Re: xchat

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-05 13:14:24

Christian Rose writes:
> Ja. Programmet som avses heter "mIRC" med ett litet "m", och är det
> IRC-program som är helt dominerande i Windowsvärlden. mIRC-författaren
> är ganska konsekvent med att skriva "mIRC" på det sättet, så jag vet
> inte varför X-Chatförfattaren skriver "MIRC". Jag tänkte ju att
> översättningen av X-Chat åtminstone kunde vara korrekt i det avseendet.

Då är det bra som det är.

> > Inte "använd"?
> 
> Jag ser att GNOME-översättarna har "verkställ" som rekommendation på
> "apply", så jag tar det istället.

Visst, i så fall tycker jag du också bör använda :-) det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.