Re: X Window System

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 13:03:15

Göran Uddeborg wrote:
> > Å andra sidan kanske man kan tänka sig att skriva "fönstersystemet X"?
> > Namnet på systemet kunde ju skrivas "X" om man så ville, och det kan man ju
> > då kvalificera med en förklaring - "fönstersystem".
> 
> Det där tycker jag låter rätt bra. Vad säger du Christian? Skall vi
> använda bara "X", och om det behövs "fönstersystemet X", i specs.po?

I vissa fall används "X Window System" helt klart som ett namn, och då
tror jag det är bäst att behålla det som det är (och utan
citationstecken). Men annars (i alla andra sammanhang där det används
som en beskrivning) är jag helt med på bara "X" eller "fönstersystemet
X" (kanske även "X-fönstersystemet" om det passar bättre).


Christian
#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.