RULES FRAME ----
#: gtali/setup.c:321
msgid "Optional Rules"
msgstr "Alternativa regler"

#: gtali/setup.c:331
msgid "Extra Yahtzee Bonus"
msgstr "Extra Yahtzee-bonus"

#. --- Button ---
#: gtali/setup.c:357
msgid "Enforce Joker Rules"
msgstr "Tvinga jokerregler"

#. --- PLAYER NAMES FRAME ----
#: gtali/setup.c:372
msgid "Player Names"
msgstr "Spelarnamn"

#: gtali/setup.c:389
#, c-format
msgid "PlayerName%1d"
msgstr "Spelarnamn%1d"

#: gtali/yahtzee.c:74
msgid "1's [total of 1s]"
msgstr "1:or [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:75
msgid "2's [total of 2s]"
msgstr "2:or [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:76
msgid "3's [total of 3s]"
msgstr "3:or [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:77
msgid "4's [total of 4s]"
msgstr "4:or [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:78
msgid "5's [total of 5s]"
msgstr "5:or [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:79
msgid "6's [total of 6s]"
msgstr "6:or [totalt]"

#. End of upper panel
#: gtali/yahtzee.c:81
msgid "3 of a Kind [total]"
msgstr "3 av ett slag [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:82
msgid "4 of a Kind [total]"
msgstr "4 av ett slag [totalt]"

#: gtali/yahtzee.c:83
msgid "Full House [25]"
msgstr "Fullt hus [25]"

#: gtali/yahtzee.c:84
msgid "Small Straight [30]"
msgstr "Liten straight [30]"

#: gtali/yahtzee.c:85
msgid "Large Straight [40]"
msgstr "Stor straight [40]"

#: gtali/yahtzee.c:86
msgid "Yahtzee [50]"
msgstr "Yahtzee [50]"

#: gtali/yahtzee.c:87
msgid "Chance [total]"
msgstr "Chans [total]"

#. End of lower panel
#: gtali/yahtzee.c:89
msgid "Lower Total"
msgstr "Nedre summa"

#: gtali/yahtzee.c:90
msgid "Grand Total"
msgstr "Slutsumma"

#. Need to squish between upper and lower pannel
#: gtali/yahtzee.c:92
msgid "Upper total"
msgstr "Övre summa"

#: gtali/yahtzee.c:93
msgid "Bonus"
msgstr "Bonus"

#: gtali/yahtzee.c:517
msgid "How many times to you wish to roll? "
msgstr "Hur många gånger vill du kasta? "

#: gtali/yahtzee.c:522
msgid "Generating"
msgstr "Genererar"

#: gtali/yahtzee.c:557
msgid "Results"
msgstr "Resultat"

#: gtali/yahtzee.c:557
msgid "Num Rolls"
msgstr "Antal kast"

#: gtali/yahtzee.c:557
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: gturing/gturing.c:189
#, c-format
msgid "State: %d"
msgstr "Läge: %d"

#: gturing/gturing.c:192 gturing/gturing.c:272
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: gturing/gturing.c:317
msgid "Open gTuring Program File"
msgstr "Öppna gTuring-programfil"

#: gturing/gturing.c:330
msgid "Tape Setting"
msgstr "Bandinställning"

#: gturing/gturing.c:330
msgid "Please enter the tape:"
msgstr "Var vänlig och skriv in bandet:"

#: gturing/gturing.c:371
msgid "State"
msgstr "Läge"

#: gturing/gturing.c:371
msgid "Read"
msgstr "Läs"

#: gturing/gturing.c:371
msgid "Write"
msgstr "Skriv"

#: gturing/gturing.c:371
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#: gturing/gturing.c:372
msgid "New State"
msgstr "Nytt läge"

#: gturing/gturing.c:380
msgid "Machine's states"
msgstr "Maskinens lägen"

#: gturing/gturing.c:426
msgid "Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet"

#: gturing/gturing.c:426
msgid "Miliseconds between steps:"
msgstr "Millisekunder mellan steg:"

#: gturing/gturing.c:443
msgid "gturing"
msgstr "gturing"

#: gturing/gturing.c:446
msgid "A Turing Machine for GNOME"
msgstr "En Turingmaskin för GNOME"

#: gturing/gturing.c:464
msgid "_Play Speed..."
msgstr "S_pelhastighet..."

#: gturing/gturing.c:464
msgid "Set playing speed."
msgstr "Ställ in spelhastigheten."

#: gturing/gturing.c:466
msgid "_Tape..."
msgstr "_Band..."

#: gturing/gturing.c:466
msgid "Set the machine's tape."
msgstr "Ställ in maskinens band."

#: gturing/gturing.c:468
msgid "_View States"
msgstr "_Visa lägen"

#: gturing/gturing.c:469
msgid "Open a table with the machine's states."
msgstr "Öppna en tabell med maskinens lägen."

#: gturing/gturing.c:488
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"

#: gturing/gturing.c:490
msgid "Stop"
msgstr "Stanna"

#: gturing/gturing.c:492
msgid "Run"
msgstr "Kör"

#: gturing/gturing.c:494
msgid "Step"
msgstr "Stega"

#: gturing/gturing.c:504
msgid "Welcome to gTuring."
msgstr "Välkommen till gTuring."

#: iagno/gnothello.c:107
msgid "IOR of remote Iagno server"
msgstr "IOR för motståndarens Iagno-server"

#: iagno/gnothello.c:108
msgid "IOR"
msgstr "IOR"

#: iagno/gnothello.c:401 iagno/gnothello.c:654
msgid "Iagno"
msgstr "Iagno"

#: iagno/gnothello.c:401
msgid "(C) 1998 Ian Peters"
msgstr "© 1998 Ian Peters"

#: iagno/gnothello.c:402
msgid ""
"Send comments and bug reports to: itp@gnu.org\n"
"Tiles under the General Public License."
msgstr ""
"Skicka kommentarer och buggrapporter till: itp@gnu.org\n"
"Brickorna är licensierade under General Public License"

#: iagno/gnothello.c:498
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file for Iagno\n"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen \"%s\" för Iagno\n"

#: iagno/gnothello.c:726
msgid "Welcome to Iagno!"
msgstr "Välkommen till Iagno!"

#: iagno/properties.c:366
msgid "Quick Moves"
msgstr "Snabba drag"

#: iagno/properties.c:534
msgid "Stagger flips"
msgstr "Stegvisa vändningar"

#: iagno/properties.c:543
msgid "Show grid"
msgstr "Visa nät"

#: mahjongg/mahjongg.c:346
msgid "New game with _seed..."
msgstr "Nytt spel med _startvärde..."

#: mahjongg/mahjongg.c:346
msgid "Start a new game giving a seed number..."
msgstr "Starta ett nytt spel med ett startvärde..."

#: mahjongg/mahjongg.c:359
msgid "Shu_ffle tiles"
msgstr "Blanda _brickor"

#: mahjongg/mahjongg.c:359
msgid "Shuffle tiles"
msgstr "Blanda brickor"

#: mahjongg/mahjongg.c:374
msgid "Show _Tool Bar"
msgstr "Visa _verktygsrad"

#: mahjongg/mahjongg.c:375
msgid "Toggle display of the toolbar"
msgstr "Ändra om verktygsraden visas"

#: mahjongg/mahjongg.c:381
msgid "_Sound"
msgstr "_Ljud"

#: mahjongg/mahjongg.c:432
msgid "Shuffle"
msgstr "Blanda"

#: mahjongg/mahjongg.c:435
msgid "Prefs"
msgstr "Inst"

#: mahjongg/mahjongg.c:884
msgid "Tiles don't match!"
msgstr "Brickorna stämmer inte överens!"

#: mahjongg/mahjongg.c:917
msgid "No more moves"
msgstr "Inga fler flyttningar"

#: mahjongg/mahjongg.c:987 mahjongg/mahjongg.c:1162
msgid "Tiles"
msgstr "Brickor"

#: mahjongg/mahjongg.c:993 mahjongg/mahjongg.c:1167
msgid "Select Tiles:"
msgstr "Välj brickor:"

#: mahjongg/mahjongg.c:999 mahjongg/mahjongg.c:1033 mahjongg/mahjongg.c:1064
#: mahjongg/mahjongg.c:1094 mahjongg/mahjongg.c:1172 mahjongg/mahjongg.c:1200
#: mahjongg/mahjongg.c:1227 mahjongg/mahjongg.c:1257
msgid "Make it the default"
msgstr "Sätt som standard"

#: mahjongg/mahjongg.c:1021
msgid "Tile Background:"
msgstr "Bakgrund på brickor:"

#: mahjongg/mahjongg.c:1027
msgid "Select Background Tiles:"
msgstr "Välj bakgrundsbrickor:"

#: mahjongg/mahjongg.c:1055 mahjongg/mahjongg.c:1218
msgid "Maps"
msgstr "Banor"

#: mahjongg/mahjongg.c:1059 mahjongg/mahjongg.c:1222
msgid "Select Map:"
msgstr "Välj bana:"

#. The colour
#: mahjongg/mahjongg.c:1077 mahjongg/mahjongg.c:1240
msgid "Colours"
msgstr "Färger"

#: mahjongg/mahjongg.c:1081 mahjongg/mahjongg.c:1244
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrund:"

#: mahjongg/mahjongg.c:1190
msgid "Tile Background"
msgstr "Brickbakgrund"

#: mahjongg/mahjongg.c:1195
msgid "Select Tile Background:"
msgstr "Välj bakgrund på brickor:"

#. Warning submenu
#: mahjongg/mahjongg.c:1270
msgid "Warnings"
msgstr "Varningar"

#: mahjongg/mahjongg.c:1276
msgid "Warn when tiles don't match"
msgstr "Varna om brickorna inte stämmer överens"

#: mahjongg/mahjongg.c:1282
msgid "Confirm before quitting game"
msgstr "Bekräfta innan avslut"

#: mahjongg/mahjongg.c:1392
msgid "Gnome Mahjongg"
msgstr "Gnome Mahjongg"

#: mahjongg/mahjongg.c:1395
msgid ""
"Send comments and bug reports to:\n"
"    pancho@nuclecu.unam.mx or\n"
"    mmeeks@gnu.org\n"
"\n"
"Tiles under the General Public License."
msgstr ""
"Skicka kommentarer och buggrapporter till:\n"
"    pancho@nuclecu.unam.mx eller\n"
"    mmeeks@gnu.org\n"
"\n"
"Brickorna är licensierade under General Public License."

#: mahjongg/mahjongg.c:1653
msgid "Game Number:"
msgstr "Spelnummer:"

#: mahjongg/mahjongg.c:1819 mahjongg/mahjongg.c:1828
#, c-format
msgid "Could not find file %s"
msgstr "Kunde inte hitta filen %s"

#: mahjongg/mahjongg.c:1957
msgid ""
"Sorry, I can't find\n"
"a playable configuration."
msgstr ""
"Ledsen, jag kan inte hitta\n"
"en spelbar konfiguration."

#: mahjongg/mahjongg.c:2024
msgid "Tiles Left: "
msgstr "Brickor kvar: "

#: mahjongg/mahjongg.c:2034
msgid "Moves Left: "
msgstr "Steg kvar: "

#: same-gnome/same-gnome.c:263 same-gnome/same-gnome.c:295
#: same-gnome/same-gnome.c:298 same-gnome/same-gnome.c:613
msgid "The Same Gnome"
msgstr "Samma Gnome"

#: same-gnome/same-gnome.c:399
#, c-format
msgid "Could not find the '%s' theme for SameGnome\n"
msgstr "Kunde inte hitta \"%s\"-temat för SammaGnome\n"

#: same-gnome/same-gnome.c:567
msgid "Scenario"
msgstr "Scenario"

#: same-gnome/same-gnome.c:573
msgid "Select scenario:"
msgstr "Välj scenario:"

#: same-gnome/same-gnome.c:579
msgid "Make it the default scenario"
msgstr "Sätt som standardscenario"

#: same-gnome/same-gnome.c:616
msgid "Original idea from KDE's same game program."
msgstr "Originalidé från KDEs same game-program."

#: same-gnome/same-gnome.c:770
msgid "Debugging mode"
msgstr "Felsökningsläge"

#: same-gnome/same-gnome.c:815
msgid "Same Gnome"
msgstr "Samma Gnome"

#: same-gnome/same-gnome.c:825
msgid "Welcome to Same Gnome!"
msgstr "Välkommen till Samma Gnome!"

#: scottfree/GnomeScott.c:1204
msgid "Nothing dropped.\n"
msgstr "Inget släpptes.\n"

#: scottfree/GnomeScott.c:1209
msgid "What ? "
msgstr "Vad? "

#: scottfree/GnomeScott.c:1216
msgid "It's beyond your power to do that.\n"
msgstr "Det står inte i din makt att göra det.\n"

#: scottfree/GnomeScott.c:1218
msgid "It's beyond my power to do that.\n"
msgstr "Det står inte i min makt att göra det.\n"

#: scottfree/GnomeScott.c:1222
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: scottfree/GnomeScott.c:1275
msgid "You use word(s) I don't know! "
msgstr "Du använder ord som jag inte förstår! "

#: scottfree/GnomeScott.c:1282
msgid "I don't understand your command. "
msgstr "Jag förstår inte ditt kommando. "

#: scottfree/GnomeScott.c:1284
msgid "I can't do that yet. "
msgstr "Jag kan inte göra det än. "

#: scottfree/GnomeScott.c:1298
msgid "Light has run out! "
msgstr "Ljuset har slocknat! "

#: scottfree/GnomeScott.c:1300
msgid "Your light has run out. "
msgstr "Ditt ljus har slocknat. "

#: scottfree/GnomeScott.c:1313
msgid "Light runs out in "
msgstr "Ljus flödar ut i "

#: scottfree/GnomeScott.c:1315
msgid " turns. "
msgstr " vändor."

#: scottfree/GnomeScott.c:1320
msgid "Your light is growing dim. "
msgstr "Ditt ljus mörknar allt mer. "

#: scottfree/GnomeScott.c:1493
msgid "Copyright (C) 1997 Alan Cox"
msgstr "Copyright © 1997 Alan Cox"

#: scottfree/GnomeScott.c:1500
msgid "North"
msgstr "Norr"

#: scottfree/GnomeScott.c:1501
msgid "East"
msgstr "Öster"

#: scottfree/GnomeScott.c:1502
msgid "South"
msgstr "Söder"

#: scottfree/GnomeScott.c:1503
msgid "West"
msgstr "Väster"

#: scottfree/GnomeScott.c:1504
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: scottfree/GnomeScott.c:1505
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: scottfree/GnomeScott.c:1506
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: scottfree/GnomeScott.c:1506
msgid "What am I carrying"
msgstr "Vad bär jag?"

#: scottfree/GnomeScott.c:1511
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#~ msgid "Metatris"
#~ msgstr "Metatris"

#~ msgid "Copyright (C) 1999, Christopher James Lahey"
#~ msgstr "Copyright (C) 1999, Christopher James Lahey"

#~ msgid "Metatris, the Gnome Pattern Matching System. Enjoy."
#~ msgstr "Metatris, Gnomes mönstermatchande system. Ha roligt."

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#, fuzzy
#~ msgid "Random Player Configuration"
#~ msgstr "Ställ in spelkonfiguration"

#, fuzzy
#~ msgid "Could not find '%s' tileset for Iagno II\n"
#~ msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen '%s' för Iagno\n"

#, fuzzy
#~ msgid "Iagno II"
#~ msgstr "Iagno"

#, fuzzy
#~ msgid " Welcome to Iagno II!"
#~ msgstr "Välkommen till Iagno!"

#, fuzzy
#~ msgid " The game was a tie at %d"
#~ msgstr "Spelet var oavgjort."

#, fuzzy
#~ msgid "(C) 1999-2000 Ian Peters"
#~ msgstr "(C) 1998 Ian Peters"

#, fuzzy
#~ msgid "A reversi game for GNOME."
#~ msgstr "En Turingmaskin för GNOME"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Game already in progress!\n"
#~ "Start a new game?"
#~ msgstr "Vill du verkligen starta ett nytt spel?"

#, fuzzy
#~ msgid "Iagno II Preferences"
#~ msgstr "GnobotsII inställningar"

#, fuzzy
#~ msgid "Dark Player"
#~ msgstr "Mörk spelar vinner!"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure..."
#~ msgstr "Konfiguration"

#, fuzzy
#~ msgid "Light Player"
#~ msgstr "Ljus spelar vinner!"

#, fuzzy
#~ msgid "Tileset:"
#~ msgstr "Brickset:"

#, fuzzy
#~ msgid "Show valid moves"
#~ msgstr "Varna vid ogiltiga flyttningar"

#~ msgid "Scores"
#~ msgstr "Poäng"

#~ msgid "Gnobots"
#~ msgstr "Gnobots"

#~ msgid "Gnome Robots game"
#~ msgstr "Gnome Robotspel"

#~ msgid "Gnome Robots - Safe Teleports"
#~ msgstr "Gnome Robotar - Säkra teleportrar"

#~ msgid "Gnome Robots"
#~ msgstr "Gnome Robotar"

#~ msgid "No Locations Available For Safe Teleport"
#~ msgstr "Det finns inga platser för säker teleportation"

#~ msgid "No Locations Available For Teleport"
#~ msgstr "Inga platser för teleportation"

#~ msgid ""
#~ "Congratulations, you have defeated the Robots!\n"
#~ "But can you do it again?"
#~ msgstr ""
#~ "Gratulationer, du ha besegrat Robotarna!\n"
#~ "Men kan du göra om det?"

#~ msgid "Properties"
#~ msgstr "Egenskaper"

#~ msgid "Safe mode"
#~ msgstr "Säkert läge"

#~ msgid "Super safe mode"
#~ msgstr "Supertsäkert läge"

#~ msgid "Safe Teleports"
#~ msgstr "Säkra teleportrar"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.