Nautilus

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-03 03:51:45

Hej.

Jag har gjort färdigt den svenska översättningen av Nautilus
(http://nautilus.eazel.com). Nautilus är den nya filhanteraren för GNOME
som just nu håller på att utvecklas av företaget Eazel.

Programmet är inte på något sätt färdigt och det märks i antalet
testmeddelanden...

Antalet kommentarer är exakt 900 (jag har väl gjort ca 500 av dem de
senaste två dagarna) men jag hoppas ändå att någon orkar ta sig tiden
att titta igenom hela rasket.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po


Jag kan inte komma ihåg så särskilt många detaljer hos översättningen
just nu men genomgående har i alla fall "item" översatts med "objekt".
Är "föremål" bättre?


Christian (som behöver sömn nu)#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of Nautilus.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:354
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:360
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:363
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:366
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:369
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:373
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-03 03:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-03 03:36+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:82
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:74
#: components/services/install/command-line/eazel-gen-xml.c:43
#: components/services/install/command-line/eazel-uninstall.c:68
msgid "Show debug output"
msgstr "Visa felsökningsutdata"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:92
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:75
msgid "Set port numer (80)"
msgstr "Ställ in portnumret (80)"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:97
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:76
#: components/services/install/command-line/eazel-uninstall.c:69
msgid "Test run"
msgstr "Testkör"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:98
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:77
msgid "Set tmp dir (/tmp/eazel-install)"
msgstr "Ställ in tmp-katalog (/tmp/eazel-install)"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:96
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:78
msgid "Specify server"
msgstr "Ange server"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:90
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:79
msgid "Use http"
msgstr "Använd http"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:88
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:80
msgid "Use ftp"
msgstr "Använd ftp"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:89
#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:81
msgid "Use local"
msgstr "Använd lokalt"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:82
#: components/services/install/command-line/eazel-gen-xml.c:41
msgid "Specify package list to use (/var/eazel/service/package-list.xml)"
msgstr "Ange paketfil som ska användas (/var/eazel/service/package-list.xml)"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:83
#: components/services/install/command-line/eazel-uninstall.c:71
msgid "Specify config file (/var/eazel/services/eazel-services-config.xml)"
msgstr "Ange konfigurationsfil (/var/eazel/services/eazel-services-config.xml)"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install.c:84
#: components/services/install/command-line/eazel-gen-xml.c:42
msgid "Use specified file to generate a package list, requires --packagelist"
msgstr ""
"Använd angiven fil för att generera en paketlista, kräver --packagelist"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:112
msgid "*** Could not generate xml package list! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte skapa xml-paketlista! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:115
msgid "XML package list successfully generated ...\n"
msgstr "XML-paketlistan genererades ...\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:124
#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:598
msgid "Creating temporary download directory ...\n"
msgstr "Skapar temporär hämtningskatalog ...\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:129
msgid "*** Could not create temporary directory! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte skapa temporär katalog! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:140
msgid "Getting package-list.xml from remote server ...\n"
msgstr "Hämtar package-list.xml från fjärrserver ...\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:265
msgid "*** You must run eazel-install as root! ***\n"
msgstr "*** Du måste köra eazel-install som root! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:270
msgid "*** eazel-install can only be used on RedHat! ***\n"
msgstr "*** eazel-install kan endast användas på Red Hat! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:274
msgid "*** Downgrade Mode not supported yet! ***\n"
msgstr "*** Nergraderingsläget stöds inte än! ***\n"

#. Initialize iopts and topts with defaults from the configuration file
#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:278
msgid "Reading the eazel services configuration ...\n"
msgstr "Läser konfigurationen av eazel-tjänster ...\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:287
msgid "*** Logging not currently supported! ***\n"
msgstr "*** Loggning stöds inte än! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:292
msgid "*** FTP installs are not currently supported! ***\n"
msgstr "*** FTP-installationer stöds inte än! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:335
msgid "*** The uninstall failed! ***\n"
msgstr "*** Avinstallationen misslyckades! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:341
msgid "*** The install failed! ***\n"
msgstr "*** Installationen misslyckades! ***\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-install.c:345
msgid "Transaction completed normally...\n"
msgstr "Transaktionen slutfördes utan problem...\n"

#: components/services/install/command-line/eazel-package-query.c:40
msgid "Lookup package in the db"
msgstr "Slå upp paket i databasen"

#: components/services/install/command-line/eazel-package-query.c:41
msgid "Who owns specified files"
msgstr "Vem äger de angivna filerna"

#: components/services/install/command-line/eazel-package-query.c:42
msgid "Who provides specified files"
msgstr "Vem tillhandahåller de angivna filerna"

#: components/services/install/command-line/eazel-package-query.c:43
msgid "Who requires specified packages"
msgstr "Vem kräver de angivna filerna"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:83
#: components/services/install/command-line/eazel-uninstall.c:70
msgid "10 sec delay after starting service"
msgstr "10 sek fördröjning efter start av tjänst"

#. Setup the title
#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:101
msgid "Easy Install"
msgstr "Lätt installation"

#. Setup the progress header
#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:196
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:196
msgid "Progress"
msgstr "Förlopp"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:493
msgid "Complete!"
msgstr "Färdig!"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:540
#, c-format
msgid "Downloading package %s"
msgstr "Hämtar paketet %s"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:547
#, c-format
msgid "Downloading package %s ..."
msgstr "Hämtar paketet %s..."

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:572
#, c-format
msgid "Dependency check: Package %s needs %s"
msgstr "Beroendekontroll: Paketet %s behöver %s"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:586
msgid "Preparing to install 1 package"
msgstr "Förbereder installation av 1 paket"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:588
#, c-format
msgid "Preparing to install %d packages"
msgstr "Förbereder installation av %d paket"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:608
#, c-format
msgid "Download of package %s failed!"
msgstr "Hämtning av paketet %s misslyckades!"

#. starting a new package -- create new progress indicator
#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:625
#, c-format
msgid "Installing package %d of %d"
msgstr "Installerar paket %d av %d"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:631
#, c-format
msgid "Installing package %s ..."
msgstr "Installerar paketet %s ..."

#. first package is the main one. update top info, now that we know it
#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:639
#, c-format
msgid "Installing \"%s\""
msgstr "Installerar \"%s\""

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:646
#, c-format
msgid "Version: %s"
msgstr "Version: %s"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:699
msgid "Installation complete!"
msgstr "Installationen färdig!"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:701
msgid "Installation failed!"
msgstr "Installationen misslyckades!"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:719
msgid "This package has already been installed."
msgstr "Det här paketet har redan installerats."

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:725
msgid ""
"Installation failed!\n"
"(Probably a dependency issue.)"
msgstr ""
"Installationen misslyckades!\n"
"(Antagligen ett beroendefel.)"

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:745
msgid "Incorrect password."
msgstr "Felaktigt lösenord."

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:855
#, c-format
msgid "Downloading \"%s\""
msgstr "Hämtar \"%s\""

#: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:887
msgid "Contacting install server ..."
msgstr "Kontaktar installationsserver ..."

#: components/services/trilobite/libtrilobite/trilobite-core-utils.c:325
#: components/shell/shell.c:60
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: components/services/trilobite/libtrilobite/trilobite-core-utils.c:340
#, c-format
msgid "Can't write logfile %s -- using default log handler"
msgstr "Kunde inte skriva loggfilen %s -- använder standardlogghanteraren"

#: components/services/vault/command-line/main.c:37
msgid "Enable debugging"
msgstr "Slå på felsökning"

#: components/services/vault/command-line/main.c:38
msgid "Vault location"
msgstr "Valvplats"

#: components/services/vault/command-line/main.c:46
msgid "Valid operations:"
msgstr "Giltiga alternativ:"

#: components/services/vault/command-line/main.c:86
msgid "Error: No operation supplied\n"
msgstr "Fel: Ingen åtgärd angiven\n"

#: components/services/vault/command-line/main.c:94
#, c-format
msgid "Error: Invalid operation supplied (%s)\n"
msgstr "Fel: Ogiltig åtgärd angiven (%s)\n"

#: components/services/vault/command-line/main.c:119
#, c-format
msgid ""
"Error: Invalid syntax\n"
"Syntax: %s\n"
msgstr ""
"Fel: Ogiltig syntax\n"
"Syntax: %s\n"

#: components/websearch/ntl-web-search.c:164
#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:256
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#. For now we just display the results as HTML
#. Results list
#: components/websearch/ntl-web-search.c:184
msgid "Results"
msgstr "Resultat"

#. This application can't deal with this uri, because it
#. * can only handle local files. Tell user. Some day we could offer
#. * to copy it locally for the user, if we knew where to put it.
#.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-choosing.c:245
#, c-format
msgid ""
"Sorry, %s can only open local files, and \"%s\" is remote. If you want to "
"open it with %s, make a local copy first."
msgstr ""
"Tyvärr, %s kan endast öppna lokala filer, och \"%s\" är inte en sådan. Om du "
"vill öppna den med %s bör du skapa en lokal kopia först."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-choosing.c:249
msgid "Can't open remote file"
msgstr "Kunde inte öppna fjärrfil"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1196
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:53
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1675
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:232
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:175
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:54
msgid "Content"
msgstr "Innehåll"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:55
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1687
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:244
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:56
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1681
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:238
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:57
msgid "With Emblem"
msgstr "Med emblem"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:58
msgid "Last Modified"
msgstr "Senast ändrad"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:59
msgid "Owned By"
msgstr "Ägd av"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:65
msgid "contains"
msgstr "innehåller"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:66
msgid "starts with"
msgstr "startar med"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:67
msgid "ends with"
msgstr "slutar med"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:68
msgid "matches glob"
msgstr "passar skalmönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:69
msgid "matches regexp"
msgstr "passar reguljärt uttryck"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:74
msgid "includes all of"
msgstr "innehåller allt av"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:75
msgid "includes any of"
msgstr "innehåller något av"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:76
msgid "does not include all of"
msgstr "innehåller inte allt av"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:77
msgid "includes none of"
msgstr "innehåller inget av"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:83
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:110
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:125
msgid "is"
msgstr "är"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:84
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:111
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:126
msgid "is not"
msgstr "är inte"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:89
msgid "regular file"
msgstr "reguljär fil"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:90
msgid "text file"
msgstr "textfil"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:91
msgid "application"
msgstr "applikation"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:92
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:93
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:239
msgid "music"
msgstr "musik"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:98
msgid "larger than"
msgstr "större än"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:99
msgid "smaller than"
msgstr "mindre än"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:104
msgid "marked with"
msgstr "märkt med"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:105
msgid "not marked with"
msgstr "inte märkt med"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:112
msgid "is after"
msgstr "finns efter"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:113
msgid "is before"
msgstr "finns före"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3067
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3077
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:114
#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:117
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:898
msgid "--"
msgstr "--"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:115
msgid "is today"
msgstr "är idag"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:116
msgid "is yesterday"
msgstr "är igår"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:118
msgid "is within a week of"
msgstr "är inom en vecka från"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-bar-criterion.c:119
msgid "is within a month of"
msgstr "är inom en månad från"

#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:365
msgid "Nautilus: Info"
msgstr "Nautilus: Information"

#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:375
msgid "Nautilus: Warning"
msgstr "Nautilus: Varning"

#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:385
#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:425
msgid "Nautilus: Error"
msgstr "Nautilus: Fel"

#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:427
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-stock-dialogs.c:457
msgid "Nautilus: Question"
msgstr "Nautilus: Fråga"

#: nautilus-installer/src/installer.c:147
msgid "Step two..."
msgstr "Steg två..."

#: nautilus-installer/src/installer.c:148
msgid ""
"You have several choices for what you would like the installer to do.\n"
"Please choose one and click on the \"Next\" button to begin install."
msgstr ""
"Du har flera val när det gäller vad du vill att installationsprogrammet\n"
"ska göra. Var vänlig och välj ett och klicka på knappen \"Nästa\" för\n"
"att starta installationen."

#: nautilus-installer/src/installer.c:207
msgid "Currently downloading packages required to install Nautilus\n"
msgstr "Hämtar nu paketen som krävs för att installera Nautilus\n"

#: nautilus-installer/src/installer.c:212
msgid "Step three..."
msgstr "Steg tre..."

#: nautilus-installer/src/installer.c:269
msgid "En fjæsing hedder Bent"
msgstr "En fjæsing hedder Bent"

#: nautilus-installer/src/installer.c:314
#: nautilus-installer/src/installer.c:343
msgid "Finished..."
msgstr "Färdig..."

#: nautilus-installer/src/installer.c:315
msgid ""
"You can find the nautilus icon in the applications menu.\n"
"\n"
"Thanks for taking the time to try out Nautilus.\n"
"\n"
"May your life be a healthy and happy one."
msgstr ""
"Du hittar nautilusikonen i applikationer-menyn.\n"
"\n"
"Tack för att du tog dig tid att prova Nautilus.\n"
"\n"
"Må ditt liv bli sunt och lyckligt."

#: nautilus-installer/src/installer.c:344
msgid "Your machine is now possessed..."
msgstr "Din maskin är nu besatt..."

#: nautilus-installer/src/installer.c:377
msgid "Nautilus install tool"
msgstr "Nautilus-installationsverktyg"

#: nautilus-installer/src/installer.c:389
msgid "Step one..."
msgstr "Steg ett..."

#: nautilus-installer/src/installer.c:390
msgid ""
"This is the internal Nautilus installer.\n"
"\n"
"Lots of text should go here letting you know what you need\n"
"to have installed before you should even begin to think about\n"
"using this. For example:\n"
"\n"
" * Stuff\n"
" * More stuff\n"
" * Other stuff\n"
"\n"
"If you meet these requirements, hit the \"Next\" button to continue!\n"
"\n"
msgstr ""
"Det här är det interna Nautilus-installationsprogrammet.\n"
"\n"
"Massor av text bör hamna här som beskriver vad du behöver ha installerat\n"
"innan du ens kan tänka på att använda detta. Till exempel:\n"
"\n"
" * Grejer\n"
" * Fler grejer\n"
" * Andra grejer\n"
"\n"
"Om du klarar av dessa krav kan du klicka på \"Nästa\" för att fortsätta!\n"
"\n"

#: nautilus-installer/src/installer.c:658
#, c-format
msgid ""
"Now starting the install process.\n"
"Starting the process takes some time, please be patient.\n"
"In total, %d mb of software will be installed"
msgstr ""
"Startar nu installationsprogrammet.\n"
"Starten kan ta tid, var vänlig och ha lite tålamod.\n"
"Totalt kommer %d MB programvara att installeras"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:54
#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:64
#: nautilus-installer/src/installer.c:820
#: nautilus-installer/src/installer.c:829
#, c-format
msgid "*** Could not create services directory (%s)! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte skapa tjänstkatalogen (%s)! ***\n"

#: nautilus-installer/src/installer.c:929
msgid ""
"This is a warning, you're running\n"
"the installer for real, without \n"
"the --test flag... Beware!"
msgstr ""
"Det här är en varning, du kör\n"
"installationsprogrammet på riktigt,\n"
"utan --test-flaggan... Se upp!"

#: nautilus-installer/src/installer.c:939
msgid ""
"This preview installer only works\n"
"for RPM based systems. You will have\n"
"to download the source yourself."
msgstr ""
"Det här förhandsinstallationsprogrammet\n"
"fungerar endast på RPM-baserade system.\n"
"Du kommer att behöva ladda ner källkoden\n"
"själv."

#: nautilus-installer/src/installer.c:951
msgid ""
"You do not have HelixCode gnome installed.\n"
"\n"
"This means I will install the required parts for you, but you might\n"
"want to abort the installer and go to http://www.helixcode.com and\n"
"download the full HelixCode Gnome installation"
msgstr ""
"Du har inte Helix Code GNOME installerat.\n"
"\n"
"Detta innebär att jag kommer att installera de nödvändiga delarna åt\n"
"dig, men du kanske hellre vill avbryta installationen och gå till\n"
"http://www.helixcode.com och hämta den fullständiga GNOME-installation\n"
"från Helix Code"

#: nautilus-installer/src/installer.c:1186
msgid "Unable to retrieve dependency xml!\n"
msgstr "Kunde inte hämta beroende-xml!\n"

#: nautilus-installer/src/installer.c:1211
#, c-format
msgid "Cannot create %s"
msgstr "Kan inte skapa %s"

#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:379
msgid "Reset Desktop Background"
msgstr "Återställ skrivbordsbakgrund"

#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:387
msgid "Change Desktop Background"
msgstr "Byt skrivbordsbakgrund"

#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:451
msgid "Empty Trash"
msgstr "Töm papperskorg"

#. We are not calling the parent class because we don't want the zoom menu items here.
#. * Is there a better way to do this?
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:472
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2530
msgid "_New Folder"
msgstr "_Ny mapp"

#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:475
msgid "New Terminal"
msgstr "Nytt terminalfönster"

#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:483
msgid "Disks"
msgstr "Diskar"

#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:226
msgid "Where"
msgstr "Var"

#: src/file-manager/fm-list-view.c:1693
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:250
msgid "Date Modified"
msgstr "Modifieringsdatum"

#. "Reveal in New Window" means open the parent folder for the
#. * selected item in a new window, select the item in that window,
#. * and scroll as necessary to make that item visible (this comment
#. * is to inform translators of this tricky concept).
#.
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:285
msgid "_Reveal in New Window"
msgstr "Visa _ikon i nytt fönster"

#. "Reveal in n New Windows" means open the parent folder for each
#. * selected item in a separate new window, select each selected
#. * item in its new window, and scroll as necessary to make those
#. * items visible (this comment is to inform translators of this
#. * tricky concept).
#.
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:293
#, c-format
msgid "Reveal in %d _New Windows"
msgstr "Visa _ikon i %d nya fönster"

#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:439
msgid "Indexing Info..."
msgstr "Indexerar information..."

#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:440
msgid "Show indexing info dialog"
msgstr "Visa fönster med indexeringsinformation"

#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:452
msgid "Reveal each selected item in its original folder"
msgstr "Visa varje markerat objekt i dess ursprungsmapp"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:111
msgid ""
"Existence of this file indicates that the Nautilus configuration wizard\n"
"has been presented.\n"
"\n"
"You can manually erase this file to present the wizard again.\n"
"\n"
msgstr ""
"Förekomst av denna fil tyder på att Nautilus-konfigurationsguiden har\n"
"visats.\n"
"\n"
"Du kan ta bort denna fil manuellt för att visa guiden igen.\n"
"\n"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:343
msgid ""
"User levels provide a way to adjust the software to\n"
"your level of technical expertise. Pick an initial level that you\n"
"feel comfortable with; you can always change it later."
msgstr ""
"Användarnivåer är ett sätt att anpassa programvaran till dina\n"
"teknikkunskapsnivåer. Välj till att börja med en nivå som känns\n"
"bekväm; du kan alltid ändra den senare."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:353
msgid "Beginner"
msgstr "Nybörjare"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:354
msgid ""
"For beginner users that are not yet\n"
"familiar with the working of GNOME and Linux."
msgstr ""
"För nybörjaranvändare som ännu inte är\n"
"vana vid hur GNOME eller Linux fungerar."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:361
msgid "Intermediate"
msgstr "Mellan"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:362
msgid ""
"For non-technical users that are comfortable with\n"
"their GNOME and Linux environment."
msgstr ""
"För icketekniska användare som känner sig\n"
"tillrätta med deras GNOME- och Linuxmiljö."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:368
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerad"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:369
msgid ""
"For technical users that have the need to be exposed\n"
"to every detail of their operating system."
msgstr ""
"För tekniska användare som har ett behov av\n"
"att visas varje detalj i operativsystemet."

#. allocate a descriptive label
#: src/nautilus-first-time-druid.c:404
msgid ""
"Eazel offers a growing number of services to \n"
"help you install and maintain new software and manage \n"
"your files across the network. If you want to find out more \n"
"about Eazel services, just press the 'Next' button. "
msgstr ""
"Eazel erbjuder ett växande antal tjänster som hjälper dig att \n"
"installera och underhålla ny programvara och hantera dina filer \n"
"i nätverket. Om du vill veta mer om Eazels tjänster trycker du \n"
"bara på knappen \"Nästa\". "

#: src/nautilus-first-time-druid.c:408
msgid "Eazel Services"
msgstr "Eazel-tjänster"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:416
msgid "I want to learn more about Eazel services."
msgstr "Jag vill veta mer om Eazels tjänster."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:417
msgid "I want to sign up for Eazel services now."
msgstr "Jag vill anmäla mitt intresse för Eazels tjänster nu."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:418
msgid "I've already signed up and want to login now."
msgstr "Jag har redan anmält mig och vill logga in nu."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:419
msgid "I don't want to learn about Eazel services at this time."
msgstr "Jag vill inte veta mer om Eazels tjänster just nu."

#. allocate a descriptive label
#: src/nautilus-first-time-druid.c:446
msgid ""
"Nautilus will now contact Eazel services to verify your \n"
"web connection and download the latest updates. \n"
"Click the Next button to continue."
msgstr ""
"Nautilus kommer nu att kontakta Eazel-tjänster för att \n"
"kontrollera din webbanslutning och hämta de senaste \n"
"uppdateringarna. Klicka på knappen \"Nästa\" för att \n"
"fortsätta."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:450
msgid "Updating Nautilus"
msgstr "Uppdaterar Nautilus"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:458
msgid "Yes, verify my web connection and update Nautilus now."
msgstr "Ja, kontrollera min webbanslutning och uppdatera Nautilus nu."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:459
msgid "No, I do not wish to verify my web connect and update Nautilus now."
msgstr ""
"Nej, jag vill inte kontrollera min anslutning och uppdatera Nautilus nu."

#. allocate a descriptive label
#: src/nautilus-first-time-druid.c:490
msgid ""
"We are having troubles making an external web connection. \n"
"Sometimes, firewalls require you to specify a web proxy server. \n"
" Fill in the name of port of your proxy server, if any, below."
msgstr ""
"Vi har problem med att skapa en extern webbanslutning. \n"
"Ibland kräver brandväggar att du anger en webbproxyserver. \n"
" Fyll i namnet på din proxyserver (om du har en sådan) nedan."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:494
msgid "HTTP Proxy Configuration"
msgstr "HTTP-proxykonfiguration"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:506
msgid "No proxy server required."
msgstr "Ingen proxyserver behövs."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:507
msgid "Use this proxy server:"
msgstr "Använd denna proxyserver:"

#. allocate the proxy label, followed by the entry
#: src/nautilus-first-time-druid.c:532
msgid "Proxy address:"
msgstr "Proxyadress:"

#. allocate the proxy label, followed by the entry
#: src/nautilus-first-time-druid.c:549
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#. allocate a descriptive label
#: src/nautilus-first-time-druid.c:580
msgid ""
"We are now contacting the Eazel service to test your \n"
"web connection and update Nautilus."
msgstr ""
"Vi kontaktar nu Eazel-tjänster för att testa din \n"
"webbanslutning och uppdatera Nautilus."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:585
msgid "Downloading Nautilus updates..."
msgstr "Hämtar Nautilus-uppdateringar..."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:679
msgid "Nautilus: Initial Preferences"
msgstr "Nautilus: Startegenskaper"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:706
msgid "Welcome to Nautilus!"
msgstr "Välkommen till Nautilus!"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:715
msgid ""
"Since this is the first time that you've launched\n"
"Nautilus, we'd like to ask you a few questions\n"
"to help personalize it for your use."
msgstr ""
"Eftersom det här är första gången som du startat\n"
"Nautilus vill vi gärna ställa ett par frågor som\n"
"hjälper oss att anpassa det till dig."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:720
msgid "Press the next button to continue."
msgstr "Tryck på nästa-knappen för att fortsätta."

#. set up the final page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:728
msgid "Finished"
msgstr "Slutförd"

#: src/nautilus-first-time-druid.c:735
msgid ""
"Click the finish button to launch Nautilus.\n"
"We hope that you enjoy using it!"
msgstr ""
"klicka på slutför-knappen för att starta Nautilus.\n"
"Vi hoppas att du kommer att trivas med att använda det!"

#. set up the user level page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:741
msgid "Select A User Level"
msgstr "Välj en användarnivå"

#. set up the service sign-up page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:745
msgid "Sign Up for Eazel Services"
msgstr "Anmäl dig till Eazel-tjänster"

#. set up the update page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:749
msgid "Nautilus Update"
msgstr "Nautilus-uppdatering"

#. set up the update feedback page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:757
msgid "Updating Nautilus..."
msgstr "Uppdatering av Nautilus..."

#. set up the (optional) proxy configuration page
#: src/nautilus-first-time-druid.c:765
msgid "Web Proxy Configuration"
msgstr "Webbproxykonfiguration"

#. change the message to expanding file
#: src/nautilus-first-time-druid.c:833
msgid "Decoding Update..."
msgstr "Avkodar uppdatering..."

#: src/nautilus-first-time-druid.c:842
msgid "Update Completed... Press Next to Continue."
msgstr "Uppdateringen färdig... Tryck på Nästa för att fortsätta."

#: src/nautilus-shell.c:167
msgid "Nautilus: caveat"
msgstr "Nautilus: varning"

#: src/nautilus-shell.c:203
msgid ""
"The Nautilus shell is under development; it's not ready for daily use. Many "
"features, including some of the best ones, are not yet done, partly done, or "
"unstable. The program doesn't look or act the way it will in version 1.0.\n"
"\n"
"If you do decide to test this version of Nautilus, beware. The program could "
"do something unpredictable and may even delete or overwrite files on your "
"computer.\n"
"\n"
"For more information, visit http://nautilus.eazel.com."
msgstr ""
"Nautilus-skalet är under utveckling; det är inte färdigt för daglig "
"användning. Många finesser, inklusive en del av de bästa, är inte "
"implementerade, endast delvis implementerade, eller instabila. Programmet "
"ser inte ut eller beter sig som det kommer att göra i version 1.0.\n"
"\n"
"Om du bestämmer dig för att testa den här versionen av Nautilus bör du se "
"upp. Programmet kan göra någonting oförutsägbart och kan till och med ta "
"bort eller skriva över filer på sin dator.\n"
"\n"
"För mer information, besök http://nautilus.eazel.com."

#: src/nautilus-switchable-search-bar.c:100
msgid "Search For:"
msgstr "Sök efter:"

#. * From 'man(7)':
#.
#. The manual sections are traditionally defined as follows:
#.
#. 1 Commands
#. Those commands that can be executed by the
#. user from within a shell.
#.
#. 2 System calls
#. Those functions which must be performed by
#. the kernel.
#.
#. 3 Library calls
#. Most  of  the libc functions, such as
#. sort(3))
#.
#. 4 Special files
#. Files found in /dev)
#.
#. 5 File formats and conventions
#. The format for /etc/passwd and other human-
#. readable files.
#.
#. 6 Games
#.
#. 7 Macro packages and conventions
#. A description of the standard file system
#. layout, this man page, and other things.
#.
#. 8 System management commands
#. Commands like mount(8), which only root can
#. execute.
#.
#. 9 Kernel routines
#. This is a non-standard manual section and
#. is included because the source code to the
#. Linux kernel is freely available under the
#. GNU Public License and many people are
#. working on changes to the kernel)
#. **
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:396
msgid "Manual"
msgstr "Manual"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:397
msgid "System"
msgstr "System"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:397
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:397
msgid "Config files"
msgstr "Konfigurationsfiler"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:398
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:671
msgid "Applications"
msgstr "Applikationer"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:398
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:399
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:400
msgid "Development"
msgstr "Utveckling"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:399
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:400
msgid "APIs"
msgstr "Programmeringsgränssnitt"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:399
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:400
msgid "System Calls"
msgstr "Systemanrop"

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:556
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:124
msgid "see "
msgstr "se "

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:128
msgid "see also "
msgstr "se även "

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:212
msgid "No matches."
msgstr "Inga träffar."

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:479
msgid " (see \""
msgstr " (se \""

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:484
msgid " (see also \""
msgstr " (se även \""

#: components/html/gnome-dialogs.c:87
msgid "Transfer Progress"
msgstr "Överföringsförlopp"

#: components/html/gnome-dialogs.c:141
#, c-format
msgid "Looking up %s"
msgstr "Slår upp %s"

#: components/html/gnome-dialogs.c:147
#, c-format
msgid "Contacting %s"
msgstr "Kontaktar %s"

#: components/html/gnome-dialogs.c:154
msgid "Waiting for a connection..."
msgstr "Väntar på en anslutning..."

#: components/html/gnome-dialogs.c:158
msgid "Logging in..."
msgstr "Loggar in..."

#: components/html/gnome-dialogs.c:167
msgid "Read %d%%%% of %ld"
msgstr "Läser %d%%%% av %ld"

#: components/html/gnome-dialogs.c:177
#, c-format
msgid "Read %ld bytes"
msgstr "Läste %ld byte"

#: components/html/gnome-dialogs.c:179
#, c-format
msgid "Read %d bytes"
msgstr "Läste %d byte"

#: components/html/gnome-dialogs.c:181
msgid "Reading..."
msgstr "Läser..."

#: components/html/gnome-dialogs.c:196
msgid "Writing %d%%%% of %ld"
msgstr "Skriver %d%%%% av %ld"

#: components/html/gnome-dialogs.c:206
#, c-format
msgid "Writing %ld bytes"
msgstr "Skriver %ld byte"

#: components/html/gnome-dialogs.c:208
#, c-format
msgid "Writing %d bytes"
msgstr "Skriver %d byte"

#: components/html/gnome-dialogs.c:210
msgid "Writing..."
msgstr "Skriver..."

#: components/html/gnome-dialogs.c:218
msgid "Done!"
msgstr "Klar!"

#: components/html/gnome-dialogs.c:222
msgid "Interrupted!"
msgstr "Avbruten!"

#: components/html/gnome-dialogs.c:226
msgid "Please wait..."
msgstr "Var vänlig vänta..."

#: components/html/gnome-dialogs.c:230
msgid "Request timeout!"
msgstr "Begäran tog för lång tid!"

#: components/html/gnome-dialogs.c:234
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"

#: components/html/gnome-dialogs.c:277
msgid "Enter Text"
msgstr "Ange text"

#: components/html/gnome-dialogs.c:318 components/html/gnome-dialogs.c:359
msgid "Enter Password"
msgstr "Ange lösenord"

#: components/html/ntl-web-browser.c:620
#, c-format
msgid ""
"GConf init failed:\n"
" %s"
msgstr ""
"GConf-initiering misslyckades:\n"
" %s"

#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:140
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"This is a Nautilus content view that fails on demand."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Det här är ett Nautilus-innehållsfönster som misslyckas på begäran."

#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:199
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"You clicked the Kill Content View toolbar button."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Du klickade på knappen Döda innehållsvy i verktygsraden."

#. BonoboUIHandler
#. menu item path, must start with /some-existing-menu-path and be otherwise unique
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:245
msgid "_Kill Content View"
msgstr "_Döda innehållsvy"

#. menu item user-displayed label
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:246
msgid "Kill the Loser content view"
msgstr "Döda förlorar-innehållsvyn"

#. BonoboUIHandler
#. button path, must start with /some-existing-toolbar-path and be otherwise unique
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:265
msgid "Kill Content View"
msgstr "Döda innehållsvy"

#. button user-displayed label
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:266
msgid "Kill the Loser content view."
msgstr "Döda förlorar-innehållsvyn."

#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:143
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Loser sidebar."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Förlorar-sidoraden."

#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:202
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"You clicked the Kill Sidebar View toolbar button."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Du klickade på knappen Döda sidoradsvy i verktygsraden."

#. BonoboUIHandler
#. menu item path, must start with /some-existing-menu-path and be otherwise unique
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:248
msgid "_Kill Sidebar View"
msgstr "_Döda sidoradsvyn"

#. menu item user-displayed label
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:249
msgid "Kill the Loser sidebar view"
msgstr "Döda sidoradsvyn"

#. BonoboUIHandler
#. button path, must start with /some-existing-toolbar-path and be otherwise unique
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:268
msgid "Loser"
msgstr "Förlorare"

#. button user-displayed label
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:269
msgid "Kill the Loser sidebar view."
msgstr "Döda sidoradsvyn."

#.
#. * Create our mozilla menu item.
#. *
#. * Note that it's sorta bogus that we know Nautilus has a menu whose
#. * path is "/File", and also that we know a sensible position to use within
#. * that menu. Nautilus should publish this information somehow.
#.
#. BonoboUIHandler
#. menu item path, must start with /some-existing-menu-path and be otherwise unique
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-content-view.c:449
msgid "_Mozilla"
msgstr "_Mozilla"

#. menu item user-displayed label
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-content-view.c:450
msgid "This is a mozilla merged menu item"
msgstr "Det här är ett mozilla-sammanslaget menyalternativ"

#. hint that appears in status bar
#. position within menu; -1 means last
#. pixmap type
#. pixmap data
#. accelerator key, couldn't bear the thought of using Control-S for anything except Save
#. accelerator key modifiers
#. callback function
#. callback function data
#.
#. * Create our mozilla toolbar button.
#. *
#. * Note that it's sorta bogus that we know Nautilus has a toolbar whose
#. * path is "/Main". Nautilus should publish this information somehow.
#.
#. BonoboUIHandler
#. button path, must start with /Main/ and be otherwise unique
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-content-view.c:467
msgid "Mozilla"
msgstr "Mozilla"

#. button user-displayed label
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-content-view.c:468
msgid "This is a mozilla merged toolbar button"
msgstr "Det här är en mozilla-sammanslagen verktygsradsknapp"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Track "
msgstr "Spår "

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Artist"
msgstr "Artist"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Year"
msgstr "År"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Bitrate "
msgstr "Bithastighet "

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Time "
msgstr "Tid "

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"

#: components/music/nautilus-music-view.c:199
msgid "Sample Rate"
msgstr "Samplingsfrekvens"

#: components/music/nautilus-music-view.c:1134
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

#: components/music/nautilus-music-view.c:1146
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

#: components/music/nautilus-music-view.c:1158
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"

#: components/music/nautilus-music-view.c:1170
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:333
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:353
#: src/nautilus-window-toolbars.c:145
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: components/music/nautilus-music-view.c:1182
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:172
msgid "Package Contents"
msgstr "Paketinnehåll"

#. allocate the name field
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:215
msgid "Package Title"
msgstr "Pakettitel"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:238
msgid "Size: "
msgstr "Storlek: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:244
msgid "<size>"
msgstr "<storlek>"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:250
msgid "Install Date: "
msgstr "Installationsdatum: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:256
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:268
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:280
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:292
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:304
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänt>"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:262
msgid "License: "
msgstr "Licens: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:274
msgid "Build Date: "
msgstr "Byggdatum: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:286
msgid "Distribution: "
msgstr "Distribution: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:298
msgid "Vendor: "
msgstr "Återförsäljare: "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:331
msgid "Install"
msgstr "Installera"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:347
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:356
msgid "Uninstall"
msgstr "Avinstallera"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:372
msgid "Verify"
msgstr "Verifiera"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:408
msgid "Go to selected file"
msgstr "Gå till markerad fil"

#. add the description
#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:419
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:592
#, c-format
msgid "Package \"%s\" "
msgstr "Paket \"%s\" "

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:657
#, c-format
msgid "version %s-%s"
msgstr "version %s-%s"

#: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:721
#, c-format
msgid "Package Contents: %d files"
msgstr "Paketinnehåll: %d filer"

#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:86
msgid "(none)"
msgstr "(inget)"

#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:148
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:492
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"This is a sample Nautilus content view component."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Det här är en exempelinnehållsvy i Nautilus."

#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:206
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:528
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"You clicked the Sample toolbar button."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Du klickade på Exempel-verktygsradsknappen."

#. menu item path, must start with /some-existing-menu-path and be otherwise unique
#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:244
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:573
msgid "_Sample"
msgstr "_Exempel"

#. menu item user-displayed label
#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:245
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:574
msgid "This is a sample merged menu item"
msgstr "Det här är ett exempel på ett sammanslaget menyalternativ"

#. button path, must start with /some-existing-toolbar-path and be otherwise unique
#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:260
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:593
msgid "Sample"
msgstr "Exempel"

#. button user-displayed label
#: components/sample/nautilus-sample-content-view.c:261
#: components/services/time/nautilus-view/trilobite-eazel-time-view.c:594
msgid "This is a sample merged toolbar button"
msgstr "Det här är ett exempel på en sammanslagen verktygsradsknapp"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:84
msgid "Allow downgrades"
msgstr "Tillåt nergraderingar"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:85
msgid "Erase packages"
msgstr "Ta bort paket"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:86
msgid "RPM args are filename"
msgstr "RPM-argument är filnamn"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:87
msgid "Force install"
msgstr "Tvinga installation"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:91
msgid "Specify package file"
msgstr "Ange paketfil"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:93
msgid "Run Query"
msgstr "Kör fråga"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:94
msgid "Revert"
msgstr "Återgå"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:95
msgid "Set root"
msgstr "Sätt root"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:99
msgid "Allow upgrades"
msgstr "Tillåt uppgraderingar"

#: components/services/install/command-line/eazel-alt-install-corba.c:100
msgid "Verbose output"
msgstr "Mångordig utdata"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:46
msgid "Creating default configuration file ...\n"
msgstr "Skapar standardkonfigurationsfil ...\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:73
msgid "*** Could not create the default configuration file! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte skapa standardkonfigurationsfilen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:106
msgid "*** Error generating default configuration file! ***\n"
msgstr "*** Fel vid skapande av standardkonfigurationsfil! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:123
msgid "*** Unable to open config file! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte öppna konfigurationsfil! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:130
msgid "*** The config file contains no data! ***\n"
msgstr "*** Konfigurationsfilen innehåller inga data! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:135
msgid "*** Cannot find the EAZEL_INSTALLER xmlnode! ***\n"
msgstr "*** Kan inte hitta EAZEL_INSTALLER-xmlnoden! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:137
msgid "*** Bailing from xmlparse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ur xmltolkningen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-metadata.c:159
msgid "Could not set URLType from config file!"
msgstr "Kunde inte sätta URLType från konfigurationsfilen!"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:603
msgid "Could not create temporary directory!\n"
msgstr "Kunde inte skapa temporär katalog!\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:617
msgid "Getting package list from remote server ...\n"
msgstr "Hämtar paketlistan från fjärrserver ...\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:637
msgid "Unable to retrieve package-list.xml!\n"
msgstr "Kunde inte hämta package-list.xml!\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:682
#, c-format
msgid "Cannot write to file %s, using default log handler"
msgstr "Kan inte skriva till filen %s, använder standardlogghanteraren"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:713
msgid "Install failed"
msgstr "Installationen misslyckades"

#: components/services/install/lib/eazel-install-object.c:757
msgid "Uninstall failed"
msgstr "Avinstallationen misslyckades"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:104
#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:211
#, c-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Hämtar %s..."

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:111
#, c-format
msgid "*** Could not create tmp directory (%s)! ***\n"
msgstr "*** Kunde inte skapa tmp-katalogen (%s)! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:127
#, c-format
msgid "Could not open target file %s"
msgstr "Kunde inte öppna målfilen %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:134
#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:636
msgid "Could not create an http request !"
msgstr "Kunde inte skapa en http-begäran !"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:139
msgid "Invalid uri !"
msgstr "Ogiltig uri !"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:146
#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:647
msgid "Could not prepare http request !"
msgstr "Kunde inte förbereda http-begäran !"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:150
msgid "Couldn't get async mode "
msgstr "Kunde inte använda asynkront läge "

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:175
#, c-format
msgid "HTTP error: %d %s"
msgstr "HTTP-fel: %d %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:185
msgid "Could not get request body!"
msgstr "Kunde inte begära meddelandekropp!"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:212
msgid "FTP not supported yet"
msgstr "FTP stöds inte än"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:393
#, c-format
msgid "Checking local file %s..."
msgstr "Kontrollerar lokal fil %s..."

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:449
#, c-format
msgid "Failed to retreive %s!"
msgstr "Misslyckades med att ta emot %s!"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:509
#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:580
#, c-format
msgid "Could not get a URL for %s"
msgstr "Kunde inte få en URL för %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:543
msgid "File download failed"
msgstr "Filhämtning misslyckades"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:574
msgid "Using local protocol cannot resolve library dependencies"
msgstr "Använder lokalt protokoll, kan inte lösa biblioteksberoenden"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:632
#, c-format
msgid "Search URL: %s"
msgstr "Sök URL: %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:644
msgid "Invalid uri"
msgstr "Ogiltig uri"

#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:658
#: components/services/install/lib/eazel-install-protocols.c:662
#, c-format
msgid "Could not retrieve a URL for %s"
msgstr "Kunde inte ta emot en URL för %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:124
#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:357
msgid "Dry Run Mode Activated. Packages will not actually be installed ..."
msgstr ""
"Torrkörningsläge aktiverat. Paketen kommer egentligen inte att installeras"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:151
#, c-format
msgid "Reading the install package list %s"
msgstr "Läser installationspaketlistan %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:226
#, c-format
msgid "%s already installed"
msgstr "%s är redan installerat"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:231
#, c-format
msgid "Will download %s"
msgstr "Kommer att hämta %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:282
#, c-format
msgid "%s..."
msgstr "%s..."

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:284
#, c-format
msgid "Skipping %s..."
msgstr "Hoppar över %s..."

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:332
#, c-format
msgid "Category = %s"
msgstr "Kategori = %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:640
#, c-format
msgid "Could not create transaction directory (%s)! ***\n"
msgstr "Kunde inte skapa transaktionskatalogen (%s)! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:662
#, c-format
msgid "Writing transaction to %s"
msgstr "Skriver transaktion till %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:857
#, c-format
msgid "Preflight (%d bytes, %d packages)"
msgstr "Förberedelse (%s byte, %d paket)"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:892
msgid "rpm running..."
msgstr "rpm kör..."

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:942
#, c-format
msgid "Removing package %s %s"
msgstr "Tar bort paketet %s %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1062
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan inte öppna %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1181
msgid "RPM package database query failed !"
msgstr "RPM-databasfråga misslyckades !"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1199
msgid "Preparing package system"
msgstr "Förbereder paketsystem"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1396
#, c-format
msgid "%s %s from %s to %s"
msgstr "%s %s från %s till %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1398
msgid "upgrades"
msgstr "uppgraderar"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1398
msgid "downgrades"
msgstr "nergraderar"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1401
#, c-format
msgid "%s version %s already installed"
msgstr "%s version %s är redan installerat"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1469
#, c-format
msgid "%s %s breaks %s"
msgstr "%s %s har sönder %s"

#. If we end here, it's a conflict is going to break something
#. FIXME bugzilla.eazel.com 1514:
#. Need to handle this more intelligently
#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1533
#, c-format
msgid "%s conflicts %s-%s"
msgstr "%s är i konflikt med %s-%s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1547
#, c-format
msgid "Processing dep for %s : requires library %s"
msgstr "Behandlar beroenden för %s : kräver biblioteket %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1556
#, c-format
msgid "Processing dep for %s : requires %s"
msgstr "Behandlar beroenden för %s : kräver %s"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1809
#, c-format
msgid "%d dependencies failed!"
msgstr "%d beroenden uppfylldes inte!"

#: components/services/install/lib/eazel-install-rpm-glue.c:1873
msgid "Dependencies are ok"
msgstr "Beroenden uppfyllda"

#: components/services/install/lib/eazel-install-tests.c:33
msgid "*** Begin pkg dump ***\n"
msgstr "*** Start av paketdumpning ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-tests.c:40
msgid "*** End pkg dump ***\n"
msgstr "*** Slut på paketdumpning ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:125
msgid "*** No package nodes! ***\n"
msgstr "*** Inga paketnoder! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:127
msgid "*** Bailing from package parse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ur pakettolkning! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:151
msgid "*** The pkg list file contains no data! ***\n"
msgstr "*** Paketlistfilen innehåller inga data! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:156
msgid "*** Cannot find the CATEGORIES xmlnode! ***\n"
msgstr "*** Kan inte hitta xmlnoden CATEGORIES! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:158
msgid "*** Bailing from categories parse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ut kategoritolkningen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:164
msgid "*** No Categories! ***\n"
msgstr "*** Inga kategorier! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:166
msgid "*** Bailing from category parse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ut kategoritolkningen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:217
msgid "*** Cannot find the TRANSACTION xmlnode! ***\n"
msgstr "*** Kan inte hitta xmlnoden TRANSACTION! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:219
#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:227
msgid "*** Bailing from transaction parse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ur transaktionstolkningen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:225
msgid "*** No packages! ***\n"
msgstr "*** Inga paket! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:333
msgid "*** Error generating xml package list! ***\n"
msgstr "*** Fel vid skapning av xml-paketlista! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:380
msgid "*** Error reading package list! ***\n"
msgstr "*** Fel vid läsning av paketlista! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:558
msgid "*** The osd xml contains no data! ***\n"
msgstr "*** osd-xml:en innehåller inga data! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:563
msgid "*** Bailing from osd parse! ***\n"
msgstr "*** Hoppar ur osd-tolkningen! ***\n"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:604
msgid "Could not find <?xml tag in string"
msgstr "Kunde inte hitta <?xml-tagg i sträng"

#: components/services/install/lib/eazel-install-xml-package-list.c:627
msgid "Could not parse the xml"
msgstr "Kunde inte tolka xml:en"

#: components/services/time/command-line/main.c:43
msgid "display service name and such"
msgstr "visa namnet på tjänsten och dylikt"

#: components/services/time/command-line/main.c:44
msgid "maximum allowed difference in seconds"
msgstr "maximalt tillåten skillnad i sekunder"

#: components/services/time/command-line/main.c:45
msgid "update the system clock"
msgstr "uppdatera systemklockan"

#: components/services/time/command-line/main.c:46
msgid "specify time url"
msgstr "ange tids-url"

#: components/services/time/service/trilobite-eazel-time-service.c:103
msgid "Unable to get server time"
msgstr "Kunde inte få tag i servertid"

#: components/services/time/service/trilobite-eazel-time-service.c:105
#, c-format
msgid "Time off by %d, max allowed diff is %d"
msgstr "Tiden skiljer sig med %d, maximalt tillåten skillnad är %d"

#: components/services/time/service/trilobite-eazel-time-service.c:282
#, c-format
msgid "Could not read time-service config from %s"
msgstr "Kunde inte läsa konfigurationen för tidstjänsten från %s"

#. today, use special word
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:1735
msgid "today %-I:%M %p"
msgstr "idag %H:%M"

#. yesterday, use special word
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:1738
msgid "yesterday %-I:%M %p"
msgstr "igår %H:%M"

#. current week, include day of week
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:1741
msgid "%A %-m/%-d/%y %-I:%M %p"
msgstr "%A %y-%m-%d %H:%M"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:1743
msgid "%-m/%-d/%y %-I:%M %p"
msgstr "%y-%m-%d %H:%M"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2740
msgid "0 items"
msgstr "0 objekt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2740
msgid "0 folders"
msgstr "0 mappar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2741
msgid "0 files"
msgstr "0 filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2745
msgid "1 item"
msgstr "1 objekt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2745
msgid "1 folder"
msgstr "1 mapp"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2746
msgid "1 file"
msgstr "1 fil"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2749
#, c-format
msgid "%u items"
msgstr "%u objekt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2749
#, c-format
msgid "%u folders"
msgstr "%u mappar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2750
#, c-format
msgid "%u files"
msgstr "%u filer"

#. This means no contents at all were readable
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3067
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3075
msgid "xxx"
msgstr "xxx"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3079
msgid "unknown type"
msgstr "okänd typ"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3081
msgid "unknown MIME type"
msgstr "okänd MIME-typ"

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3086
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3115
msgid "program"
msgstr "program"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:3506
msgid " --"
msgstr " --"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:112
msgid "Directory Views"
msgstr "Katalogvyer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:113
msgid "Directory Views Settings"
msgstr "Inställningar för katalogvyer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:115
msgid "Window Behavior"
msgstr "Fönsterbeteende"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:122
msgid "Click Behavior"
msgstr "Klickbeteende"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:129
msgid "Display"
msgstr "Visning"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:145
msgid "Sidebar Panels"
msgstr "Sidoradspaneler"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:146
msgid "Sidebar Panels Description"
msgstr "Beskrivning för sidoradspanel"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:149
msgid "Choose which panels should appear in the sidebar"
msgstr "Välj vilka paneler som ska visas i sidoraden"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:186
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:187
msgid "Appearance Settings"
msgstr "Utseendeinställningar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:189
msgid "Smoother Graphics"
msgstr "Mjukare grafik"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:196
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:202
msgid "Views"
msgstr "Vyer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:226
msgid "Speed Tradeoffs"
msgstr "Hastighetskompromisser"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:227
msgid "Speed Tradeoffs Settings"
msgstr "Inställningar för hastighetskompromisser"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:229
msgid "Show Text in Icons"
msgstr "Visa text i ikoner"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:236
msgid "Show Thumbnails for Image Files"
msgstr "Visa tumnaglar för bildfiler"

#. FIXME bugzilla.eazel.com 2560: This title phrase needs improvement.
#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:244
msgid "Make Directory Appearance Details Public"
msgstr "Gör detaljer i katalogvyutseende offentliga"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:257
msgid "Search Settings"
msgstr "Sökinställningar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:259
msgid "Search Complexity Options"
msgstr "Alternativ för sökkomplexitet"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:265
msgid "Search Tradeoffs"
msgstr "Sökkompromisser"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:273
msgid "Search Locations"
msgstr "Sökplatser"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:283
msgid "Navigation"
msgstr "Navigation"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:284
msgid "Navigation Settings"
msgstr "Navigationsinställningar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:286
msgid "Home Location"
msgstr "Hemplats"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:568
msgid "always"
msgstr "alltid"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:569
msgid "Always"
msgstr "Alltid"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:573
msgid "local only"
msgstr "endast lokalt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:574
msgid "Local Files Only"
msgstr "Endast lokala filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:578
msgid "never"
msgstr "aldrig"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:579
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:620
msgid "current theme"
msgstr "aktuellt tema"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:632
msgid "Open each item in a new window"
msgstr "Öppna varje objekt i ett nytt fönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:639
msgid "Click policy"
msgstr "Klickpolicy"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:645
msgid "single"
msgstr "enkel"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:646
msgid "Activate items with a single click"
msgstr "Aktivera objekt med ett enkelklick"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:650
msgid "double"
msgstr "dubbel"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:651
msgid "Activate items with a double click"
msgstr "Aktivera objekt med ett dubbelklick"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:656
msgid "Display text in icons"
msgstr "Visa text i ikoner"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:662
msgid "Show thumbnails for image files"
msgstr "Visa tumnaglar för bildfiler"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:668
msgid "Read and write metadata in each directory"
msgstr "Läs och skriv metadata i varje katalog"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:678
msgid "Use smoother (but slower) graphics"
msgstr "Använd mjukare (men långsammare) grafik"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:684
msgid "Font family used to display file names"
msgstr "Typsnittsfamilj som används för att visa filnamn"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:691
msgid "Display tool bar in new windows"
msgstr "Visa verktygsrad i nya fönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:697
msgid "Display location bar in new windows"
msgstr "Visa platsrad i nya fönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:703
msgid "Display status bar in new windows"
msgstr "Visa statusrad i nya fönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:709
msgid "Display sidebar in new windows"
msgstr "Visa sidorad i nya fönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:717
msgid "Always do slow, complete search"
msgstr "Gör alltid en långsam, komplett sökning"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:724
msgid "search type to do by default"
msgstr "sökningstyp som ska utföras som standard"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:730
msgid "search by text"
msgstr "sök på text"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:731
msgid "Search for files by text only"
msgstr "Sök efter filer endast på text"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:735
msgid "search by text and properties"
msgstr "sök på text och egenskaper"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:736
msgid "Search for files by text and by their properties"
msgstr "Sök efter filer på text och på deras egenskaper"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:741
msgid "Search Web Location"
msgstr "Sök webbplats"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:748
msgid "Show hidden files"
msgstr "Visa dolda filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:754
msgid "Show special flags in Properties window"
msgstr "Visa specialflaggor i fönstret Egenskaper"

#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:760
msgid "Can add Content"
msgstr "Kan lägga till innehåll"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:203
#, c-format
msgid "that have \"%s\" in the name"
msgstr "som har \"%s\" i namnet"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:206
#, c-format
msgid "that start with \"%s\""
msgstr "som börjar med \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:209
#, c-format
msgid "that end with %s"
msgstr "som slutar med %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:212
#, c-format
msgid "that don't contain \"%s\""
msgstr "som inte innehåller \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:215
#, c-format
msgid "that match the regular expression \"%s\""
msgstr "som överensstämmer med det reguljära uttrycket \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:218
#, c-format
msgid "that match the file pattern \"%s\""
msgstr "som överrensstämmer med filmönstret \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:231
msgid "regular files"
msgstr "reguljära filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:233
msgid "text files"
msgstr "textfiler"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:235
msgid "applications"
msgstr "applikationer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:237
msgid "directories"
msgstr "kataloger"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:245
#, c-format
msgid "are not %s"
msgstr "inte är %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:249
#, c-format
msgid "are %s"
msgstr "är %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:260
#, c-format
msgid "are not owned by \"%s\""
msgstr "inte ägs av \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:263
#, c-format
msgid "are owned by \"%s\""
msgstr "ägs av \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:267
#, c-format
msgid "have owner UID \"%s\""
msgstr "har ägare-UID \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:270
#, c-format
msgid "have owner UID other than \"%s\""
msgstr "har annat ägare-UID än \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:281
#, c-format
msgid "that are larger than %s bytes"
msgstr "som är större än %s byte"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:284
#, c-format
msgid "that are smaller than %s bytes"
msgstr "som är mindre än %s byte"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:287
#, c-format
msgid "that are %s bytes"
msgstr "som är %s byte"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:298
#, c-format
msgid "modified after %s"
msgstr "ändrad efter %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:301
#, c-format
msgid "modified before %s"
msgstr "ändrad innan %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:314
#, c-format
msgid "marked with \"%s\""
msgstr "märkt med \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:317
#, c-format
msgid "not marked with \"%s\""
msgstr "inte märkt med \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:331
#, c-format
msgid "with all the words %s"
msgstr "med alla orden %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:334
#, c-format
msgid "containing one of the words %s"
msgstr "innehåller ett av orden %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:337
#, c-format
msgid "without all the words %s"
msgstr "utan alla orden %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:340
#, c-format
msgid "without any of the words %s"
msgstr "utan något av orden %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:357
msgid "that"
msgstr "som"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:478
msgid "are directories"
msgstr "är kataloger"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:522
msgid " and "
msgstr " och "

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:587
#, c-format
msgid "Search results for items %s%s"
msgstr "Sökresultat för objekten %s%s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:590
#, c-format
msgid "Search results for items %s %s%s"
msgstr "Sökresultat för objekten %s %s%s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:700
msgid "Search results for items that contain \"stuff\"."
msgstr "Sökresultat för objekt som innehåller \"saker\"."

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:702
msgid "Search results for items that contain \"stuff\" and are regular files."
msgstr ""
"Sökresultat för objekt som innehåller \"saker\" och är reguljära filer."

#: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:705
msgid ""
"Search results for items that contain \"stuff\", are regular files and that "
"are smaller than 2000 kilobytes."
msgstr ""
"Sökresultat för objekt som innehåller \"saker\", är reguljära filer och som "
"är mindre än 2000 kilobyte."

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-canvas-item.c:704
msgid " -_,;.?/&"
msgstr "-_,;.?/&"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:701
msgid ""
"This directory uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave this item where you dropped it? This will clobber the stored "
"manual layout."
msgstr ""
"Den här katalogen använder automatisk layout. Vill du byta till manuell "
"layout och lämna det här objektet där du släppte det? Detta kommer att "
"påverka den lagrade manuella layouten."

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:705
msgid ""
"This directory uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave these items where you dropped them? This will clobber the stored "
"manual layout."
msgstr ""
"Den här katalogen använder automatisk layout. Vill du byta till manuell "
"layout och lämna dessa objekt där du släppte dem? Detta kommer att påverka "
"den lagrade manuella layouten."

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:711
msgid ""
"This directory uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave this item where you dropped it?"
msgstr ""
"Den här katalogen använder automatisk layout. Vill du byta till manuell "
"layout och lämna det här objektet där du släppte det?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:714
msgid ""
"This directory uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave these items where you dropped them?"
msgstr ""
"Den här katalogen använder automatisk layout. Vill du byta till manuell "
"layout och lämna dessa objekt där du släppte dem?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:721
msgid "Switch to Manual Layout?"
msgstr "Byt till manuell layout?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-dnd.c:722
msgid "Switch"
msgstr "Byt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-text-item.c:1487
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-text-item.c:1488
msgid "Undo Typing"
msgstr "Ångra inmatning"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-text-item.c:1489
msgid "Restore the old name"
msgstr "Återställ det gamla namnet"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-text-item.c:1490
msgid "Redo Typing"
msgstr "Gör om inmatning"

#: libnautilus-extensions/nautilus-icon-text-item.c:1491
msgid "Restore the changed name"
msgstr "Återställ det ändrade namnet"

#: libnautilus-extensions/nautilus-preferences-dialog.c:201
msgid "Prefs Box"
msgstr "Inställningsfönster"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:188
#: src/nautilus-window.c:623
#, c-format
msgid "View as %s"
msgstr "Visa som %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:216
msgid "not in menu"
msgstr "inte i menyn"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:219
msgid "in menu for this file"
msgstr "i menyn för den här filen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:222
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:225
#, c-format
msgid "in menu for \"%s\""
msgstr "i menyn för \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:228
msgid "default for this file"
msgstr "standard för den här filen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:231
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:234
#, c-format
msgid "default for \"%s\""
msgstr "standard för \"%s\""

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:261
#, c-format
msgid "Is not in the menu for \"%s\" items."
msgstr "Är inte i menyn för \"%s\"-objekt."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:264
#, c-format
msgid "Is in the menu for \"%s\"."
msgstr "Är i menyn för \"%s\"."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:267
#, c-format
msgid "Is in the menu for \"%s\" items."
msgstr "Är i menyn för \"%s\"-objekt."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:270
#, c-format
msgid "Is in the menu for all \"%s\" items."
msgstr "Är i menyn för alla \"%s\"-objekt."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:273
#, c-format
msgid "Is the default for \"%s\"."
msgstr "Är standard för \"%s\"."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:276
#, c-format
msgid "Is the default for \"%s\" items."
msgstr "Är standard för \"%s\"-objekt."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:279
#, c-format
msgid "Is the default for all \"%s\" items."
msgstr "Är standard för alla \"%s\"-objekt."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:981
#, c-format
msgid "Modify \"%s\""
msgstr "Ändra \"%s\""

#. Radio button for adding to short list for file type.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1005
#, c-format
msgid "Include in the menu for \"%s\" items"
msgstr "Inkludera i menyn för \"s\"-objekt"

#. Radio button for setting default for file type.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1012
#, c-format
msgid "Use as default for \"%s\" items"
msgstr "Använd som standard för \"%s\"-objekt"

#. Radio button for adding to short list for specific file.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1019
#, c-format
msgid "Include in the menu just for \"%s\""
msgstr "Inkludera i menyn endast för \"%s\""

#. Radio button for setting default for specific file.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1025
#, c-format
msgid "Use as default just for \"%s\""
msgstr "Använd som standard endast för \"%s\""

#. Radio button for not including program in short list for type or file.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1032
#, c-format
msgid "Don't include in the menu for \"%s\" items"
msgstr "Inkludera inte i menyn för \"%s\"-objekt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1199
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1247
msgid "Nautilus: Open with Other"
msgstr "Nautilus: Öppna med annat"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1248
#, c-format
msgid "Choose an application with which to open \"%s\"."
msgstr "Välj ett program att öppna \"%s\" med."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1252
msgid "Nautilus: View as Other"
msgstr "Nautilus: Visa som annat"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1253
#, c-format
msgid "Choose a view for \"%s\"."
msgstr "Välj en vy för \"%s\"."

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1260
msgid "Choose"
msgstr "Välj"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1262
msgid "Done"
msgstr "Klar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1324
msgid "Modify..."
msgstr "Ändra..."

#. Framed area with button to launch mime type editing capplet.
#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1335
msgid "File Types and Programs"
msgstr "Filtyper och program"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1344
msgid "Go There"
msgstr "Gå dit"

#: libnautilus-extensions/nautilus-program-chooser.c:1353
msgid ""
"You can configure which programs are offered for which file types in the "
"GNOME Control Center."
msgstr ""
"Du kan konfigurera vilka program som erbjuds för vilka filtyper i "
"GNOME-kontrollpanelen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-undo-signal-handlers.c:175
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: libnautilus-extensions/nautilus-undo-signal-handlers.c:176
msgid "Undo Edit"
msgstr "Ångra redigering"

#: libnautilus-extensions/nautilus-undo-signal-handlers.c:177
msgid "Undo the edit"
msgstr "Ångra redigeringen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-undo-signal-handlers.c:178
msgid "Redo Edit"
msgstr "Gör om redigering"

#: libnautilus-extensions/nautilus-undo-signal-handlers.c:179
msgid "Redo the edit"
msgstr "Gör om redigeringen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-druid-page-eazel.c:343
msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#: libnautilus-extensions/nautilus-druid-page-eazel.c:352
msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:121
msgid "_Cut"
msgstr "_Klipp ut"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:122
msgid "Remove selected text from selection"
msgstr "Ta bort markerad text från markeringen"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:126
msgid "_Copy"
msgstr "K_opiera"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:127
msgid "Copy selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiera markerad text till urklipp"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:131
msgid "_Paste"
msgstr "K_listra in"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:132
msgid "Paste text from clipboard into text box"
msgstr "Klistra in text från urklipp till textfältet"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:136
msgid "_Clear"
msgstr "_Rensa"

#: libnautilus/nautilus-clipboard.c:137
msgid "Clear the current selection"
msgstr "Rensar den aktuella markeringen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:155
msgid "From:"
msgstr "Från:"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:169
msgid "To:"
msgstr "Till:"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:323
#, c-format
msgid ""
"Error while %s \"%s\".\n"
"%s. Would you like to continue?"
msgstr ""
"Fel vid %s \"%s\".\n"
"%s. Vill du fortsätta?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:332
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:352
msgid "File copy error"
msgstr "Filkopieringsfel"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:333
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:353
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:400
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:411
msgid "Skip"
msgstr "Hoppa över"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:345
#, c-format
msgid ""
"Error \"%s\" copying file %s.\n"
"Would you like to continue?"
msgstr ""
"Fel \"%s\" vid kopiering av filen %s.\n"
"Vill du fortsätta?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:353
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:388
#, c-format
msgid ""
"File %s already exists.\n"
"Would you like to replace it?"
msgstr ""
"Filen %s finns redan.\n"
"Vill du ersätta den?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:399
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:410
msgid "File copy conflict"
msgstr "Filkopieringskonflikt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:400
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:411
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:411
msgid "Replace All"
msgstr "Ersätt alla"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:446
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "länk till %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:448
#, c-format
msgid "another link to %s"
msgstr "ytterligare en länk till %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:457
#, c-format
msgid "%dst link to %s"
msgstr "länk nummer %d till %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:459
#, c-format
msgid "%dnd link to %s"
msgstr "länk nummer %d till %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:461
#, c-format
msgid "%drd link to %s"
msgstr "länk nummer %d till %s"

#. The general case.
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:465
#, c-format
msgid "%dth link to %s"
msgstr "länk nummer %d till %s"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:483
#, c-format
msgid "%s (copy)"
msgstr "%s (kopia)"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:485
#, c-format
msgid "%s (another copy)"
msgstr "%s (ytterligare en kopia)"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:494
#, c-format
msgid "%s (%dst copy)"
msgstr "%s (kopia nummer %d)"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:496
#, c-format
msgid "%s (%dnd copy)"
msgstr "%s (kopia nummer %d)"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:498
#, c-format
msgid "%s (%drd copy)"
msgstr "%s (kopia nummer %d)"

#. The general case.
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:502
#, c-format
msgid "%s (%dth copy)"
msgstr "%s (kopia nummer %d)"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:550
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:843
#, c-format
msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
msgstr "Okänt GnomeVFSXferProgressStatus %d"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:695
msgid "Moving files"
msgstr "Flyttar filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:696
msgid "moved"
msgstr "flyttad"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:697
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:966
msgid "Moving"
msgstr "Flyttar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:698
msgid "Preparing To Move..."
msgstr "Förbereder flyttning..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:699
msgid "Finishing Move..."
msgstr "Slutför flyttning..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:708
msgid "Creating links to files"
msgstr "Skapar länkar till filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:709
msgid "linked"
msgstr "länkad"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:710
msgid "Linking"
msgstr "Länkar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:711
msgid "Preparing to Create Links..."
msgstr "Förbereder skapande av länkar..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:712
msgid "Finishing Creating Links..."
msgstr "Slutför skapande av länkar..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:718
msgid "Copying files"
msgstr "Kopierar filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:719
msgid "copied"
msgstr "kopierad"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:720
msgid "Copying"
msgstr "Kopierar"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:721
msgid "Preparing To Copy..."
msgstr "Förbereder kopiering..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:738
msgid "You cannot copy items into the Trash."
msgstr "Du kan inte kopiera objekt till papperskorgen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:739
msgid "Error copying"
msgstr "Fel vid kopiering"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:740
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:756
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:774
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:927
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:937
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:753
msgid "You cannot move the Trash."
msgstr "Du kan inte flytta papperskorgen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:754
msgid "You cannot copy the Trash."
msgstr "Du kan inte kopiera papperskorgen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:755
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:773
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:926
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:936
msgid "Error moving to Trash"
msgstr "Fel vid flyttning till papperskorgen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:771
msgid "You cannot move an item into itself."
msgstr "Du kan inte flytta ett objekt till sig själv."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:772
msgid "You cannot copy an item into itself."
msgstr "Du kan inte kopiera ett objekt till sig själv."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:866
msgid "untitled folder"
msgstr "namnlös mapp"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:925
msgid "You cannot throw away the Trash."
msgstr "Du kan inte kasta papperskorgen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:932
#, c-format
msgid "You cannot throw \"%s\" into the Trash."
msgstr "Du kan inte kasta \"%s\" i papperskorgen."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:964
msgid "Moving files to the Trash"
msgstr "Flyttar filer till papperskorgen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:965
msgid "thrown out"
msgstr "kastad"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:967
msgid "Preparing to Move to Trash..."
msgstr "Förbereder flyttning till papperskorgen..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1008
msgid "Deleting files"
msgstr "Tar bort filer"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1009
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1056
msgid "deleted"
msgstr "borttagen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1010
#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1057
msgid "Deleting"
msgstr "Ta bort"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1011
msgid "Preparing to Delete files..."
msgstr "Förbereder borttagning av filer..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1055
msgid "Emptying the Trash"
msgstr "Tömmer papperskorgen"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1058
msgid "Preparing to Empty the Trash..."
msgstr "Förbereder tömning av papperskorgen..."

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1087
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete all of the items in the trash?"
msgstr "Är du säker att du vill ta bort alla objekt i papperskorgen permanent?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1089
msgid "Nautilus: Delete trash contents?"
msgstr "Nautilus: Ta bort innehållet i papperskorgen?"

#: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1090
msgid "Empty"
msgstr "Töm"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1069
#, c-format
msgid "\"%s\" selected"
msgstr "\"%s\" markerad"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1071
msgid "1 folder selected"
msgstr "1 mapp markerad"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1074
#, c-format
msgid "%d folders selected"
msgstr "%d mappar markerade"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1080
msgid " (containing 0 items)"
msgstr " (innehåller 0 objekt)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1082
msgid " (containing 1 item)"
msgstr " (innehåller 1 objekt)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1084
#, c-format
msgid " (containing %d items)"
msgstr " (innehåller %d objekt)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1095
#, c-format
msgid "\"%s\" selected (%s)"
msgstr "\"%s\" markerad (%s)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1099
#, c-format
msgid "%d items selected (%s)"
msgstr "%d objekt markerade (%s)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1106
#, c-format
msgid "1 other item selected (%s)"
msgstr "1 annat objekt markerat (%s)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1109
#, c-format
msgid "%d other items selected (%s)"
msgstr "%d andra objekt markerade (%s)"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1123
#, c-format
msgid "%s%s"
msgstr "%s%s"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1127
#, c-format
msgid "%s%s, %s"
msgstr "%s%s, %s"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2003
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved to the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr ""
"\"%s\" kan inte flyttas till papperskorgen. Vill du ta bort det omedelbart?"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2008
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items cannot be moved to the trash. Do you want to delete "
"them immediately?"
msgstr ""
"De %d markerade objekten kan inte flyttas till papperskorgen. Vill du ta "
"bort dem omedelbart?"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2012
#, c-format
msgid ""
"%d of the selected items cannot be moved to the trash. Do you want to delete "
"those %d items immediately?"
msgstr ""
"%d av de markerade objekten kan inte flyttas till papperskorgen. Vill du ta "
"bort de %d objekten omedelbart?"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2018
msgid "Can't Move to Trash"
msgstr "Kan inte flytta till papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2019
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2019
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2300
msgid "_Open"
msgstr "_Öppna"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2303
msgid "Open With"
msgstr "Öppna med"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2306
msgid "Other Application..."
msgstr "Annan applikation..."

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2308
msgid "Other Viewer..."
msgstr "Andra visare..."

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2312
msgid "Open in _New Window"
msgstr "Öppna i _nytt fönster"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2314
#, c-format
msgid "Open in %d _New Windows"
msgstr "Öppna i %d _nya fönster"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2326
msgid "New Folder"
msgstr "Ny mapp"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2328
msgid "Delete from _Trash"
msgstr "Ta bort från _papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2331
msgid "Move to _Trash"
msgstr "Flytta till _papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2334
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Mångfaldiga"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2338
msgid "Create _Links"
msgstr "Skapa _länkar"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2340
msgid "Create _Link"
msgstr "Skapa _länk"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2344
msgid "Show _Properties..."
msgstr "Visa _egenskaper..."

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2347
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Töm papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2350
msgid "_Select All Files"
msgstr "_Markera alla filer"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2354
msgid "R_emove Custom Images"
msgstr "_Ta bort anpassade bilder"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2356
msgid "R_emove Custom Image"
msgstr "_Ta bort anpassad bild"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2360
msgid "Reset _Background"
msgstr "Återställ _bakgrunden"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2494
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2496
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2498
msgid "Normal Size"
msgstr "Normal storlek"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2536
msgid "Select _All Files"
msgstr "Markera _alla filer"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2667
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2931
#, c-format
msgid "%s Viewer"
msgstr "%s-visare"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2960
msgid "Move all selected items to the Trash"
msgstr "Flytta alla markerade objekt till papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2969
msgid "Delete all selected items permanently"
msgstr "Ta bort alla markerade objekt permanent"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:2991
msgid "Choose a program with which to open the selected item"
msgstr "Välj ett program att öppna det markerade objektet med"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3011
msgid "Choose another application with which to open the selected item"
msgstr "Välj en annan applikation att öppna det markerade objektet med"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3033
msgid "Choose another viewer with which to view the selected item"
msgstr "Välj en annan visare att öppna det markerade objektet med"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3055
msgid "Create a new folder in this window"
msgstr "Skapa en ny mapp i det här fönstret"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3063
msgid "Open the selected item in this window"
msgstr "Öppna det markerade objetet i det här fönstret"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3071
msgid "Open each selected item in a new window"
msgstr "Öppna varje markerat objekt i ett nytt fönster"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3086
msgid "View or modify the properties of the selected items"
msgstr "Visa eller ändra de markerade objektens egenskaper"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3097
msgid "Duplicate each selected item"
msgstr "Mångfaldiga varje markerat objekt"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3105
msgid "Create a symbolic link for each selected item"
msgstr "Skapa en symbolisk länk för varje markerat objekt"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3119
msgid "Delete all items in the trash"
msgstr "Ta bort alla objekt i papperskorgen"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3127
msgid "Select all items in this window"
msgstr "Markera alla objekt i det här fönstret"

#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3141
msgid "Remove the custom image from each selected icon"
msgstr "Ta bort den anpassade bilden från varje markerad ikon"

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:50
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder.\n"
"Please use a different name."
msgstr ""
"Namnet \"%s\" används redan i den här katalogen.\n"
"Var vänlig och välj ett annat namn."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:55
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s.\""
msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att byta namn på \"%s\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:64
#, c-format
msgid "Sorry, couldn't rename \"%s\" to \"%s\"."
msgstr "Tyvärr, kunde byta namn på \"%s\" till \"%s\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:69
msgid "Nautilus: Error renaming file"
msgstr "Nautilus: Fel vid namnbyte på fil"

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:85
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att ändra grupp på \"%s\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:93
#, c-format
msgid "Sorry, couldn't change the group of \"%s\"."
msgstr "Tyvärr, kunde inte ändra grupp på \"%s\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:97
msgid "Nautilus: Error setting group"
msgstr "Nautilus: Fel vid specificering av grupp"

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:115
#, c-format
msgid "Sorry, couldn't change the owner of \"%s\"."
msgstr "Tyvärr, kunde inte ändra ägaren av \"%s\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
msgid "Nautilus: Error setting owner"
msgstr "Nautilus: Fel vid specificering av ägare"

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
#, c-format
msgid "Sorry, couldn't change the permissions of \"%s\"."
msgstr "Tyvärr, kunde inte ändra rättigheterna på \"%s.\"."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:141
msgid "Nautilus: Error setting permissions"
msgstr "Nautilus: Fel vid specificering av rättigheter"

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:214
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s."
msgstr "Byter namn på %s till %s."

#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:226
msgid "Cancel Rename?"
msgstr "Avbryt namnbytning?"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:75
msgid "size"
msgstr "storlek"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:76
msgid "type"
msgstr "typ"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:77
msgid "date modified"
msgstr "modifieringsdatum"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:78
msgid "date changed"
msgstr "ändringsdatum"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:79
msgid "date accessed"
msgstr "åtkomstdatum"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:80
msgid "owner"
msgstr "ägare"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:81
msgid "group"
msgstr "grupp"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:82
msgid "permissions"
msgstr "rättigheter"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:83
msgid "octal permissions"
msgstr "rättigheter på oktal form"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:84
msgid "MIME type"
msgstr "MIME-typ"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:85
msgid "none"
msgstr "ingen "

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:260
msgid "Nautilus: Icon Captions"
msgstr "Nautilus: Ikonrubriker"

#: src/file-manager/fm-icon-text-window.c:267
msgid ""
"Choose the order for information to appear beneath icon names. More "
"information appears as you zoom in closer."
msgstr ""
"Välj i vilken ordning informationen ska visas under ikonnamnen. Mer "
"information kommer att visas när du zoomar in."

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:122
msgid "by _Name"
msgstr "efter _namn"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:123
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Behåll ikoner sorterade i rader"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:129
msgid "by _Size"
msgstr "efter _storlek"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:130
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Sortera ikoner i rader efter storlek"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:136
msgid "by _Type"
msgstr "efter _typ"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:137
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Sortera ikoner i rader efter typ"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:143
msgid "by Modification _Date"
msgstr "efter modifierings_datum"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:144
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Sortera ikoner i rader efter modifieringsdatum"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:150
msgid "by _Emblems"
msgstr "efter _emblem"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:151
msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
msgstr "Sortera ikoner i rader efter emblem"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:400
msgid "_Stretch Icon"
msgstr "_Sträck ut ikon"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:408
msgid "_Restore Icons' Original Sizes"
msgstr "_Återställ ikoner till originalstorlekarna"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:410
msgid "_Restore Icon's Original Size"
msgstr "_Återställ ikon till originalstorlek"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:414
msgid "_Icon Captions..."
msgstr "_Ikonrubriker..."

#. Modify file name. We only allow this on a single file selection.
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:418
msgid "_Rename"
msgstr "_Byt namn"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:422
msgid "_Clean Up by Name"
msgstr "_Rensa efter namn"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:426
msgid "_Use Tighter Layout"
msgstr "_Använd mer kompakt layout"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1221
msgid "Choose which information appears beneath each icon's name"
msgstr "Välj vilken information som ska visas under varje ikons namn"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1227
msgid "Make the selected icon stretchable"
msgstr "Gör den markerade ikonen utsträckbar"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1233
msgid "Restore each selected icon to its original size"
msgstr "Återställ varje markerad ikon till dess originalstorlek"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1246
msgid "_Lay out items"
msgstr "_Placera objekt"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1247
msgid "Choose an order for the icons in this folder"
msgstr "Välj en ordning för ikonerna i den här mappen"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1254
msgid "_manually"
msgstr "_manuell"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1255
msgid "Leave icons wherever they are dropped"
msgstr "Lämna ikoner där de släpps"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1279
msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
msgstr "Växla till/från en kompaktare layout"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1286
msgid "Re_versed Order"
msgstr "Om_vänd ordning"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1287
msgid "Display icons in the opposite order"
msgstr "Visa ikoner i omvänd ordning"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1295
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr ""
"Placera om ikoner så att de passar bättre i fönstret och överlappning undviks"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1304
msgid "Rename selected item"
msgstr "Byt namn på markerat objekt"

#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1477
#, c-format
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "pekar på \"%s\""

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:456
#, c-format
msgid "Nautilus: %s Properties"
msgstr "Nautilus: %s-egenskaper"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:588
msgid "Cancel Group Change?"
msgstr "Avbryt ändring av grupp?"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:589
msgid "Changing group"
msgstr "Ändrar grupp"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:734
msgid "Cancel Owner Change?"
msgstr "Avbryt ändring av ägare?"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:735
msgid "Changing owner"
msgstr "Ändrar ägare"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:892
msgid "nothing"
msgstr "inget"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:894
msgid "unreadable"
msgstr "oläsbar"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:904
#, c-format
msgid "1 item, with size %s"
msgstr "1 objekt, med storleken %s"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:906
#, c-format
msgid "%d items, totalling %s"
msgstr "%d objekt, totalt %s"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:912
msgid "(some contents unreadable)"
msgstr "(en del innehåll är oläsbart)"

#. Also set the title field here, with a trailing carriage return & space
#. * if the value field has two lines. This is a hack to get the
#. * "Contents:" title to line up with the first line of the 2-line value.
#. * Maybe there's a better way to do this, but I couldn't think of one.
#.
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:926
msgid "Contents:"
msgstr "Innehåll:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1080
msgid "Basic"
msgstr "Grundläggande"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1144
msgid "Where:"
msgstr "Var:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1146
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1152
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1155
msgid "Modified:"
msgstr "Modifierad:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1157
msgid "Accessed:"
msgstr "Åtkommen:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1160
msgid "MIME type:"
msgstr "MIME-typ:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1289
msgid "Emblems"
msgstr "Emblem"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1522
msgid "Special Flags:"
msgstr "Specialflaggor:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1526
msgid "Set User ID"
msgstr "Sätt användar-ID"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1530
msgid "Set Group ID"
msgstr "Sätt grupp-ID"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1534
msgid "Sticky"
msgstr "Klistrig"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1545
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1551
msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
msgstr "Du är inte ägaren, så du kan inte ändra dessa rättigheter."

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1578
msgid "File Owner:"
msgstr "Filägare:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1588
msgid "File Group:"
msgstr "Filgrupp:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1606
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1609
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1612
msgid "Others:"
msgstr "Andra:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1615
msgid "Text View:"
msgstr "Textvy:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1618
msgid "Number View:"
msgstr "Siffervy:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1621
msgid "Last Changed:"
msgstr "Senast ändrad:"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1625
msgid "Read"
msgstr "Läs"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1629
msgid "Write"
msgstr "Skriv"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1633
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1695
#, c-format
msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
msgstr "Rättigheterna för \"%s\" kunde int avgöras."

#: src/nautilus-application.c:231
msgid "User Directory"
msgstr "Användarkatalog"

#: src/nautilus-application.c:236
msgid "User Main Directory"
msgstr "Användarens huvudkatalog"

#: src/nautilus-application.c:241
msgid "Desktop Directory"
msgstr "Skrivbordskatalog"

#: src/nautilus-application.c:256
msgid "Nautilus: Missing directories"
msgstr "Nautilus: Felande kataloger"

#. Can't register myself due to trouble locating the
#. * nautilus.oafinfo file. This has happened when you
#. * launch Nautilus with an LD_LIBRARY_PATH that
#. * doesn't include the directory containg the oaf
#. * library. It could also happen if the
#. * nautilus.oafinfo file was not present for some
#. * reason. Sometimes killing oafd and gconfd fixes
#. * this problem but we don't exactly understand why,
#. * since neither of the above causes explain it.
#.
#: src/nautilus-application.c:351
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Rebooting the computer or installing Nautilus "
"again may fix the problem."
msgstr ""
"Nautilus kan inte användas just nu. Omstart av datorn eller ominstallering "
"av Nautilus kan lösa problemet."

#. FIXME bugzilla.eazel.com 2536: The guesses and stuff here are lame.
#: src/nautilus-application.c:355
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Rebooting the computer or installing Nautilus "
"again may fix the problem.\n"
"\n"
"OAF couldn't locate the nautilus.oafinfo file. One cause of this seems to be "
"an LD_LIBRARY_PATH that does not include the oaf library's directory. "
"Another possible cause would be bad install with a missing nautilus.oafinfo "
"file.\n"
"\n"
"Sometimes killing oafd and gconfd fixes the problem, but we don't know why.\n"
"\n"
"We need a much less confusing message here for Nautilus 1.0."
msgstr ""
"Nautilus kan inte användas just nu. Omstart av datorn eller ominstallering "
"av Nautilus kan lösa problemet.\n"
"\n"
"OAF kunde inte hitta filen nautilus.oafinfo. En möjlig orsak kan vara att "
"LD_LIBRARY_PATH inte innehåller katalogen med oaf-biblioteket. En annan "
"möjlig orsak kan vara en trasig installation med en felande "
"nautilus.oafinfo-fil.\n"
"\n"
"Ibland kan problemet lösas genom att döda oafd och gconfd, men vi vet inte "
"varför.\n"
"\n"
"Vi behöver ett mycket mindre förvillande meddelande här till Nautilus 1.0."

#. Some misc. error (can never happen with current
#. * version of OAF). Show dialog and terminate the
#. * program.
#.
#. FIXME bugzilla.eazel.com 2537: Looks like this does happen with the
#. * current OAF. I guess I read the code
#. * wrong. Need to figure out when and make a
#. * good message.
#.
#: src/nautilus-application.c:380 src/nautilus-application.c:398
msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
msgstr "Nautilus kan inte användas just nu på grund av ett oväntat fel."

#: src/nautilus-application.c:381
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from OAF when "
"attempting to register the file manager view server."
msgstr ""
"Nautilus kan inte användas just nu på grund av ett oväntat fel från OAF "
"inträffade när ett försök gjordes att registrera filhanterarens vyserver."

#: src/nautilus-application.c:399
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from OAF when "
"attempting to locate the factory."
msgstr ""
"Nautilus kan inte användas just nu på grund av ett oväntat fel inträffade "
"när ett försök gjordes att hitta fabriken."

#: src/nautilus-application.c:523
msgid ""
"You are running Nautilus as root.\n"
"\n"
"As root, you can damage your system if you are not careful, and\n"
"Nautilus will not stop you from doing it."
msgstr ""
"Du kör Nautilus som root.\n"
"\n"
"Som root kan du skada ditt system om du inte är försiktig, och Nautilus\n"
"kommer inte att hindra dig från att göra det."

#: src/nautilus-bookmarks-window.c:139
msgid "Nautilus: Bookmarks"
msgstr "Nautilus: Bokmärken"

#: src/nautilus-bookmarks-window.c:188
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: src/nautilus-bookmarks-window.c:201 src/nautilus-window-menus.c:707
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/nautilus-bookmarks-window.c:206
msgid "Include built-in bookmarks in menu"
msgstr "Inkludera inbyggda bokmärken i meny"

#. set the window title
#: src/nautilus-link-set-window.c:188
msgid "Link sets"
msgstr "Länksamlingar"

#. add a descriptive label
#: src/nautilus-link-set-window.c:200
msgid "Add or remove sets of links by clicking on the checkboxes below."
msgstr ""
"Lägg till eller ta bort länksamlingar genom att klicka i kryssrutorna nedan."

#: src/nautilus-location-bar.c:132
#, c-format
msgid "Do you want to view these %d locations in separate windows?"
msgstr "Vill du se dessa %d platser i separata fönster?"

#: src/nautilus-location-bar.c:138
msgid "View in Multiple Windows?"
msgstr "Visa i flera fönster?"

#: src/nautilus-location-bar.c:406
msgid "Location:"
msgstr "Plats:"

#: src/nautilus-main.c:107
msgid "Perform high-speed self-check tests."
msgstr "Utför höghastighetssjälvkontroller."

#: src/nautilus-main.c:109
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Avsluta Nautilus."

#: src/nautilus-main.c:110
msgid "Restart Nautilus."
msgstr "Starta om Nautilus."

#: src/nautilus-main.c:111
msgid "Don't draw background and icons on desktop."
msgstr "Rita inte bakgrund och ikoner på skrivbordet."

#: src/nautilus-main.c:112
msgid "Draw background and icons on desktop."
msgstr "Rita bakgrund och ikoner på skrivbordet."

#: src/nautilus-main.c:163
msgid "nautilus: --quit cannot be used with URIs.\n"
msgstr "nautilus: --quit kan inte användas med URI:er.\n"

#: src/nautilus-main.c:165
msgid "nautilus: --restart cannot be used with URIs.\n"
msgstr "nautilus: --restart kan inte användas med URI:er.\n"

#: src/nautilus-main.c:167
msgid "nautilus: --quit and --start-desktop cannot be used together.\n"
msgstr "nautilus: --quit och --start-desktop kan inte användas tillsammans.\n"

#: src/nautilus-main.c:169
msgid "nautilus: --restart and --start-desktop cannot be used together.\n"
msgstr ""
"nautilus: --restart och --start-desktop kan inte användas tillsammans.\n"

#: src/nautilus-main.c:171
msgid ""
"nautiluls: --stop-desktop and --start-desktop cannot be used together.\n"
msgstr ""
"nautilus: --stop-desktop och --start-desktop kan inte användas tillsammans.\n"

#. set the title
#: src/nautilus-property-browser.c:210
msgid "Nautilus Property Browser"
msgstr "Nautilus egenskapsbläddrare"

#. add the title label
#: src/nautilus-property-browser.c:273 src/nautilus-property-browser.c:1716
msgid "Select A Category:"
msgstr "Välj en kategori:"

#: src/nautilus-property-browser.c:308
msgid "Add new..."
msgstr "Lägg till ny..."

#: src/nautilus-property-browser.c:319
msgid "Remove..."
msgstr "Ta bort..."

#: src/nautilus-property-browser.c:845 src/nautilus-property-browser.c:940
#, c-format
msgid "Sorry, but '%s' is not an image file!"
msgstr "Tyvärr, men \"%s\" är inte en bildfil!"

#: src/nautilus-property-browser.c:847 src/nautilus-property-browser.c:941
msgid "Nautilus: Not an image"
msgstr "Nautilus: Inte en bild"

#: src/nautilus-property-browser.c:872
msgid "Create a New Emblem:"
msgstr "Skapa ett nytt emblem:"

#. make the keyword label and field
#: src/nautilus-property-browser.c:877
msgid "Keyword:"
msgstr "Nyckelord:"

#. set up a gnome file entry to pick the image file
#: src/nautilus-property-browser.c:894
msgid "Select an image file for the new emblem:"
msgstr "Välj en bildfil för det nya emblemet:"

#: src/nautilus-property-browser.c:1005
msgid "Select an image file to add as a background:"
msgstr "Välj en bildfil att lägga till som bakgrund:"

#: src/nautilus-property-browser.c:1103
msgid "Select a color to add:"
msgstr "Välj en färg att lägga till:"

#: src/nautilus-property-browser.c:1724
msgid "Cancel Remove"
msgstr "Avbryt borttagning"

#: src/nautilus-property-browser.c:1726
#, c-format
msgid "Add a new %s"
msgstr "Lägg till en ny %s"

#. strip trailing s
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
#, c-format
msgid "Click on a %s to remove it"
msgstr "Klicka på en %s för att ta bort den"

#: src/nautilus-property-browser.c:1753
#, c-format
msgid "Remove a %s"
msgstr "Ta bort en %s"

#. add the reset background item, possibly disabled
#: src/nautilus-sidebar.c:428
msgid "Reset Background"
msgstr "Återställ bakgrund"

#: src/nautilus-sidebar.c:602
msgid ""
"You can't assign more than one custom icon at a time! Please drag just one "
"image to set a custom icon."
msgstr ""
"Du kan inte tilldela mer än en anpassad ikon åt gången! Var vänlig och dra "
"endast en bild för att ställa in en anpassad ikon."

#: src/nautilus-sidebar.c:604
msgid "Nautilus: More than one image"
msgstr "Nautilus: Fler än en bild"

#: src/nautilus-sidebar.c:626
msgid ""
"The file that you dropped is not local. You can only use local images as "
"custom icons."
msgstr ""
"Filen som du släppte är inte lokal. Du kan endast använda lokala bilder som "
"anpassade ikoner."

#: src/nautilus-sidebar.c:628
msgid "Nautilus: Local images only"
msgstr "Nautilus: Endast lokala bilder"

#: src/nautilus-sidebar.c:633
msgid ""
"The file that you dropped is not an image. You can only use local images as "
"custom icons."
msgstr ""
"Filen som du släppte är inte en bild. Du kan endast använda lokala bilder "
"anpassade ikoner."

#: src/nautilus-sidebar.c:635
msgid "Nautilus: Images only"
msgstr "Nautilus: Endast bilder"

#: src/nautilus-sidebar.c:1181
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Öppna med %s"

#. Catch-all button after all the others.
#: src/nautilus-sidebar.c:1210
msgid "Open with..."
msgstr "Öppna med..."

#: src/nautilus-window.c:852
#, c-format
msgid "View as %s..."
msgstr "Visa som %s..."

#. Add "View as Other..." extra bonus choice.
#: src/nautilus-window.c:874
msgid "View as Other..."
msgstr "Visa som annat...."

#: src/nautilus-window.c:1413
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:191
msgid "(untitled)"
msgstr "(namnlös)"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:254 src/nautilus-window-menus.c:587
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:257
#, c-format
msgid "Nautilus: %s"
msgstr "Nautilus: %s"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:701
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to view \"%s\"."
msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att se \"%s\"."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:703
msgid "Nautilus: Inadequate permissions"
msgstr "Nautilus: Otillräckliga rättigheter"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:900
msgid "Nautilus: View failed"
msgstr "Nautilus: Vy misslyckades"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:916
msgid "Nautilus: Sidebar panel failed"
msgstr "Nautilus: Sidoradspanel misslyckades"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1315
#, c-format
msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Kunde inte hitta \"%s\". Var vänlig och kontrollera stavningen och försök "
"igen."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1321
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"\"%s\" är ingen giltig plats. Var vänlig och kontrollera stavningen och "
"försök igen."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1339
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle items of this type."
msgstr ""
"Kunde inte visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan hantera objekt av den här "
"typen."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1343
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle items of type \"%s\"."
msgstr ""
"Kunde inte visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan hantera objekt av typen "
"\"%s\"."

#. Shouldn't have gotten this error unless there's a : separator.
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1355
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle %s: locations."
msgstr ""
"Kunde inte visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan hantera %s:-platser."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1361
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because the attempt to log in failed."
msgstr "Kunde inte visa \"%s\", eftersom inloggningsförsöket misslyckades."

#. FIXME bugzilla.eazel.com 2458: Need to give the user some advice about what to do here.
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1368
msgid ""
"Sorry, searching can't be used now. In the future this message will be more "
"helpful."
msgstr ""
"Tyvärr, sökning kan inte användas än. I framtiden kommer detta meddelande "
"att bli till mer hjälp."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1369
msgid "Nautilus: Searching unavailable"
msgstr "Nautilus: Sökning är inte tillgänglig"

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1373
#, c-format
msgid "Nautilus cannot display \"%s\"."
msgstr "Nautilus kan inte visa \"%s\"."

#: src/nautilus-window-manage-views.c:1385
msgid "Nautilus: Can't display location"
msgstr "Nautilus: Kan inte visa plats"

#. This is a little joke, shows up occasionally. I only
#. * implemented this feature so I could use this joke.
#.
#: src/nautilus-window-menus.c:352
msgid ""
"Are you sure you want to forget history? If you do, you will be doomed to "
"repeat it."
msgstr ""
"Är du säker på att du vill glömma historien? I så fall är du dömd till att "
"återuppleva den."

#: src/nautilus-window-menus.c:355
msgid ""
"Are you sure you want Nautilus to forget which locations you have visited?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill att Nautilus ska glömma de platser som du har "
"besökt?"

#: src/nautilus-window-menus.c:360
msgid "Nautilus: Forget history?"
msgstr "Nautilus: Glöm historik?"

#: src/nautilus-window-menus.c:361
msgid "Forget"
msgstr "Glöm"

#: src/nautilus-window-menus.c:462
msgid "Hide Status Bar"
msgstr "Göm statusrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:463
msgid "Show Status Bar"
msgstr "Visa statusrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:469
msgid "Hide Sidebar"
msgstr "Göm sidorad"

#: src/nautilus-window-menus.c:470
msgid "Show Sidebar"
msgstr "Visa sidorad"

#: src/nautilus-window-menus.c:476
msgid "Hide Tool Bar"
msgstr "Göm verktygsrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:477
msgid "Show Tool Bar"
msgstr "Visa verktygsrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:483
msgid "Hide Location Bar"
msgstr "Göm platsrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:484
msgid "Show Location Bar"
msgstr "Visa platsrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:591
msgid ""
"Nautilus is a graphical shell \n"
"for GNOME that makes it \n"
"easy to manage your files \n"
"and the rest of your system."
msgstr ""
"Nautilus är ett grafiskt skal \n"
"till GNOME som gör det enkelt \n"
"att hantera dina filer och \n"
"resten av ditt system."

#: src/nautilus-window-menus.c:702
#, c-format
msgid ""
"The location \"%s\" does not exist. Do you want to remove any bookmarks with "
"this location from your list?"
msgstr ""
"Platsen \"%s\" finns inte. Vill du ta bort alla bokmärken med denna plats "
"från din lista?"

#: src/nautilus-window-menus.c:706
msgid "Nautilus: Bookmark for nonexistent location"
msgstr "Nautilus: Bokmärken för icke-existerande platser"

#: src/nautilus-window-menus.c:720
#, c-format
msgid "The location \"%s\" no longer exists."
msgstr "Platsen \"%s\" finns inte längre."

#: src/nautilus-window-menus.c:721
msgid "Nautilus: Go to nonexistent location"
msgstr "Nautilus: Gå till ickeexisterande plats"

#: src/nautilus-window-menus.c:794
msgid "Go to the specified location"
msgstr "Gå till den angivna platsen"

#: src/nautilus-window-menus.c:1068
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/nautilus-window-menus.c:1072
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/nautilus-window-menus.c:1076
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/nautilus-window-menus.c:1080
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"

#: src/nautilus-window-menus.c:1084
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: src/nautilus-window-menus.c:1088
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/nautilus-window-menus.c:1259
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1260
msgid "Create a new window"
msgstr "Skapa ett nytt fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1274
msgid "_Close Window"
msgstr "_Stäng fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1275
msgid "Close this window"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1286
msgid "Close _All Windows"
msgstr "Stäng _alla fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1287
msgid "Close all Nautilus windows"
msgstr "Stäng alla Nautilus-fönster"

#: src/nautilus-window-menus.c:1315
msgid "_Web Search"
msgstr "_Webbsökning"

#: src/nautilus-window-menus.c:1330 src/nautilus-window-menus.c:1740
msgid "_Undo"
msgstr "_Ångra"

#: src/nautilus-window-menus.c:1331 src/nautilus-window-menus.c:1740
msgid "Undo the last text change"
msgstr "Ångra den senaste textändringen"

#: src/nautilus-window-menus.c:1344
msgid "_Cut Text"
msgstr "_Klipp ut text"

#: src/nautilus-window-menus.c:1345
msgid "Cuts the selected text to the clipboard"
msgstr "Klipper ut den markerade texten till urklipp"

#: src/nautilus-window-menus.c:1356
msgid "_Copy Text"
msgstr "K_opiera text"

#: src/nautilus-window-menus.c:1357
msgid "Copies the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopierar den markerade texten till urklipp"

#: src/nautilus-window-menus.c:1368
msgid "_Paste Text"
msgstr "K_listra in text"

#: src/nautilus-window-menus.c:1369
msgid "Pastes the text stored on the clipboard"
msgstr "Klistrar in texten som är sparad i urklipp"

#: src/nautilus-window-menus.c:1380
msgid "C_lear Text"
msgstr "_Rensa text"

#: src/nautilus-window-menus.c:1381
msgid "Removes the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Tar bort den markerade texten utan att lägga det i urklipp"

#: src/nautilus-window-menus.c:1394
msgid "_Select All"
msgstr "_Markera allt"

#: src/nautilus-window-menus.c:1408
msgid "_Customize..."
msgstr "_Anpassa..."

#: src/nautilus-window-menus.c:1409
msgid ""
"Displays the Property Browser, to add properties to objects and customize "
"appearance"
msgstr ""
"Visar egenskapsbläddraren så att egenskaper kan läggas till objekt och "
"utseendet anpassas"

#: src/nautilus-window-menus.c:1420
msgid "_Change Appearance..."
msgstr "_Byt utseende..."

#: src/nautilus-window-menus.c:1421
msgid ""
"Displays a list of alternative appearances, to allow you to change the "
"appearance"
msgstr "Visar en lista med alternativa utseenden så att du kan ändra utseendet"

#: src/nautilus-window-menus.c:1437
msgid "_Refresh"
msgstr "_Ladda om"

#. Title computed dynamically
#: src/nautilus-window-menus.c:1451
msgid "Change the visibility of this window's sidebar"
msgstr "Ändra synligheten på det här fönstrets sidorad"

#. Title computed dynamically
#: src/nautilus-window-menus.c:1462
msgid "Change the visibility of this window's tool bar"
msgstr "Ändra synligheten på det här fönstrets verktygsrad"

#. Title computed dynamically
#: src/nautilus-window-menus.c:1473
msgid "Change the visibility of this window's location bar"
msgstr "Ändra synligheten på det här fönstrets platsrad"

#. Title computed dynamically
#: src/nautilus-window-menus.c:1484
msgid "Change the visibility of this window's status bar"
msgstr "Ändra synligheten på det här fönstrets statusrad"

#: src/nautilus-window-menus.c:1500
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zooma _in"

#: src/nautilus-window-menus.c:1501
msgid "Show the contents in more detail"
msgstr "Visa innehållet mer detaljerat"

#: src/nautilus-window-menus.c:1512
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: src/nautilus-window-menus.c:1513
msgid "Show the contents in less detail"
msgstr "Visa innehållet mindre detaljerat"

#: src/nautilus-window-menus.c:1524
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal storlek"

#: src/nautilus-window-menus.c:1525
msgid "Show the contents at the normal size"
msgstr "Visa innehållet i den normala storleken"

#: src/nautilus-window-menus.c:1540
msgid "_Back"
msgstr "_Föregående"

#: src/nautilus-window-menus.c:1552
msgid "_Forward"
msgstr "_Nästa"

#: src/nautilus-window-menus.c:1564
msgid "_Up a Level"
msgstr "_Upp en nivå"

#: src/nautilus-window-menus.c:1576
msgid "_Home"
msgstr "_Hem"

#: src/nautilus-window-menus.c:1589
msgid "For_get History"
msgstr "_Glöm historik"

#: src/nautilus-window-menus.c:1590
msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
msgstr "Töm innehållet i Gå-menyn och Föregående/Nästa-listorna"

#: src/nautilus-window-menus.c:1605
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"

#: src/nautilus-window-menus.c:1606
msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
msgstr "Lägg till ett bokmärke för den aktuella platsen till denna menyn"

#: src/nautilus-window-menus.c:1617
msgid "_Edit Bookmarks..."
msgstr "_Redigera bokmärken..."

#: src/nautilus-window-menus.c:1618
msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
msgstr "Visa ett fönster som tillåter redigering av bokmärkena i denna menyn"

#: src/nautilus-window-menus.c:1633
msgid "_About Nautilus..."
msgstr "_Om Nautilus..."

#: src/nautilus-window-menus.c:1634
msgid "Displays information about the Nautilus program"
msgstr "Visar information om programmet Nautilus"

#: src/nautilus-window-menus.c:1678
msgid " Novice"
msgstr " Nybörjare"

#: src/nautilus-window-menus.c:1679
msgid "Set Novice User Level"
msgstr "Ställ in användarnivån för nybörjare"

#: src/nautilus-window-menus.c:1692
msgid " Intermediate"
msgstr " Mellan"

#: src/nautilus-window-menus.c:1693
msgid "Set Intermediate User Level"
msgstr "Ställ in användarnivån för mellangoda användare"

#: src/nautilus-window-menus.c:1707
msgid " Expert"
msgstr " Expert"

#: src/nautilus-window-menus.c:1708
msgid "Set Expert User Level"
msgstr "Ställ in användarnivån för experter"

#: src/nautilus-window-menus.c:1724
msgid "Edit Settings..."
msgstr "Ändra inställningar..."

#: src/nautilus-window-menus.c:1725
msgid "Edit Settings for the Current User Level"
msgstr "Ändra inställningarna för den aktuella användarnivån"

#: src/nautilus-window-menus.c:1789
msgid "_Browse"
msgstr "_Bläddra"

#: src/nautilus-window-menus.c:1790
msgid "_Find"
msgstr "_Sök"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:106
msgid "Back"
msgstr "Föregående"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:111
msgid "Forward"
msgstr "Nästa"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:116
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:121
msgid "Refresh"
msgstr "Ladda om"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:128
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:133
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:138
msgid "Web Search"
msgstr "Webbsökning"

#: src/nautilus-window-toolbars.c:151
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: src/nautilus-zoom-control.c:486
msgid "%.0f%%"
msgstr "%.0f%%"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.